ترجمه تخصصی | ترجمه اختصاصی برای هر رشته

ترجمیک؛ رتبه یک ترجمه، ویرایش و تولید محتوا

ترجمه، هم نیازمند علم است و هم مهارت. هزاران مترجم متخصص و باتجربه در ترجمیک گرد هم آمده‌اند و در زمینه‌های علمی مختلف به ترجمه تخصصی متون، مقالات و کتاب‌های شما می‌پردازند. به سادگی سفارش خود را ثبت کنید و خیالتان از کیفیت ترجمه و زمان تحویل راحت باشد!

ترجمه کتاب
پشتیبانی پشتیبانی شبانه روزی
محرمانگی محرمانگی بالا
گارانتی گارانتی کیفیت و زمان
نمونه ترجمه دریافت نمونه ترجمه

خدمات ترجمه تخصصی

یک مترجم در ترجمه تخصصی علاوه بر تسلط بر اصول و قواعد ترجمه، باید به مبانی زمینه تخصصی متن آشنا باشد. خوشبختانه این افتخار را داریم که در ترجمیک با همکاری بیش از ۲۳۰۰۰ مترجم در رشته‌های مختلف دانشگاهی، خدمات ترجمه تخصصی خود را ارائه دهیم.

سایت ترجمه تخصصی ترجمیک تمامی خدمات خود را در بیش از ۷۰ رشته دانشگاهی و ۳۰ زبان زنده دنیا ارائه می‌دهد. تقریبا یک سوم مترجمان ترجمیک دارای مدرک دکتری در رشته‌های گوناگون هستند یا در این مقطع مشغول به تحصیلند.

ترجمه تخصصی

هزینه ترجمه تخصصی

هزینه ترجمه تخصصی در ترجمیک به عواملی مانند زمینه متن، کیفیت انتخابی، تعداد کلمات متن و ... بستگی دارد. البته مطمئن باشید که برای استفاده از خدمات ترجمه تخصصی در ترجمیک، نیازی به پرداخت هزینه‌های گزاف نیست. با پرداخت هزینه‌ای مناسب و مقرون به صرفه از بهترین کیفیت خدمات ترجمه تخصصی استفاده کنید.

ترجمه تخصصی

تماس با ما

با شماره تلفن ۶۷۲۳۵۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید.
یا شماره خود را وارد کنید تا باشما تماس گرفته شود.

درمورد قیمت و زمان تحویل سوال دارید؟ درمورد کیفیت و گارانتی سوال دارید؟ درمورد سفارش‌گذاری سوال دارید؟
تماس با ما

برخی از مقالات ترجمه شده و منتشر شده به کمک ترجمیکماهانه مقالات متعددی توسط ترجمیک ترجمه یا ویرایش می‌شود و برای آن‌ها گواهی ترجمه یا ویرایش نیتیو صادر می‌گردد. بسیاری از این مقالات در مجلات و کنفرانس‌های معتبر منتشر و ارائه می‌شوند. از جمله این مجلات، می‌توان به الزویر و اشپرینگر اشاره کرد.

ماهانه مقالات متعددی توسط ترجمیک ترجمه و یا ویرایش می‌شود و برای آن‌ها گواهی ترجمه یا ویرایش صادر می‌گردد. این مقالات در مجلات و کنفرانس‌های معتبر منتشر و ارائه می‌شوند. در لیست زیربخش کوچکی از مقالات سال ۲۰۲۲ را که از نویسندگان آنان (مشتریان ترجمیک) کسب اجازه شده است، مشاهده کنید.

