ثبت سفارش
ثبت سفارش

ترجمه مقاله | مقالات ISI، Q1 و نیتیو

ترجمه مقاله علمی یکی از حساس‌ترین انواع ترجمه است و به دانش تخصصی ویژه‌ای نیاز دارد. در ترجمیک بیش از ۲۵۰۰۰ مترجم متخصص در رشته‌های مختلف آماده هستند تا ترجمه مقاله شما را با بالاترین کیفیت انجام دهند.
با خیالی آسوده پروژه‌های ترجمه مقاله خود را به سایت ترجمه ترجمیک بسپارید.

ترجمه مقاله
پشتیبانی پشتیبانی شبانه‌روزی
 محرمانگی بالا محرمانگی بالا
گارانتی گارانتی کیفیت و زمان
 دریافت نمونه ترجمه دریافت نمونه ترجمه

هزینه و زمان ترجمه مقاله

هزینه و زمان ترجمه مقاله‌‌های شما بر اساس متغیرهای مختلف، تغییر می‌کند. ما در سایت ترجمه مقاله ترجمیک بهترین کیفیت را در مناسب‌ترین قیمت و بالاترین سرعت به شما ارائه می‌دهیم. شما می‌توانید سفارش ترجمه مقاله خود را در چهار سطح کیفی مختلف و با زمان تحویل دلخواه متناسب با شرایط خود به ثبت برسانید. برای سطوح طلایی و طلایی + بازخوانی، گواهی کیفیت برای ارسال به مجلات بین‌المللی نیز صادر می‌شود.

ترجمه مقاله

برخی از مقالات ترجمه شده و منتشر شده به کمک ترجمیکماهانه مقالات متعددی توسط ترجمیک ترجمه یا ویرایش می‌شود و برای آن‌ها گواهی ترجمه یا ویرایش نیتیو صادر می‌گردد. بسیاری از این مقالات در مجلات و کنفرانس‌های معتبر منتشر و ارائه می‌شوند. از جمله این مجلات، می‌توان به الزویر و اشپرینگر اشاره کرد.

این مقالات در مجلات و کنفرانس‌های معتبر منتشر و ارائه می‌شوند. در لیست زیر بخش کوچکی از مقالات سال ۲۰۲۴ را که از نویسندگان آنان (مشتریان ترجمیک) کسب اجازه شده است، مشاهده کنید.

