ترجمه تخصصی | ترجمه اختصاصی برای هر رشته

ترجمه، هم نیازمند علم است و هم مهارت. هزاران مترجم متخصص و باتجربه در ترجمیک گرد هم آمده‌اند و در زمینه‌های علمی مختلف به ترجمه مقاله‌های تخصصی‌تان می‌پردازند. تنها با چند کلیک ساده سفارش‌تان را به ثبت برسانید و خیال‌ خود را از ترجمه‌های تخصصی‌تان راحت کنید.
زبان های خدمات
زبان خدمات
قوانین محرمانگی اطلاعات
قوانین محرمانگی
گارانتی خدمات داِِیمی
گارانتی خدمات

یک مترجم در ترجمه تخصصی علاوه بر تسلط بر اصول و قواعد ترجمه، باید به مبانی زمینه تخصصی متن آشنا باشد. خوشبختانه این افتخار را داریم که در ترجمیک با همکاری بیش از ۲۰۰۰۰ مترجم در رشته‌های مختلف دانشگاهی، خدمات ترجمه تخصصی خود را ارائه دهیم.

سایت ترجمه تخصصی ترجمیک تمامی خدمات خود را در بیش از 70 رشته دانشگاهی و 30 زبان زنده دنیا ارائه می‌دهد. نزدیک به یک سوم مترجمان ترجمیک دارای مدرک دکتری در رشته‌های گوناگون هستند یا در این مقطع مشغول به تحصیل‌اند.

از این رو خیال‌تان از مهارت و تخصص بالای مترجمان بالا باشد و با آسودگی سفارش خود را به ثبت برسانید. برای ثبت سفارش تنها کافی‌ست به صفحه ارسال سفارش مراجعه کنید.
تماس با ما

تماس با ما

با شماره تلفن ۶۷۲۳۵۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید.

همچنین می‌توانید شماره خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود:ویژگی‌های ترجمه تخصصی در ترجمیک

ترجمه متون تخصصی، از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است. ما در ترجمیک از این اهمیت بالای ترجمه تخصصی آگاه هستیم. از این رو تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا نگرانی شما از کیفیت متن‌های‌تان را به حداقل برسانیم.

مترجم هم‌رشته مترجم هم‌رشته

در ترجمیک بیش از ۲۰۰۰۰ مترجم مشغول به فعالیت هستند. بنابراین شما می‌توانید ترجمه متون تخصصی خود را به مترجمی که دقیقا در رشته مورد نظرتان تحصیل کرده، بسپارید. در این صورت خیال شما از مهارت و دانش تخصصی مترجم آسوده خواهد بود.

استاندارد آکادمیک استاندارد آکادمیک

درصد بالایی از مترجمان ترجمیک، سابقه انتشار مقالات خود را دارند. در نتیجه با فرآیند مقاله‌نویسی، نگارش علمی و زبان علمی مقاله‌های تخصصی ISI آشنا هستند. از این رو خیال شما را از سطح علمی و نگارشی متون تخصصی راحت می‌کنیم.

گواهی قابل استعلام گواهی قابل استعلام

بسیاری از ژورنال‌های تخصصی، از شما می‌خواهند گواهی ویرایش و ترجمه مقاله و متون تخصصی توسط یک موسسه معتبر را ارائه دهید. نگران این قسمت نباشید! گواهی قابل استعلام ترجمیک بسیار معتبر بوده و مکررا از سوی نشریات معتبر به محققان پیشنهاد می‌شود.


برخی از مقالات ترجمه شده و منتشر شده به کمک ترجمیکماهانه مقالات متعددی توسط ترجمیک ترجمه و یا ویرایش می‌شود و برای آن‌ها گواهی ترجمه یا ویرایش صادر می‌گردد. این مقالات در مجلات و کنفرانس‌های معتبر منتشر و ارائه می‌شوند. در لیست زیربخش کوچکی از مقالات سال ۲۰۲۲ را که از نویسندگان آنان (مشتریان ترجمیک) کسب اجازه شده است، مشاهده کنید.