 • Zeinali, M. S., Naeini, H. M., Talebi-Ghadikolaee, H., & Panahizadeh, V. (2022). Numerical and Experimental Investigation of Fracture in Roll Forming Process Using Lou–Huh Fracture Criterion. Arabian Journal for Science and Engineering, 1-12. Download
 • Yousefi, M., Khorshidian, N., & Hosseini, H. (2022). The Ability of Probiotic Lactobacillus Strains in Removal of Benzo [a] pyrene: a Response Surface Methodology Study. Probiotics and Antimicrobial Proteins, 14(3), 464-475. Download
 • Taghizadeh, M., Ebrahimi, M., Fooladi, E., & Yoosefian, M. (2022). Preconcentration and determination of five antidepressants from human milk and urine samples by stir bar filled magnetic ionic liquids using liquid–liquid–liquid microextraction‐high‐performance liquid chromatography. Journal of Separation Science. Download
 • Shohan, M., Nashibi, R., Mahmoudian-Sani, M. R., Abolnezhadian, F., Ghafourian, M., Alavi, S. M., ... & Khodadadi, A. (2022). The therapeutic efficacy of quercetin in combination with antiviral drugs in hospitalized COVID-19 patients: A randomized controlled trial. European journal of pharmacology, 914, 174615. Download
 • Shoeibi, S., Kargarsharifabad, H., Rahbar, N., Khosravi, G., & Sharifpur, M. (2022). An integrated solar desalination with evacuated tube heat pipe solar collector and new wind ventilator external condenser. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 50, 101857. Download
 • Shahriari, R., Daryaee, M., & Kashefipour, S. M. (2022). The effect of a plate installation upstream of an orifice on the pressurized flushing efficiency. Canadian Journal of Civil Engineering, 49(5), 696-705. Download
 • Shahidi, S. M., & Etemadi Borujeni, S. (2022). Reversible multiplier with a column-wise structure and a reduced number of ancilla inputs and garbage outputs. The Journal of Supercomputing, 78(1), 315-342. Download
 • Saffar, S. (2022). Acoustic modeling of honeycomb structures for second load direction with damping consideration. Building Acoustics, 1351010X221094470. Download
 • Raei, H., Najafi, R., Torshizi, M. A. K., Froushani, S. M. A., & Joogh, F. A. G. (2022). The effect of Silybum marianum seed, Thymus vulgaris, and Rosmarinus officinalis powders in alleviating the risks of aflatoxin B1 in young broiler chicks. Anim. Sci, 22(1). Download
 • Panahizadeh, F., Hamzehei, M., Farzaneh-Gord, M., & Villa, A. A. O. (2022). Thermo-economic analysis and optimization of the steam absorption chiller network plant. Thermal Science, 26(1 Part A), 95-106. Download
 • Nikoofar, K., & Yielzoleh, F. M. (2022). High-component Reactions (HCRs): An Overview of MCRs Containing Seven or More Components as Versatile Tools in Organic Synthesis. Current Organic Synthesis, 19(1), 115-147. Download
 • Sajadieh, F., Bakhtiari, S., & Ghobadi, S. (2020). Evaluation the Impact of the Role of Household Risk Management on Economic Growth (Case Study of Selected OIC Member Countries with emphasis on Iran). Quarterly Journal of Quantitative Economics. Download
 • Mokhtari-Hooseini, Z. B., Hatamian-Zarmi, A., Mahdizadeh, S., Ebrahimi-Hosseinzadeh, B., & Alvandi, H. (2022). Fabrication of antibacterial PVA/Bentonite/Ag Composite Nanofibers with Bio-AgNPs synthesized with Fusarium sporotrichioides. Download
 • Mokhtari, F., Bahrami, B., Faghihi, G., Asilian, A., & Iraji, F. (2022). Fractional erbium: YAG laser (2940 nm) plus topical hydroquinone compared to intradermal tranexamic acid plus topical hydroquinone for the treatment of refractory melasma: a randomized controlled trial. Journal of Dermatological Treatment, 1-7. Download
 • Moghadam, S. O. (2022).A review on an ongoing pandemic caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2: the pathogenesis, epidemiology, immunological features, and currently available diagnostic tests . Reviews in Medical Microbiology, 33(1), e212-e223. Download
 • Moeini Hadizadeh, J. (2022).Microgrids, the best platform for economic and environmental productivity of renewable resources: An introduction to its concept, components, challenges, and opportunities . Journal of Renewable and New Energy, 9(1), 8-20. Download
 • Majidi, A., Farghadani-Chaharsooghi, P., & Mirzapour Al-e-Hashem, S. M. J. (2022).Sustainable Pricing-Production-Workforce-Routing Problem for Perishable Products by Considering Demand Uncertainty; A Case Study from the Dairy Industry . Transportation Journal, 61(1), 60-102. Download
