چگونه یک متن را پارافریز کنیم؟ (هشت روش انجام پارافریز متون به صورت تخصصی)

با یک جستجوی ساده در موتورهای جستجو مثل گوگل و یاهو می‌توانیم مقالات انگلیسی متعددی را بیابیم که درباره یک موضوع واحد هستند. اما همه‌ی این مقالات نظر ما را به خود جلب نمی‌کنند. برخی ممکن است متن ثقیلی داشته…