 • Khajehali, M., Safavi, H. R., Nikoo, M. R., & Fooladi, M. (2024). A fusion-based framework for daily flood forecasting in multiple-step-ahead and near-future under climate change scenarios: a case study of the Kan River, Iran. Natural Hazards, 1-22. Download
 • Rabet, M. A., & Shirzadi Javid, A. A. (2024). Assessing and Reinforcing Properties of Greywater-made Green Concrete Using Pozzolanic Materials. International Journal of Civil Engineering, 1-17. Download
 • Mehdizadeh, M., Sharifinejad, A., & Aghayari, S. (2024). Close follow-up instead of antibiotic therapy after mandibular third molar surgery: A clinical trial. The Saudi Dental Journal. Download
 • Rashtiani, M., Ghasemi, E., Hallajian, S., & Ziyadi, H. (2024). Green synthesis of nanocomposite based on magnetic hydroxyapatite using Falcaria vulgaris Bernh leaf extract to remove tartrazine dye from aqueous solution. Inorganic Chemistry Communications, 163, 112361. Download
 • Jaafari-Behi, V., Ziaee, M., Kocheili, F., & Hemmati, S. A. (2024). Interaction between feeding efficiency and digestive physiology of Plodia interpunctella Hubner (Lepidoptera: Pyralidae) on different date fruit varieties. International Journal of Tropical Insect Science, 1-12. Download
 • Dehghani Champiri, I., Bamzadeh, Z., Rahimi, E., & Rouhi, L. (2023). Lacticaseibacillus paracasei LB12, a Potential Probiotic Isolated from Traditional Iranian Fermented Milk (Doogh). Current Microbiology, 80(10), 333. Download
 • Riyaheini, M., Gilani, N., & Pasikhani, J. V. (2023). Engineering the photo-induced charge generation between TiO2 and FeS2 heterojunction for enhanced photocatalytic wastewater purification. Ceramics International, 49(22), 34682-34696. Download
 • Sadeghi, A., Asadzadeh Aghdaei, H., Khalafi, M. A., Nazemalhosseini-Mojarad, E., Ketabi Moghadam, P., & Sohrabi, M. R. (2023). The impact of COVID-19 on national program of colorectal cancer screening in Tehran, Iran: a multicenter study. BMC cancer, 23(1), 627. Download
 • Sepehr, P., Jabbari, M., Naeini, H. S., Abadi, A. S. S., Ziaei, M., Zare, A., & Kazemi, A. (2023). Design and psychometric analysis of the safety harness usability and comfort assessment tool (SH UCAT). Heliyon, 9(2). Download
 • Behifar, M., Kakroodi, A. A., Kiavarz, M., & Azizi, G. (2023). Satellite-based drought monitoring using optimal indices for diverse climates and land types. Ecological Informatics, 76, 102143. Download
 • Kalali, S. H., Eskandari-Naddaf, H., & Kooshkaki, A. (2023). Digital Image Correlation to Characterize the Tensile Behavior of the Polypropylene and Forta-Ferro Fiber-Reinforced Concrete. Arabian Journal for Science and Engineering, 48(10), 14017-14027. Download
 • Jabari Khameneh, A., Adjami, M., & Gharechelou, S. Predicting Coastal Berm Changes in Non-Storm Scenarios with Machine Learning. Available at SSRN 4783688. Download
 • Mahmoodi Boorang, M., Akbari, M., & Ayati, M. (2024). Analyzing the Current Model of Lifelong Learning in Farhangian University: a Grounded Theory Approach. Theory and Practice in the Curriculum. Download
 • Valizadeh, H., & Gholhaki, M. (2024). Determination of response modification coefficient of SPSW in RC frame using plastic design method. Australian Journal of Structural Engineering, 1-14. Download
 • Abbasi, M., Yazdanian, M., & Afshari, A. (2023). Estimation of lethal times of supra-optimal temperatures against adults of five stored-product insect pests. Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture), 46(3), 49-67. Download
 • Roveshti, M. M., Naghavi-Konjin, Z., Etemadinezhad, S., & Charati, J. Y. (2024). Risk analysis of the steel erection process using the Functional Resonance Analysis Method. Journal of Health and Safety at Work, 14(1), 119-134. Download
 • Ghasemi, F., Seyyed Ahmadi Zavieh, S. S., & Monshizadeh, A. (2024). The position of liminality in dwelling according to Christian Norberg Schulz; a study into the features and factors involved in the recognition and design of living spaces with a limen-oriented approach. Journal of Architectural Thought, 7(14). Download
 • Omrani, A., & Roohparvar, R. (2023). Investigation of wheat genotypes' resistance to stem rust through GGE biplot analysis. Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture), 46(3), 83-97. Download
 • Yazdanian, M., & Rajaei, A. (2024). Lethal effects of essential oils from eight Iranian pharmaceutical plants against two stored-product lepidopterans and their chemical composition. Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture), 46(4), 25-56. Download
ثبت سفارش ترجمه مقاله

نزدیک به یک‌سوم مترجمان در ترجمیک، مدرک تخصصی دکتری یا ارشد در رشته‌های دانشگاهی مختلف هستند. شما می‌توانید ترجمه مقالات خود را به این مترجمان متخصص بسپارید و با خیال راحت سایر مراحل تحقیق و پژوهش را پیگیری کنید.
ثبت سفارش در ترجمیک بسیار ساده است؛ از صفحه ثبت سفارش ترجمه مقاله، فایل خود را بارگذاری کنید. ادامه کار با ترجمیک است!

ترجمه مقاله

ویرایش نیتیو مقاله به همراه صدور گواهی معتبر

در واقع تمامی پژوهشگران پس از پایان کارهای تحقیقاتی خود، بیش از هر چیز به ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله برای انتشار در مجلات معتبر نیاز دارند.
از سوی دیگر، مجلات علمی حساسیت زیادی روی سطح زبان انگلیسی مقالات نشان می‌دهند و در صورت پایین بودن سطح زبانی، مقاله را ریجکت می‌کنند.

ترجمه مقاله ISI برای ژورنال

ما در سایت ترجمه مقاله ترجمیک با همراهی جمعی از مترجمان متخصص، مقاله‌های شما را به صورت تخصصی و علمی ترجمه و ویراستاری خواهیم کرد. تیم پایش ترجمیک با بازخوانی متن‌های ترجمه شده، احتمال هرگونه خطای گرامری و لغوی را به صفر می‌رساند. در نتیجه شما نگرانی درباره رد یا ریجکت شدن مقاله‎تان نخواهید داشت.

