چگونه درباره گل‌ها در انگلیسی صحبت کنیم؟

ترجمه اسامی ۴۵+ گل به زبان انگلیسی

«کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است، که در افسون گل سرخ شناور باشیم …، کار ما شاید این است، که میان گل نیلوفر و قرن، پی آواز حقیقت بدویم.» سهراب سپهری

گل‌ها نقش مهمی را در ادبیات، محیط اطراف، ارتباطات و به صورت کلی زندگی ایفا می‌کنند. در ادبیات بارها می‌بینیم که شاعران مختلف از گل‌ها برای تشبیه، حس‌آموزی و رساندن پیام خود استفاده کرده‌اند. گل‌ها همیشه باعث زیبایی باغ‌ها و پارک‌ها بوده‌اند. آنها نه تنها زیبا به نظر می‌رسند، بلکه فرهنگ و سنت ما را با رنگ‌ها و شکل‌های متفاوت خود نشان می‌دهند.

هم‌چنین گل‌ها نماد عشق و شکرگزاری هستند. برای ابراز علاقه یا تشکر و قدردانی، به فرد مقابل گل هدیه می‌دهیم. اما آیا می‌توان بدون دانستن نام آنها به خوبی از آن‌ها استفاده کرد؟ فرقی نمی‌کند که سطح زبان شما چگونه باشد، بهتر است که با نام گل‌ها یا حداقل گل‌های پرکاربرد در زبان انگلیسی آشنا باشید!

برای آشنایی با ترجمه فارسی به انگلیسی نام ۴۵+ گل به همراه نام علمی آن‌ها در ادامه این مطلب سایت ترجمه مقاله ترجمیک همراه ما باشید!

مطالب مرتبط:

اسامی ۱۵۰+ کشور و ملیت به انگلیسی

اسامی رایج‌ترین گل‌ها به زبان انگلیسی

نام گل در زبان انگلیسی معمولاً از نام جنس یا گونه آنها گرفته می‌شود. اما نگران نباشید! تا زمانی که گیاه‌شناس نباشید، لازم نیست که نام علمی هر گل را یاد بگیرید. اکثر گل‌ها نام‌های مشترکی دارند که نسخه ساده‌شده نام کامل آنها است، چیزی شبیه یک نام مستعار.

در اینجا فهرستی از ۴۵+ نام گل رایج در زبان انگلیسی آمده است.

