ثبت سفارش
ثبت سفارش

ترجمه تخصصی متون رشته مهندسی مکانیک


ترجمیک; رتبه یک ترجمه، ویرایش و تولید محتوا


در رشته مهندسی مکانیک تحصیل می‌کنید و برای تقویت رزومه علمی خود به فکر چاپ مقاله هستید؟ به مطالعه متون تخصصی رشته مکانیک نیاز دارید؟ بیش از ۲۴۵۰۰ مترجم متخصص و فعال در ترجمیک، آماده خدمت‌رسانی به شما هستند. کافیست با چند کلیک ساده سفارش خود را ثبت کنید.

ترجمه تخصصی متون رشته مهندسی مکانیک
 ارجاع به مترجم متخصص ارجاع به مترجم متخصص
 گارانتی کیفیت و زمان گارانتی کیفیت و زمان
محرمانگی بالا محرمانگی بالا
پشتیبانی شبانه‌روزی پشتیبانی شبانه‌روزی

هزینه و زمان خدمات ترجمه تخصصی در رشته مکانیک

یکی از رایج‌ترین سوالات مشتریان ترجمه تخصصی متون رشته مهندسی مکانیک، به تعرفه خدمات بستگی دارد. ما در ترجمیک هزینه خدمات را بر اساس تعداد کلمات متن مبدا شما محاسبه کنیم. به این صورت که شما متن موردنظرتان را برای ما ارسال می‌کنید و ما بر حسب تعداد کلمات قیمت‌گذاری را انجام می‌دهیم.
زمان تحویل نیز به حجم سفارش و سرعت موردنظر شما بستگی دارد. با این حال، می‌توانید مطمئن باشید که پیش از دریافت هرگونه هزینه، هزینه و زمان دقیق تحویل را به شما اعلام می‌کنیم و در صورت تایید شما سفارش را نهایی می‌کنیم.

هزینه و زمان خدمات ترجمه تخصصی در رشته مکانیک

برخی از مقالات ترجمه شده و منتشر شده به کمک ترجمیکماهانه مقالات متعددی توسط ترجمیک ترجمه یا ویرایش می‌شود و برای آن‌ها گواهی ترجمه یا ویرایش نیتیو صادر می‌گردد. بسیاری از این مقالات در مجلات و کنفرانس‌های معتبر منتشر و ارائه می‌شوند. از جمله این مجلات، می‌توان به الزویر و اشپرینگر اشاره کرد.

ماهانه مقالات متعددی توسط ترجمیک ترجمه و یا ویرایش می‌شود و برای آن‌ها گواهی ترجمه یا ویرایش صادر می‌گردد. این مقالات در مجلات و کنفرانس‌های معتبر منتشر و ارائه می‌شوند. در لیست زیر بخش کوچکی از مقالات سال ۲۰۲۳ را که از نویسندگان آنان (مشتریان ترجمیک) کسب اجازه شده است، مشاهده کنید.