 • Larki, M., Salavati, A., & Azmoude, E. (2022).The Relationship Between Menstrual Patterns and Menstrual Attitude Dimensions among Women of Reproductive Age: Cross-sectional survey . Sultan Qaboos University Medical Journal [SQUMJ], 22(2), 241-246. Download
 • Keshavarz-Ghorbani, F., & Pasandideh, S. H. R. (2022). A model of determining the ordering strategy for a multi-product problem with lateral transshipment approach: hybrid metaheuristic algorithms. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 1-14. Download
 • Javidi, N., Khalatbari, G., & Javidi, N. (2022). The Effectiveness of Psychodrama on Reducing Generalized Anxiety and Changing Metacognitive Beliefs in Women with Breast Cancer. Medbiotech Journal, 6(01), 7-14. Download
 • Jafarimehr, E., Sahabi, B., & Heydari, H. (2022).Is the Presence of Women on the Branch Credit Committee Important? Evidence from an Iranian Private Bank . Iranian Journal of Economic Studies. Download
 • Houshmand‐Nanehkaran, F., Lajevardi, S. M., & Mahlouji‐Bidgholi, M. (2022).Optimization of fuzzy similarity by genetic algorithm in user‐based collaborative filtering recommender systems . Expert Systems, e12893. Download
 • Houshmand Nanehkaran, F., Lajevardi, S. M., & Mahlouji Bidgholi, M. (2022). Nearest neighbors algorithm and genetic‐based collaborative filtering. Concurrency and Computation: Practice and Experience, 34(1), e6538. Download
 • Hernashki, R. K., Rezvani, A. R., Khayati, G. R., & Saheli, S. (2022).Mechanism and kinetics of gold leaching from copper anode slime using BmimHSO4 as green solvent . International Journal of Chemical Kinetics. Download
 • Hemmat Esfe, M., & Esfandeh, S. (2022).Mathematical based modeling of thermophysical properties of an enriched oil based hybrid nanofluid . Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 147(3), 2125-2137. Download
 • Hedayati Khodayari, M., Pariz, N., & Balochian, S. (2022). Stabilizer design for an under-actuated autonomous underwater vehicle in a descriptor model under unknown time delay and uncertainty. Transactions of the Institute of Measurement and Control, 44(2), 484-496. Download
 • Gholizadeh, P., Amini, H., Davoodi, J., & Poursaeidi, E. (2022). Molecular dynamic simulation of crack growth in Ti/TiN multilayer coatings. Materials Today Communications, 30, 103059. Download
 • Gholampour, A. (2022). Site-scale liquefaction potential analysis using a sectional random field model. Engineering Geology, 297, 106485. Download
 • Dastmanesh, S., Ghahremani, L., Kaveh, M. H., & Fararouei, M. (2022).Effect of Training Intervention and Exercises on Retirement Syndrome and Quality of Life of Elderly Retired Men in South of Iran. Journal of Health Sciences & Surveillance System, 10(2), 168-174. Download
 • Borji-Navan, S., Mohammad-Alizadeh-Charandabi, S., Esmaeilpour, K., Mirghafourvand, M., & Ahmadian-Khooinarood, A. (2022).Internet-based cognitive-behavioral therapy for premenstrual syndrome: a randomized controlled trial. BMC women's health, 22(1), 1-11. Download
 • Ayar, M., Isazadeh, A., Gharehchopogh, F. S., & Seyedi, M. (2022). Chaotic-based divide-and-conquer feature selection method and its application in cardiac arrhythmia classification. The Journal of Supercomputing, 78(4), 5856-5882. Download
 • Atashi, H. A., Zaferani Arani, H., Agatha, F., Ghorani, S. M., Teimouri Khorasani, M. S., & Moalem, M. (2022).Cardiac and respiratory arrest in a 12‐year‐old girl with acute permethrin oral toxicity: A case report. Clinical Case Reports , 10(1), e05245. Download
 • Asl, A. A., Asl, R. A., & Hosseini, S. H. (2022, February).A New PV/FC/Battery DC-DC Converter . In 2022 13th Power Electronics, Drive Systems, and Technologies Conference (PEDSTC) (pp. 41-45). IEEE. Download
 • Alipour, Y., Zargan, J., & Haji Nour Mohammadi, A. (2022).Antibacterial effects of crude venom and their protein fractions of Hottentotta saulcyi scorpion . Koomesh, 24(3), 376-387. Download
 • Akbari-Kasgari, M., Khademi-Zare, H., Fakhrzad, M. B., Hajiaghaei-Keshteli, M., & Honarvar, M. (2022).Designing a resilient and sustainable closed-loop supply chain network in copper industry . Clean Technologies and Environmental Policy, 1-28. Download
 • Aghasi, A., Jamshidi, K., & Bohlooli, A. (2022).A thermal-aware energy-efficient virtual machine placement algorithm based on fuzzy controlled binary gravitational search algorithm (FC-BGSA) . Cluster Computing, 1-19. Download
 • Abdolahpour Chenari, M. (2022). How political rights are created from Sharia rules in Iran. Middle Eastern Studies, 1-11. Download


