ثبت سفارش
ثبت سفارش

ترجمه تخصصی متون رشته هنر


ترجمیک; رتبه یک ترجمه، ویرایش و تولید محتوا


ترجمه متون تخصصی، یکی از نیازهای اساسی دانشجویان رشته‌ هنر است. شما هم در این رشته تحصیل می‌کنید و به این خدمات نیاز دارید؟ با ثبت سفارش در ترجمیک از دانش و مهارت مترجمان متخصص ما بهره‌مند خواهید شد و بالاترین کیفیت را تحویل خواهید گرفت.

ترجمه تخصصی متون رشته هنر
 ارجاع به مترجم متخصص ارجاع به مترجم متخصص
گارانتی کیفیت و زمان گارانتی کیفیت و زمان
محرمانگی بالا محرمانگی بالا
پشتیبانی شبانه‌روزی پشتیبانی شبانه‌روزی

هزینه و زمان ترجمه تخصصی متون رشته هنر

احتمالا وقتی پای برون‌سپاری ترجمه متون به میان می‌آید، شما هم پیش از هر چیز به هزینه و زمان تحویل سفارش فکر می‌کنید. ما این دغدغه شما را کاملا درک می‌کنیم و هزینه و زمان سفارش را واضح و دقیق اعلام می‌کنیم.
به طور کلی هزینه خدمات ترجمه در ترجمیک، بر اساس تعداد کلمات متن مبدا محاسبه می‌شود. زمان تحویل نیز تابع حجم کار و سرعت موردنظر شما خواهد بود. با این حال پلن کیفی سفارش نیز تا حدی هزینه را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. برای کسب اطلاعات دقیق‌تر درباره هزینه‌ها به لینک زیر مراجعه کنید.

ثبت سفارش
هزینه و زمان ترجمه تخصصی متون رشته هنر

چرا ترجمه متون تخصصی و مقالاتم را به ترجمیک بسپارم؟

حتما می‌دانید که ترجمه متون تخصصی با متون عمومی کاملا متفاوت است. این متون پر از اصطلاحات و عبارات تخصصی هستند؛ اصطلاحات و عباراتی که اگر به‌درستی ترجمه نشوند مفهوم متن را به‌کلی زیر سوال می‌برند و خواننده را از درک و فهم آن عاجز می‌کنند.
با این اوصاف مترجمی که ترجمه متون تخصصی را بر عهده می‌گیرد، باید علاوه بر فنون ترجمه و آشنایی با واژگان و دستور زبان بر زمینه تخصصی متن نیز اشراف کامل داشته باشد. تنها در این صورت است که واژه‌گزینی به‌درستی انجام می‌شود و ترجمه تحت‌اللفظی نخواهد بود.
ما در ترجمیک با مترجمان متخصص رشته‌های مختلف از جمله رشته هنر همکاری می‌کنیم. این مترجمان، از بهترین دانشگاه‌های کشور فارغ‌التحصیل شده‌اند و ترجمه متون تخصصی و مقالات آکادمیک رشته شما را روان و دقیق ترجمه می‌کنند.

چرا ترجمه متون تخصصی و مقالاتم را به ترجمیک بسپارم؟

برخی از مقالات ترجمه شده و منتشر شده به کمک ترجمیکماهانه مقالات متعددی توسط ترجمیک ترجمه یا ویرایش می‌شود و برای آن‌ها گواهی ترجمه یا ویرایش نیتیو صادر می‌گردد. بسیاری از این مقالات در مجلات و کنفرانس‌های معتبر منتشر و ارائه می‌شوند. از جمله این مجلات، می‌توان به الزویر و اشپرینگر اشاره کرد.

ماهانه مقالات متعددی توسط ترجمیک ترجمه و یا ویرایش می‌شود و برای آن‌ها گواهی ترجمه یا ویرایش صادر می‌گردد. این مقالات در مجلات و کنفرانس‌های معتبر منتشر و ارائه می‌شوند. در لیست زیر بخش کوچکی از مقالات سال ۲۰۲۳ را که از نویسندگان آنان (مشتریان ترجمیک) کسب اجازه شده است، مشاهده کنید.