 • Dehghani Champiri, I., Bamzadeh, Z., Rahimi, E., & Rouhi, L. (2023). Lacticaseibacillus paracasei LB12, a Potential Probiotic Isolated from Traditional Iranian Fermented Milk (Doogh). Current Microbiology, 80(10), 333. Download
 • Ababaii, M. A., Gilani, N., & Pasikhani, J. V. (2023). Modification of Rice Husk with Ultrasound-Assisted Inorganic Treatment and Its Application for Catalytic Hydrogen Production. BioEnergy Research, 1-11. Download
 • Riyaheini, M., Gilani, N., & Pasikhani, J. V. (2023). Engineering the photo-induced charge generation between TiO2 and FeS2 heterojunction for enhanced photocatalytic wastewater purification. Ceramics International, 49(22), 34682-34696. Download
 • Sadeghi, A., Asadzadeh Aghdaei, H., Khalafi, M. A., Nazemalhosseini-Mojarad, E., Ketabi Moghadam, P., & Sohrabi, M. R. (2023). The impact of COVID-19 on national program of colorectal cancer screening in Tehran, Iran: a multicenter study. BMC cancer, 23(1), 627. Download
 • Sepehr, P., Jabbari, M., Naeini, H. S., Abadi, A. S. S., Ziaei, M., Zare, A., & Kazemi, A. (2023). Design and psychometric analysis of the safety harness usability and comfort assessment tool (SH UCAT). Heliyon, 9(2). Download
 • Behifar, M., Kakroodi, A. A., Kiavarz, M., & Azizi, G. (2023). Satellite-based drought monitoring using optimal indices for diverse climates and land types. Ecological Informatics, 76, 102143. Download
 • Kalali, S. H., Eskandari-Naddaf, H., & Kooshkaki, A. (2023). Digital Image Correlation to Characterize the Tensile Behavior of the Polypropylene and Forta-Ferro Fiber-Reinforced Concrete. Arabian Journal for Science and Engineering, 48(10), 14017-14027. Download
 • Movassaghghazani, M., & Shabansalmani, N. (2023). Assessment of Aflatoxin M1 in human breast and powdered milk in Tehran, Iran. Toxicon, 107530. Download
 • Ganji, A., Khosravi, M., Mosayebi, G., Gholami, M., Ghazavi, A., Keshavarzian, N., & Sayyadi, M. (2023). Expression and Alteration Value of Long Noncoding RNA AB073614 and FER1L4 in Patients with Acute Myeloid Leukemia (AML). Asian Pacific Journal of Cancer Prevention: APJCP, 24(7), 2271. Download
 • Zandieh, F., Ghannadpour, S. F., & Mazdeh, M. M. (2023). New integrated routing and surveillance model with drones and charging station considerations. European Journal of Operational Research. Download
 • Nouri, S., Roghanian, R., Emtiazi, G., Gunduz, O., & Shafiei, R. (2023). Osteoblastic Differentiation of Stem Cells from Human Exfoliated Deciduous Teeth by Probiotic Hydroxyapatite. stem cells, 16, 17. Download
 • Eslami, A., Afshar, D., Moghadasi, H., & Akbarimehr, D. (2023). Numerical and Experimental Investigations of Interference Effect of Adjacent Buildings on Sand and Fill Deposits. International Journal of Civil Engineering, 1-16. Download
 • Hosseini-Abgir, A., mehdi Naghizadeh, M., Igder, S., & Miladpour, B. (2023). Insilco prediction of the role of the FriZZled5 gene in colorectal cancer. Cancer Treatment and Research Communications, 36, 100751. Download
 • Farhadian, A., Rizi, Z. T., Naeiji, P., Mohammad-Taheri, M., Shaabani, A., Aminolroayaei, M. A., & Yang, M. (2023). Promising kinetic gas hydrate inhibitors for developing sour gas reservoirs. Energy, 282, 128979. Download
 • Sharif, M. S., Mohseni, H. S., Khanavi, M., Ghadami, S., Jafarzadeh, E., Tavajohi, S., ... & Ostad, S. N. Exploring the Synergistic Effect of Sildenafil and Green Tea Polyphenols on Breast Cancer Stem Cell-like Cells and their Parental Cells: A Potential Novel Therapeutic Approach. Anti-cancer agents in medicinal chemistry. Download
 • Sheibanizadeh, Z., Khalaj, Z., Behzad, K., Pedram, M. Z., & Monajjemi, M. Formation of Reduced Graphene Oxide Encapsulated Zirconium Based Metal-Organic Frameworks Covered by Polyaniline as High-Performance Electrodes for Hybrid Supercapacitor. Available at SSRN 4435252. Download
 • Esmaeili, M., Arabanian, A. S., Najafi, S., & Massudi, R. (2023). Numerical study of ultrashort laser-induced microjet formation on the metal film based on the Navier–Stokes equation. Journal of Laser Applications, 35(4). Download
 • Hariri, A., Shervani-Tabar, M. T., & Parvizi, R. (2023). Laser-Produced Cavitation Bubble Behavior in Newtonian and Non-Newtonian Liquid Inside a Rigid Cylinder: Numerical Study of Liquid Disc Microjet Impact Using OpenFOAM. Micromachines, 14(7), 1416. Download
 • Naghel, S., Vallesi, A., Sabouri Moghadam, H., & Nazari, M. A. (2023). Neural Differences in Relation to Risk Preferences during Reward Processing: An Event-Related Potential Study. Brain Sciences, 13(9), 1235. Download
 • Farahani, A., Ghiasvand, F., Davoudi, S., & Ahmadinejad, Z. (2023). Invasive aspergillosis in liver transplant recipients, an infectious complication with low incidence but significant mortality. World Journal of Transplantation, 13(5), 264. Download
 • Asgari Alouj, H. (2023). Effect of Corporate Social Performance on Financial Performance at Listed Companies on the Tehran Stock Exchang with Moderating Role of Investor Sentiment. Asgari Alouj, H. & Khabbat alanzi, HM (2023). Effect of Corporate Social Performance on Financial Performance at Listed Companies on the Tehran Stock Exchang with Moderating Role of Investor Sentiment, Financial and Behavioral Researches in Accounting, 3(2). Download

تماس با ما

با شماره تلفن ۶۷۲۳۵۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید.
یا شماره خود را وارد کنید تا باشما تماس گرفته شود.

