نرم افزار ساخت زیرنویس

آموزش چسباندن زیرنویس به فیلم با نرم افزار Subtitle Edit

هماهنگی زیرنویس با فیلم در حال پخش، از مهم‌ترین نکاتی است که باید هنگام زیرنویس گذاری رعایت شود. روش‌ها و نرم افزارهای مختلفی برای ساخت و چسباندن زیرنویس فیلم فارسی فایل‌های ویدئویی زبان اصلی یا آموزشی وجود دارد. مهم‌ترین نکته در ساخت زیرنویس…