?>
ثبت سفارش
ثبت سفارش

ترجمه تخصصی متون رشته حسابداری


ترجمیک; رتبه یک ترجمه، ویرایش و تولید محتوا


ترجمیک به عنوان بزرگ‌ترین پلتفرم خدمات زبانی، خدمات ترجمه تخصصی متون را در رشته‌های مختلف دانشگاهی از جمله حسابداری و کلیه زیرشاخه‌های این رشته ارائه می‌کند. این خدمات توسط مترجمان متخصص در حوزه حسابداری انجام می‌شود و از کیفیتی مطلوب برخوردار است.

ترجمه تخصصی متون رشته حسابداری
 ارجاع به مترجم متخصص ارجاع به مترجم متخصص
 گارانتی کیفیت و زمان گارانتی کیفیت و زمان
محرمانگی بالا محرمانگی بالا
پشتیبانی شبانه‌روزی پشتیبانی شبانه‌روزی

هزینه و زمان ترجمه متون رشته حسابداری

در حالت کلی، تعرفه خدمات ترجمیک بر اساس تعداد کلمات متن مبدا محاسبه می‌شود. به این صورت که شما متن موردنظرتان را ارسال و بخش‌هایی که به ترجمه نیاز دارند را مشخص می‌کنید. سپس شمارش تعداد کلمات و قیمت‌گذاری توسط کارشناسان ما انجام می‌شود. با این حال انتخاب پلن کیفی نیز تا حدودی در قیمت‌گذاری دخیل است.
زمان تحویل ترجمه نیز به حجم کار و سرعت موردنظر شما بستگی دارد. با این حال می‌توانید مطمئن باشید که پیش از ثبت نهایی سفارش، هزینه و زمان دقیق تحویل به اطلاع شما می‌رسد.

مشاهده تعرفه‌ها
هزینه و زمان ترجمه متون رشته حسابداری

پلن‌های کیفی خدمات

ارائه خدمات ترجمه تخصصی در چند پلن کیفی مختلف، یکی از بهترین ویژگی‌های ترجمیک است. چراکه هر یک از این پلن‌ها ویژگی‌های مخصوص به خود را دارند و برای طیف خاصی از مشتریان طراحی شده‌اند. از وجوه تمایز این پلن‌ها می‌توان به مدت زمان گارانتی، امکان بازخوانی و مواردی از این قبیل اشاره کرد.
با این اوصاف توصیه ما این است که پیش از ثبت نهایی سفارش، شرایط خود را در نظر بگیرید و جزئیات پلن‌ها را به‌دقت مقایسه کنید.

پلن های کیفی
پلن‌های کیفی خدمات

برخی از مقالات ترجمه شده و منتشر شده به کمک ترجمیکماهانه مقالات متعددی توسط ترجمیک ترجمه یا ویرایش می‌شود و برای آن‌ها گواهی ترجمه یا ویرایش نیتیو صادر می‌گردد. بسیاری از این مقالات در مجلات و کنفرانس‌های معتبر منتشر و ارائه می‌شوند. از جمله این مجلات، می‌توان به الزویر و اشپرینگر اشاره کرد.

ماهانه مقالات متعددی توسط ترجمیک ترجمه و یا ویرایش می‌شود و برای آن‌ها گواهی ترجمه یا ویرایش صادر می‌گردد. این مقالات در مجلات و کنفرانس‌های معتبر منتشر و ارائه می‌شوند. در لیست زیر بخش کوچکی از مقالات سال ۲۰۲۳ را که از نویسندگان آنان (مشتریان ترجمیک) کسب اجازه شده است، مشاهده کنید.

