نکاتی مهم درباره آموزش زبان فرانسه به کودکان

۵ نکته درباره آموزش زبان فرانسه به کودکان

برای کودک شما، یادگیری زبان دوم، مزیت‌های زیادی خواهد داشت. برای یادگیری زبان دوم، زبان فرانسه بیشتر به‌عنوان زبانی سخت مطرح است. همچنین تلفظ صحیح حروف فرانسوی برای بسیاری اغلب دشوار به نظر می‌آید. اما اگر کودکتان را در دوره…

آموزش‌های مناسب برای کودکان

آموزش‌هایی که از کودک شما یک نابغه می‌سازد!

ذهن کودک همچون زمینی خالی و حاصل‌خیز، آماده یادگیری است. هر بذری که در آن کاشته شود خیلی زود جوانه می‌زند و به درختی تنومند تبدیل می‌شود. ازسوی‌دیگر آموزه‌های دوران کودکی، کیفیت زندگی، شخصیت، توانایی یادگیری و حتی فرصت‌های استخدام…

آشنایی با پیشکسوتان کتاب کودک به مناسبت این روز

به بهانه روز جهانی کتاب کودک خالی از لطف نیست تا کمی نزدیک‌تر با قصه‌گویان دوران کودکی خود آشنا شویم و با آثار آنان تجدید خاطره‌ای داشته باشیم. پیشکسوتان ترجمه کتاب کودک و بزرگان نویسندگی در حوزه کودک حق زیادی…