ثبت
سفارش

ترجمه مقاله | ترجمه تخصصی مقاله

هزینه ترجمه مقاله و سفارش ترجمه مقاله فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی

ترجمه مقاله یک تخصص ویژه است. خدمات ترجمه تخصصی مقاله در ترجمیک با همکاری بیش از صدها مترجم در زمینه‌های علمی مختلف انجام می‌شود. شما می‌توانید با خیالی راحت ترجمه مقالات، کتب و متون خود را به ترجمیک بسپرید و تنها با چند کلیک از تخصص مترجمان بهره ببرید.

قوانین محرمانگی اطلاعات
قوانین محرمانگی
نمونه کارهای چاپ شده
نمونه کارها
گارانتی خدمات داِِیمی
گارانتی خدمات
چرا ترجمیک؟
چرا ترجمیک؟

ترجمه مقاله فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی

از آن‌جایی که زبان مشترک برای فضاهای دانشگاهی و علمی زبان انگلیسی است و مقالات علمی تخصصی به این زبان تولید می‌گردد، کیفت ترجمه تخصصی ترجمه مقاله فارسی به انگلیسی می‌تواند ارزش و اعتبار یک کار پژوهشی را تحت تاثیر خود قرار دهد.

مترجم هم‌رشته در ترجمیک بیش از ۱۶۵۰۰ مترجم مشغول به فعالیت هستند. بنابراین کار شما در کیفیت‌های نقره‌ای و بالاتر حتما به مترجم هم‌رشته ارجاع خواهد شد

استاندارد آکادمیک علاوه ‌بر این مترجمان ترجمیک سابقه انتشار مقالات شخصی خود را دارند و بنابراین با فرآیند مقاله‌نویسی، نگارش علمی و زبان علمی مقالات تخصصی ISI آشنا هستند.

ویرایش نیتیو در مواردی که نیاز به ترجمه یا ویرایش نیتیو است، ترجمیک با همراهی مترجمان نیتیو این خدمات را به شما ارائه و گواهینامه معتبر (که مورد تایید انتشارات درجه جهان است) را برای شما صادر خواهد کرد.

گواهی قابل استعلام بسیاری از ژورنال‌های تخصصی، از شما می‌خواهند گواهی ویرایش و ترجمه مقاله توسط یک موسسه معتبر را ارائه دهید. گواهی قابل استعلام ترجمیک بسیار معتبر بوده و مکررا از سوی نشریات معتبر به محققان پیشنهاد می‌شود.

گارانتی خدمات خدمات ترجمه مقاله ترجمیک در کیفیت‌های مختلف ارائه می‌گردد و گارانتی دائمی ترجمه (تا اعلام نظر داوران) برای بعضی از سطوح فعال است. هم‌چنین سایت ترجمه مقاله ترجمیک، خدمات خود را در سطح بالایی از استانداردهای محرمانگی اطلاعات مشتریان ارائه می‌کند.

تماس با ما

با شماره تلفن ۶۷۲۳۵۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید.

همچنین می‌توانید شماره خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود:
برخی از مقالات ترجمه شده و منتشر شده به کمک ترجمیکماهانه مقالات متعددی توسط ترجمیک ترجمه و یا ویرایش می‌شود و برای آن‌ها گواهی ترجمه یا ویرایش صادر می‌گردد. این مقالات در مجلات و کنفرانس‌های معتبر منتشر و ارائه می‌شوند. در لیست زیر بخش کوچکی از مقالات منتشر شده در سال ۲۰۲۱ را که از نویسندگان آنان (مشتریان ترجمیک) کسب اجازه شده است، مشاهده کنید.