ویژگی‌های ترجمه تخصصی در ترجمیک

ترجمه متون تخصصی، از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است. ما در ترجمیک از این اهمیت بالای ترجمه تخصصی آگاه هستیم. از این رو تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا نگرانی شما از کیفیت متن‌هایتان را به حداقل برسانیم.

ترجمه تخصصی
مترجم هم‌رشته

مترجم هم‌رشته

در ترجمیک بیش از ۲۳۰۰۰ مترجم مشغول به فعالیت هستند. بنابراین شما می‌توانید ترجمه متون تخصصی خود را به مترجمی که دقیقا در رشته مورد نظرتان تحصیل کرده، بسپارید. در این صورت خیال شما از مهارت و دانش تخصصی مترجم آسوده خواهد بود.

 استاندارد آکادمیک

استاندارد آکادمیک

درصد بالایی از مترجمان ترجمیک، سابقه انتشار مقالات را در رزومه حرفه‌ای خود دارند. در نتیجه با فرآیند مقاله‌نویسی، نگارش علمی و زبان علمی مقاله‌های تخصصی ISI آشنا هستند. از این رو خیال شما را از سطح علمی و نگارشی متون تخصصی راحت می‌کنیم.

گواهی قابل استعلام

گواهی قابل استعلام

بسیاری از ژورنال‌های تخصصی، از شما می‌خواهند گواهی ویرایش و ترجمه مقاله و متون تخصصی توسط یک موسسه معتبر را به آن‌ها ارائه دهید. گواهی قابل استعلام ترجمیک بسیار معتبر بوده و مکررا از سوی نشریات معتبر به محققان پیشنهاد می‌شود.

آپلود بخش به بخش

آپلود بخش به بخش

ترجمیک برای جلب رضایت مشتریان و مشاهده میزان کیفیت کار، سیاستی را اتخاذ کرده است تا از طریق آن مشتری بتواند هر میزان از پیشرفت پروژه را مشاهده کند.
هم‌چنین در صورت لزوم نظرات، نکات و پیشنهادات خود را درباره کیفیت ترجمه بیان کند.

تضمین کیفیت و زمان

تضمین کیفیت و زمان

برای افزایش آسودگی خیال شما، تمامی سفارش‌ها در ترجمیک دارای تضمین کیفیت و زمان هستند. هم‌چنین تمامی سفارش‌ها توسط تیم پایش کیفی ترجمیک بررسی می‌شوند. پروژه‌های شما از کیفیت بالایی برخوردار خواهند بود و به هیچ عنوان در آن‌ها از ترجمه ماشینی استفاده نخواهد شد.

پشتیبانی شبانه‌روزی

پشتیبانی شبانه‌روزی

تیم پشتیبانی ۲۴ ساعته، از دیگر ويژگی‌های اساسی خدمات ترجمیک است.
این ویژگی‌ به مشتری اطمینان خاطر می‌دهد که هر موقع از شبانه‌روز می‌تواند مشکلش را با ترجمیک در میان بگذارد. در اولین فرصت مشکل شما بررسی می‌شود و برای رفع آن اقدام می‌شود.

