غلط‌های املایی

غلط‌های املایی رایج در زبان فارسی

غلط­‌های املایی در نوشتار فارسی دسته‌­های متفاوتی دارند، بعضی از این غلط­ها مانند «زرر» به­‌جای «ضرر» از جمله غلط‌­هایی هستند که هرکسی آن را ببیند فورا متوجه می­شود که این کلمه غلط است؛ اما در بعضی موارد دیگر غلط‌های املایی طوری رایج هستند که تشخیص آن برای همگان به‌هیچ عنوان ساده نخواهد بود.

اگر شما در متن خود با هر نوع تخصصی، غلط املایی داشته باشید مخاطبان خود را ناامید خواهید کرد، زیرا وجود غلط املایی در متن می­تواند به مخاطب القا کند که شما در کار خود خبره و حرفه‌­ای نیستید؛ و این اصلا صورت خوشی ندارد پس بهتر است که با غلط‌­های املایی آشنا باشید، تا از به کار بردن آن‌ها خودداری کنید.

هکسره

از غلط­‌های املایی بسیار رایج می­‌توان به غلط هکسره اشاره کرد. این غلط زمانی به کار می‌­رود که در جایی که نیاز نیست از «ه» آخر استفاده شود.

غلط: این گلدان برایه مریمهصحیح: این گلدان برای مریمه
غلط: موبایله منصحیح: موبایلِ من

استفاده از اعراب

در زبان فارسی برخلاف زبان عربی از اعراب استفاده نمی‌شود مگر در مواقع خاصی که برای رفع ابهام در تلفظ صحیح کلمات لازم می‌شود.

استفاده صحیح از نیم‌فاصله

از دیگر غلط‌­های املایی می‌توان به عدم‌استفاده از نیم‌فاصله در کلمات مرکب و پیشوند و پسوند فعل‌ها اشاره کرد. این نوع از کلمه‌ها نباید با فاصله نوشته شوند و نباید به‌ یکدیگر بچسبند، در این موارد از نیم‌فاصله استفاده می‌شود.

برای مثال کلمه‌ی «عقب نشینی» یک کلمه‌ی مرکب است. دو قسمت این کلمه نباید با فاصله از هم نوشته شوند و یا این‌که به یکدیگر بچسبند «عقبنشینی»، در این مدل از کلمه‌ها از نیم‌فاصله استفاده می‌کنیم: «عقب‌نشینی»

نیم‌فاصله فقط برای کلمه‌های مرکب نیست در پسوند و پیشوند فعل‌ها و علامت جمع نیز استفاده می‌شود، برای مثال:

غلط: می شود.
صحیح: «می‌شود» نوشته شود.
غلط: گل هاصحیح: گل‌ها

در اینجا بخوانید نیم فاصله چیست و چطور از آن در نوشته خود استفاده کنیم

جمع بستن کلمات

برای مثال کلمه‌ی «درخت» که یک کلمه‌ی فارسی است را نباید با «ان» که علامت جمع عربی می‌باشد جمع بست برای این کار باید از «ها» استفاده کرد؛ پس «درختان» اشتباه و «درخت‌ها» درست است.

در جمع مکسر که یک نوع از جمع عربی می‌باشد مانند «دفتر» که برای جمع بستن آن نباید «دفاتر» گفت بلکه «دفترها» درست است.

علامت جمع عربی «ات» و «ان» نیز هستند. در بعضی از کلمه‌ها نیز از «جات» هم استفاده می‌شود که در گروه همان «ات» می‌باشد. در زبان فارسی درست‌تر این است که از علامت جمع فارسی استفاده شود.

برای مثال: کارخانه‌جات، ترشیجات، شیرینیجات، سبزیجات، صیفی‌جات، تراوشات، ادارات، سربازان، دانشجویان و دیگر کلمه‌هایی از این قبیل بهتر است که با علامت جمع فارسی نوشته شوند یعنی به‌صورت کارخانه‌ها، ترشی‌ها، شیرینی‌ها، سبزی‌ها، صیفی‌ها، تراوش‌ها، اداره‌ها، سربازها و دانشجوها نوشته شوند.

جمع بستن کلمه‌های جمع هم اشتباه محسوب می‌شود. برای مثال کلمه‌ی «مدارک» که خود جمع است را در بعضی مواقع «مدارک‌ها» می‌گویند که این خود اشتباه است.

دیگر کلمه‌ها از این دست مانند اخبارها، عجایب‌ها، امورات، اشکال‌ها و غیره هستند.