 • Zarei, A., & Asl, B. M. (2021). Automatic seizure detection using orthogonal matching pursuit, discrete wavelet transform, and entropy based features of EEG signals. Computers in Biology and Medicine, 131, 104250. Download
 • Bahmani, S., & Nazif, H. R. (2021). Anisotropic turbulent flow model effect on the prediction of the erosion rate of the micro particulate flow in the elbow. Particulate Science and Technology, 1-20 Download
 • Sahafi, M. H., & Mahdavi, M. (2021). First principles study on phonon dispersion, mechanical and thermodynamic properties of ThP. Materials Today Communications, 26, 101951. Download
 • Fathabadi, H. F., & Javidi, M. (2021). Self-healing and corrosion performance of polyurethane coating containing polyurethane microcapsules. Download
 • Shahidi, S. M., & Borujeni, S. E. (2021). A new method for reversible circuit synthesis using a Simulated Annealing algorithm and don’t-cares. Journal of Computational Electronics, 20(1), 718-734. Download
 • Kouyakhi, N. R., & Shavvalpour, S. (2021). The driving forces of energy consumption and carbon dioxide emissions in Iran's electricity sector: A decomposition analysis based on types of ownership. Cleaner Environmental Systems, 2, 100012. Download
 • Bararpour, S. M., Aval, H. J., & Jamaati, R. (2021). Cellular automaton modeling of dynamic recrystallization in Al-Mg alloy coating fabricated using the friction surfacing process. Surface and Coatings Technology, 407, 126784. Download
 • Javidi, A., Salajegheh, E., & Salajegheh, J. (2021). Optimization of weight and collapse energy of space structures using the multi-objective modified crow search algorithm. Engineering with Computers, 1-18. Download
 • Nateghpour, B., Kavoosi, G., & Mirakhorli, N. (2021). Amino acid profile of the peel of three citrus species and its effect on the combination of amino acids and fatty acids Chlorella vulgaris. Journal of Food Composition and Analysis, 98, 103808. Download
 • Jalali, P., Ettefagh, M. M., & Hassannejad, R. (2021). Recognizing the viscoelastic safe area of work shoe sole in the sitting posture with vibration transmissibility in the vertical direction. International Journal of Industrial Ergonomics, 81, 103053. Download
 • Ghayoor, F., Ghannadpour, S. F., & Imani, D. M. (2021). Bi-objective robust optimization for reliability-oriented power network planning by considering distributed generation effects: A case study in Iran. Sustainable Energy, Grids and Networks, 100455. Download
 • Sajadieh, F., Bakhtiari, S., & Ghobadi, S. (2020). Evaluation the Impact of the Role of Household Risk Management on Economic Growth (Case Study of Selected OIC Member Countries with emphasis on Iran). Quarterly Journal of Quantitative Economics. Download
 • NAGHIBI, M., FAIZI, M., & EKHLASSI, A. (2020). The role of user preferences in urban acupuncture: Reimagining leftover spaces in Tehran, Iran. Urbani Izziv, 31(2). Download
 • Delfani, S., Rezaei, F., Soroush, S., & Shakib, P. (2021). The Staphylococcal Cassette Chromosome mec (SCCmec) Analysis and Biofilm Formation of Methicillin-Resistant Staphylococcus cohnii Isolated from Clinical Samples in Tehran, Iran. Recent Patents on Anti-infective Drug Discovery. Download
 • Mahdian, S., Zarrabi, M., Panahi, Y., & Dabbagh, S. (2021). Repurposing FDA-approved drugs to fight COVID-19 using in silico methods: Targeting SARS-CoV-2 RdRp enzyme and host cell receptors (ACE2, CD147) through virtual screening and molecular dynamic simulations. Informatics in medicine unlocked, 23, 100541. Download
 • Rahmani Cherati, M., Haeri, A., & Ghannadpour, S. F. (2021). Cryptocurrency direction forecasting using deep learning algorithms. Journal of Statistical Computation and Simulation, 1-15. Download