خوب است بدانید که تمام سفارش‌های ویرایش نیتیو همراه با مدرک معتبر که مورد تایید انتشارات جهانی‌ست، ارائه می‌شوند.
گواهی ویرایش نیتیو صادره از ترجمیک بسیار معتبر بوده و در مجلات سطح یک انتشارات IEEE، PubMed، Elsevier، Science Direct و Springer مورد قبول است.

Editor-In-Chief: The manuscript should be refined for English grammatical structure and phraseology. The manuscript should be polished by an English linguist or language service (note in marked-up copy text where changes are made). 'Grammarly' is poor quality and not acceptable. Details of author-pays services can be found, for example, at: https://tarjomic.com/ (great help for Iranian authors).

ویژگی‌های خدمات ترجمه مقاله در ترجمیک

ترجمه مقالات علمی، با ترجمه سایر اسناد و متون متفاوت است. لذا مترجم، علاوه بر آشنایی با فنون ترجمه، باید با زمینه تخصصی متن نیز آشنا باشد. ما در ترجمیک با بیش از ۲۵۰۰۰ مترجم متخصص، ترجمه مقاله‌های شما را به صورت کاملا تخصصی و حرفه‌ای انجام می‌دهیم.
سال‌ها تجربه ما در ترجمیک، باعث شده تا شرایطی را فراهم کنیم که شما سفارش‌هایتان را با خیال آسوده به ثبت برسانید. با این حال، خدمات ترجمه مقاله ترجمیک، ویژگی‌های منحصربه‌فرد دیگری نیز دارد.

ترجمه مقاله
مترجم هم‌رشته

مترجم هم‌رشته

ما در ترجمیک با بیش از ۲۵۰۰۰ مترجم متخصص همکاری می‌کنیم. از این رو سفارش‌های شما با توجه به موضوع‌شان، به مترجم متخصص در آن زمینه ارجاع خواهند شد. بنابراین نیازی نیست که بابت تخصصی انجام شدن پروژه ترجمه مقاله خود، کوچک‌ترین نگرانی داشته باشید.

استانداردهای آکادمیک

استانداردهای آکادمیک

درصد بالایی از مترجمان ترجمیک سابقه انتشار مقاله‌ در مجلات معتبر را دارند. از این رو با فرآیند مقاله‌نویسی، نگارش علمی، اصطلاحات و زبان علمی مقاله‌های تخصصی ISI آشناهستند. با این تفاصیل، هیچ نگرانی از بابت سطح علمی ترجمه مقاله باقی نخواهد ماند!

گواهی قابل استعلام

گواهی قابل استعلام

برای صدور گواهی نیتیو، ابتدا مترجمان ترجمیک ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله را انجام می‌دهند. در گام بعدی، یک ویراستار نیتیو، ویرایش نهایی مقاله را انجام می‌دهد. بدین ترتیب، با ارائه گواهی ویرایش نیتیو، مطمئن خواهید شد که مقاله شما در سریع‌ترین زمان ممکن منتشر خواهد شد.

 محرمانگی خدمات

آپلود بخش به بخش

ترجمیک برای جلب رضایت مشتریان و مشاهده میزان کیفیت کار، سیاستی را اتخاذ کرده است تا از طریق آن مشتری بتواند هر میزان از پیشرفت پروژه را مشاهده کند.
هم‌چنین در صورت لزوم نظرات، نکات و پیشنهادات خود را درباره کیفیت ترجمه بیان کند.

تضمین کیفیت و زمان

تضمین کیفیت و زمان

برای افزایش آسودگی خیال شما، تمامی سفارش‌ها در ترجمیک دارای تضمین کیفیت و زمان هستند.
هم‌چنین تمامی سفارش‌ها توسط تیم پایش کیفی ترجمیک بررسی می‌شوند. پروژه‌های شما از کیفیت بالایی برخوردار خواهند بود و به هیچ عنوان در آن‌ها از ترجمه ماشینی استفاده نخواهد شد.

