روزهای هفته و ساعت به فرانسه

روزهای هفته، ماه، فصل‌ها و ساعت به فرانسه

سال، ماه و روز از اجزای گاه‌شماری هستند که برای نگهداری حساب روزها از آن استفاده می‌کنیم. با کمک روز، ماه و سال می‌توان وقایع و رویدادها را به‌ترتیب زمانی و گاه‌شماری حفظ کرد. ساعت نیز فاصله‌های زمانی کوتاه‌تر از روز، ماه و سال را اندازه‌گیری می‌کند.

در زبان روزمره، گفتن تاریخ و ساعت بسیار کاربرد دارد. با بیان تاریخ تقویمی و ساعت، زمان دقیق را برای برنامه‌ریزی روزمره و آینده مشخص می‌کنیم.

در این مطلب به آموزش اسامی روزهای هفته، ماه و فصول به زبان فرانسه و شیوه تلفظ آن‌ها می‌پردازیم. همچنین در ادامه این نوشتار آموزشی، گفتن ساعت به فرانسه را هم یاد می‌گیرید.

روزهای هفته به زبان فرانسه + شیوه تلفظ

روزهای هفته در فرانسه از دوشنبه شروع می‌شود و شنبه و یکشنبه تعطیلات هفته محسوب می‌شود. هفت روز هفته در فرانسه عبارت‌اند از:

 • دوشنبه: Lundi (لانْدی)
 • سه‌شنبه: Mardi (ماغْدی)
 • چهارشنبه: Mercredi (مِغْقُدی)
 • پنجشنبه: Jeudi (ژودی)
 • جمعه: Vendredi (وُنْغُودی)
 • شنبه: Samedi (سَمْدی)
 • یکشنبه: Dimanche (دی‌مونْشْ)

مثال‌هایی از کاربرد روزهای هفته در زبان فرانسه

این شنبه: Ce Samedi (سُو سَمْدی)

شنبه گذشته: Samedi dernier (سَمْدی دِغْ‌نی‌یِ)

شنبه آینده: Samedi prochain (سَمْدی پوشان)

تا شنبه:à Samedi (اَ سَمْدی)

نکته: هنگامی که بخواهیم عادتی را بگوییم، از عبارات فرانسوی زیر استفاده می‌کنیم:

Le Samedi (لو سَمْدی)

Les Samedis (لِ سَمْدی)

Tous Les Samedis (تو لِ سَمْدی)

این عبارات معنی عام دارند و به معنی شنبه‌ها به کار می‌رود. برای مثال:

Le Samedi je ne travaille pas

ترجمه: شنبه‌ها کار نمی‌کنم.

مطالب مرتبط:

در کدام کشورها به فرانسه صحبت می‌کنند؟

ماه‌های سال میلادی به فرانسه

عبارت ماه‌های سال به فرانسه Les mois de l’année گفته می‌شود. ماه‌های سال میلادی با تلفظ فرانسوی عبارت‌اند از:

ژانویه: Janvier (ژُنْ‌وی‌یِ)

فِوریه: Février (فِوْغی‌یِ)

مارس یا مارچ: Mars (مَغْسْ)

آوریل یا آپریل: Avril (آوْغیل)

مه یا مِی: Mai (می)

ژوئن یا جون: Juin (ژُوا)

ژوئیه یا جولای: Juillet (ژویی‌یِ)

اوت یا آگوست: Août (اوت)

سپتامبر: Septembre (سِپتامْغ)

اُکتبر: Octobre (اُکْتُبْغْ)

نوامبر: Novembre (نووامْبْغ)

دسامبر: Décembre (دِسامْبْغ)

چطور به زبان فرانسه تاریخ را بگوییم؟

معمولاً برای بیان تاریخ به این سه شیوه عمل می‌کنیم: تاریخ کامل شامل روز، ماه، سال را می‌گوییم؛ تنها ماه و سال گفته می‌شود یا به‌ضرورت تنها سال را بیان می‌کنیم.

سالانه میلیون‌ها نفر از کلیسای نوتردام پاریس بازدید می‌کنند.
موزه لوور، برج ایفل، معبد پانتئون و کلیسای نوتردام از مکان‌های دیدنی پاریس هستند.
 • تاریخ کامل در زبان فرانسه (La data) با روز، ماه و سال شروع می‌شود. اگر برای گفتن تاریخ به فرانسه با روز شروع کنیم، در این صورت از le (لو) استفاده می‌کنیم:

مثال: Le 10 October 2021

تلفظ: لو دیس اُکْتُبْغْ دومیل وَنتِ‌آ

ترجمه: امروز دهم اکتبر ۲۰۲۱ است.

 • در زبان فرانسوی اگر برای گفتن تاریخ فقط ماه و سال را بگوییم و با ماه شروع کنیم از En (آن) استفاده می‌کنیم:

مثال: Je vais à Paris en aout 2010

تلفظ: ژُو وِ آپاغی آن اوت دومیل دیس.

ترجمه: در اوت ۲۰۱۰ به پاریس می‌روم.