 • Farhadian, M., Rafat, S. A., Panahi, B., & Mayack, C. (2021). Weighted gene co-expression network analysis identifies modules and functionally enriched pathways in the lactation process. Scientific reports, 11(1), 1-15. Download
 • Rahmati, Z., Aval, H. J., Nourouzi, S., & Jamaati, R. (2021). Effects of pre-heat treatment of the consumable rod on the microstructural and mechanical properties of the friction surfaced Al-Cu-Mg alloy over pure aluminum. Surface and Coatings Technology, 410, 126954. Download
 • Hosseinabadi, O. F., Khedmati, M. R., & Norouzipoor, M. (2021). Statistical analysis of initial deflection of aluminium plating between stiffeners. Thin-Walled Structures, 161, 107528. Download
 • Ebrahimi-Khusfi, Z., Nafarzadegan, A. R., & Dargahian, F. (2021). Predicting the number of dusty days around the desert wetlands in southeastern Iran using feature selection and machine learning techniques. Ecological Indicators, 125, 107499. Download
 • Gayglou, S. E., Tafakori, V., Zahed, M. A., & Khamoushi, A. (2021). Two promoters of biodiesel and biomass production induced by different concentrations of myo-inositol in Chlorella vulgaris. Biomass Conversion and Biorefinery, 1-9. Download
 • Shaabani, A., Sedghi, R., Motasadizadeh, H., & Dinarvand, R. (2021). Self-healable conductive polyurethane with the body temperature‐responsive shape memory for bone tissue engineering. Chemical Engineering Journal, 411, 128449. Download
 • Rezaei, E., Hervan, E. M., Azadi, A., Etminan, A., & Ramshini, H. (2021). Prioritisation of candidate genes in QTL regions for seed germination and early seedling growth in bread wheat (Triticum aestivum) under salt-stress conditions. Crop and Pasture Science, 72(1), 1-16. Download
 • Adibzadeh, Z., Sajedi, N., Madani, H., Gomarian, M., & Chavoshi, S. (2021). Agro-physiological responses of tepary bean to planting patterns and plant densities. Iran Agricultural Research. Download
 • Tadayon, H., Sadeghi, M., Keyvanara, M., Isfahani, S. S., & Jabali, M. S. (2021). National registry of Myocardial Infarction: Strategies for a developing country. Informatics in Medicine Unlocked, 23, 100527. Download
 • Atashi, H. A., Arani, H. Z., Ghorani, S. M., Khorasani, M. S. T., & Moalem, M. (2021). Cardiac and Respiratory Arrest in a 12-Year-Old Girl with Acute Permethrin Toxicity: A Case Report. Download
 • Alvandi, H., Hatamian-Zarmi, A., Ebrahimi Hosseinzadeh, B., & Mokhtari-Hosseini, Z. B. (2020). Optimization of Production Conditions for Bioactive Polysaccharides from Fomes fomentarius and Investigation of Antibacterial and Antitumor Activities. Iranian Journal of Medical Microbiology, 14(6), 596-611. Download
 • Madani, N. S. H., Mehrgan, M. S., Shekarabi, S. P. H., & Pourang, N. (2020). Regulatory effect of gibberellic acid (GA3) on the biomass productivity and some metabolites of a marine microalga, Isochrysis galbana. Journal of Applied Phycology, 1-8. Download
 • Esfe, M. H., & Alidoust, S. (2020). Modeling and Precise Prediction of Thermophysical Attributes of Water/EG Blend-Based CNT Nanofluids by NSGA-II Using ANN and RSM. Arabian Journal for Science and Engineering, 1-15. Download
 • Fathi, N., Lotfipour, F., Dizaj, S. M., Hamishehkar, H., & Mohammadi, M. (2020). Antimicrobial Activity of Nanostructured Lipid Carriers Loaded Punica granatum Seed Oil against Staphylococcus epidermidis. Pharmaceutical Nanotechnology, 8(6), 485-494. Download
 • Moezie, M., Peeri, M., & Homaee, H. M. (2020). The effect of endurance exercise and methadone on μ-opioid receptor gene expression in morphine-dependent rats following withdrawal syndrome. Sport Sciences for Health, 16(1), 183-188. Download
 • Makiyan, S. N., Samadi, A. H., & Amareh, J. (2020). Investigating Cyclical Status of Monetary and Financial Policies in Iran. Quarterly Journal of Quantitative Economics. Download

