حرف تعریف یا آرتیکل در زبان ایتالیایی

حرف تعریف در زبان ایتالیایی

حرف تعریف در زبان ایتالیایی نقش بسیار مهمی در روند یادگیری این زبان دارد و نکات مهمی را برای فهم جمله روشن می‌کند. برای نمونه حرف تعریف نشان می‌دهد در مورد کدام شخص، اشیا یا مکان صحبت می‌کنیم.

حروف تعریف جایگاه ویژه‌ای در زبان‌ها دارند و تقریبا به‌تنهایی معنایی ندارند. در بسیاری از مواقع، کلمات (اسم‌ها) بدون آن‌ها به‌خوبی کاربرد ندارند.

در مقایسه با سادگی زبان انگلیسی، ممکن است حروف تعریف ایتالیایی گسترده به نظر آید اما بهتر است خوشحال باشید که درگیر یادگیری آلمانی یا روسی نیستید، زیرا این دو زبان بسیار پیچیده‌ترند.

در این مطلب به اصول حروف تعریف ایتالیایی و قوانین آن می‌پردازیم.

مطالب مرتبط:

ده اصطلاح پرکاربرد ایتالیایی

دسته‌بندی حروف تعریف ایتالیایی

مجموعه کاملی از حروف تعریف به زبان ایتالیایی و مجموعه کاملی از قوانین برای استفاده از آن‌ها وجود دارد.

حروف تعریف ایتالیایی سه نوع‌اند:

 • l’articolo determinativo، حرف تعریف معین
 • l’articolo indeterminativo، حرف تعریف نامعین
 • l’articolo partitivo، حرف تعریف جزئی

در ادامه به هر سه این حروف تعریف می‌پردازیم و مثال‌هایی ارائه می‌دهیم تا نوع کاربرد آن‌ها در انواع متن‌ها و نیز در ترجمه مقاله درک شود.

نخست به یاد داشته باشید که حرف تعریف به طور کلی بر اساس دو عامل دسته‌بندی می‌شود: جنسیت و حروف آغازین کلمه مورد اشاره.

حرف تعریف معین (Articoli Determinativi)

حرف تعریف معین آن‌هایی هستند که با قرار گرفتن در کنار واژه، چیز مشخصی را نشان می‌دهند. شما از این حروف تعریف زمانی استفاده می‌کنید که در مورد چیزی شناخته‌شده یا چیزی که قبلاً تأیید شده صحبت کنید.

بنابراین در حالی که un libro به هر کتابی اشاره دارد، il libro کتابی مشخص است، به این معنی که برای مثال، نسخه خاصی از رومئو و ژولیت است.

در ادامه به شکل‌های گوناگونی از حروف تعریف معین می‌پردازیم.

حرف تعریف معین، مفرد، مذکر

Il: پیش از صامت

 • il padre (the father)
 • il ragazzo (the boy)

lo: پیش از حرف s اگر صامتی بعد از آن وجود داشته باشد؛ پیش از x، y، z، gn، pn، ps، و پیش از حرف i هنگامی که پس از آن مصوت قرار می‌گیرد:

 • lo zio (the uncle)
 • lo studente (the student)
 • lo psicologo (the psychologist)
 • lo yogurt (the yoghurt)
 • lo sport (the sport)

’l: پیش از مصوت

 • l’uomo (the man)
 • l’albero (the tree)

حرف تعریف معین، مفرد، مؤنث

la: پیش از صامت

 • la casa (the house)
 • la ragazza (the girl)
 • la strada (the street)

’l: پیش از مصوت

 • l’arancia (the orange)
 • l’isola (the island)
 • l’anatra (the duck)

یک استثنا: بر خلاف موارد بالا، وقتی کلمه‌ای با ie شروع می شود، «a» در la به آپاستروف تبدیل نمی‌شود. این نکته تنها درباره تعداد بسیار کمی از کلمات، مانند la iena (کفتار) صادق است، بنابراین مشکل بزرگی برای یادگیری پیش نمی‌آید.

حرف تعریف معین، جمع، مذکر

i: قبل از صامت، به طور کلی جایی که در حالت مفرد il بیاید.

 • i padri (the fathers)
 • i ragazzi (the boys/guys)

gli: قبل از حروف مصوت، قبل از s وقتی صامت بعد آن بیاید، دنبال می شود، یا قبل از z، به عبارت دیگر جایی که درحالت مفرد lo بیاید.

