تکرار سطر های ورد

تکرار خودکار سطرهای جدول در بالای هر صفحه در ورد

نرم‌افزار ورد یکی از بهترین نرم‌افزارهای ممکن برای ساخت و ایجاد جدول است. ارائه بسیاری از مطالب و محتواهای آماری، علمی، آموزشی و غیره به کمک جدول انجام می‌شود. در برخی از موارد این جداول بسیار طولانی هستند؛ به طوری…