 • Zeinali, M. S., Naeini, H. M., Talebi-Ghadikolaee, H., & Panahizadeh, V. (2022). Numerical and Experimental Investigation of Fracture in Roll Forming Process Using Lou–Huh Fracture Criterion. Arabian Journal for Science and Engineering, 1-12. Download< /li>
 • Yousefi, M., Khorshidian, N., & Hosseini, H. (2022). The Ability of Probiotic Lactobacillus Strains in Removal of Benzo [a] pyrene: a Response Surface Methodology Study. Probiotics and Antimicrobial Proteins, 14(3), 464-475. Download
 • Taghizadeh, M., Ebrahimi, M., Fooladi, E., & Yoosefian, M. (2022). Preconcentration and determination of five antidepressants from human milk and urine samples by stir bar filled magnetic ionic liquids using liquid–liquid–liquid microextraction‐high‐performance liquid chromatography. Journal of Separation Science. Download
 • Shohan, M., Nashibi, R., Mahmoudian-Sani, M. R., Abolnezhadian, F., Ghafourian, M., Alavi, S. M., ... & Khodadadi, A. (2022). The therapeutic efficacy of quercetin in combination with antiviral drugs in hospitalized COVID-19 patients: A randomized controlled trial. European journal of pharmacology, 914, 174615. Download
 • Shoeibi, S., Kargarsharifabad, H., Rahbar, N., Khosravi, G., & Sharifpur, M. (2022). An integrated solar desalination with evacuated tube heat pipe solar collector and new wind ventilator external condenser. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 50, 101857. Download
 • Shahriari, R., Daryaee, M., & Kashefipour, S. M. (2022). The effect of a plate installation upstream of an orifice on the pressurized flushing efficiency. Canadian Journal of Civil Engineering, 49(5), 696-705. Download
 • Shahidi, S. M., & Etemadi Borujeni, S. (2022). Reversible multiplier with a column-wise structure and a reduced number of ancilla inputs and garbage outputs. The Journal of Supercomputing, 78(1), 315-342. Download
 • Saffar, S. (2022). Acoustic modeling of honeycomb structures for second load direction with damping consideration. Building Acoustics, 1351010X221094470. Download
 • Raei, H., Najafi, R., Torshizi, M. A. K., Froushani, S. M. A., & Joogh, F. A. G. (2022). The effect of Silybum marianum seed, Thymus vulgaris, and Rosmarinus officinalis powders in alleviating the risks of aflatoxin B1 in young broiler chicks. Anim. Sci, 22(1). Download
 • Panahizadeh, F., Hamzehei, M., Farzaneh-Gord, M., & Villa, A. A. O. (2022). Thermo-economic analysis and optimization of the steam absorption chiller network plant. Thermal Science, 26(1 Part A), 95-106. Download
 • Nikoofar, K., & Yielzoleh, F. M. (2022). High-component Reactions (HCRs): An Overview of MCRs Containing Seven or More Components as Versatile Tools in Organic Synthesis. Current Organic Synthesis, 19(1), 115-147. Download
 • Sajadieh, F., Bakhtiari, S., & Ghobadi, S. (2020). Evaluation the Impact of the Role of Household Risk Management on Economic Growth (Case Study of Selected OIC Member Countries with emphasis on Iran). Quarterly Journal of Quantitative Economics. Download
 • Mokhtari-Hooseini, Z. B., Hatamian-Zarmi, A., Mahdizadeh, S., Ebrahimi-Hosseinzadeh, B., & Alvandi, H. (2022). Fabrication of antibacterial PVA/Bentonite/Ag Composite Nanofibers with Bio-AgNPs synthesized with Fusarium sporotrichioides. Download
 • Mokhtari, F., Bahrami, B., Faghihi, G., Asilian, A., & Iraji, F. (2022). Fractional erbium: YAG laser (2940 nm) plus topical hydroquinone compared to intradermal tranexamic acid plus topical hydroquinone for the treatment of refractory melasma: a randomized controlled trial. Journal of Dermatological Treatment, 1-7. Download
 • Moghadam, S. O. (2022).A review on an ongoing pandemic caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2: the pathogenesis, epidemiology, immunological features, and currently available diagnostic tests . Reviews in Medical Microbiology, 33(1), e212-e223. Download
 • Moeini Hadizadeh, J. (2022).Microgrids, the best platform for economic and environmental productivity of renewable resources: An introduction to its concept, components, challenges, and opportunities . Journal of Renewable and New Energy, 9(1), 8-20. Download
 • Majidi, A., Farghadani-Chaharsooghi, P., & Mirzapour Al-e-Hashem, S. M. J. (2022).Sustainable Pricing-Production-Workforce-Routing Problem for Perishable Products by Considering Demand Uncertainty; A Case Study from the Dairy Industry . Transportation Journal, 61(1), 60-102. Download