 • gli uomini (the men)
 • gli alberi (the trees)
 • gli zii (the uncles)
 • gli studenti (the students) 

حرف تعریف معین، جمع، مؤنث

le: استفاده از این حرف تعریف آسان است، زیرا همیشه به همین صورت le است، حتی قبل از حروف صدادار (مصوت):

 • le arance (the oranges)
 • le macchine (the cars)
 • le donne (the women)
 • le isole (the islands)
یادگیری آرتیکل ایتالیایی
واتیکان، دولت‌شهری مستقل در شهر رم است.

حرف تعریف نامعین

حرف تعریف نامعین حروفی‌اند که به چیزی غیرمشخص اشاره می کنند، مانند un libro. در حالی که حروف تعریف معین شکل جمع دارند، حروف تعریف نامعین حالت جمع ندارند.

به طوری که اگر در مورد چیزهای متعدد و نامشخص صحبت شود از صفتی نامعین همچون qualche یا alcuni به معنای «some» استفاده می‌شود. در ادامه توضیح می‌دهیم که در این حالت از دسته سوم حروف تعریف نیز استفاده می‌شود.

حرف تعریف نامعین، مفرد، مذکر

un: پیش از صامت و مصوت:

 • un padre (a father)
 • un ragazzo (a boy)
 • un uomo (a man)
 • un albero (a tree)

uno: پیش از کلماتی که با s و صامت شروع می‌شوند و قبل از z:

 • uno zio (an uncle)
 • uno studente (a student) 

حرف تعریف نامعین، مفرد، مؤنث

una: تقریبا همیشه برای واژگان مؤنث استفاده می‌شود:

 • una casa (a house)
 • una macchina (a car)
 • una donna (a woman)

 به جز زمانی که کلمه با مصوت شروع می‌شود، در این صورت a حذف می‌شود و یک آپاستروف، بدون فاصله، قبل از کلمه درج می‌شود:

 • un’arancia (an orange)
 • un’anatra (a duck)

حرف تعریف جزئی (حروف تعریف دیگر)

partitivo حرف تعریفی است برای چیزهایی که ناشناخته‌تر یا نامشخص‌تر از indeterminativo است. برای توضیح بیشتر می‌توان گفت حرف تعریف جزئی برای صحبت درباره بخشی از چیزی بزرگ‌تر که نامشخص و غیرقابل شمارش است همچون واژه «شیر» یا «یک لیوان آبمیوه» استفاده می‌شود. در واقع پیش از برخی از این کلمات نمی‌توان عدد گذاشت یا آن‌ها را به‌صورت جمع بیان کرد.

برای مثال جایی کاربرد دارد که مهم نیست کدام قسمت از آب میوه را دریافت می‌کنید، تا زمانی که مقداری از آن را دریافت کنید.

 • Vorrei del succo. (I want some juice.)

این جمله شیوه دیگری برای گفتن جمله vorrei un po di succo است.

چند نمونه دیگر را بررسی کنیم:

مفرد، مذکر

del: زمانی که از il استفاده می‌کنید:

 • Non hanno del pane. (They don’t have bread.)

dello: زمانی که از lo استفاده می‌کنید:

 • Mi porti dello zucchero, per favore? (Will you bring me sugar, please?)

مفرد، مؤنث

della: همیشه برای مفرد مؤنث کاربرد دارد:

 • Vuoi della futta? (Do you want some fruit?)

در حالت جمع، partitivo مقدار نامشخصی از تعداد را نشان می‌دهد. به این مثال توجه کنید:

 • Mario ha dei cani cattivissimi. (Mario has some mean dogs.)

توجه کنید که بدون حرف تعریف جزئی جمله بالا این خواهد بود: Mario ha alcuni cani cattivi

مثالی دیگر:

 • Ieri ho visto dei ragazzi qui. (Yesterday I saw [a bunch of] boys here.)

در هر دوی این مثال‌ها تعداد آن‌ها مهم نیست، تنها هدف اشاره به برخی از آن‌هاست.