 • Dehghani Champiri, I., Bamzadeh, Z., Rahimi, E., & Rouhi, L. (2023). Lacticaseibacillus paracasei LB12, a Potential Probiotic Isolated from Traditional Iranian Fermented Milk (Doogh). Current Microbiology, 80(10), 333. Download
 • Ababaii, M. A., Gilani, N., & Pasikhani, J. V. (2023). Modification of Rice Husk with Ultrasound-Assisted Inorganic Treatment and Its Application for Catalytic Hydrogen Production. BioEnergy Research, 1-11. Download
 • Riyaheini, M., Gilani, N., & Pasikhani, J. V. (2023). Engineering the photo-induced charge generation between TiO2 and FeS2 heterojunction for enhanced photocatalytic wastewater purification. Ceramics International, 49(22), 34682-34696. Download
 • Sadeghi, A., Asadzadeh Aghdaei, H., Khalafi, M. A., Nazemalhosseini-Mojarad, E., Ketabi Moghadam, P., & Sohrabi, M. R. (2023). The impact of COVID-19 on national program of colorectal cancer screening in Tehran, Iran: a multicenter study. BMC cancer, 23(1), 627. Download
 • Sepehr, P., Jabbari, M., Naeini, H. S., Abadi, A. S. S., Ziaei, M., Zare, A., & Kazemi, A. (2023). Design and psychometric analysis of the safety harness usability and comfort assessment tool (SH UCAT). Heliyon, 9(2). Download
 • Behifar, M., Kakroodi, A. A., Kiavarz, M., & Azizi, G. (2023). Satellite-based drought monitoring using optimal indices for diverse climates and land types. Ecological Informatics, 76, 102143. Download
 • Kalali, S. H., Eskandari-Naddaf, H., & Kooshkaki, A. (2023). Digital Image Correlation to Characterize the Tensile Behavior of the Polypropylene and Forta-Ferro Fiber-Reinforced Concrete. Arabian Journal for Science and Engineering, 48(10), 14017-14027. Download
 • Movassaghghazani, M., & Shabansalmani, N. (2023). Assessment of Aflatoxin M1 in human breast and powdered milk in Tehran, Iran. Toxicon, 107530. Download
 • Ganji, A., Khosravi, M., Mosayebi, G., Gholami, M., Ghazavi, A., Keshavarzian, N., & Sayyadi, M. (2023). Expression and Alteration Value of Long Noncoding RNA AB073614 and FER1L4 in Patients with Acute Myeloid Leukemia (AML). Asian Pacific Journal of Cancer Prevention: APJCP, 24(7), 2271. Download
 • Zandieh, F., Ghannadpour, S. F., & Mazdeh, M. M. (2023). New integrated routing and surveillance model with drones and charging station considerations. European Journal of Operational Research. Download
 • Nouri, S., Roghanian, R., Emtiazi, G., Gunduz, O., & Shafiei, R. (2023). Osteoblastic Differentiation of Stem Cells from Human Exfoliated Deciduous Teeth by Probiotic Hydroxyapatite. stem cells, 16, 17. Download
 • Eslami, A., Afshar, D., Moghadasi, H., & Akbarimehr, D. (2023). Numerical and Experimental Investigations of Interference Effect of Adjacent Buildings on Sand and Fill Deposits. International Journal of Civil Engineering, 1-16. Download
 • Hosseini-Abgir, A., mehdi Naghizadeh, M., Igder, S., & Miladpour, B. (2023). Insilco prediction of the role of the FriZZled5 gene in colorectal cancer. Cancer Treatment and Research Communications, 36, 100751. Download
 • Farhadian, A., Rizi, Z. T., Naeiji, P., Mohammad-Taheri, M., Shaabani, A., Aminolroayaei, M. A., & Yang, M. (2023). Promising kinetic gas hydrate inhibitors for developing sour gas reservoirs. Energy, 282, 128979. Download
 • Sharif, M. S., Mohseni, H. S., Khanavi, M., Ghadami, S., Jafarzadeh, E., Tavajohi, S., ... & Ostad, S. N. Exploring the Synergistic Effect of Sildenafil and Green Tea Polyphenols on Breast Cancer Stem Cell-like Cells and their Parental Cells: A Potential Novel Therapeutic Approach. Anti-cancer agents in medicinal chemistry. Download
 • Sheibanizadeh, Z., Khalaj, Z., Behzad, K., Pedram, M. Z., & Monajjemi, M. Formation of Reduced Graphene Oxide Encapsulated Zirconium Based Metal-Organic Frameworks Covered by Polyaniline as High-Performance Electrodes for Hybrid Supercapacitor. Available at SSRN 4435252. Download
 • Esmaeili, M., Arabanian, A. S., Najafi, S., & Massudi, R. (2023). Numerical study of ultrashort laser-induced microjet formation on the metal film based on the Navier–Stokes equation. Journal of Laser Applications, 35(4). Download
 • Hariri, A., Shervani-Tabar, M. T., & Parvizi, R. (2023). Laser-Produced Cavitation Bubble Behavior in Newtonian and Non-Newtonian Liquid Inside a Rigid Cylinder: Numerical Study of Liquid Disc Microjet Impact Using OpenFOAM. Micromachines, 14(7), 1416. Download
 • Naghel, S., Vallesi, A., Sabouri Moghadam, H., & Nazari, M. A. (2023). Neural Differences in Relation to Risk Preferences during Reward Processing: An Event-Related Potential Study. Brain Sciences, 13(9), 1235. Download
 • Farahani, A., Ghiasvand, F., Davoudi, S., & Ahmadinejad, Z. (2023). Invasive aspergillosis in liver transplant recipients, an infectious complication with low incidence but significant mortality. World Journal of Transplantation, 13(5), 264. Download
 • Asgari Alouj, H. (2023). Effect of Corporate Social Performance on Financial Performance at Listed Companies on the Tehran Stock Exchang with Moderating Role of Investor Sentiment. Asgari Alouj, H. & Khabbat alanzi, HM (2023). Effect of Corporate Social Performance on Financial Performance at Listed Companies on the Tehran Stock Exchang with Moderating Role of Investor Sentiment, Financial and Behavioral Researches in Accounting, 3(2). Download