درمورد قیمت و زمان تحویل سوال دارید؟ درمورد کیفیت و گارانتی سوال دارید؟ درمورد سفارش‌گذاری سوال دارید؟
تماس با ما

ترجمه تخصصی مقالات رشته مهندسی مکانیک

اکثر افرادی که برای ترجمه متون تخصصی رشته مکانیک به ما مراجعه می‌کنند، به فکر چاپ مقاله هستند. ما به این دسته از مشتریان خدمات ترجمه تخصصی مقاله را پیشنهاد می‌کنیم. مترجمانی که انجام این دسته از سفارش‌ها را بر عهده می‌گیرند، به‌خوبی با اصطلاحات و عبارات رشته مکانیک آشنایی دارند و با واژه‌گزینی صحیح، مقالات را به بهترین شکل ممکن ترجمه می‌کنند.
ارائه گواهی تایید ترجمه، یکی دیگر از خدمات ترجمیک است. این گواهی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است و قابلیت ارائه به مجلات معتبر بین‌المللی را دارد. همچنین حاکی از کیفیت مطلوب ترجمه است.

ترجمه تخصصی مقالات رشته مهندسی مکانیک

تا زمان پذیرش مقاله در کنار شما خواهیم بود!

گارانتی سفارش، یکی از دغدغه‌های اصلی مشتریان ترجمه تخصصی متون مهندسی مکانیک است. چراکه اغلب این مشتریان، ترجمه متن خود را در قالب مقاله درمی‌آورند و برای مجلات خارجی ارسال می‌کنند. از سوی دیگر، احتمال رد مقاله از سوی مجلات وجود دارد. بنابراین باید در این میان یک ضمانت‌نامه معتبر و امکان درخواست اصلاحیه وجود داشته باشد.
خبر خوب این است که ترجمیک سفارش‌های ترجمه مقاله را تا زمان اعلام نظر داوری و پذیرش نهایی، گارانتی می‌کند. بنابراین می‌توانید با خیالی آسوده از این خدمات استفاده کنید. البته در نظر داشته باشید که برای استفاده از گارانتی طولانی‌مدت، باید سفارش خود را در سطح طلایی یا طلایی+بازخوانی ثبت کنید.

تا زمان پذیرش مقاله در کنار شما خواهیم بود!

اعطای گواهی معتبر ویرایش نیتیو برای ارائه به مجلات بین‌اللمللی

ویرایش نیتیو و صدور گواهی آن، یکی از خدمات مورد استقبال مشتریان ترجمه تخصصی در رشته مکانیک است. این گواهی از اعتبار کافی برخوردار است و قابلیت ارائه به مجلات معتبر بین‌المللی را دارد. برای استفاده از این خدمات، کافیست به لینک زیر مراجعه کنید.
لازم به ذکر است که ویرایش نیتیو، توسط ویراستاران حرفه‌ای که به زبان انگلیسی مثل زبان مادری خود مسلط هستند انجام می‌شود.

اعطای گواهی معتبر ویرایش نیتیو برای ارائه به مجلات بین‌اللمللی

امکان همکاری متخصصان رشته مهندسی مکانیک با ترجمیک

همکاری با مترجمان متخصص و کاربلد، یکی از بهترین ویژگی‌های موسسه خدمات زبانی ترجمیک است. از این رو اگر از مهندسان مکانیک هستید و مهارت ترجمه را نیز در رزومه خود دارید، صمیمانه از شما دعوت به همکاری می‌کنیم.
همکاری با ما به صورت دورکاری و کاملا آنلاین خواهد بود. تسویه دستمزدها نیز به صورت ماهیانه و منظم انجام خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه استخدام مترجم مراجعه و رزومه خود را برای ما اصلاح کنید.