 • Dehghani Champiri, I., Bamzadeh, Z., Rahimi, E., & Rouhi, L. (2023). Lacticaseibacillus paracasei LB12, a Potential Probiotic Isolated from Traditional Iranian Fermented Milk (Doogh). Current Microbiology, 80(10), 333. Download
 • Ababaii, M. A., Gilani, N., & Pasikhani, J. V. (2023). Modification of Rice Husk with Ultrasound-Assisted Inorganic Treatment and Its Application for Catalytic Hydrogen Production. BioEnergy Research, 1-11. Download
 • Riyaheini, M., Gilani, N., & Pasikhani, J. V. (2023). Engineering the photo-induced charge generation between TiO2 and FeS2 heterojunction for enhanced photocatalytic wastewater purification. Ceramics International, 49(22), 34682-34696. Download
 • Sadeghi, A., Asadzadeh Aghdaei, H., Khalafi, M. A., Nazemalhosseini-Mojarad, E., Ketabi Moghadam, P., & Sohrabi, M. R. (2023). The impact of COVID-19 on national program of colorectal cancer screening in Tehran, Iran: a multicenter study. BMC cancer, 23(1), 627. Download
 • Sepehr, P., Jabbari, M., Naeini, H. S., Abadi, A. S. S., Ziaei, M., Zare, A., & Kazemi, A. (2023). Design and psychometric analysis of the safety harness usability and comfort assessment tool (SH UCAT). Heliyon, 9(2). Download
 • Behifar, M., Kakroodi, A. A., Kiavarz, M., & Azizi, G. (2023). Satellite-based drought monitoring using optimal indices for diverse climates and land types. Ecological Informatics, 76, 102143. Download
 • Kalali, S. H., Eskandari-Naddaf, H., & Kooshkaki, A. (2023). Digital Image Correlation to Characterize the Tensile Behavior of the Polypropylene and Forta-Ferro Fiber-Reinforced Concrete. Arabian Journal for Science and Engineering, 48(10), 14017-14027. Download
 • Movassaghghazani, M., & Shabansalmani, N. (2023). Assessment of Aflatoxin M1 in human breast and powdered milk in Tehran, Iran. Toxicon, 107530. Download
 • Ganji, A., Khosravi, M., Mosayebi, G., Gholami, M., Ghazavi, A., Keshavarzian, N., & Sayyadi, M. (2023). Expression and Alteration Value of Long Noncoding RNA AB073614 and FER1L4 in Patients with Acute Myeloid Leukemia (AML). Asian Pacific Journal of Cancer Prevention: APJCP, 24(7), 2271. Download
 • Zandieh, F., Ghannadpour, S. F., & Mazdeh, M. M. (2023). New integrated routing and surveillance model with drones and charging station considerations. European Journal of Operational Research. Download
 • Nouri, S., Roghanian, R., Emtiazi, G., Gunduz, O., & Shafiei, R. (2023). Osteoblastic Differentiation of Stem Cells from Human Exfoliated Deciduous Teeth by Probiotic Hydroxyapatite. stem cells, 16, 17. Download
 • Eslami, A., Afshar, D., Moghadasi, H., & Akbarimehr, D. (2023). Numerical and Experimental Investigations of Interference Effect of Adjacent Buildings on Sand and Fill Deposits. International Journal of Civil Engineering, 1-16. Download
 • Hosseini-Abgir, A., mehdi Naghizadeh, M., Igder, S., & Miladpour, B. (2023). Insilco prediction of the role of the FriZZled5 gene in colorectal cancer. Cancer Treatment and Research Communications, 36, 100751. Download
 • Farhadian, A., Rizi, Z. T., Naeiji, P., Mohammad-Taheri, M., Shaabani, A., Aminolroayaei, M. A., & Yang, M. (2023). Promising kinetic gas hydrate inhibitors for developing sour gas reservoirs. Energy, 282, 128979. Download
 • Sharif, M. S., Mohseni, H. S., Khanavi, M., Ghadami, S., Jafarzadeh, E., Tavajohi, S., ... & Ostad, S. N. Exploring the Synergistic Effect of Sildenafil and Green Tea Polyphenols on Breast Cancer Stem Cell-like Cells and their Parental Cells: A Potential Novel Therapeutic Approach. Anti-cancer agents in medicinal chemistry. Download
 • Sheibanizadeh, Z., Khalaj, Z., Behzad, K., Pedram, M. Z., & Monajjemi, M. Formation of Reduced Graphene Oxide Encapsulated Zirconium Based Metal-Organic Frameworks Covered by Polyaniline as High-Performance Electrodes for Hybrid Supercapacitor. Available at SSRN 4435252. Download
 • Esmaeili, M., Arabanian, A. S., Najafi, S., & Massudi, R. (2023). Numerical study of ultrashort laser-induced microjet formation on the metal film based on the Navier–Stokes equation. Journal of Laser Applications, 35(4). Download
 • Hariri, A., Shervani-Tabar, M. T., & Parvizi, R. (2023). Laser-Produced Cavitation Bubble Behavior in Newtonian and Non-Newtonian Liquid Inside a Rigid Cylinder: Numerical Study of Liquid Disc Microjet Impact Using OpenFOAM. Micromachines, 14(7), 1416. Download
 • Naghel, S., Vallesi, A., Sabouri Moghadam, H., & Nazari, M. A. (2023). Neural Differences in Relation to Risk Preferences during Reward Processing: An Event-Related Potential Study. Brain Sciences, 13(9), 1235. Download
 • Farahani, A., Ghiasvand, F., Davoudi, S., & Ahmadinejad, Z. (2023). Invasive aspergillosis in liver transplant recipients, an infectious complication with low incidence but significant mortality. World Journal of Transplantation, 13(5), 264. Download
 • Asgari Alouj, H. (2023). Effect of Corporate Social Performance on Financial Performance at Listed Companies on the Tehran Stock Exchang with Moderating Role of Investor Sentiment. Asgari Alouj, H. & Khabbat alanzi, HM (2023). Effect of Corporate Social Performance on Financial Performance at Listed Companies on the Tehran Stock Exchang with Moderating Role of Investor Sentiment, Financial and Behavioral Researches in Accounting, 3(2). Download