انواع خدمات ترجمه تخصصی

خدمات ترجمه تخصصی در ترجمیک انواع متون و قالب‌ها مانند ترجمه متون علمی ، فنی و ادبی ، ترجمه اسناد رسمی و تجاری ، ترجمه مقالات تخصصی ، ترجمه کتاب ، ترجمه رسمی و ... را در بر می‌گیرد. سفارش شما در هر زمینه‌ای که باشد، ترجمه آن توسط مترجمان زبده و متخصص ترجمیک در سریع‌ترین زمان و با بالاترین کیفیت انجام می‌شود.

ترجمه تخصصی

زبان‌ها و رشته‌های ترجمه تخصصی

خدمات ترجمه تخصصی متون، مقاله و کتاب در ترجمیک در ۳۰+ زبان ارائه می‌شود. تفاوتی ندارد که متن شما به زبان آلمانی و فرانسوی است یا چینی و ژاپنی، با خیالی آسوده ترجمه آن را به ترجمیک بسپارید تا متون شما با بالاترین کیفیت ترجمه شوند.

زبان‌ها و رشته‌های ترجمه تخصصی

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی

انگلیسی، زبان اول جهان است. این زبان به عنوان زبانی مشترک برای فضاهای علمی و دانشگاهی به کار می‌رود. از این رو کیفیت متن‌های ترجمه شده به این زبان، اهمیت بسیار بالایی دارد چرا که افرادی متخصص آن‌ها را بررسی می‌کنند.

تسلط کافی و بالای یک مترجم به زبان انگلیسی، برای ترجمه تخصصی کافی نیست! در واقع مترجمی که به ترجمه متون تخصصی می‌پردازد، باید در زمینه موردنظر دانش و تجربه کافی داشته باشد.

سایت ترجمه تخصصی ترجمیک با همکاری مترجمانی باتجربه، خدمات ترجمه تخصصی خود را در بالاترین سطح کیفی ارائه می‌دهد. توجه داشته باشید که کیفیت متن‌های ترجمه ‌شده، دائما توسط تیم ارزیابی ، مورد بررسی قرار می‌گیرد. از این رو کیفیت ترجمه، تضمین شده خواهد بود.

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی

با توجه به اهمیت و گستردگی بالای زبان انگلیسی، بسیاری از مقاله‌ها به این زبان نوشته شده‌اند و به عنوان مراجعی معتبر شناخته می‌شوند. با توجه به این موضوع، نیاز به ترجمه تخصصی انگلیسی روز به روز بیشتر می‌شود.
ترجمه تخصصی انگلیسی از دو منظر حساسیت دارد: نخست آن که کلمات به کار رفته در متون علمی معنای خاصی غیر از معنای رایج آن دارد. در درجه دوم هم این که متون علمی در هر زمینه، استاندارد و قواعد خاصی دارند و تنها مترجمی که در همان رشته تخصص داشته باشد، قادر به انجام آن خواهد بود. خبر خوش این است که ما با تجربه طولانی که در زمینه ترجمه تخصصی داریم، خدمات خود را به گونه‌ای ارائه داده‌ایم که هیچگونه جای نگرانی برای شما باقی نماند. با انتخاب پلن‌های نقره‌ای و طلایی در ترجمه مقالات انگلیسی، خیال شما از کیفیت ترجمه آسوده خواهد بود.