پشتیبانی شبانه‌روزی

پشتیبانی شبانه‌روزی

تیم پشتیبانی ۲۴ ساعته، از دیگر ويژگی‌های اساسی خدمات ترجمیک است.
این ویژگی‌ به مشتری اطمینان خاطر می‌دهد که هر موقع از شبانه‌روز می‌تواند مشکلش را با ترجمیک در میان بگذارد. در اولین فرصت مشکل شما بررسی می‌شود و برای رفع آن اقدام می‌شود.

ترجمه مقاله ISI برای ژورنال

در جهان کنونی، درصد بالایی از معتبرترین مقاله‌ها و منابع علمی به زبان‌های زنده دنیا مخصوصا انگلیسی نوشته می‌شود. از این رو ترجمه مقاله به انگلیسی یا ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی مورد نیاز دانشجویان و پژوهشگران است.
ترجمه مقاله با ترجمه متن‌های عمومی تفاوت بسیار زیادی دارد. احتمالا هر فردی که آشنایی متوسطی با زبان انگلیسی دارد، در ترجمه متن‌های عمومی موفق خواهد بود. اما در رابطه با ترجمه متن‌های تخصصی این قضیه صادق نیست!

ترجمه مقاله ISI برای ژورنال

فعالیت در زمینه ترجمه تخصصی مقاله‌های علمی، نیازمند مهارت علمی بسیار بالایی است. اصطلاحات علمی در هر زبان، معنایی دقیق دارند که در متون عمومی دیده نمی‌شود. حتی برای کلمات مشترک نیز معانی واژه‌ها در زبان علم با کاربردهای روزمره متفاوت است.
از این رو، فردی که بخواهد ترجمه کتاب یا مقالات تخصصی را بر عهده بگیرد، لازم است از پیشینه دانشگاهی در آن رشته تخصصی برخوردار باشد. این مسئله در مورد مقالاتی که قرار است در مجلات تخصصی علمی بین‌المللی از قبیل ژورنال‌های ISI چاپ شود، اهمیت دوچندان می‌یابد

تخصصی انجام شدن ترجمه مقاله، در مورد مقالاتی که قرار است در مجلات تخصصی علمی بین‌المللی از قبیل ژورنال‌های ISI چاپ شود، اهمیت دوچندان می‌یابد.
ما در ترجمیک با همراهی جمعی از مترجمان متخصص، مقاله‌های شما را به صورت تخصصی و علمی ترجمه خواهیم کرد. تیم پایش ترجمیک با بازخوانی متن‌های ترجمه شده، احتمال هرگونه خطای گرامری و لغوی را به صفر می‌رساند. در نتیجه شما نگرانی درباره رد یا ریجکت شدن مقاله‎تان نخواهید داشت.

ترجمه مقاله برای مجلات Q1 و Q2

یکی از سوالات رایجی که برخی از کارفرمایان از ما می‌پرسند، این است که آیا کیفیت خدمات ترجمه مقاله ترجمیک برای مجلات معتبری که در چارک‌های Q1 و Q2 قرار دارند، مناسب است یا خیر؟ خدمات ترجمه مقاله با همراهی مترجمان متخصص در زمینه‌های مختلف ارائه می‌شود. در واقع هنگامی که شما سفارش شما در سطوح طلایی و طلایی بازخوانی ثبت می‌شود، پروژه ترجمه مقاله شما توسط مترجمانی انجام می‌شود که علاوه بر تسلط به اصول و فنون ترجمه، در زمینه موردنظر نیز مسلطند و آزمون‌های این زمینه را با موفقیت از سر گذرانده‌اند. بنابراین لازم نیست که کوچک‌ترین دغدغه‌ای بابت تخصصی انجام شدن و کیفیت سفارش ترجمه مقاله خود داشته باشید.

هم‌چنین برای سفارش‌های ترجمه مقاله این دو سطح، گواهی کیفیت ترجمه نیز صادر می‌شود که مورد قبول مجلات معتبر بین‌المللی نیز هست.

لازم به ذکر است که خدمات ارائه شده در سطح موسسات معتبری همچون خدمات ترجمه و ویرایش کمبرج و همچنین خدمات ترجمه و ویرایش اشپرینگر و البته با هزینه‌ای بسیار کمتر نسبت به آن‌هاست.