در جمع بستن بعضی ازکلمات فارسی باید از «گان» استفاده کرد. در این مواقع کلمه‌ای که داری «ه» آخر است. «ه» آن حذف شده و سپس «گان» جایگزین می‌شود.

غلط: خواننده‌گانصحیح: خوانندگان

دوره آموزشی ویرایش و درست‌نویسی – دبستان ترجمیک

استفاده از تنوین

استفاده از تنوین برای کلمه‌های فارسی نیز از غلط‌های رایج در زبان فارسی محسوب می‌شود.

تنوین یک ابزار ساخت قید در زبان عربی است، که استفاده از آن برای کلمه‌های عربی در زبان فارسی مانعی ندارد اما نباید برای کلمه‌های با ریشه‌ی فارسی استفاده شود.

برای مثال کلمه‌های «اتفاقا»، «احتمالا»، «حتما» و کلمه‌هایی از این دست تنوین می‌گیرند که درست است  اما کلمه‌های فارسی با تنوین، مانند «گاها» و «ناچارا» اشتباه است و باید به‌صورت «گاهی» و «از روی ناچار» استفاده شوند.

«ه» جنسیت

از دیگر غلط‌های املایی استفاده از ه آخر برای نامیدن زنان است. همان‌طور که می‌دانید برای نامیدن خانم‌ها در زبان فارسی از کلمه‌های خاصی استفاده نمی‌شود. اشاره و صحبت در مورد هر دو جنس مونث و مذکر یک حالت دارد.

برای مثال اگر یک خانم «شاعر» باشد نامیدن «شاعره» اشتباه است. کلمه‌ی «معلمه» و دیگر کلماتی از این قبیل نیز اشتباه خواهد بود.

کلمات مشابه

در ادامه تعدادی از جفت کلمه‌ها را می‌آوریم که ممکن است به در نوشتن آن‌ها خطا رخ بدهد و شکل درست آن‌ها را بیان می‌کنیم:

 • آذان یا اذان: این دو کلمه را باید از یکدیگر جدا کرد. زیرا که معنای آذان (گوش‌ها) و معنای اذان اعلام کردن، آگاه کردن، خبردادن وقت نماز با خواندن کلمات مخصوص عربی در سـاعت‌های معینی از روز در گلدسـته و مناره‌ی مسجد است.
 • آزوقه یا آذوقه: اصل این کلمه که آن را «آزوغه» نیز می‌نویسـند، ترکی اسـت. پس باید با «ز» نوشـته شـود.
 • آسـیا یا آسـیاب: این کلمه را به هر دو شـکل می‌توان نوشـت و بزرگان ادب فارسی هردو شکل را به کار برده‌اند.
 • اتاق یا اطاق: از آن‌جا که این واژه ترکی اسـت و در ترکی مخرج  «ط» وجود ندارد پس باید آن را با حرف  «ت» نوشـت.
 •  اتو یا اطو: چون این واژه عربی نیسـت و ممکن اسـت فارسی و یا روسی باشـد، پس بهتر اسـت با «ت» نوشـته شـود .
 • ارابه یا عـرابه: ارابه یک کلمه‌ی فارسی اسـت و عرابه معـرب آن می‌باشد، پس بهتر اسـت آن را به‌صورت ارابه نوشـت.
 • ازدحام یا ازدهام: این واژه را تنها باید با حرف «ح» نوشـت زیرا ازدهام کلمه‌ای بی‌معنی اسـت.
 • اسـب یا اسـپ: به هر دو صورت این واژه را می‌شود نوشـت. زیرا این کلمه پهلوی اسـت نه عربی. امروزه بزرگان زبان بیشتر با «ب» می‌نویسـند. اما در گذشـته‌های بسـیار دور با «پ» می­نوشـتند و همین کلمه جزو دوم نام‌های کهن خراسـانیان بوده است. مانند: ارجاسـپ، جاماسـپ، گشـتاسپ، تهماسـپ ، لهراسـپ و غیره
 • اسـلحه یا سـلاح: بسـیاری از مردم، کاربرد درسـت این دو کلمه را نمی‌دانند. به‌طوری‌که گاهی به‌جای اسـلحه، سـلاح و گاه برعکس آن را به کار می‌برند. درحالی‌که اسـلحه جمع اسـت و سـلاح مفرد و نباید جمع اسـلحه را اسـلحه‌ها نوشت، به این دلیل که اسـلحه خود یک کلمه‌ی جمع اسـت و به‌جای آن می‌توان کلمه‌ی سـلاح‌ها را به کار برد.
 •  اقلاً یا اکثراً: این دو کلمه در عربی به هیچ عنوان تنوین نمی‌گیرند و کاربرد آن‌ها بدین صورت از خطاهای مشهور به‌شمار می‌آید. بهتر اسـت به جای اقلاً «حداقل»  و یا بهتر از آن «دسـت کم» نوشـت و به‌جای اکثراً «غالبن» و یا بهتر از آن «بیش‌تر» را به کار برد. .همچنین اگر کلمه‌هایی مانند دوم و سـوم و چهارم را که فارسی هستند، به‌صورت «دوما»ً و «سـوما»ً و «چهارماً» نوشـته شوند، غلط حساب می‌شود.
 • گذار یا گزار: این دو کلمه در دستورالعمل زبان فارسی از آن دسته از پسوندهایی هستند که تقریبا همه را به اشتباه می‌اندازند.