 • Larki, M., Salavati, A., & Azmoude, E. (2022).The Relationship Between Menstrual Patterns and Menstrual Attitude Dimensions among Women of Reproductive Age: Cross-sectional survey . Sultan Qaboos University Medical Journal [SQUMJ], 22(2), 241-246. Download
 • Keshavarz-Ghorbani, F., & Pasandideh, S. H. R. (2022). A model of determining the ordering strategy for a multi-product problem with lateral transshipment approach: hybrid metaheuristic algorithms. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 1-14. Download
 • Javidi, N., Khalatbari, G., & Javidi, N. (2022). The Effectiveness of Psychodrama on Reducing Generalized Anxiety and Changing Metacognitive Beliefs in Women with Breast Cancer. Medbiotech Journal, 6(01), 7-14. Download
 • Jafarimehr, E., Sahabi, B., & Heydari, H. (2022).Is the Presence of Women on the Branch Credit Committee Important? Evidence from an Iranian Private Bank . Iranian Journal of Economic Studies. Download
 • Houshmand‐Nanehkaran, F., Lajevardi, S. M., & Mahlouji‐Bidgholi, M. (2022).Optimization of fuzzy similarity by genetic algorithm in user‐based collaborative filtering recommender systems . Expert Systems, e12893. Download
 • Houshmand Nanehkaran, F., Lajevardi, S. M., & Mahlouji Bidgholi, M. (2022). Nearest neighbors algorithm and genetic‐based collaborative filtering. Concurrency and Computation: Practice and Experience, 34(1), e6538. Download
 • Hernashki, R. K., Rezvani, A. R., Khayati, G. R., & Saheli, S. (2022).Mechanism and kinetics of gold leaching from copper anode slime using BmimHSO4 as green solvent . International Journal of Chemical Kinetics. Download
 • Hemmat Esfe, M., & Esfandeh, S. (2022).Mathematical based modeling of thermophysical properties of an enriched oil based hybrid nanofluid . Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 147(3), 2125-2137. Download
 • Hedayati Khodayari, M., Pariz, N., & Balochian, S. (2022). Stabilizer design for an under-actuated autonomous underwater vehicle in a descriptor model under unknown time delay and uncertainty. Transactions of the Institute of Measurement and Control, 44(2), 484-496. Download
 • Gholizadeh, P., Amini, H., Davoodi, J., & Poursaeidi, E. (2022). Molecular dynamic simulation of crack growth in Ti/TiN multilayer coatings. Materials Today Communications, 30, 103059. Download
 • Gholampour, A. (2022). Site-scale liquefaction potential analysis using a sectional random field model. Engineering Geology, 297, 106485. Download
 • Dastmanesh, S., Ghahremani, L., Kaveh, M. H., & Fararouei, M. (2022).Effect of Training Intervention and Exercises on Retirement Syndrome and Quality of Life of Elderly Retired Men in South of Iran. Journal of Health Sciences & Surveillance System, 10(2), 168-174. Download
 • Borji-Navan, S., Mohammad-Alizadeh-Charandabi, S., Esmaeilpour, K., Mirghafourvand, M., & Ahmadian-Khooinarood, A. (2022).Internet-based cognitive-behavioral therapy for premenstrual syndrome: a randomized controlled trial. BMC women's health, 22(1), 1-11. Download
 • Ayar, M., Isazadeh, A., Gharehchopogh, F. S., & Seyedi, M. (2022). Chaotic-based divide-and-conquer feature selection method and its application in cardiac arrhythmia classification. The Journal of Supercomputing, 78(4), 5856-5882. Download
 • Atashi, H. A., Zaferani Arani, H., Agatha, F., Ghorani, S. M., Teimouri Khorasani, M. S., & Moalem, M. (2022).Cardiac and respiratory arrest in a 12‐year‐old girl with acute permethrin oral toxicity: A case report. Clinical Case Reports , 10(1), e05245. Download
 • Asl, A. A., Asl, R. A., & Hosseini, S. H. (2022, February).A New PV/FC/Battery DC-DC Converter . In 2022 13th Power Electronics, Drive Systems, and Technologies Conference (PEDSTC) (pp. 41-45). IEEE. Download
 • Alipour, Y., Zargan, J., & Haji Nour Mohammadi, A. (2022).Antibacterial effects of crude venom and their protein fractions of Hottentotta saulcyi scorpion . Koomesh, 24(3), 376-387. Download
 • Akbari-Kasgari, M., Khademi-Zare, H., Fakhrzad, M. B., Hajiaghaei-Keshteli, M., & Honarvar, M. (2022).Designing a resilient and sustainable closed-loop supply chain network in copper industry . Clean Technologies and Environmental Policy, 1-28. Download
 • Aghasi, A., Jamshidi, K., & Bohlooli, A. (2022).A thermal-aware energy-efficient virtual machine placement algorithm based on fuzzy controlled binary gravitational search algorithm (FC-BGSA) . Cluster Computing, 1-19. Download
 • Abdolahpour Chenari, M. (2022). How political rights are created from Sharia rules in Iran. Middle Eastern Studies, 1-11. Download