ترجمه مقاله برای مجلات Q1 و Q2

ترجمه فوری مقاله

یکی از نیازهای دانشجویان و پژوهشگران، ترجمه فوری مقاله است. در واقع اگر می‌خواهید که ترجمه مقالات شما در مدت زمان کوتاه‌تری انجام شود، به صفحه درستی مراجعه کرده‌اید. یکی از خدمات موسسه ترجمیک، ترجمه فوری مقالات در زمینه‌های مختلف بدون افت کیفیت است.
در واقع اگر شما به ترجمه مقاله خود در زمان سریع‌تری نیاز دارید، کافی است که هنگام ثبت سفارش، به جای سرعت پایه، یکی از سرعت‌های متوسط، سریع، فوق سریع و ویژه را انتخاب کنید. در این حالت، سفارش شما به مترجمانی ارجاع داده می‌شود که در عین داشتن سرعت ترجمه بالاتر، پروژه ترجمه را بدون کاهش کیفیت به شما تحویل می‌دهند.

ترجمه فوری مقاله

ترجمه مقاله پایه (Base) برای نگارش پایان‌نامه

در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی، دانشجویان برای تدوین پایان‌نامه یا رساله دکتری، یک یا چند مقاله پایه را در نظر گرفته و بر اساس آن کار خود را پیش می‌برند. ترجمه تخصصی مقاله‌های بیس به فرآیند تهیه پایان‌نامه و رساله شما سرعت می‎بخشد. شما می‌توانید به مترجمان متخصص در ترجمیک اعتماد کنید تا ما این مقاله‌ها را با دقت و سرعت بالا برای شما ترجمه کنیم. برای این کار تنها کافیست در ترجمیک سفارش ترجمه مقاله خود را ثبت کنید.
IEEE ، Science Direct ، PMC و ... از جمله سایت‌هایی هستند که امکان استفاده از آن‌ها برای دانلود مقالات پایه و مهم رشته‌تان را دارید.

ترجمه مقاله

چرا انتشار مقاله امری ضروری و مهم است؟

بین محققان و پژوهشگران ضرب‌المثل معروفی وجود دارد: «یا مقاله بده یا فراموش شو!» همین ضرب‌المثل ساده، نشان می‌دهد که وجهه علمی و حرفه‌ای محققان به انتشار مقالات علمی بستگی دارد. البته این موضوع، ارجحیت کیفیت به کمیت را نقض نمی‌کند. به عبارت دیگر صرفا انتشار مقاله مدنظر نیست. بلکه محققان باید تلاش و تمرکزشان را روی انتشار مقالات باکیفیت و منحصربه‌فرد متمرکز کنند و این مقالات را در مجلات معتبر و مرتبط به چاپ برسانند. اما چطور می‌توان یک مجله علمی مناسب پیدا کرد؟

چرا انتشار مقاله امری ضروری و مهم است؟

انتخاب بهترین مجله برای انتشار مقاله

انتشارات الزویر، امکاناتی خوبی را برای انتخاب مجله مناسب در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد. این انتشارات، به طیف گسترده‌ای از مجلات مطرح و برجسته دسترسی دارد و نه تنها برای افراد تازه‌کار، بلکه برای محققان کارکشته نیز راهنمای خوبی محسوب می‌شود.
کافیست در سایت الزویر وارد بخش Find journals شوید و چکیده (abstract) مقاله خود را وارد کنید تا مناسب‌ترین و مرتبط‌ترین مجلات برای شما به نمایش دربیاید. همچنین می‌توانید جست‌وجو را از طریق کلمات کلیدی یا حوزه مقاله نیز انجام دهید.

انتخاب بهترین مجله برای انتشار مقاله

داوری مقالات چه مدت طول می‌کشد؟

نمی‌توان به صورت قطعی عددی را به عنوان مدت زمان لازم برای داوری مقالات ذکر کرد. این موضوع به عواملی هم‌چون تعداد مقالات ارسالی به مجله، موضوع پژوهش، دسترسی مجله به داوران تخصصی در زمینه پژوهش شما و ... بستگی دارد. به صورت میانگین برای داوری یک مقاله توسط مجلات معتبر بین‌المللی به ۱ تا ۶ ماه زمان نیاز است. شما با مراجعه به وب‌سایت مجله می‌توانید از میانگین زمان لازم برای داوری مقالات اطلاع یابید.
توجه داشته باشید که اگر سطوح طلایی و طلایی بازخوانی خدمات ترجمه مقاله و ویرایش نیتیو ترجمیک را انتخاب کنید، تا زمان اعلام داوری سفارش شما گارانتی دارد. البته این موضوع تنها مربوط به حالتی است که مقاله شما به دلیل ایرادات نگارشی و ویرایشی رد شده باشد.

