توصیه‌های طلایی از مترجمان برای مترجمان

با توجه به افزایش ظرفیت جذب رشته‌های مترجمی در سال‌های اخیر، افراد زیادی پس از تحصیلات تکمیلی،‌ به دنبال استخدام شدن به عنوان مترجم هستند. برای فعالیت به عنوان مترجم در زمینه‌های ترجمه کتاب، ترجمه مقاله، ترجمه هم‌زمان و ……