نمایش بیشتر

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی

انگلیسی، زبان اول جهان است. این زبان به عنوان زبانی مشترک برای فضاهای علمی و دانشگاهی به کار می‌رود. از این رو کیفیت متن‌های ترجمه شده به این زبان، اهمیت بسیار بالایی دارد چرا که افرادی متخصص آن‌ها را بررسی می‌کنند.

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی

کیفیت ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی، ارزش و اعتبار یک پژوهش را به دست می‌گیرد. بنابراین بسیار اهمیت دارد که این نوع از ترجمه را به چه کسی می‌سپارید!

تسلط کافی و بالای یک مترجم به زبان انگلیسی، برای ترجمه تخصصی کافی نیست! در واقع مترجمی که به ترجمه متون تخصصی می‌پردازد، باید دارای شرایط متفاوتی باشد. دارا بودن تجربه و علم کافی در زمینه ترجمه مقالات ISI از جمله این ویژگی‌ها است.

سایت ترجمه تخصصی ترجمیک با همکاری مترجمانی باتجربه، خدمات ترجمه تخصصی خود را در بالاترین سطح کیفی ارائه می‌دهد. توجه داشته باشید که کیفیت متن‌های ترجمه ‌شده، دائما توسط تیم ارزیابی، مورد بررسی قرار می‌گیرد. از این رو کیفیت ترجمه، تضمین شده خواهد بود.

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی

ارسال سفارش ترجمه با توجه به اهمیت و گستردگی بالای زبان انگلیسی، بسیاری از مقاله‌ها به این زبان نوشته شده‌اند و به عنوان مراجعی معتبر شناخته می‌شوند. انتشار آثار علمی به زبان انگلیسی، نیاز به ترجمه تخصصی انگلیسی را روز به روز بیشتر می‌کند.