جمع، مذکر

dei: پیش از حروف صامت:

 • dei padri ((some, a number of) fathers)
 • dei ragazzi (some boys)

degli:

S+ صامت، یا قبل از z، و همچنین قبل از مصوت:

 • degli zii ((some, a number of) uncles)
 • degli studenti (some students)
 • degli uomini (some men)

جمع، مؤنث

delle: همیشه برای جمع مؤنث کاربرد دارد:

 • delle case ((some, a number of) houses)
 • delle macchine (some cars)
 • delle anatre (some ducks)

خبر خوب در مورد partitivo این است که برخلاف سایر حروف تعریف، در بیشتر موارد می‌توان آن را حذف کرد. در واقع هیچ موقعیتی وجود ندارد که بدون استفاده از آن نتوانید از پس آن برآیید.

بنابراین اگر همه این موارد کمی دشوار به نظر می‌رسد، فعلا از آن صرف‌نظر کنید تا هنگامی که بر دو نوع دیگر حروف تعریف مسلط شوید.

قوانین حروف تعریف ایتالیایی
کشور ایتالیا، مکان‌های گردشگری و تاریخی قابل اهمیتی در خود جای داده است.

قوانینی درباره حروف تعریف و نام‌های ایتالیایی

حال که با حروف تعریف ایتالیایی آشنا شدید بهتر است با چند قانون مهم استفاده از این کلمات نیز آشنا شوید. این قوانین به‌ویژه هنگام ترجمه تخصصی اهمیت خود را نشان می‌دهند.

حروف تعریف معمولاً جلوی نام‌ها استفاده نمی‌شود، مگر اینکه پیش از آن‌ها نوعی عنوان بیاید. بنابراین:

La Luigina اشتباه است، در حالی که La signorina Luigina درست است.

در شرایطی حروف تعریف را می‌توان پیش از نام خانوادگی آورد:

 • اگر کسی در مورد کل خانواده صحبت می‌کند، مانند: i Ferrari
 • خانمی که نام کوچکش رایج و شناخته‌شده نیست یا نام خانوادگی آن‌قدر نمادین است که به تنهایی بیاید؛ چون برای مثال همه می‌دانند که la Loren کیست.

حروف تعریف پیش از نام اعضای خانواده شما مانند mia mamma یا mia figlia استفاده نمی‌شود، اما وقتی در مورد خانواده دیگران صحبت می‌شود کلمه loro می‌آید. بنابراین la loro mamma است.

همچنین، شما حروف تعریف را در مقابل جمع عناوین اعضای خانواده قرار می‌دهید، مانند le mie sorelle، و هر زمان که صفتی قبل از عنوان اعضای خانواده باشد: la mia cara mamma.

حروف تعریف پیش از نام‌های جغرافیایی مانند کوه‌ها، دریاچه‌ها، کشورها، قاره‌ها و غیره قرار می‌گیرند: il Lago di Garda، il Gran Sasso، l’Europa، la Sicilia. با این حال، هیچ‌گاه پیش از نام شهرها حرف تعریف نمی‌آید: Roma، Milano، Napoli و غیره.

نکته بسیار مهم این است که در ایتالیایی، حرف «h» در ابتدای یک کلمه بی‌صدا است. پس شما از حرف تعریف و آپوستروف استفاده می‌کنید، زیرا اولین حرفی که در واقع تلفظ می‌کنید حرف دوم و اغلب مصوت است: l’hotel.

مطالب مرتبط:

گرامر ایتالیایی به زبان ساده

سخن پایانی

شاید حرف تعریف ساده‌ترین بخش در یادگیری زبان ایتالیایی نباشد، اما با کمی تمرین، به‌سرعت آن‌ها را یاد می‌گیرید و بر آن مسلط می‌شوید.

نکته قابل‌توجه درباره حروف تعریف ایتالیایی این است که شما آن‌ها را در همه جا در یادگیری خود خواهید دید و خواهید شنید. بنابراین هنگام خواندن کتاب به زبان ایتالیایی یا گوش دادن به پادکست‌های ایتالیایی به آن‌ها توجه کنید. بنابراین تا حد امکان در زبان ایتالیایی غوطه‌ور شوید و تمرین را کنار نگذارید.

اگر به زبان ایتالیایی و کار در این زمینه علاقه دارید فرصت خوبی است که فرم استخدام مترجم ترجمیک را از صفحه استخدام مترجم تکمیل کنید.

یک دیدگاه در «حرف تعریف در زبان ایتالیایی»;

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.