تماس با ما

با شماره تلفن ۶۷۲۳۵۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید.
یا شماره خود را وارد کنید تا باشما تماس گرفته شود.

درمورد قیمت و زمان تحویل سوال دارید؟ درمورد کیفیت و گارانتی سوال دارید؟ درمورد سفارش‌گذاری سوال دارید؟
تماس با ما

خدمات پارافریز تخصصی و کاهش سرقت ادبی مقالات

سرقت ادبی یکی از رایج‌ترین دلایل رد شدن مقالات تخصصی رشته حسابداری است؛ هرچند که ناخودآگاه و غیرعامدانه باشد. اگر شما هم محکوم به سرقت ادبی شده‌اید یا نگران این اتهام هستید، می‌توانید از خدمات پارافریز تخصصی استفاده کنید.
در صورت استفاده از این خدمات، میزان سرقت ادبی مقاله شما با ابزارهای مخصوص سنجیده و برطرف می‌شود. لازم به ذکر است که خدمات پارافریز تخصصی متون رشته حسابداری نیز توسط مترجم هم‌رشته ارائه می‌شود.

پارافریز تخصصی
 خدمات پارافریز تخصصی و کاهش سرقت ادبی مقالات

خدمات انتقال به فرمت مقالات علمی

معمولا تنظیم فرمت، آخرین گام نگارش مقالات آکادمیک است. روشن است که مقالات رشته حسابداری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. با این حال، اغلب پژوهشگران زمان کافی برای این تنظیم فرمت ندارند یا ترجیح می‌دهند برای اطمینان خاطر بیشتر، این کار را به افراد متخصص و باتجربه بسپارند.
اگر شما هم جزء این دسته از پژوهشگران هستید، کافیست در ترجمیک ثبت سفارش کنید و نام مجله موردنظرتان را به اطلاع ما برسانید. ویراستاران باتجربه ما در زمانی معقول و منطقی، انتقال مقاله به فرمت مجله موردنظر شما را انجام می‌دهند.

تنظیم فرمت مقالات
 خدمات انتقال به فرمت مقالات علمی

استخدام مترجم متخصص در رشته حسابداری

ترجمیک خانه مترجمان، ویراستاران و نویسندگان ایران است و از مترجمان متخصص کلیه رشته‌ها از جمله حسابداری دعوت به همکاری می‌کند. اگر شما هم از فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان این رشته، به فنون ترجمه تسلط دارید و در زبان‌های خارجی دستی بر آتش دارید، می‌توانید عضوی از خانواده بزرگ ما باشید.
برای کسب اطلاعات بیشتر و شروع همکاری، رزومه خود را به صفحه استخدام مترجم ارسال کنید و بعد از اعلام مهارت‌ها، در آزمون‌های ما شرکت کنید. لازم به ذکر است که همکاری به صورت دورکاری و تسویه حساب به صورت ماهانه و منظم خواهد بود.