مجلاتISI

ترجمه تخصصی انگلیسی از دو منظر حساسیت دارد: نخست آن که کلمات به کار رفته در متون علمی معنای خاصی غیر از معنای رایج آن دارد و در درجه دوم این که متون علمی در هر زمینه، استاندارد و قواعد خاصی دارند و تنها مترجمی که در همان رشته تخصص داشته باشد قادر به انجام آن خواهد بود.

خبر خوش این است که ما با تجربه طولانی که در زمینه ترجمه تخصصی داریم، خدمات خود را به گونه‌ای ارائه داده‌ایم که هیچگونه جای نگرانی برای شما باقی نماند. ما در ترجمیک با بیش از ۲۰۰۰۰ مترجم متخصص، این افتخار را داریم که متون شما را در هر زمینه‌ای، توسط مترجمی که از همان رشته فارغ‌التحصیل شده، ترجمه کنیم.

برای سفارش ترجمه تخصصی، شما می‌توانید سفارش خود را در پلن‌های نقره‌ای یا طلایی ثبت نمایید. به این ترتیب مطمئن خواهید بود که مترجمی که سابقه دانشگاهی و تجربی زیادی در همان زمینه علمی دارد، ترجمه متن شما را بر عهده خواهد گرفت.

ترجمه تخصصی زبان‌های دیگر

ترجمه تخصصی تنها به زبان انگلیسی محدود نمی‌شود. سایر زبان‌ها نیز در شرایط مختلف به ترجمه تخصصی نیاز دارند. برای مثال از نیازهای بسیاری از مشتریان برای قراردادهای تجاری درخواست ترجمه به زبان‌های دیگر است.

اغلب افرادی که درخواست ترجمه به این زبان‌ها را دارند، حساسیت بالایی برای استفاده از متن خود دارند چرا که این نوع ترجمه نیازمند تسلط بالای مترجم به فرهنگ، آداب و رسوم و اصطلاحات زبان مقصد است.

تیم ترجمه تخصصی ترجمیک، پایش را فراتر از مرزهای فارسی‌زبان و انگلیسی‌زبان گذاشته است. از این رو مترجمان متخصصی را در سایر زبان‌های دنیا و در رشته‌های گوناگون جذب کرده است. ترجمه فرانسوی، آلمانی، عربی، روسی و چینی، تنها بخش کوچکی از خانواده زبانیِ ترجمه تخصصی در ترجمیک هستند.

ترجمه تخصصی کتاب

کتاب‌ها همواره از ارزشمندترین متون در دوره‌های زمانی مختلف بوده‌اند. کتاب‌ها همواره به عنوان یافته‌های علمی معتبر شناخته می‌شوند. از این رو متن آن‌ها بسیار دقیق، معتبر و حساب‌شده است.

همه ما کتاب‌های مختلفی را در زمینه‌های مختلف می‌شناسیم که ترجمه شده‌اند و ما را با فرهنگ مردم یک ملت آشنا می‌کنند. حتی برخی از کتاب‌ها چندین بار و توسط چند مترجم مختلف ترجمه شده‌اند. با توجه به این‌ها، مسئله ترجمه تخصصی کتاب، به ویژه در حوزه علوم، مهندسی، پزشکی و ادبیات تخصصی بسیار حساس است.

ترجمه تخصصی کتاب

یافتن مترجمی که بتوان کار ترجمه یک کتاب حساس را به او سپرد، چندان ساده نیست. با این وجود نگران نباشید! خوشبختانه ما در ترجمیک توانسته‌ایم که فرآیند ترجمه کتاب را به صورت استاندارد درآوریم و با استفاده از نظرات جمع بزرگی از مترجمان و مشتریان طی سال‌های گذشته، جنبه‌های مختلف این خدمت را برای آن‌ها طراحی کرده‌ایم.