یک راه خوب برای تشخیص املای صحیح کلمات: «گزار» از مصدر «گزاردن» و «گذار» از مصدر «گذاشتن» است. معنی مصدر «گزاردن»: ادا کردن، انجام دادن، به‌جا آوردن. معنی مصدر «گذاشتن»: قرار دادن، وضع کردن، برجای نهادن

برای مثال از این نوع کلمه‌ها می‌توان به نمازگزار، شکرگزار، جایگذاری، برگزاری و غیره اشاره کرد که با توجه به معنای مصدری که بیان شد می‌توانیم نوع درست آن‌ها را تشخیص بدهیم.

 •  اِن‌شاءالله یا انشاءألله: جمله‌ی «ان‌شاءالله» از سـه کلمه سـاخته شـده اسـت: اِن (اگر)، شـاء (بخواهد)، الله (خداوند)، یعنی: اگر خداوند بخواهد. اما جمله‌ی «انشاءالله» از دو کلمه سـاخته شـده اسـت: اِنشـاء (آفریدن)، الله (خدا) به معنی: خداوند بیافریند. آن‌چه که زمان نوشتن این جمله مقصود نویسنده است، جمله‌ی اول است ولی آن را به‌صورت جمله‌ی دوم می‌نویسند.
 • انتر یا عنتر: واژه انتر را که فارسی و معنای آن بوزینه می‌باشـد باید به همین صورت نوشـت. عنتر به زبان عربی نوعی مگس و به‌صورت مجازی به‌معنای شـجاع است.
 • باتلاق یا باطلاق: کلمه‌ی باتلاق ترکی اسـت، نه عربی. پس نوشـتن آن با حرف «ت» درسـت اسـت.
 • بوالهوس یا بلهوس: پیشـوند «بُل» برسـر برخی کلمه‌های فارسی می‌آید و معـنای پـُر، بسـیار و فراوان دارد، برابر این پیشوند در زبان عربی ابو بوده که برای کلمه‌های عربی به‌کار می‌رود و کوتاه شده‌ی آن را به‌صورت بو می‌نویسند. پس «بُل» برای کلمه‌های فارسی (مانند بلکامه: پرآرزو، بلغاک: پرشور) و «بو» برای کلمه‌های عربی (مانند بوالهوس : پرهوس، بوالعجب: پرشگفتی) درست است.
 •  بوته یا بته: معـنای این کلمه، گیاه پـر شاخ و برگی اسـت که تنه‌ی آن ضخیم نباشـد و زیاد بلند نشـود و املای درسـت آن بوته اسـت.

تنها تعدادی از این قبیل کلمات هستند که ممکن است به‌جای یکدیگر نوشته شوند و یا شکل غلط آن مورد استفاده قرار بگیرد.

استفاده از «ء»

از دیگر غلط‌های رایج در املای زبان فارسی استفاده از «ء» برای «ی» آخر کلمه‌هایی است که به «ه» ختم شده‌اند.

در گذشته برای این کلمه‌ها از «ء» استفاده می‌شد اما در سال‌های اخیر استفاده از آن اشتباه تلقی شده و باید از «ی» برای این‌گونه از کلمات استفاده کرد؛ مانند: «گذشتۀ»، «سادۀ» و «خانۀ» که در حقیقت شکل صحیح این کلمه‌ها گذشته‌ی، ساده‌ی و خانه‌ی می‌باشد.

در نتیجه و برای کلام آخر بهتر این است که برای تمام کارهای خود ابتدا تحقیق کنیم و سپس انجام دهیم. در انتخاب املای صحیح کلمه‌ها نیز می‌توان با جستجو در اینترنت و یا لغت‌نامه‌ها از درستی کلمه‌ای که استفاده می‌کنیم مطمئن شویم.