ثبت سفارش ترجمه تخصصی

می‌خواهید سفارش ترجمه تخصصی خود را در سایت ترجمه ترجمیک ثبت کنید؟ به راحتی و تنها در چند دقیقه، سفارش ما ثبت خواهد شد. برای ثبت سفارش، ابتدا زبان مبدا و مقصد پروژه خود را مشخص کنید. سپس فایل پروژه ترجمه تخصصی خود را بارگذاری کنید.بعد از آن نوبت به مشخص کردن زمینه اصلی و جزئی متن، موارد تکمیلی و جزئیات می‌رسد.
اگر توضیح خاصی هم به نظرتان می‌رسد، آن را ذکر کنید. پس از ساخت اکانت جدید یا ورود به اکانت، سفارش شما ثبت می‌شود. در کمتر از ۱۵ دقیقه، قیمت‌گذاری سفارش شما انجام و برای هماهنگی‌های بیشتر با شما تماس گرفته می‌شود. سپس مترجمی متخصص برای انجام پروژه شما تعیین و زمان تحویل کلی و بخش به بخش به شما نشان داده می‌شود. هر زمان هم که به پشتیبانی یا راهنمایی نیاز داشتید، کافی است که تیکت ارسال کنید یا تماس بگیرید.

ثبت سفارش ترجمه تخصصی
ترجمه تخصصی زبان‌های دیگر

ترجمه تخصصی زبان‌های دیگر

ترجمه تخصصی تنها به زبان انگلیسی محدود نمی‌شود. سایر زبان‌ها نیز در شرایط مختلف به ترجمه تخصصی نیاز دارند. برای مثال از نیازهای بسیاری از مشتریان برای قراردادهای تجاری درخواست ترجمه به زبان‌های دیگر است.

تیم ترجمه تخصصی ترجمیک، پایش را فراتر از مرزهای فارسی‌زبان و انگلیسی‌زبان گذاشته است. از این رو مترجمان متخصصی را در سایر زبان‌های دنیا و در رشته‌های گوناگون جذب کرده است.

ترجمه فرانسوی، آلمانی، عربی، روسی و چینی، تنها بخش کوچکی از خانواده زبانیِ ترجمه در ترجمیک هستند.

رشته‌های ترجمه تخصصی

رشته‌های ترجمه تخصصی

هر زمینه و رشته‌ای دارای اصطلاحات فنی خاص خودش است. اگر مترجم با این اصطلاحات به خوبی آشنا نباشد، متن ترجمه‌شده صحیح و قابل اعتماد نخواهد بود. ترجمه متون تخصصی در ترجمیک به مترجمان هم‌رشته و متخصص در آن زمینه سپرده می‌شود.

اگر به ترجمه تخصصی متون علمی و فنی در زمینه‌های و رشته‌های مختلف مانند مهندسی برق، عمران، کامپیوتر، مدیریت، اقتصاد، هنر، حسابداری، پزشکی، داروسازی، علوم پایه و ... نیاز داشتید، تنها با چند کلیک، پروژه ترجمه خود را به ترجمیک بسپارید.

سوالات متداول ترجمه تخصصی

برای ثبت سفارش، ابتدا به صفحه ارسال سفارش مراجعه کنید. پس از انتخاب زبان، زمینه و جزئیات، فایل خود را بارگذاری کنید. در کمتر از ۱۵ دقیقه قیمت‌گذاری سفارش شما انجام می‌شود و برای هماهنگی‌های بیشتر با شما تماس گرفته می‌شود. پس از آن برای پرداخت هزینه اقدام کنید.
هم‌چنین شما از طریق پنل کاربری خود می‌توانید با مترجم در ارتباط باشید و بخش‌های ترجمه‌شده را مشاهده کنید.

سفارش‌‌های ترجمه تخصصی بر اساس تعداد کلمات، پلن و سرعت انتخابی و ... قیمت‌گذاری می‌شوند. برای محاسب هزینه سفارش‌تان به صفحه هزینه و زمان تحویل مراجعه کنید.

ترجمیک با بیش از ۲۳۰۰۰ مترجم، ویراستار و نویسنده در بیش از ۳۰ زبان مانند انگلیسی، فرانسوی، عربی، آلمانی، کره‌ای، ژاپنی، چینی، روسی، پرتغالی، اسپانیایی و ... همکاری می‌کند.

خیر، تمامی مترجمان متعهد به این موضوع هستند که از ماشین‌های ترجمه مانند گوگل ترنسلیت در ترجمه خود استفاده نکنند. هم‌چنین تمامی سفارش‌های ترجمه توسط تیم پایش کیفی ترجمیک بررسی می‌شوند تا در آن‌ها از ترجمه ماشینی استفاده نشده باشد.