نمایش بیشتر

خدمات ترجمه تخصصی مقاله در ترجمیک

ترجمیک، مستقر در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه شریف، با همکاری مترجمان متخصص در رشته‌ها و زمینه‌های مختلف دانشگاهی، آماده‌ی ارائه انواع خدمات ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی به دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه‌هاست.

ترجمیک آماده‌ی ارائه خدمات در زمینه‌ی ترجمه مقالات علمی از انگلیسی به فارسی برای استفاده در پروپزال‌های علمی و نگارش پایان‌نامه، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله ISI برای ژورنال و کنفرانس‌های علمی و هم‌چنین ترجمه مقالات به فارسی برای مراکز پژوهشی و صنعتی در داخل کشور است.

ترجمه مقالات علمی

ترجمه مقاله ISI برای ژورنال

ترجمه مقالات علمی

شاید هر نفر با آشنایی متوسط با زبان انگلیسی و یا گذراندن دوره‌های آموزشی مترجمی، بتواند در زمینه ترجمه متون عمومی برای وبلاگ‌ها و ... موفق عمل کند، اما فعالیت در زمینه ترجمه تخصصی مقالات علمی، مسلما نیازمند تلاش و مهارت علمی بسیار بالایی است.

اصطلاحات علمی در هر زبان، معنایی دقیق دارند که در متون عمومی دیده نمی‌شود. حتی برای کلمات مشترک نیز معانی واژه‌ها در زبان علم با کاربردهای روزمره متفاوت است. از این رو، کسی که بخواهد ترجمه کتاب یا مقالات تخصصی را بر عهده بگیرد، لازم است از پیشینه دانشگاهی در آن رشته تخصصی برخوردار باشد.

این مسئله در مورد مقالاتی که قرار است در مجلات تخصصی علمی بین‌المللی از قبیل ژورنال‌های ISI چاپ شود، اهمیت دوچندان می‌یابد. دانشجویان و اساتید دانشگاه اغلب دغدغه انتخاب فردی برای ترجمه مقاله ژورنال و یا ویرایش متن انگلیسی مقالات علمی خود را دارند.

در ترجمیک ما به خوبی با این دغدغه آشنا هستیم. تیم پایش کیفیت ترجمیک خود از میان جامعه دانشگاهی هستند و علاوه بر داشتن تخصص در زمینه‌ی علمی مربوط به خود با خواسته‌های جامعه دانشگاهی نیز آشنا هستند.

ترجمه مقالات فارسی به انگلیسی برای ژورنال‌های ISI

وقتی یک محقق یا تیم تحقیقاتی، بخشی از یک پروژه پژوهشی را به پایان می‌‎برد، چاپ و انتشار نتایج آن به صورت یک مقاله در یک ژورنال معتبر به دغدغه جدی تبدیل می‌شود.

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات برای چاپ در ژورنال‌های ISI اهمیت مضاعف دارد. زیرا اشتباهات گرامری و لغوی در ترجمه مقاله فارسی به انگلیسی، به احتمال بسیار بالا به رد مقاله در مراجع علمی منجر می‌شود یا فرآیند چاپ مقاله در ژورنال را طولانی خواهد کرد.

در ترجمیک در هر زمینه تخصصی دانشگاهی ده‌ها و صدها مترجم و ویراستار متخصص فعالیت می‌کنند تا خیال شما از دسترسی به بهترین خدمات ترجمه فارسی به انگلیسی راحت باشد. برای ترجمه صحیح مقاله علمی، مترجم از قبل باید تجربه مطالعه صدها مقاله علمی را داشته باشد. مترجمان متخصص ترجمیک، با توجه به سابقه درخشان تحصیلی و آشنایی با فضای چاپ و ترجمه مقاله ISI در ژورنال‌های تخصصی، به خوبی با این فضا آشنا هستند و قادر به ارائه ترجمه مناسب برای چاپ در مجلات علمی خواهند بود.