105 دیدگاه در «غلط‌های املایی رایج در زبان فارسی»

 1. با سلام و احترام و سپاس بسیار
  بنده هنگام نوشتن به فارسی نویسی و درست نویسی بسیار حساس هستم. اما در مورد خط فارسی و درست نویسی آن ابهامات فراوانی دارم و نمی دانم از کجا یا چه کسی باید پرسش کرد و روش صحیح را آموخت.
  در صورت امکان راهنمایی کنید.

  1. غلط های املایی اینقدر رایج و جدی شده که فکر نمی‌کنم تا چند سال دیگه چیزی ازش باقی بمونه
   غلط هایی مثل کاربرد—» خاهر به جای خواهر
   ازیز به جای عزیز و…

 2. با سلام و تشکر،
  در زبان عربی «ان» برای جمع استفاده نمی‌شود. بلکه برای تثنیه است.

  1. کاملاً درسته… متاسفانه نویسنده اشتباه مطرح کرده… از نویسنده ی غلط ننویسیم بعید بود! درخت ها !…

   −ان در زبان فارسی از هزاره های پیشین تاکنون برای جانداران نشانه جمع بوده است… َ شیران.. پلنگان.. مگسان… درختان… دیوان.. ددان.. مردان.. زنان… شاعران… در شعر و نوشته ی شاعران بزرگ این جمع با − ان فراوان است… در عربی −ون و −ین و −ات نشانه جمع، و −ان نشانه مثنی است.

     1. کلمات نوزادی و جنینی خود دارای معنای واحد هستند و به دوره خاص از زندگی اطلاق می‌شوند، پس میم مالکیت باید به صورت “ام“ با نیم فاصله به‌کارگرفته شود. مثل جوانی‌ام و…

 3. سلام.
  کلمه ” اتو” روسی نیست، ترکیست.
  از ریشه ” اوتمک” به معنای سوزاندن پر و پشم حیوانات حیوانات می باشد.
  این اصطلاح ” اوتمک” هنوز هم در کله پاچه ای ها کاربرد دارد، به سوزاندن موهای کله و پاچه گوسفند ” اوتمک” می گویند.
  درکتاب “دیوان الغات” محمود کاشغری هم کلمه ” اتو” ترکی می باشد.

  1. اتو یعنی утюг
   روسی است. یعنی آهن و وسیلهٔ آهنی که با آن پارچه را صاف می کنند.
   Тяжёлый нагревающийся металлический прибор для глаженья белья, тканей.

   در اتو کردن چیزی را نمی سوزانند بلکه صاف می کنند .

  2. جمله با نهاد بی جان جمع در فارسی هم با فعل مفرد و هم با فعل جمع درست است.ولی امروزه بیشتر از فعل جمع استفاده می شود.
   اگر شک دارید به دستور املایی فرهنگستان مراجعه بفرمایید
   دسته های متفاوتی دارد و دسته های متفاوتی دارند مثال خوبی نیست . چون نهاد جمله که تعیین کننده است و شاید موجب استثنایی باشد. ذکر نشده . نمونه:
   کشور دسته های متفاوتی دارند نادرست است
   اما
   ملت دسته های متفاوتی دارد و ملت دسته های متفاوتی دارند هر دو درستند چون استثناً با [ملت] هم فعل مفرد و هم فعل جمع درست است .

 4. یکی از غلط‌های مشهور آوردن فعل جمع در آخر اسم‌های جمع بی‌جان و اسم‌های معناست که توسط شما انجام شده.
  مانند: «دسته‌های متفاوتی دارند» و «غلط‌هایی هستند».
  باید این‌گونه نوشته می‌شد: «دسته‌های متفاوتی دارد» و «غلط‌هایی هست».

   1. اینا اسم های جمع نیستد که شما اصلاح کنیدش.
    شما درست نوشتید و ایشون اشتباه دارن می گن.
    اینا اسم جمع نیستن. اسم جمع در ظاهر مفرد و در معنی جمعه. مثل: سپاه، طایفه، گله و… .
    مثلا اگه می گفت دسته ای پول پیدا شد چون اسم جمعه نمیشه جمع ببندیدش.
    مال شما خود جمعه.

    1. انها نام های جمعی نیستند که شما تصیحش کنید
     شما درست بنوشتید و ایشان اشتباه گفتند یا دارند می گویند
     این ها واژه های جمع بندی شده نیستند

  1. تا جایی که می‌دونم اینطور نیست. برای بی‌جان‌ها هم میتوان ضمیر پیوسته‌ی سوم شخص جمع به کار برد و هم سوم شخص مفرد.
   ضمن اینکه «هست» اشتباهه. یا باید نوشت «است» یا نوشت «هستند».