امکان همکاری متخصصان رشته مهندسی مکانیک با ترجمیک

سوالات متداول خدمات ترجمه متون مهندسی مکانیک

بله. خدمات ترجمه تخصصی ترجمیک در همه رشته‌های دانشگاهی از جمله مهندسی مکانیک ارائه می‌شود.
هزینه این خدمات بر اساس تعداد کلمات، زبان ترجمه، پلن کیفی و سرعت موردنظر مشتری محاسبه می‌شود. به طور کلی هزینه ترجمه هر کلمه از فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی به ترتیب معادل ۰ تومان و ۰ تومان می‌باشد.
ترجمیک از بیش از ۳۰ جفت زبان زنده دنیا پشتیبانی می‌کند. لذا شما می‌توانید در همه زبان‌ها سفارش خود را ثبت کنید. برای بررسی دقیق‌تر زبان‌های ترجمه در ترجمیک کلیک کنید.
بله. کافیست به صفحه ترجمه فوری مراجعه و سفارش خود را ثبت کنید تا در زمانی کوتاه‌تر ترجمه خود را تحویل بگیرید.
بله. این گواهی نشان‌دهنده این است که ترجمه متن یا مقاله شما با کیفیتی مطلوب و توسط مترجمی حرفه‌ای انجام شده و قابلیت ارائه به مجلات بین‌المللی را دارد.
مدت زمان گارانتی سفارش، به پلن کیفی منتخب شما بستگی دارد. با این حال، سفارش‌های ترجمه مقاله که در سطح طلایی و بالاتر ثبت شوند، تا زمان پذیرش نهایی گارانتی دارند.
برای دریافت راهنمایی و مشاوره بیشتر، با کارشناسان پشتیبانی ما در تماس باشید. کافیست با شماره ۶۷۲۳۵۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید.
زبان‌های ترجمه

زبان‌های ترجمه

ترجمیک، یک پلتفرم جامع ترجمه و خدمات زبانی است که در بیش از ۳۰ زبان مختلف خدمات ارائه می‌کند. مهم‌ترین زبان‌های موجود عبارتند از: فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسوی، چینی، روسی، آلمانی، اسپانیایی، کره‌ایی، ژاپنی و اکراینی.

گارانتی دائمی خدمات

گارانتی دائمی خدمات

برای تمام سفارشات گارانتی کیفیت و زمان تحویل وجود دارد.
بر روی سفارشات طلایی و طلایی بازخوانی تا اعلام نظر داور گارانتی کیفیت وجود دارد و در صورت تاخیر مطابق قوانین ترجمیک هزینه برگشت خواهد شد.

محرمانگی اطلاعات

محرمانگی اطلاعات

ترجمیک از نظر اخلاقی، قانونی (مطابق ماده ۶۴ و ۷۵ قانون تجارت الکترونیک) و حرفه‌ای خود را موظف به حفظ و حراست از اطلاعات شخصی و تمام اطلاعاتی که مشتریان در سایت بارگذاری می‌کنند، می‌داند.

چرا ترجمیک؟

جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی

جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی


ترجمیک بزرگ‌ترین و جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی در ایران است. ترجمیک خدمات مختلفی از جمله ترجمه متن، ترجمه کتاب، ویرایش، ویرایش نیتیو و تولید محتوا انجام می‌دهد.

دانشگاه شریف

دانشگاه شریف


ترجمیک، یک شرکت دانشگاهی است و هم‌اکنون در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه شریف مستقر است.

اعتماد شرکت‌ها و سازمان

اعتماد شرکت‌ها و سازمان


ترجمیک با سازمان‌های دولتی و شرکت خصوصی مختلفی فعالیت مستمر دارد. این شرکت‌ها از خدمات ترجمه متن، ترجمه همزمان و ترجمه رسمی ما استفاده می‌کنند.

تحویل بخش به بخش

تحویل بخش به بخش


تحویل بخش به بخش پروژه از طریق پنل کاربری، خیال شما را در مورد کیفیت کار و درجریان بودن پروژه جمع خواهد کرد. بعد از انجام هربخشی از ترجمه از طریق پیامک به شما اطلاع داده خواهد شد.

تیم پایش کیفی

تیم پایش کیفی


تیم پایش فنی ترجمیک به صورت مستمر در حال بررسی تک تک متون ترجمه شده توسط مترجمان سایت است. کارشناسان پایش، بر روی تمام سفارش‌ها نظر فنی گذاشته و در صورتی که متنی نیاز به تغییر داشته باشد توسط مترجم اصلاح می‌گردد.

پشتیبانی

پشتیبانی ۲۴ ساعته


در هفت روز هفته و هرساعت از شبانه‌روز می‌توانید از طریق تلفن، تیکت، تلگرام و واتس‌اپ با کارشناسان سایت تماس حاصل فرمایید.