این فرآیند کاملاً شفاف بوده و تیم پشتیبانی ترجمیک از طرف شما بر فرآیند ترجمه نظارت می‌کند و در راه انجام این پروژه مشاور شما خواهد بود. برای اطلاعات بیشتر به صفحه ترجمه کتاب مراجعه کنید.

ترجمه کتاب یک تخصص ویژه است. در ترجمیک خدمات ترجمه کتاب در بیش از 30 زبان ارائه می‌شود. سالانه صدها کتاب در ایران و بقیه کشورها با همراهی سایت ترجمه ترجمیک منتشر می‌شود. شما می‌توانید با خیالی راحت ترجمه کتاب خود را به ترجمیک بسپرید و تنها با چند کلیک از تخصص مترجمان بهره ببرید.
ارسال سفارش ترجمه تخصصی کتاب

دغدغه مشتریان

ترجمیک با آگاهی از نیازها، دغدغه‌ها و نگرانی‌های مشتریان شرایطی را فراهم نموده تا شما با خیالی راحت، سفارش خود را به ثبت برسانید.

راهکارهای سازمانی راهکارهای سازمانی

درصد بالایی از مشتریان ترجمیک، سازمان‌های تجاری و اداری معتبر هستند. ترجمیک طی همکاری با این شرکت‌ها، تجربه‌ای را به دست آورده است. طبق این تجربه، نیازهای آن‌ها را جمع‌آوری کرده و در قالب راهکارهای سازمانی ارائه کرده است.

به طور کلی، هدف از طراحی این راهکار، سهولت اجرا و کاهش هزینه پروژه‌های ترجمه و ویراستاری در سازمان‌ها است. در راهکار سازمانی ترجمیک، شرکت‌ها قادرند که:

 • با صرف هزینه کمتر به خدمات ترجمه، ویراستاری و ترجمه همزمان دست یابند.
 • از مسائل مرتبط با استخدام، آموزش و هزینه‌های جانبی مرتبط با این فرآیندها اجتناب کنند.
 • راه‌حلی دقیق و حساب‌شده بر اساس تجربه با ده‌ها سازمان معتبر در اختیار داشته باشند.
 • با استفاده از گزینه‌های موجود در این طرح، خدماتی منعطف و متناسب با نیاز سازمان خود دریافت نمایند.


آپلود بخش به بخش آپلود بخش به بخش

ترجمیک برای جلب رضایت مشتریان و مشاهده میزان کیفیت کار، سیاستی را اتخاذ کرده است تا از طریق آن مشتری بتواند هر میزان از پیشرفت پروژه را مشاهده کند و در صورت لزوم نظرات خود را درباره ترجمه بدهد. از این رو، سفارش شما در طی چندین مرحله بارگذاری خواهد شد.

خواهشمندیم در مرحله اولیه آپلود ترجمه شما توسط مترجم، فایل را بررسی کنید و نکات خود را در مورد ترجمه انجام شده با مترجم در میان بگذارید تا به نتیجه مطلوب برسید.


انتخاب مترجم پیشنهادی انتخاب مترجم پیشنهادی

هر مترجم در ترجمیک، کدی اختصاصی دارد. اگر از مترجمی راضی بودید و بخواهید سفارش‌های بعدی‌تان به همان مترجم ارجاع شود، کافی است کد اختصاصی مترجم را در قسمت توضیحات وارد کنید. به این صورت، سفارش شما توسط مترجم موردنظرتان انجام می‌شود.


ضمانت اجرایی ضمانت اجرایی

تیم پایش در ترجمیک، متشکل از افرادی باتجربه و باسابقه در زمینه ترجمه است. تمام سفارش‌های ثبت شده در ترجمیک، توسط این افراد، مورد بررسی قرار می‌گیرند. به شما این اطمینان را می‌دهیم که هیچ خطایی از چشم ارزیابان حرفه‌ای ترجمیک پنهان نمی‌ماند و سفارش شما در بالاترین کیفیت ارائه می‌شود.


