ادامه مطلب چگونه یک پرسشنامه خوب بنویسم؟

چگونه یک پرسشنامه خوب بنویسم؟

پرسشنامه ها برای اهداف مختلفی تهیه شده و مخاطبان مختلفی دارند. شرکت ها، گروه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دانشجویان رشته های علوم اجتماعی برای فرآیند پایان نامه خود ملزم به تهیه پرسشنامه ای جهت اطلاع از نظرات طیفی هستند که روی آنها مطالعه انجام می دهند. تهیه یک پرسشنامه به نظر ساده و…

ادامه مطلب چگونه یک پرسشنامه خوب بنویسم؟ ۰ نظر در چگونه یک پرسشنامه خوب بنویسم؟