ترجمه مقالات پایه و مروری برای تهیه پروپوزال و پیشنهاد پژوهشی

مرحله نخست هر پروژه پژوهشی، از قبیل رساله دکتری یا پایان‌نامه ارشد، تدوین پیشنهاد پژوهشی یا پروپوزال است. بخش مهمی از پروپوزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی به مرور ادبیات اختصاص دارد که به آشنایی دانشجویان با مقالات تخصصی آن زمینه کمک می‌کند.

در همین رابطه از وبلاگ ترجمیک: پروپوزال چیست؟

دانشجویان برای آشنایی بیشتر با زمینه مورد نظر خود برای پژوهش و تدوین رساله تخصصی، معمولا تعداد زیادی مقاله از ژورنال‌ها و کنفرانس‌های تخصصی جمع‌آوری نموده و با مطالعه آن و تهیه خلاصه و طبقه‌بندی مطالب آن، پروپوزال خود را می‌نویسند.

انتخاب مقالات برای تدوین مرور ادبیات برخی از محققان و دانشجویان با ترجمه چکیده مقالات و بخش‌های اساسی مقالات مطرح در آن زمینه در وقت خود صرفه جویی کرده و به فرآیند نوشتن پروپوزال سرعت می‌بخشند. شما می‌توانید تعدادی از مقالات مد نظر خود را به صورت فایل فشرده زیپ برای ترجمیک ارسال کرده و بخواهید که تنها بخش خاصی از مقاله (مثلا ترجمه چکیده مقالات) ترجمه شود.

ویرایش و ترجمه نیتیو مقالات

بسیاری از ژورنال‌های بین‌المللی، از محققان می‌خواهند مقاله خود را به یک ویراستار نیتیو بسپارند و گواهینامه ویرایش نیتیو ارائه دهند. خدمات ویرایش نیتیو انگلیسی (به نامه‌های دیگر همچون ادیت نیتیو، ویراستاری نیتیو و ویرایش بومی نیز شناخته می‌شود) توسط ویراستاران مسلط بر انگلیسی بریتیش و امریکن برای مقالات و متون با بهترین کیفیت در ترجمیک ارائه می‌شود.

ما به کمک مترجمانی که بومی کشورهای انگلیسی‌زبان هستند و یا سال‌ها در آن کشورها ساکن بوده و تحصیل کرده‌اند، این خدمات را با قیمتی رقابتی ارائه می‌کنیم.

خدمات ویرایش نیتیو انگلیسی در ترجمیک مستقیما توسط ویراستاران نیتیو همکار با ترجمیک صورت می‌گیرد و هیچ موسسه واسطی در این زمینه وجود ندارد. به همین دلیل هزینه ویرایش نیتیو ترجمیک نیز به صرفه است.

برای کلیه خدمات ویراستاری و ادیت نیتیو گواهی ویراستاری نیتیو یا Certification Letter ارائه می‌شود. گواهی ویرایش نیتیو صادره از ترجمیک بسیار معتبر بوده و در مجلات سطح یک انتشارات IEEE، PubMed، Elsevier، Science Direct و Springer مورد قبول است و بعضا خود این انتشارات، ترجمیک را به مولفین داخل ایران پیشنهاد داده‌اند:

Editor-In-Chief: The manuscript should be refined for English grammatical structure and phraseology. The manuscript should be polished by an English linguist or language service (note in marked-up copy text where changes are made). 'Grammarly' is poor quality and not acceptable. Details of author-pays services can be found, for example, at: https://tarjomic.com/ (great help for Iranian authors).

ترجمه مقاله بیس برای نگارش پایان‌نامه

در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی، دانشجویان برای تدوین رساله دکتری و پایان نامه، یک یا چند مقاله بیس یا اساسی را در نظر گرفته و بر اساس آن‌ها کار خود را پیش می‌برند و روش‌های پیشنهادی را اصلاح می‌کنند. برای دانلود مقالات بیس سایت‌های مختلفی وجود دارد که می‌توان به IEEE و Science Direct اشاره کرد. ترجمه تخصصی مقالات بیس می‌تواند کمکی برای سرعت بخشیدن به فرآیند تهیه رساله باشد. از این نظر شما می‌توانید به مترجمان متخصص ترجمیک در رشته خود اعتماد کنید تا این مقالات را با سرعت و دقت مناسب برای شما ترجمه نمایند.