نام گل

معادل انگلیسی

تلفظ

نام علمی گل

اقاقیا

Acacia

/ əˈkeɪʃə /

Acacia

آلوئه

Aloe

/ ˈæˌloʊ /

Aloe

رز آلپن

Alpenrose

/ alpenrose /

Rhododendron ferrugineum

آمارانت

Amaranth

/ ˈæməˌrænθ /

Amaranthus

گل نیلوفر آمریکایی

American Lotus

/ əˈmerɪkən ˈloʊtəs /

Nelumbo lutea

زوفا

Anise hyssop

/ ˈænəs ˈhɪsəp /

Agastache foeniculum

آزالیا

Azalea

/ əˈzeɪljə /

Rhododendron

انگور خرس

Bearberry

/ bearberry /

Arctostaphylos uva-ursi

بگونیا

Begonia

/ bɪˈɡoʊnjə /

Begonias tuberhybrida

کاملیا

Camellia

/ kəˈmiːlɪə /

Camellia sasanqua

میخک

Carnation

/ karˈneɪʃn̩ /

Dianthus caryophyllus

نعناع گربه ای

Catmint

/ ˈkætˌmɪnt /

Nepeta nervosa

گل داودی

Chrysanthemum

/ krəˈsænθəməm /

Chrysanthemum indicum

شقایق سرخ

Common poppy

/ ˈkɒmən ˈpɑːpi /

Papaver rhoeas

سرخار گل

Coneflower

/ ˈkoʊnˌflɑːwər /

Echinacea

نرگس

Daffodil

/ ˈdæfəˌdɪl /

Narcissi

کوکب

Dahlia

/ ˈdæljə /

Dahlia

گل مینای چشم‌گاوی

Daisy

/ ˈdeɪzi /

Bellis perennis

بابونه گاوی

Feverfew

/ ˈfiːvərˌfjuː /

Tanacetum parthenium

گل فلامینگو یا آنتوریوم

Flamingo flower

/ fləˈmɪŋɡoʊ ˈflaʊər /

Anthurium andraeanum

گل ختمی

Hibiscus

/ hɪˈbɪskəs /

Hibiscus

سنبل

Hyacinth

/ ˈhaɪəˌsɪnθ /

Hyacinthus

ادریسی

Hydrangea

/ haɪˈdreɪndʒə /

Hydrangea arborescens

زنبق

Iris

/ ˈaɪrəs /

Iris

اسطوخودوس

Lavender

/ ˈlævəndər /

Lavandula angustifolia

یاس بنفش

Lilac

/ ˈlaɪˌlæk /

Syringa

سوسن

Lily

/ ˈlɪli /

Lilium

مارگریت

Marguerite

/ ˌmɑːrɡəˈriːt /

Argyranthemum frutescens

گل همیشه بهار

Marigold

/ ˈmærɪɡoʊld /

Tagetes

گل ماه

Moonflower

/ ˈmuːnflaʊər /

Ipomoea alba

شبگرد

Nightshade

/ ˈnaɪˌtʃed /

Solanaceae

ارکیده

Orchid

/ ˈɔːrkəd /

Orchidaceae

گل صد تومانی

Peony

/ ˈpiːəni /

Paeonia officinalis

گل اطلسی

Petunia

/ pəˈtuːniə /

Petunia

پامچال

Primrose

/ ˈprɪmroʊz /

Primula vulgaris

گل سرخ (رز)

Rose

/ roʊz /

Rosa

آفتابگردان

Sunflower

/ ˈsʌnˌflɑːwər /

Helianthus

گل خار

Thistle

/ ˈθɪsl̩ /

Cirsium

گل اشرفی

Tickseed

/ tickseed /

Coreopsis

گل گنج

Treasure flower

/ ˈtreʒər ˈflaʊər /

Gazania

گل لاله

Tulip

/ ˈtuːləp /

Tulipa

بنفشه

Violet

/ ˈvaɪələt /

Viola

نیلوفر آبی یا سوسن آبی

Water lily

/ wɔ:tər lɪli /

Nymphaea

یاسمن

jasmine

 

ویستریا یا پیچ گلیسین

Wisteria

/ wɪˈstɪərɪə /

Wisteria frutescens

معادل اسامی گل‌های پرکاربرد به انگلیسی

گل‌های ملی کشورهای دیگر

تقریباً همه کشورهای جهان، گلی را به عنوان گل ملی خود انتخاب کرده‌اند. برطبق بیشتر منابع، گل‌های ملی ایران عبارتند از گل محمدی، گل لاله و نیلوفر آبی.

در اینجا لیست برخی از کشورها با گل های ملی آنها آمده است.

کشور

گل

معادل انگلیسی

تلفظ

بلژیک

خشخاش قرمز

Red poppy

/ ˈred ˈpɑːpi /

برزیل

ارکیده کاتالیا

Cattleya orchid

/ cattleya ˈɔːrkəd /

چین

شکوفه آلو

Plum blossom

/ plʌm ˈblɑːsəm /

کلمبیا

ارکیده کریسمس

Christmas orchid

/ ˈkrɪsməs ˈɔːrkəd /

کوبا

یاس پروانه‌ای

Butterfly jasmine

/ ˈbʌtr̩flaɪ ˈdʒæzmən /

مصر

گل نیلوفر آبی

Lotus flower

/ ˈloʊtəs ˈflaʊər /

فرانسه

زنبق

Iris

/ ˈaɪrəs /

آلمان

گل تلخه

Knapweed

/ ˈnæpˌwiːd /

هلند

گل لاله

Tulip

/ ˈtuːləp /

هند

گل نیلوفر آبی

Lotus flower

/ ˈloʊtəs ˈflaʊər /

ژاپن

شکوفه گیلاس و گل داودی

Cherry blossom & Chrysanthemum

/ ˈtʃeri ˈblɑːsəm ənd krəˈsænθəməm /

لهستان

گل شقایق یا لاله داغ‌دار

Corn poppy

/ ˈkɔ:n ˈpɑːpi /

کشور پرتغال

اسطوخودوس

Lavender

/ ˈlævəndər /

روسیه

بابونه

Camomile

/ ˈkæməmaɪl /

اسپانیا

میخک قرمز

Red carnation

/ ˈred karˈneɪʃn̩ /

اوکراین

آفتابگردان

Sunflower

/ ˈsʌnˌflɑːwər /

گل‌های ملی کشورهای دیگر

مطالب مرتبط:

کلمات و عبارات انگلیسی که هنگام خرید کردن نیاز دارید!