داوری مقالات چه مدت طول می‌کشد؟

برخی سوالات رایج ترجمه مقاله

سایت ترجمه تخصصی ترجمیک با بیش از ۲۵۰۰۰ مترجم، ویراستار و نویسنده در ۷۰+ رشته و زمینه‌ همکاری می‌کند. بنابراین برای این‌که سفارش ترجمه مقاله شما توسط مترجمی متخصص در زمینه مقاله شما انجام شود، کافی است که زمینه متن را تخصصی و یکی از پلن‌های طلایی یا طلایی بازخوانی را انتخاب کنید.

شما برای انتشار مقاله خود در ژورنال‌های بین‌المللی بهتر است که سطح طلایی یا طلایی بازخوانی را انتخاب نمایید تا بهترین سطح کیفی ترجمه در اختیار شما قرار گیرد.

مدت زمان ترجمه مقاله‌های شما بر اساس کیفیت مدنظرتان و تعداد کلمات مقاله، متفاوت است. شما با استفاده از ماشین‌حساب ترجمیک می‌توانید از زمان دقیق تحویل سفارش‌تان مطلع شوید.

در صورت نارضایتی از کیفیت یا تاخیر در تحویل ترجمه مقاله، شکایت شما به تیم پایش ارجاع خواهد شد و در صورت تایید، بخشی یا کل هزینه به شما برگشت داده می‌شود.

برای سفارش‌های انجام‌شده در سطوح طلایی و طلایی بازخوانی، گواهی کیفیت صادر خواهد شد.

بله، ترجمیک خدماتی مانند دانلود مقاله و معرفی ژورنال برای دانشجویان و پژوهشگران را نیز انجام می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۶۷۲۳۵۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید.

ترجمیک به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی سوالات شماست. لطفا با شماره تلفن ۶۷۲۳۵۰۰۰-۰۲۱ (شبانه‌روزی) تماس بگیرید.

زبان‌های ترجمه

زبان‌های ترجمه

ترجمیک، یک پلتفرم جامع ترجمه و خدمات زبانی است که در بیش از ۳۰ زبان مختلف خدمات ارائه می‌کند. مهم‌ترین زبان‌های موجود عبارتند از: فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسوی، چینی، روسی، آلمانی، اسپانیایی، کره‌ایی، ژاپنی و اکراینی.

گارانتی دائمی خدمات

گارانتی دائمی خدمات

برای تمام سفارشات گارانتی کیفیت و زمان تحویل وجود دارد.
بر روی سفارشات طلایی و طلایی بازخوانی تا اعلام نظر داور گارانتی کیفیت وجود دارد و در صورت تاخیر مطابق قوانین ترجمیک هزینه برگشت خواهد شد.

محرمانگی اطلاعات

محرمانگی اطلاعات

ترجمیک از نظر اخلاقی، قانونی (مطابق ماده ۶۴ و ۷۵ قانون تجارت الکترونیک) و حرفه‌ای خود را موظف به حفظ و حراست از اطلاعات شخصی و تمام اطلاعاتی که مشتریان در سایت بارگذاری می‌کنند، می‌داند.

سوالات و نظرات شما

Sara gharib Sara gharib

سلام میشه متنی بفرستید من ترجمه کنم در مبحث پرستاری

سلام، لطفا فرم بالای همین صفحه را تکمیل کنید و پس از آن وارد پنل کاربری خود خواهید شد و می‌توانید امتحان بدهید یا نمونه کار بفرستید. در این حالت تعدادی سطح کیفی برای شما فعال خواهد شد و می‌توانید در آن زمینه‌ها به فعالیت بپردازید.
نورا نورا

ترجمه فارسی به انگلیسی هر مقاله از رشته مهندسی صنایع چقدر زمان میبره؟

سلام زمان انجام ترجمه، به تعداد کلمات مقاله بستگی داره. لطفا سفارش‌تون رو ثبت بفرمایید تا پس از شمارش و تعیین تعداد کلمات زمان تحویل مشخص شود. موفق باشید
حامد حامد

در بخش واگذاری سفارش ، گفتید : "...به صورت تصادفی یک مترجم را انتخاب می کند.". میشه بیشتر توضیح بدید؟

سلام، در صورت ثبت بیش از یک درخواست پذیرش برای یک سفارش از سوی مترجمان، یکی از درخواست‌های ثبت شده توسط مترجمان حائز شرایط، یک درخواست توسط سیستم انتخاب می‌شود. موفق باشید
رضا رضا