  2. واقعا اینجوری که شما نوشتین درسته ؟ من تا الان فکر می‌کردم باید فعل آخر جمله جمع باشه.

   1. سلام
    لطفاً بفرمایید اگر به جای خانه ی قدیمی
    نوشته بشود خانه ِ قدیمی
    غلط املایی در مدرسه ابتدایی منظور می شود ؟

 5. کلمه اتو که از زبان ترکی وارد زبان فارسی شده است در اصل واژه ای است که اززبان پارسی باستان و اوستائی به صورت (اتر= آتش) باقی مانده است در زبانهای باستانی ایران به آتش (اترater) گفته می شد. نام آذربایجان نیز ابتدا آترو پاتکان به معنی نگهبان آتشکده (اتش مقدس) بوده است اما وآزه آتر ater پس از آنکه وارد زبان ترکی شد حرف آخرآن (رr) حذف و بجایش حرف نسبیت(واو) افزوده شد مانند کلمه بانو که واژه بان در پارسی میانه به معنی نگهبان است به زنهای خانه دار و وسرپرست آشپزخانه نیز گفته می شد این واژه پس از ورود به زبان ترکی حرف (و) منتسب کننده وتأنیث به آن افزوده شد. و واژه بانو امروزه به معنی زن خانه دار می باشد.

  1. باسلام در این متنی که این زیربراتون میزارم یک غلط املایی وجود داره ممکنه هم نوشتازی باشه هم معنایی میتونید کمکم کنید؟

   تفسیر بهاران شویم . قصه ی دلبران شویم . ناز و نیاز شویم . مگوترین راز شویم . هم نفس ساز شویم. تمام وسعت باغچه را بابرکت بخواهیم . به دل خویش
   قولی تازه دهیم . در سر نباشیم و دغدغه گرا نشویم . در کوچه ها غزل بخوانیم . به خودمان نان و عسل بخورانیم . حادثه تا حادثه شاکر باشیم . کمال به کمال
   ناقل باشیم . در خواب خویش هم خداشناس باشیم . تمرین کنیم خوشحالی را . فضایل انسانی را در عمل بشناسیم .حرف های امروزم به شدت آبی بود.

   1. اسلام در این متنی که این زیربراتون میزارم یک غلط املایی وجود داره ممکنه هم نوشتازی باشه هم معنایی میتونید کمکم کنید؟

    تفسیر بهاران شویم . قصه ی دلبران شویم . ناز و نیاز شویم . مگوترین راز شویم . هم نفس ساز شویم. تمام وسعت باغچه را بابرکت بخواهیم . به دل خویش
    قولی تازه دهیم . در سر نباشیم و دغدغه گرا نشویم . در کوچه ها غزل بخوانیم . به خودمان نان و عسل بخورانیم . حادثه تا حادثه شاکر باشیم . کمال به کمال
    ناقل باشیم . در خواب خویش هم خداشناس باشیم . تمرین کنیم خوشحالی را . فضایل انسانی را در عمل بشناسیم .حرف های امروزم به شدت آبی بود.

    پاسخ

     1. من شاد و غزل خوان به تداخل بودن می رسم . این وسط وسواس هایی هم وجود دارد . به خودم خیلی بدهکارم . گاهی فقط آرزوهای سطحی و موقتی دارم
      . بخت من عجیب مبهم پیشه است . سعادت دنیوی من در هاله ای از ابهام است . بیوگرافی منمخدوش است . در صد هزار صبر واقع شده ام.
      میشه غلط این بگین؟؟؟

    1. میشه غلط متن شادوغزل خوان به تداخل بودن می رسم این وسط وسواس هایی هم وجود دارد به خودم خیلی بدهکارم گاهی فقط آرزوهای سطحی و موقتی دارم بخت من عجیب مبهم پیشه است سعادت دنیوی من در هاله ای از ابهام است بیوگرافی من مخدوش است در صدهزار صبر واقع شده ام
     رو بگیددد لطفاا

     1. من شاد و غزل خوان به تداخل بودن می رسم . این وسط وسواس هایی هم وجود دارد . به خودم خیلی بدهکارم . گاهی فقط آرزوهای سطحی و موقتی دارم
      . بخت من عجیب مبهم پیشه است . سعادت دنیوی من در هاله ای از ابهام است . بیوگرافی من مخدوش است . در صد هزار صبر واقع شده ام.
      ۲ غلط دارد