سوالات رایج در زمینه ترجمه مقاله

چگونه مترجم حرفه‌ای که تحصیلات دانشگاهی مرتبط با متن مقاله من داشته باشد پیدا کنم؟

ترجمیک مترجمان خود را در حدود 70 رشته دانشگاهی تقسیم‌بندی کرده است. در واقع وقتی شما متنی را در یک زمینه مشخص ثبت می‌کنید، سفارش برای مترجمی که تحصیلات دانشگاهی همان رشته را دارد ارسال می‌گردد.

برای چاپ مقاله خود در ژورنال‌های بین‌المللی چه سطحی از کیفیت ترجمه و یا ویراستاری را باید انتخاب کنم؟

برای سفارش‌هایی که باید به ژورنال‌های بین‌المللی ارسال گردد، سطح طلایی و یا طلایی بازخوانی پیشنهاد می‌گردد. مترجمان این سطوح تجربه و تخصص بالایی در ترجمه مقالات دارند.

ترجمه مقاله معمولا چقدر زمان می‌برد؟

به صورت پایه ترجمه هر ۱۲۵۰ کلمه (حدود 5 صفحه فارسی) حدود ۱ روز زمان می‌برد. در صورتی که ترجمه خود را سریعتر از این نیاز داشته باشید، مترجمان سریعی هستند که تا ۵۰۰۰ کلمه در روز نیز ترجمه می‌کنند.

چه تضمینی از کیفیت و زمان تحویل ترجمه مقاله وجود دارد؟

روی تمام سفارشات گارانتی کیفیت و زمان تحویل وجود دارد. بر روی سفارشات طلایی و طلایی بازخوانی تا اعلام نظر داور گارانتی کیفیت وجود دارد و در صورت تاخیر مطابق قوانین ترجمیک هزینه برگشت خواهد شد.

سوالات بیشتری دارم چگونه می‌توانم جواب سوالاتم را پیدا کنم؟

ترجمیک به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی سوالات شماست. لطفا با شماره تلفن ۰۲۱-۶۷۲۳۵۰۰۰ (شبانه‌روزی) تماس بگیرید.

سوالات و نظرات

۱۰ نظر

Sara gharib

سلام میشه متنی بفرستید من ترجمه کنم در مبحث پرستاری


پاسخ ترجمیک: سلام، لطفا فرم بالای همین صفحه را تکمیل کنید و پس از آن وارد پنل کاربری خود خواهید شد و می‌توانید امتحان بدهید یا نمونه کار بفرستید. در این حالت تعدادی سطح کیفی برای شما فعال خواهد شد و می‌توانید در آن زمینه‌ها به فعالیت بپردازید.
نورا

ترجمه فارسی به انگلیسی هر مقاله از رشته مهندسی صنایع چقدر زمان میبره؟


پاسخ ترجمیک: سلام زمان انجام ترجمه، به تعداد کلمات مقاله بستگی داره. لطفا سفارش‌تون رو ثبت بفرمایید تا پس از شمارش و تعیین تعداد کلمات زمان تحویل مشخص شود. موفق باشید
حامد

در بخش واگذاری سفارش ، گفتید : "...به صورت تصادفی یک مترجم را انتخاب می کند.". میشه بیشتر توضیح بدید؟


پاسخ ترجمیک: سلام، در صورت ثبت بیش از یک درخواست پذیرش برای یک سفارش از سوی مترجمان، یکی از درخواست‌های ثبت شده توسط مترجمان حائز شرایط، یک درخواست توسط سیستم انتخاب می‌شود. موفق باشید
رضا