 • اگر برای بیان تاریخ به زبان فرانسه فقط سال را بگوییم باز هم از En (آن) استفاده می‌کنیم:

مثال: En 2010

تلفظ: آن دومیل‌دیس

ترجمه: در ۲۰۱۰

 • برای پرسش از تاریخ نیز به مثال زیر دقت کنید:

مثال: ?Nous sommes quell jour

تلفظ: نو سُم کِل ژوغ؟

ترجمه: چه روزی هستیم؟

نام‌های چهار فصل سال به فرانسه

اسامی چهار فصل سال در زبان فرانسه عبارت‌اند از:

بهار: le printemps

تابستان: l’été

پاییز: l’automne

زمستان: l’hiver

پرسیدن ساعت در زبان فرانسه

برای صحبت درباره ساعت و زمان و پرسش از آن، عبارات فرانسوی زیر را بخوانید و تکرار کنید:

 • ?Quelle heure est-il

تلفظ: کِـلُغِ‌تیل؟

ترجمه: ساعت چنده؟

 • ?Vous avez l’heure  

تلفظ: وو زَوِلُغْ؟

ترجمه: شما ساعت دارین؟

چگونه به فرانسه زمان و ساعت بگوییم؟

برای بیان ساعت در زبان فرانسه از IL est (ایلِ) استفاده می‌کنیم. در دستور زبان فرانسه هنگامی که فاعل خاصی نداریم، IL est (ایلِ) را به کار می‌بریم.

نکته قابل اشاره در گفتن ساعت این است که مشابه زبان فارسی در زبان فرانسه نیز به دو شکل ساعت بیان می‌شود: به‌صورت رسمی و ۲۴ساعته و دیگر در بیان روزمره و ۱۲ساعته.

 • شکل رسمی ساعت در زبان فرانسه ۲۴ساعته است.

مثال: IL est 23:10 (vingt-trois heures dix)

تلفظ: ایلِ وَن‌تووَزُوغ دیس.

ترجمه: ساعت ۲۳:۱۰ است.

 • بیان ساعت در زبان روزمره فرانسوی و به‌صورت ۱۲ساعته

مثال: Il est 6 heures du matin

تلفظ: ایلِ سی زوغ دو مَتان.

ترجمه: ساعت ۶ صبحه.

 • مثال: Il est 6 heures du soir

تلفظ: ایلِ سی زوغ دو سوآ.

ترجمه: ساعت ۶ شبه.

به‌جای ساعت ۱۲ ظهر در زبان فرانسه از midi استفاده می‌شود.

 • مثال: Il est midi

تلفظ: ایلِ می‌دی.

ترجمه: ساعت ۱۲ ظهره.

برای ساعت صفر یا ۱۲ شب در زبان روزمره فرانسه Il est minuit گفته می‌شود.

مثال: Il est minuit

تلفظ: ایلِ می‌نوئی.

ترجمه: نیمه شبه!

در زبان روزمره و در حالت غیر رسمی برای بیان ساعت از واژه‌های ربع و نیم استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر در زبان فرانسه برای بیان ساعت توجه کنید:

ربع در زبان فرانسه quart (کَغْ) گفته می‌شود.

 • مثال: Il est 3 heures et quart

تلفظ: ایلِ تواَزوغ اِ کَغ.

ترجمه: ساعت سه و ربعه.

نیم در زبان فرانسه Demie (دومی) یا Et demie (اِدْ می) گفته می‌شود.

 • مثال: Il est 5 heures et demie

تلفظ: ایلِ سانکو غِدْمی.

ترجمه: ساعت ۵ و نیمه.

گفتن ساعت به زبان فرانسه شکل‌های گوناگونی دارد.
در زبان روزمره فرانسوی، از ساعت به‌شکل ۱۲ساعته استفاده می‌شود.

چند جمله مرتبط با زمان در زبان فرانسه

 • Il est tard

تلفظ: ایلِ تاغ!

ترجمه: دیره!

 • Il est tôt

تلفظ: ایلِ تُ.

ترجمه: زوده.

 • Je suis à l’heure

تلفظ: ژو سیز اَ لُغْ.

ترجمه: به موقع رسیدم.

 • Je suis en retard

تلفظ: ژو سیز اُن غوتاغ.

ترجمه: دیر رسیدم.

 • Je suis à l’avance

تلفظ: ژو سیزا لَوُنْس.

ترجمه: زود رسیدم.

مطالب مرتبط:

۹ کتاب آموزش فرانسه که در سال ۱۴۰۱ بخوانیم

سخن پایانی

در این مطلب شما بیان تاریخ و ساعت به زبان فرانسه را یاد گرفتید. بیان ساعت و تاریخ در زبان فرانسه اصول مشخصی دارد که با تکرار و تمرین به‌راحتی بر آن مسلط می‌شوید.

امیدواریم که در گفت‌وگوهای روزمره خود به زبان فرانسه از این آموزش نیز بهره ببرید.

دوره‌های گوناگون آموزشی ترجمیک برای ارتقای مهارت‌های شما طراحی شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه دبستان ترجمیک وارد شوید.

اگر مترجم زبان فرانسه هستید و به ترجمه و ویرایش علاقه‌مندید، رزومه خود را به صفحه استخدام مترجم ارسال کنید.

3 دیدگاه در «روزهای هفته، ماه، فصل‌ها و ساعت به فرانسه»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.