   1. ممکن است ابطال منتق من در همین سباطحا باشد. زندگی همواره مرا بسیار سطحی تفسیر می کند. احیای مکرر خاطراتی که از ابتدا مرصوم شده بودند.
    منم آن اوهام مرطبت شده در حقیقت . از هنر بی طعلمی می توانم افسانه سازی ها بکنم . عینیت فرد کجا در تداوم ها به طعدیت وارد شد ؟ در معرکه ی عشق
    به قلاف ادغامحا کرده ام. در خاطراتی خرد وکلان اصالت سابغم را تماشا کرده ام . کاش تخسیر را تاریکی شیرینی بود. معغد ها را ای کاش انحساری بود.
    ماهم جزئی از یک کل بزرگ تر به نام مرگ هستیم .همین جا هم می توان کلی احمال بافی کرد.مثل مرگ مطلق شده ام .مثل فنایی مکرر و عملی

    غلط املاییای این متنو مینویسم ولی معنی نمیده تو جمله میشه لطفا کمکم کنید

 6. درود
  از لحاظ نگارشی این ۴ جمله کدوم جمله صحیح هستند؟
  مقایسه ی عملیات “با” سامانه
  یا
  مقایسه ی عملیات “و” سامانه

  تفاوت مکانیکی “با” الکترونیکی
  یا
  تفاوت مکانیکی “و” الکترونیکی

 7. سلام من یک جمله دارم بدین مضمون از هنر بی طعلمی می توانم افسانه سازی ها بکنم املای صحیح کلمه طعلمی را می خواهم با تشکر ازشما استاد گرامی

 8. سلام وقت بخیر
  من ی جمله دارم معغد ها را ای کاش انحصاری بود.
  معغد ها در زبان فارسی شکل صحیحش چجوری

  1. همین جا قبر من باشد. من تغییرات وجودی‌ام را می‌پذیرم. در جوانی‌ام پیرسال و پیرمردم. میزان استرسی که بوده بیش از حد تحمل است. درونم متلاطم
   است. برونم مچاله شده است. پاهایم پیرترین عضو من هستند. دیگر نمی‌خواهم الکی وابسته و دلبسته باشم. تصمیم گرفته‌ام چون نسیم رها و بی‌تعلق باشم.
   بیابان مرا عارف کرد. شاید معنوی کرد. می‌توانم البته با تمام استحکاماتم بروم به گوشه‌ی یک خیابان. آن جا هم می‌توانم از درون تنها باشم. تنهای تنها.
   این بار رهسپارم تا به هدف. می‌خواهم خلاص شوم. من زندگی خوبی نداشتم. روند و روال زندگی‌ام خوب نبوده. کاش می‌توانستم پنجره‌ای را باز کنم..
   غلط املایی یا نگارشی یا معنایی این جمله چیه لطفا کمک کنید یک غلط دارد

 9. سلام وقتتون بخیر
  من دوتا جمله دارم من با نساحت و بدون سر و صدا و ساده زندگی میکنم
  نساحت در زبان فارسی چجوری نوشته میشه و فکرم احتضار است احتضار در زبان فارسی چجوری نوشته میشود ؟!

  1. درود، واژه خانه خدا درست است یا خانه ی خدا
   واژه امپراتور درست است یا امپراطور
   جمله «تفاوت تکنولوژی و مکانیکی » یا «تفاوت تکنولوژی با مکانیکی»
   ممنون میشم پاسخ بدید.

 10. سلام وقتتون بخیر
  من دوتا جمله دارم بدین مضمون قرن های مدیدی به تجلیلی پردرجه مهمان بوده ام. با توجه به متن تجلیلی در فارسی چجوری هست ؟؟
  و این حمله تریف بودن چیست ؟! کلمه تریف چجوری نوشته میشود

 11. آیا در زبان فارسی می توان دو کلمه «همراه» و «با» را پشت سرهم بکار برد؟ مانند : اگر کسی بیاید و همراه با وی شخصی دیگر باشد.

 12. لام غلط املایی های این رو میشه بگید به صورت معنایی یا املاییی هست و اینکه فقط یک غلط داره

 13. من در عشق رنجیده می شوم . فعال و کنجکاو و شیطان بلا هستم . شور روان در من است . از نغزی مغز سخن بگوییم . عقلم را واقعا به وسط
  می آورم . کاری می کنم کارستان و شاهکار . در اوج خویش حاضر شده ام . پرسش هایم داغ و تنوری و برشته شده اند . با عشق سخن می گویم
  من . دیالوگ هایم طلایی و علی حاتمی وار هستند . اشعارم شبیه اشعار فروغ فرخزاد شده اند . من به تکامل موقتی و موثر رسیده ام
  سلام ببخشید تو این شعرم یک غلط املایی هستش میشه بگید