زبان‌های ترجمه

زبان‌های ترجمه

ترجمیک، یک پلتفرم جامع ترجمه و خدمات زبانی است که در بیش از ۳۰ زبان مختلف خدمات ارائه می‌کند. مهم‌ترین زبان‌های موجود عبارتند از: فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسوی، چینی، روسی، آلمانی، اسپانیایی، کره‌ایی، ژاپنی و اکراینی.

گارانتی دائمی خدمات

گارانتی دائمی خدمات

برای تمام سفارشات گارانتی کیفیت و زمان تحویل وجود دارد.
بر روی سفارشات طلایی و طلایی بازخوانی تا اعلام نظر داور گارانتی کیفیت وجود دارد و در صورت تاخیر مطابق قوانین ترجمیک هزینه برگشت خواهد شد.

محرمانگی اطلاعات

محرمانگی اطلاعات

ترجمیک از نظر اخلاقی، قانونی (مطابق ماده ۶۴ و ۷۵ قانون تجارت الکترونیک) و حرفه‌ای خود را موظف به حفظ و حراست از اطلاعات شخصی و تمام اطلاعاتی که مشتریان در سایت بارگذاری می‌کنند، می‌داند.

ثبت سوال یا نظر

چرا ترجمیک؟

جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی

جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی


ترجمیک بزرگ‌ترین و جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی در ایران است. ترجمیک خدمات مختلفی از جمله ترجمه متن، ترجمه کتاب، ویرایش، ویرایش نیتیو و تولید محتوا انجام می‌دهد.

دانشگاه شریف

دانشگاه شریف


ترجمیک، یک شرکت دانشگاهی است و هم‌اکنون در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه شریف مستقر است.

اعتماد شرکت‌ها و سازمان

اعتماد شرکت‌ها و سازمان


ترجمیک با سازمان‌های دولتی و شرکت خصوصی مختلفی فعالیت مستمر دارد. این شرکت‌ها از خدمات ترجمه متن، ترجمه همزمان و ترجمه رسمی ما استفاده می‌کنند.

تحویل بخش به بخش

تحویل بخش به بخش


تحویل بخش به بخش پروژه از طریق پنل کاربری، خیال شما را در مورد کیفیت کار و درجریان بودن پروژه جمع خواهد کرد. بعد از انجام هربخشی از ترجمه از طریق پیامک به شما اطلاع داده خواهد شد.

تیم پایش کیفی

تیم پایش کیفی


تیم پایش فنی ترجمیک به صورت مستمر در حال بررسی تک تک متون ترجمه شده توسط مترجمان سایت است. کارشناسان پایش، بر روی تمام سفارش‌ها نظر فنی گذاشته و در صورتی که متنی نیاز به تغییر داشته باشد توسط مترجم اصلاح می‌گردد.

پشتیبانی

پشتیبانی ۲۴ ساعته


در هفت روز هفته و هرساعت از شبانه‌روز می‌توانید از طریق تلفن، تیکت، تلگرام و واتس‌اپ با کارشناسان سایت تماس حاصل فرمایید.
درباره ترجمیک

ترجمیک، بزرگ‌ترین پلتفرم خدمات زبانی (ترجمه، ویرایش و تولید محتوا) در ایران و یک شرکت خلاق و پیشرو مستقر در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف است. مترجمان، ویراستاران، نویسندگان و گویندگان ایرانی و خارجی ما در زمینه فعالیت خود بسیار ماهر و با تجربه هستند.

ما در ترجمیک، خدمات تخصصی مختلفی را از قبیل ترجمه تخصصی متون، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب، ترجمه همزمان، ترجمه رسمی مدارک، ویراستاری نیتیو مقالات و متون و تولید محتوای متنی و صوتی ارائه می‌کنیم.

شبکه‌های اجتماعی

© تمامی حقوق مادی و معنوی برای موسسه فرهنگی هنری آوای هوشمند سخن (ترجمیک) محفوظ است.
www.tarjomic.com - ۱۴۰۱