پشتیبانی شبانه‌روزی پشتیبانی شبانه‌روزی

داشتن تیم پشتیبانی ۲۴ ساعته، از دیگر امکاناتی است که به مشتری اطمینان خاطر می‌دهد که هر موقع از شبانه‌روز می‌تواند مشکلش را با ترجمیک در میان بگذارد. در اولین فرصت مشکل شما بررسی می‌شود و در گردش کاری می‌افتد.

از این رو در صورتی که مشکلی در فرآیند سفارش‌هایتان دارید، با ما تماس بگیرید.

زبان های ترجمه

زبان‌های ترجمه

ترجمیک، یک پلتفرم جامع ترجمه و خدمات زبانی است که در بیش از ۳۰ زبان مختلف و زوج زبان‌های نادر خدمات ارائه می‌کند. مهم‌ترین زبان‌های موجود عبارتند از: فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسوی، چینی، روسی، آلمانی، اسپانیایی، کره‌ایی، ژاپنی و اکراینی. برای مشاهده لیست کامل این زبان‌ها روی این دکمه کلیک کنید.
مطالعه بیشتر


گارانتی خدمات

گارانتی خدمات دایمی

ترجمه سطوح تخصصی در هر زمینه علمی توسط مترجمی با تخصص علمی مرتبط با همان زمینه انجام گیرد که احتمال اشتباه مترجم را به شدت کاهش می‌دهد. روی تمام سفارشات گارانتی کیفیت و زمان تحویل وجود دارد. بر روی سفارشات طلایی و طلایی بازخوانی تا اعلام نظر داور گارانتی کیفیت وجود دارد و در صورت تاخیر مطابق قوانین ترجمیک هزینه برگشت خواهد شد.

مطالعه بیشتر


محرمانگی اطلاعات

محرمانگی اطلاعات

 • ترجمیک از نظر اخلاقی، قانونی (مطابق ماده ۶۴ و ۷۵ قانون تجارت الکترونیک) و حرفه‌ای خود را موظف به حفظ و حراست از اطلاعات شخصی و تمام اطلاعاتی که مشتریان در سایت بارگذاری می‌کنند، می‌داند و هیچ یک از اطلاعات ذکر شده در اختیار شخص و یا شرکت سومی قرار نمی‌گیرد.
 • انتخاب مترجمان ترجمیک با حساسیت بالا انجام می‌شود و انعقاد قرارداد عدم افشا (NDA) با مترجمان صورت می‌گیرد.
 • همچنین امکانات ویژه در قالب خدمات محرمانگی برای اسناد با حساسیت اطلاعاتی، توسط ترجمیک، به عنوان مبدع این خدمات در ایران، ارائه می‌شود.

مطالعه بیشتر


برخی سوالات رایج ترجمه تخصصی

ترجمه تخصصی به چه معناست؟

ترجمه تخصصی متن به معنای تسلط کامل مترجم به رشته و زمینه متن است، زمانی که لغت ترجمه تخصصی به میان می‌آید انتظاری که ما از مترجم بایستی داشته باشیم این است که علاوه بر تسلط بر اصول ترجمه بتواند با اصطلاحات و لغات تخصصی آن رشته متن شما را به صورت تخصصی ترجمه کند.

در چند زمینه تخصصی خدمات ترجمه و ویراستاری ارائه می‌گردد؟

در ترجمیک، بیش از ۷۰ رشته دانشگاهی ترجمه تخصصی ارائه می‌گردد.

چه تضمینی از کیفیت و زمان تحویل ترجمه و ویراستاری تخصصی وجود دارد؟

ترجمیک جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی در ایران است و تعدادی زیادی از متون تخصصی، کتاب‌ها و مقالات برای ارائه در سطوح بین‌المللی توسط آن ترجمه و ویراستاری می‌گردد. علاوه بر این برای تمام سفارشات گارانتی کیفیت و زمان تحویل وجود دارد و تا زمان اعلام نظر مراجع داوری گارانتی پا برجا خواهد بود.