  1. شوری روان در من است
   کاریست میکنم کارستان و شاهکار
   یا
   کاری که میکنم کارستان و شاهکار است.
   من به تکامل موقتی و موثری رسیده ام

 14. غلط املایی این متن کجاس؟

  همین جا قبر من باشد. من تغییرات وجودی ام را می پذیرم . در جوانی ام پیرسال و پیرمردم. میزان استرسی که بوده بیش از حد تحمل است . درونم متلاطم
  است . برونم مچاله شده است . پاهایم پیرترین عضو من هستند. دیگر نمی خواهم الکی وابسته و دلبسته باشم . تصمیم گرفته ام چون نسیم رها و بی تعلق باشم .
  بیابان مرا عارف کرد . شاید معنوی کرد. می توانم البته با تمام استحکاماتم بروم به گوشه ی یک خیابان . آن جا هم می توانم از درون تنها باشم. تنهای تنها .
  این بار رهسپارم تا به هدف . می خواهم خلاص شوم . من زندگی خوبی نداشتم . روند و روال زندگی ام خوب نبوده . کاش می توانستم پنجره ای را باز کنم .

   1. بنظرم من میشه میزان استرسی که موجوده بیش از حد تحمل است . باز نمیدونم چون دقت کنید کل متن زمانش حال هست و از حال و روز الانش میگه ولی اون یک جمله زمانش گذشته ست و باید فعلش رو تبدیل به زمان حال کنیم . دارم یا هست یا موجوده . چیزی که الان هست و براش غیر قابل تحمله.
    یک غلط دیگه هم بنظر من امکانش هست اونجاست که میگه می توانم البته با استحکاماتم به یه گوشه ی خیابان بیام که اونجا میتونیم بجای البته از الان هم استفاده کنیم .

 15. ممنون عزیزم
  ولی قسمت من زندگی خوبی نداشتم.روند روال زندگی ام خوب نبوده کاش می‌توانستم پنجره ای را باز کنم فعل گذشته هست.
  فکر میکنم غلط جمله استحکامات باشه چون کلمه استحکام برای اشیاء استفاده میشه
  بازم اگر دوست عزیزی جواب رو پیدا کرد لطفاً به من هم بگه

 16. من شاد و غزل خوان به تداخل بودن می رسم . این وسط وسواس هایی هم وجود دارد . به خودم خیلی بدهکارم . گاهی فقط آرزوهای سطحی و موقتی دارم
  . بخت من عجیب مبهم پیشه است . سعادت دنیوی من در هاله ای از ابهام است . بیوگرافی من مخدوش است . در صد هزار صبر واقع شده ام. کسی میتونه دو تا غلط داخل این متن رو بگه کدونه و چی میشه

   1. واقعا چرته و کلاهبرن دقت کنی اصلا جمله غلط نداره بلکه یک کلمه دیگه ای که هم معنی و شبیهش هست رو میذارن که نتونند جواب بدن اگر باز غلط داشت میگفتیم اره ولی متن درسته . اینا فقط میخوان پول به جیب بزنن همشم بدرفتاری میکنند با ما . والا یک بار اشتباهی طرف پیام داد و قبلش همش میگفت اینجوری بفرست اونجوری نفرست اخرش اعصابم خورد شد گفتم شما میخواهید چک کنید فقط جانا و اذیت نکنید تو رو خدا . چنان باهام بد حرف زد و منو حساب نکرد . بنظرم شرکتشون رو باید منحل بکنند . فقط دارن پول میگیرن از مردم

  1. سلام.

   من نظرمه م تداخل بشه تعادل
   صیر بشه قبر

   اگه باز شما ب جواب قطعی رسیدین
   به منم بگید

   1. سلام شماهم برای کاراگاه تکنولوژی کارمیکنین.برای فایل من شادوغزل خوان دوتاغلطش پیداکردین

    1. سلام. اره منم همین فایل دارم
     بنظرم تداخل و صبر غلط باشه

     و حدس میزنم
     ک تکامل و جبر درستره

     بازم نمیدونم
     فعلا نظرم این دوتاس

     شماهم چندتا کلمه حدس بزنید. ببنیم کدوم کلمه بیشتر به متن میادواقعا متن ها سنگینن

 17. غلط املایی متن زیر چی میشه؟؟
  من شاد و غزل خوان به تداخل بودن می رسم.این وسط وسواس هایی هم وجود دارد.به خودم خیلی بدهکارم. گاهی فقط آرزوهای سطحی و موقتی دارم.
  بخت من عجیب مبهم پیشه است. سعادت دنیوی من در هاله ای از ابهام است.بیوگرافی من مخدوش است.درصدهزارصبرواقع شده ام.