گل های ملی کشورهای انگلیسی زبان

شاید قبلاً برخی از گل‌های ملی کشورهای انگلیسی‌زبان مانند شبدر در ایرلند یا برگ افرا در کانادا را بشناسید. اما آیا می‌دانستید که گل ملی انگلستان، رز تودور است؟ یا اینکه ولز دو تا گل ملی دارد؟

گل ملی هر کشور انگلیسی زبان را در لیست زیر بیابید.

کشور

نام گل

ترجمه انگلیسی

تلفظ

استرالیا

آکاسیا پیکنانتا

Golden wattle

/ ˈɡoʊldən ˈwɑːtl̩ /

کانادا

برگ درخت افرا

Maple leaf

/ ˈmeɪpl li:f /

ایرلند

شبدر

Shamrock

/ ˈʃæmˌrɑːk /

نیوزلند

کوفای

Kowhai

/ kowhai /

اسکاتلند

گل خار

Thistle

/ ˈθɪsl̩ /

انگلستان

رز تودور یا رز اتحادیه

Tudor rose

/ ˈtuːdər roʊz /

ایالات متحده

گل سرخ

Rose

/ roʊz /

ولز

تره فرنگی یا نرگس

Leek or daffodil

/ ˈliːk ɔːr ˈdæfəˌdɪl /

گل های ملی کشورهای انگلیسی زبان

واژگان مفید پیرامون گل‌ها در انگلیسی

یادگیری واژگان مربوط به گل، میوه و سبزیجات به زبان انگلیسی همیشه مفید خواهد بود. بنابراین، در اینجا چند کلمه وجود دارد که فکر می‌کنیم برای شما مفید خواهد بود.

واژه

ترجمه انگلیسی

تلفظ

زنبور

Bee

/ ˈbiː /

شکوفه

Blossom

/ ˈblɑːsəm /

Botanical garden

باغ گیاه‌شناسی

/ bəˈtænɪkl̩ ˈɡɑːrdn̩ /

Bouquet

دسته گل

/ buːˈkeɪ /

Florist

گل فروشی

/ ˈflɑːrəst /

Garden

باغ

/ ˈɡɑːrdn̩ /

Leaves

برگ‌ها

/ ˈliːvz /

Petals

گلبرگ

/ ˈpetl̩z /

Plant

گیاه

/ ˈplænt /

Pollen

گرده

/ ˈpɑːlən /

Roots

ریشه‌ها

/ ˈruːts /

Seeds

دانه

/ ˈsiːdz /

Spring

بهار

/ ˈsprɪŋ /

Stem

ساقه

/ ˈstem /

Wildflowers

گل‌های وحشی

/ ˈwaɪldˌflɑːwrz /

واژگان مفید پیرامون گل‌ها در انگلیسی

سخن پایانی

گل‌های بسیاری در جهان وجود دارد که مسلما نمی‌توان به همه آن‌ها در یک مقاله وبلاگی اشاره کرد. البته ما سعی کردیم که ترجمه انگلیسی رایج‌ترین گل‌ها را برای شما جمع‌آوری کنیم. اگر نام گلی مدنظرتان است که در این فهرست ذکر نشده است، آن‌ها در بخش نظرات بنویسید تا به این مقاله اضافه کنیم.

از ترجمه تخصصی مقاله و ترجمه کتاب تا ترجمه رسمی مدارک و ویرایش تخصصی متون، همه را تنها با چند کلیک از ترجمیک بخواهید! برای مشاهده تعرفه خدمات به صفحه هزینه ترجمه مراجعه کنید!

یک دیدگاه در «ترجمه اسامی ۴۵+ گل به زبان انگلیسی»;

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.