استخدام مترجم
استخدام مترجم متخصص در رشته حسابداری

سوالات متداول پیرامون ترجمه تخصصی متون رشته حسابداری

بله. صدها مترجم متخصص در این رشته مشغول به فعالیت هستند و خدمات ترجمه تخصصی متون را ارائه می‌کنند.
هزینه این خدمات از زبان فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی به ترتیب ۰ تومان و ۰ تومان می‌باشد.
این خدمات در بیش از ۳۰ جفت زبان زنده دنیا ارائه می‌شود. از جمله این زبان‌ها می‌توان به انگلیسی، روسی، فرانسوی، اسپانیایی و... اشاره کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره زبان‌های ترجمه در ترجمیک کلیک کنید.
بله. می‌توانید مطمئن باشید که مترجم سفارش شما به اصطلاحات و عبارات تخصصی حسابداری اشراف کامل دارد.
مقالات علمی تا زمان اعلام نظر داور مجله گارانتی دارند.
بله. برای استفاده از خدمات ترجمه فوری کلیک کنید.
بله. پس از ثبت نهایی سفارش امکان ارتباط مستقیم با وی را خواهید داشت.
برای دریافت راهنمایی و مشاوره درباره خدمات ترجمه تخصصی متون رشته حسابداری، با شماره ۶۷۲۳۵۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید.
نمایش بیشتر مشاهده سوالات بیشتر
زبان‌های ترجمه

زبان‌های ترجمه

ترجمیک، یک پلتفرم جامع ترجمه و خدمات زبانی است که در بیش از ۳۰ زبان مختلف خدمات ارائه می‌کند. مهم‌ترین زبان‌های موجود عبارتند از: فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسوی، چینی، روسی، آلمانی، اسپانیایی، کره‌ایی، ژاپنی و اکراینی.

گارانتی دائمی خدمات

گارانتی دائمی خدمات

برای تمام سفارشات گارانتی کیفیت و زمان تحویل وجود دارد.
بر روی سفارشات طلایی و طلایی بازخوانی تا اعلام نظر داور گارانتی کیفیت وجود دارد و در صورت تاخیر مطابق قوانین ترجمیک هزینه برگشت خواهد شد.

محرمانگی اطلاعات

محرمانگی اطلاعات

ترجمیک از نظر اخلاقی، قانونی (مطابق ماده ۶۴ و ۷۵ قانون تجارت الکترونیک) و حرفه‌ای خود را موظف به حفظ و حراست از اطلاعات شخصی و تمام اطلاعاتی که مشتریان در سایت بارگذاری می‌کنند، می‌داند.

چرا ترجمیک؟

جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی

جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی


ترجمیک بزرگ‌ترین و جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی در ایران است. ترجمیک خدمات مختلفی از جمله ترجمه متن، ترجمه کتاب، ویرایش، ویرایش نیتیو و تولید محتوا انجام می‌دهد.

دانشگاه شریف

دانشگاه شریف


ترجمیک، یک شرکت دانشگاهی است و هم‌اکنون در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه شریف مستقر است.

اعتماد شرکت‌ها و سازمان

اعتماد شرکت‌ها و سازمان


ترجمیک با سازمان‌های دولتی و شرکت خصوصی مختلفی فعالیت مستمر دارد. این شرکت‌ها از خدمات ترجمه متن، ترجمه همزمان و ترجمه رسمی ما استفاده می‌کنند.

تحویل بخش به بخش

تحویل بخش به بخش


تحویل بخش به بخش پروژه از طریق پنل کاربری، خیال شما را در مورد کیفیت کار و درجریان بودن پروژه جمع خواهد کرد. بعد از انجام هربخشی از ترجمه از طریق پیامک به شما اطلاع داده خواهد شد.

تیم پایش کیفی

تیم پایش کیفی


تیم پایش فنی ترجمیک به صورت مستمر در حال بررسی تک تک متون ترجمه شده توسط مترجمان سایت است. کارشناسان پایش، بر روی تمام سفارش‌ها نظر فنی گذاشته و در صورتی که متنی نیاز به تغییر داشته باشد توسط مترجم اصلاح می‌گردد.

پشتیبانی

پشتیبانی ۲۴ ساعته


در هفت روز هفته و هرساعت از شبانه‌روز می‌توانید از طریق تلفن، تیکت، تلگرام و واتس‌اپ با کارشناسان سایت تماس حاصل فرمایید.