سلام يك كتاب با ١٥٠٠٠كلمه هزينه حدودى ترجمه فارسى به انگليسى وفارسى به ژاپنى را ميخواهم بدانم با تشكر با زمينه پزشكى

با سلام، از صفحه هزینه ترجمه، تعداد کلمات و سایر مشخصات سفارش رو وارد کنید و قیمت رو مشاهده بفرمایید: tarjomic.com/prices
علی علی

با سلام و احترام آیا امکان داره بخشی از یک مقاله را از فارسی به انگلیسی ترجمه کنید؟

سلام بله حتما. با کمال میل در خدمتیم. از طریق لینک سفارش ترجمه در بالای همین صفحه اقدام به ثبت سفارش فرمایید.
شریعت زاده شریعت زاده

من یک مقاله ieee access در گرایش مخابرات برودکست دارم .نیاز به یک نفر در همین رشته وتسلط به انگلیسی native داشته باشه دارم.میتونید بمن معرفی کنید .

سلام، بله با کمال میل در خدمتیم. لطفا سفارش ترجمه یا ویرایش نیتیو خود را از این لینک ثبت فرمایید: https://tarjomic.com/neworder
naser naser

سلام متون پزشکی هم ترجمه میشه و توسط چه کسانی

بله، ترجمه در کلیه رشته‌های علمی توسط مترجمان متخصص صورت می‌گیرد. به ویژه در رشته پزشکی، متخصصان همین حوزه و دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان پزشکی کار ترجمه شما را انجام خواهند داد.
آرتین کرامتی آرتین کرامتی

با سلام آیا می‌توان فقط ترجمه چند فصل خاص از یک کتاب را سفارش داد؟ کتاب در زمینه مهندسی کامپیوتر است و برخی مطالب مدیریتی نیز در آن وجود دارد. سوال دیگر این که آیا لازم است حتما اسم ترجمیک یا مترجم شما روی کتاب و در مشخصات فیپا درج شود؟

سلام، بله از این نظر مشکلی ندارد و شما می‌توانید هر بخشی از کتاب مدنظر خود را برای ترجمه و ویرایش سفارش دهید. از نظر ترجمیک اجباری به درج نام موسسه و مترجم در کتابی که سفارش می‌دهید وجود ندارد.
امیر امیر

سلام وقت بخیر ببخشید مقاله رشته عمران گرایش ژئوتکنیک هم ترجمه می کنید؟ هزینش چقدره؟

بله، با کمال میل ترجمه در زمینه‌های تخصصی متفاوت از جمله مهندسی عمران انجام میشه. قیمت تابع عوامل مختلف هست و بر حسب کلمه تعیین می‌شود. برای اطلاع دقیق از قیمت به صفحه قیمت ترجمه به نشانی https://tarjomic.com/prices مراجعه بفرمایید.
محمدعلی بذرافشان محمدعلی بذرافشان

سلام، خسته نباشید من یک متن تخصصی اقتصادی داشتم هفده صفحه. این کار تو ترجمیک انجام میشه؟ اگر میتونید انجام بدید لطفا مبلغ رو لطف کنید.

بله، با کمال میل ترجمه در زمینه‌های تخصصی متفاوت از جمله اقتصاد انجام میشه. قیمت تابع عوامل مختلف هست و بر حسب کلمه تعیین می‌شود. برای اطلاع دقیق از قیمت به صفحه قیمت ترجمه به نشانی https://tarjomic.com/prices مراجعه بفرمایید.

ثبت سوال یا نظر

چرا ترجمیک؟

جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی

جامع‌ترین خدمات زبانی


سایت ترجمه ترجمیک بزرگ‌ترین و جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی همانند در ایران است.

دانشگاه شریف

دانشگاه شریف


ترجمیک، شرکتی خلاق، دانشگاهی و توسعه‌یافته در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته شریف است.

تحویل بخش به بخش

تحویل بخش به بخش


تحویل بخش به بخش پروژه، خیال شما را در مورد کیفیت و پیشرفت پروژه آسوده خواهد کرد.

تیم پایش کیفی

تیم پایش کنترل کیفی


تیم پایش فنی به صورت مستمر، تک تک سفارش‌های سایت را از نظر کیفیت بررسی می‌کنند.