هزینه‌ی ترجمه یا ویراستاری تخصصی چقدر است و چگونه محاسبه می‌گردد؟

شما با مراجعه به صفحه ارسال سفارش، بعد از بارگذاری فایل و انتخاب مشخصات مورد نظر، به صورت اولیه قیمت را مشاهده خواهید کرد. کارشناسان ترجمیک در کمتر از ۱۰ دقیقه فایل را به صورت دقیق‌تر بررسی خواهند کرد و قیمت‌گذاری دقیق‌تر روی پنل شما قابل مشاهده خواهد بود. قیمت گذاری بر اساس تعداد کلمه، زبان مبدا و مقصد، زبان و کیفیت مورد نظر قیمت‌گذاری می‌گردد.

سوالات بیشتری دارم چگونه می‌توانم جواب سوالاتم را پیدا کنم؟

ترجمیک به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی سوالات شماست.
۰۲۱-۶۶۰۹۲۳۸۹
۰۲۱-۶۶۰۹۲۳۶۸
۰۲۱-۶۶۰۶۴۶۰۶ترجمه تخصصی، ترجمه متون، ترجمه متون تخصصی، سایت ترجمه تخصصی، ترجمه تخصصی انگلیسی، ویراستاری تخصصی، تولید محتوا، تولید محتوا انگلیسی، استخدام مترجم متخصص

چرا ترجمیک؟

همکاری با سازمان ها و شرکت ها
اعتماد شرکت‌ها و سازمان

ترجمیک با سازمان‌های دولتی و شرکت خصوصی مختلفی فعالیت مستمر دارد. این شرکت‌ها از خدمات ترجمه متن، ترجمه همزمان و ترجمه رسمی ما استفاده می‌کنند.
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه شریف

ترجمیک، یک شرکت دانشگاهی است و هم‌اکنون در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه شریف مستقر است.
پلتفرم خدمات زبانی
جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی

ترجمیک بزرگ‌ترین و جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی در ایران است. ترجمیک خدمات مختلفی از جمله ترجمه متن، ترجمه کتاب، ویرایش، ویرایش نیتیو و تولید محتوا انجام می‌دهد.

نماد اعتماد الکترونیکی
نماد اعتماد الکترونیک

ترجمیک در مرکز توسعه تجارت الکترونیک دارای گواهینامه اعتماد می باشد. نماد اعتماد الکترونیک توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می شود.
محرمانگی اطلاعات
محرمانگی بالای اسناد مشتری

همچنین در صورت حساسیت بسیار بالای اسناد و اطلاعات، ترجمیک روش سطح ویژه‌ی عدم افشا را ارائه می‌دهد که اطمینان صددرصدی به عدم افشای اطلاعات مشتری را به دنبال خواهد داشت.
پشتیبانی 24 ساعته
پشتیبانی ۲۴ ساعته

در هفت روز هفته و در هر ساعت از شبانه روز می‌توانید از طریق تلفن، تیکت، تلگرام و واتس اپ با کارشناسان سایت تماس حاصل کنید.لوگو ترجمیک ترجمیک، بزرگ‌ترین پلتفرم خدمات زبانی (ترجمه، ویرایش و تولید محتوا) در ایران و یک شرکت خلاق و پیشرو مستقر در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف است. مترجمان، ویراستاران، نویسندگان و گویندگان ایرانی و خارجی ما در زمینه فعالیت خود بسیار ماهر و با تجربه هستند.

ما در ترجمیک، خدمات تخصصی مختلفی را از قبیل ترجمه تخصصی متون، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب، ترجمه همزمان، ترجمه رسمی مدارک، ویراستاری نیتیو مقالات و متون و تولید محتوای متنی و صوتی ارائه می‌کنیم.


توسعه یافته در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه شریف


ترجمیک سایت ترجمه تخصصی