ترجمه رسمی

مراحل ترجمه رسمی و اخذ تاییدیه‌های مدارک شرکتی

ترجمه رسمی مدارک شرک‎تی از جمله مواردی است که هر فردی زمان ثبت شرکت خود به آن نیاز پیدا می‌کند. اولین مدرکی که هنگام ثبت شرکت آن را دریافت پیدا خواهیم کرد آگهی تاسیس است. آگهی تاسیس چیست؟ آگهی تاسیس…

مراحل ترجمه رسمی مدارک تحصیلی

مدرک تحصیلی، سند مهمی است که در پایان یک دوره آموزشی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی به دانشجویان و دانش آموختگان اعطا می‌شود. حال اگر کسی بخواهد، از مدرکی که در یک کشور به دست آورده در کشور دیگر استفاده…