تماس با ما

با شماره تلفن ۶۷۲۳۵۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید.
یا شماره خود را وارد کنید تا باشما تماس گرفته شود.

درمورد قیمت و زمان تحویل سوال دارید؟ درمورد کیفیت و گارانتی سوال دارید؟ درمورد سفارش‌گذاری سوال دارید؟
تماس با ما

خدمات ویرایش نیتیو مقالات رشته هنر در ترجمیک

برخی از محققان و پژوهشگران بعد از اتمام ترجمه مقاله و ارسال آن به مجله موردنظرشان، متوجه می‌شوند که به گواهی ویرایش نیتیو نیز نیاز دارند. این گواهی توسط داور مجله و به هدف اطمینان از بالا بودن سطح زبان انگلیسی مقاله درخواست می‌شود. چراکه مقالات آکادمیک باید کاملا روان و خوانا و برای افراد غیرانگلیسی‌زبان قابل فهم باشند.
اگر مجله موردنظر شما نیز چنین درخواستی دارد، می‌توانید در ترجمیک سفارش ویرایش نیتیو ثبت کنید. این خدمات توسط ویراستارانی که توانایی بسیار بالایی در زبان انگلیسی دارند ارائه می‌شود و مقاله شما را از هرگونه خطا و نقص زبانی و دستوری تهی می‌کند. در صورت درخواس شما گواهی ویرایش نیتیو نیز صادر خواهد شد.

ویرایش نیتیو
خدمات ویرایش نیتیو مقالات رشته هنر در ترجمیک

خدمات تنظیم فرمت مقاله در ترجمیک

اغلب مجلات بین‌المللی، دستورالعمل مشخصی دارند و نویسندگان را ملزم به پیروی از این دستورالعمل‌ها می‌کنند. این دستورالعمل‌ها شامل مواردی همچون فونت و سایز متن، استایل ارجاعات، ترتیب سرفصل‌ها، تعداد کلمات هر بخش و مواردی از این قبیل است. در صورتی که مقاله شما طبق این دستورالعمل‌ها تنظیم نشده باشد، احتمالا ناگزیر به ویرایش خواهید شد و زمان زیادی را از دست خواهید داد.
با این حال اگر زمان کافی برای تنظیم فرمت مقاله ندارید، می‌توانید از خدمات ترجمیک استفاده کنید.

تنظیم فرمت مقاله
 خدمات تنظیم فرمت مقاله در ترجمیک

همکاری با پلتفرم آنلاین ترجمیک

اگر به فنون ترجمه مسلط هستید و سطح خوبی در زبان‌های خارجی دارید، می‌توانید به عنوان مترجم متخصص رشته خودتان مشغول به کار شوید. کافیست رزومه خود را به صفحه استخدام مترجم ارسال کنید تا به عنوان مترجم دورکار استخدام شوید.
صفر تا صد مراحل استخدام، پذیرش و تحویل سفارش و تسویه حساب در ترجمیک، به صورت آنلاین انجام می‌شود.