  1. سلام جواااب رو پیدا کردید ب منم بگیددد لطفا
   هزینه فایل دادم نمیدونستم انقد سختهه

 18. این دیدگاه منه . بنظر من الکی پولتی که با سختی بدست میارید حروم اینا نکنید من خودم نزدیک ۶۰۰ هزار تومن پول دادم ولی وقتی پیگیر شدم گفتن به ما چه و حتی حق انصرافم بهم ندادن . جالب اینه پول میگیرن برای ثبت نام بعدش باهات مثل برده رفتار میکنند که اره تو نمیتونی همین جوری راهتو بکشی بری باید برام کار کنی . اخرشم به مدیریتشون گفتم مول کرد جواب نداد فقط گفت پیگیر میشه و شش ماه شد که پیگیره

  1. منم۴۰۰ تومن خرج کردم.اما دزدیه.تو کار گویندگیش که دیگه کاملا مشخصه چه خبره.متنای عجیبی که معلوم نیست از کجا درمیارن.دزدیه

 19. سلام شماجواب روپیداکردین به منمـبگین توروخداپول فایل دادم نمیدونستم ایقدرسخته

  1. منم همینطور یه عالمه پول فایل واشتراک دادم نمیدونستم اینقد سخته اصن به درآمد نرسیدم تا حالا شما چی هیچکدوم به درآمد رسیدین؟

 20. بنظرم باید می نوشت در صد هزار نقش واقع شده ام.
  و
  بخت من عجیب درهم پیچیده است
  بازم نمیتونم بگم همیناست

 21. بنظرم باید می نوشت در صد هزار نقش واقع شده ام.
  و
  بخت من عجیب درهم پیچیده است
  بازم نمیتونم بگم همیناست

  1. بنظرم میشه من شاد و غزل خوان به تکامل بودن می رسم.و من در صد هزار سعی واقع شده ام یا صد هزار سختی
   بازم نمیدونم

 22. سلام وقت به خیر، کلمه حوائج مان درسته یا حوائجمان؟ یعنی پیوسته باید باشه یا جدا ازهم؟ خیلی ممنون

 23. سلام
  اشتباهی که در مورد علامت جمع فارسی کرده‌اید بسیار فاحش بلکه ابتدایی است و اعتبار علمی سایتی با موضوع ویرایش را به راحتی خدشه‌دار می‌کند. پیشنهاد می‌کنم به زودی اصلاحش کنید.
  همان‌طور که برخی دیگر هم پاسخ داده‌اند، دو علامت اصلی جمع فارسی «ها» و «ان» است که با «ان» عربی یکی نیست. در عربی «ان» یکی از علامت‌های جمع مثنی(دوتایی) است(مذکر مثنی) که در فارسی چنین جمعی نداریم. مانند: «طالبان»: دو دانش‌آموز[مذکر] و «معلمان»: دومعلم[مذکر] اما اگر در زبان فارسی بنویسیم «معلمان» به معنای جمع «معلم» است همان‌طور که می‌گوییم: «دانش‌آموزان»، «مدیران»، «دبیران» و… چرا که در فارسی می‌توان کلمه عربی را جمع فارسی بست. اگرچه بر خلافش نمی‌توان کلمه فارسی را جمع عربی ببندیم.
  بنابراین «درختان» و «درخت‌ها» هر دو درست است.

 24. سلام ، متاسفانه حتی خود کلمات عربی را هم اشتباه می‌نویسند ، مثلا در جمله «صل‌الله‌علیک‌یااباعبدالله» ، «صل» ، اشتباه هست ، و باید «صلی» بنویسند ، یا مثلا اللهم صلی علی محمد و آل محمد ، باز هم صل مینویسند ، و مطلب دیگر اینکه در عربی فکر نکنم ما اصلا آ با کلاه داشته باشیم ، بلکه حرف آ را با یک شکلی در بالای حرف الف به این شکل « ٰ» می‌نویسند و آنگاه آ با کلاه خوانده می‌شود ، مثل هٰؤلٰاء یا ذٰلِکَ ، خلاصه اینکه اونقدر زیاد دیدم که باور کنید خودم به شک افتادم که نکند دارم من اشتباه می‌کنم و نه دیگران ، تقاضا دارم دوستان و اساتید محترم نظر دهند ، که در عربی «صلی» صحیح است یا «صل» ، و «آ» درست است یا «اٰ» ،با تشکر فراوان

 25. سلام، نوشتن جمعتون درسته یا جمع‌تون (به معنای جَمع نه جُمعه) مثلا خوشحال می‌شم توی جمع‌تون باشم درسته؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.