سلام يك كتاب با ١٥٠٠٠كلمه هزينه حدودى ترجمه فارسى به انگليسى وفارسى به ژاپنى را ميخواهم بدانم با تشكر با زمينه پزشكى


پاسخ ترجمیک: با سلام، از صفحه هزینه ترجمه، تعداد کلمات و سایر مشخصات سفارش رو وارد کنید و قیمت رو مشاهده بفرمایید: tarjomic.com/prices
علی

با سلام و احترام آیا امکان داره بخشی از یک مقاله را از فارسی به انگلیسی ترجمه کنید؟


پاسخ ترجمیک: سلام بله حتما. با کمال میل در خدمتیم. از طریق لینک سفارش ترجمه در بالای همین صفحه اقدام به ثبت سفارش فرمایید.
شریعت زاده

من یک مقاله ieee access در گرایش مخابرات برودکست دارم .نیاز به یک نفر در همین رشته وتسلط به انگلیسی native داشته باشه دارم.میتونید بمن معرفی کنید .


پاسخ ترجمیک: سلام، بله با کمال میل در خدمتیم. لطفا سفارش ترجمه یا ویرایش نیتیو خود را از این لینک ثبت فرمایید: https://tarjomic.com/neworder
naser

سلام متون پزشکی هم ترجمه میشه و توسط چه کسانی


پاسخ ترجمیک: بله، ترجمه در کلیه رشته‌های علمی توسط مترجمان متخصص صورت می‌گیرد. به ویژه در رشته پزشکی، متخصصان همین حوزه و دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان پزشکی کار ترجمه شما را انجام خواهند داد.
آرتین کرامتی

با سلام آیا می‌توان فقط ترجمه چند فصل خاص از یک کتاب را سفارش داد؟ کتاب در زمینه مهندسی کامپیوتر است و برخی مطالب مدیریتی نیز در آن وجود دارد. سوال دیگر این که آیا لازم است حتما اسم ترجمیک یا مترجم شما روی کتاب و در مشخصات فیپا درج شود؟


پاسخ ترجمیک: سلام، بله از این نظر مشکلی ندارد و شما می‌توانید هر بخشی از کتاب مدنظر خود را برای ترجمه و ویرایش سفارش دهید. از نظر ترجمیک اجباری به درج نام موسسه و مترجم در کتابی که سفارش می‌دهید وجود ندارد.
امیر

سلام وقت بخیر ببخشید مقاله رشته عمران گرایش ژئوتکنیک هم ترجمه می کنید؟ هزینش چقدره؟


پاسخ ترجمیک: بله، با کمال میل ترجمه در زمینه‌های تخصصی متفاوت از جمله مهندسی عمران انجام میشه. قیمت تابع عوامل مختلف هست و بر حسب کلمه تعیین می‌شود. برای اطلاع دقیق از قیمت به صفحه قیمت ترجمه به نشانی https://tarjomic.com/prices مراجعه بفرمایید.
محمدعلی بذرافشان

سلام، خسته نباشید من یک متن تخصصی اقتصادی داشتم هفده صفحه. این کار تو ترجمیک انجام میشه؟ اگر میتونید انجام بدید لطفا مبلغ رو لطف کنید.


پاسخ ترجمیک: بله، با کمال میل ترجمه در زمینه‌های تخصصی متفاوت از جمله اقتصاد انجام میشه. قیمت تابع عوامل مختلف هست و بر حسب کلمه تعیین می‌شود. برای اطلاع دقیق از قیمت به صفحه قیمت ترجمه به نشانی https://tarjomic.com/prices مراجعه بفرمایید.