استخدام مترجم
همکاری با پلتفرم آنلاین ترجمیک

سوالات متداول خدمات ترجمه تخصصی در رشته هنر

بله. این خدمات در تمامی رشته‌های تخصصی، از جمله رشته هنر ارائه می‌شود.
بله. مترجمان ترجمیک در رشته‌های دانشگاهی مختلف از جمله هنر تحصیل کرده‌اند و با اصطلاحات و عبارات تخصصی این رشته آشنایی کامل دارند.
خدمات ترجمه تخصصی ترجمیک در بیش از ۳۰ جفت زبان زنده دنیا ارائه می‌شود. برای اطلاع از این زبان‌ها به صفحه زبان‌های ترجمه مراجعه کنید.
بله. بلافاصله پس از ثبت نهایی و تخصیص مترجم، امکان ارتباط مستقیم با مترجم را خواهید داشت. همچنین می‌توانید بر روند کاری وی نیز نظارت کنید و در صورت لزوم درخواست اصلاحات دهید.
بله. در صورتی که با محدودیت زمان مواجه هستید، امکان ثبت سفارش ترجمه فوری را خواهید داشت.
به طور کلی همه سفارش‌های ترجمیک مشمول گارانتی کیفیت و زمان تحویل هستند. لذا در صورتی که در بازه زمانی گارانتی سفارش اقدام کنید، امکان اعمال اصلاحات را خواهید داشت.
واحد پشتیبانی ترجمیک به صورت ۲۴ساعته و در تمامی روزهای هفته آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند. برای ارتباط با این واحد به شماره ۶۷۲۳۵۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید.
نمایش بیشتر مشاهده سوالات بیشتر
زبان‌های ترجمه

زبان‌های ترجمه

ترجمیک، یک پلتفرم جامع ترجمه و خدمات زبانی است که در بیش از ۳۰ زبان مختلف خدمات ارائه می‌کند. مهم‌ترین زبان‌های موجود عبارتند از: فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسوی، چینی، روسی، آلمانی، اسپانیایی، کره‌ایی، ژاپنی و اکراینی.

گارانتی دائمی خدمات

گارانتی دائمی خدمات

برای تمام سفارشات گارانتی کیفیت و زمان تحویل وجود دارد.
بر روی سفارشات طلایی و طلایی بازخوانی تا اعلام نظر داور گارانتی کیفیت وجود دارد و در صورت تاخیر مطابق قوانین ترجمیک هزینه برگشت خواهد شد.

محرمانگی اطلاعات

محرمانگی اطلاعات

ترجمیک از نظر اخلاقی، قانونی (مطابق ماده ۶۴ و ۷۵ قانون تجارت الکترونیک) و حرفه‌ای خود را موظف به حفظ و حراست از اطلاعات شخصی و تمام اطلاعاتی که مشتریان در سایت بارگذاری می‌کنند، می‌داند.

چرا ترجمیک؟

جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی

جامع‌ترین خدمات زبانی


سایت ترجمه ترجمیک بزرگ‌ترین و جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی همانند در ایران است.

دانشگاه شریف

دانشگاه شریف


ترجمیک، شرکتی خلاق، دانشگاهی و توسعه‌یافته در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته شریف است.

اعتماد شرکت‌ها و سازمان

اعتماد شرکت‌ها و سازمان


ترجمیک مورد اعتماد صدها سازمان‌ها دولتی و خصوصی معتبر و شناخته‌شده است.

تحویل بخش به بخش

تحویل بخش به بخش


تحویل بخش به بخش پروژه، خیال شما را در مورد کیفیت و پیشرفت پروژه آسوده خواهد کرد.

تیم پایش کیفی

تیم پایش کنترل کیفی


تیم پایش فنی به صورت مستمر، تک تک سفارش‌های سایت را از نظر کیفیت بررسی می‌کنند.

پشتیبانی

پشتیبانی ۲۴ ساعته


در ۲۴ ساعت شبانه‌روز از طریق تلفن، تیکت و تلگرام با کارشناسان سایت تماس حاصل فرمایید.