ثبت سوال یا نظر


ثبت نظر

محرمانگی اطلاعات

 • ترجمیک از نظر اخلاقی، قانونی (مطابق ماده ۶۴ و ۷۵ قانون تجارت الکترونیک) و حرفه‌ای خود را موظف به حفظ و حراست از اطلاعات شخصی و تمام اطلاعاتی که مشتریان در سایت بارگذاری می‌کنند، می‌داند و هیچ یک از اطلاعات ذکر شده در اختیار شخص و یا شرکت سومی قرار نمی‌گیرد.
 • انتخاب مترجمان ترجمیک با حساسیت بالا انجام می‌شود و انعقاد قرارداد عدم افشا (NDA) با مترجمان صورت می‌گیرد.
 • همچنین امکانات ویژه در قالب خدمات محرمانگی برای اسناد با حساسیت اطلاعاتی، توسط ترجمیک، به عنوان مبدع این خدمات در ایران، ارائه می‌شود.

مطالعه بیشتر


گارانتی خدمات

گارانتی خدمات دایمی

ترجمه سطوح تخصصی در هر زمینه علمی توسط مترجمی با تخصص علمی مرتبط با همان زمینه انجام گیرد که احتمال اشتباه مترجم را به شدت کاهش می‌دهد. روی تمام سفارشات گارانتی کیفیت و زمان تحویل وجود دارد. بر روی سفارشات طلایی و طلایی بازخوانی تا اعلام نظر داور گارانتی کیفیت وجود دارد و در صورت تاخیر مطابق قوانین ترجمیک هزینه برگشت خواهد شد.

مطالعه بیشتر
ترجمه مقاله، هزینه ترجمه مقاله، سفارش ترجمه مقاله، ویرایش نیتیو مقاله، ترجمه مقاله ISI، ترجمه مقاله فارسی به انگلیسی، ترجمه مقاله فرانسه به فارسی، ترجمه مقالات علمی، ترجمه تخصصی مقالات علمی


چرا ترجمیک؟

اعتماد شرکت‌ها و سازمان

ترجمیک با سازمان های دولتی و شرکت خصوصی مختلفی فعالیت مستمر دارد. این شرکت‌ها از خدمات ترجمه متن، ترجمه همزمان و ترجمه رسمی ما استفاده می‌کنند.
دانشگاه شریف

ترجمیک، یک شرکت دانشگاهی است و هم‌اکنون در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه شریف مستقر است.
جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی

ترجمیک بزرگ‌ترین و جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی در ایران است. ترجمیک خدمات مختلفی از جمله ترجمه متن، ترجمه کتاب، ویرایش، ویرایش نیتیو و تولید محتوا انجام می‌دهد.

ارتباط مستقیم با مترجم و ویراستار

مشتری می تواند در طول فرآیند ترجمه با مترجم خود ارتباط مستقیم بگیرد، از پیشرفت کار مطلع شود و اگر نکته‌ای را باید به او تذکر دهد، به صورت مستقیم برای مترجم بفرستد.
ارتباط مستقیم با مترجم و ویراستار

تیم پایش فنی ترجمیک به صورت مستمر در حال بررسی تک تک متون ترجمه شده توسط مترجمان سایت است. کارشناسان پایش، بر روی تمام سفارش‌ها نظر فنی گذاشته و در صورتی که متنی نیاز به تغییر داشته باشد توسط مترجم اصلاح می‌گردد.
پشتیبانی ۲۴ ساعته

در هفت روز هفته و در هر ساعت از شبانه روز می‌توانید از طریق تلفن، تیکت، تلگرام و واتس اپ با کارشناسان سایت تماس حاصل کنید.ترجمیک، بزرگ‌ترین پلتفرم خدمات زبانی (ترجمه، ویرایش و تولید محتوا) در ایران و یک شرکت خلاق و پیشرو مستقر در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف است. مترجمان، ویراستاران، نویسندگان و گویندگان ایرانی و خارجی ما در زمینه فعالیت خود بسیار ماهر و با تجربه هستند.

ما در ترجمیک، خدمات تخصصی مختلفی را از قبیل ترجمه تخصصی متون، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب، ترجمه همزمان، ترجمه رسمی مدارک، ویراستاری نیتیو مقالات و متون و تولید محتوای متنی و صوتی ارائه می‌کنیم.

ترجمیک سایت ترجمه تخصصی