ثبت سفارش
ثبت سفارش

ترجمه مقاله | ترجمه تخصصی مقاله ISI و نیتیو

ترجمیک؛ رتبه یک ترجمه، ویرایش و تولید محتوا

ترجمه مقاله‌های علمی یکی از حساس‌ترین انواع ترجمه است و به دانش تخصصی ویژه‌ای نیاز دارد. در ترجمیک بیش از ۲۴۵۰۰ مترجم متخصص در رشته‌های مختلف آماده هستند تا ترجمه مقاله شما را با بالاترین کیفیت انجام دهند.
با خیالی آسوده پروژه‌های ترجمه مقاله خود را به سایت ترجمه ترجمیک بسپارید.

ترجمه مقاله
پشتیبانی پشتیبانی شبانه روزی
محرمانگی محرمانگی بالا
گارانتی گارانتی کیفیت و زمان
نمونه ترجمه دریافت نمونه ترجمه

هزینه و زمان ترجمه مقاله

هزینه و زمان ترجمه مقاله‌‌های شما بر اساس متغیرهای مختلف، تغییر می‌کند. ما در ترجمیک بهترین کیفیت را در مناسب‌ترین قیمت و بالاترین سرعت به شما ارائه می‌دهیم. شما می‌توانید سفارش ترجمه مقاله خود را در چهار سطح کیفی مختلف و با زمان تحویل دلخواه متناسب با شرایط خود به ثبت برسانید. برای سطوح طلایی و طلایی + بازخوانی، گواهی کیفیت برای ارسال به مجلات بین‌المللی نیز صادر می‌شود.

ترجمه مقاله

برخی از مقالات ترجمه شده و منتشر شده به کمک ترجمیکماهانه مقالات متعددی توسط ترجمیک ترجمه یا ویرایش می‌شود و برای آن‌ها گواهی ترجمه یا ویرایش نیتیو صادر می‌گردد. بسیاری از این مقالات در مجلات و کنفرانس‌های معتبر منتشر و ارائه می‌شوند. از جمله این مجلات، می‌توان به الزویر و اشپرینگر اشاره کرد.

ماهانه مقالات متعددی توسط ترجمیک ترجمه و یا ویرایش می‌شود و برای آن‌ها گواهی ترجمه یا ویرایش صادر می‌گردد. این مقالات در مجلات و کنفرانس‌های معتبر منتشر و ارائه می‌شوند. در لیست زیر بخش کوچکی از مقالات سال ۲۰۲۳ را که از نویسندگان آنان (مشتریان ترجمیک) کسب اجازه شده است، مشاهده کنید.

 • Dehghani Champiri, I., Bamzadeh, Z., Rahimi, E., & Rouhi, L. (2023). Lacticaseibacillus paracasei LB12, a Potential Probiotic Isolated from Traditional Iranian Fermented Milk (Doogh). Current Microbiology, 80(10), 333. Download
 • Ababaii, M. A., Gilani, N., & Pasikhani, J. V. (2023). Modification of Rice Husk with Ultrasound-Assisted Inorganic Treatment and Its Application for Catalytic Hydrogen Production. BioEnergy Research, 1-11. Download
 • Riyaheini, M., Gilani, N., & Pasikhani, J. V. (2023). Engineering the photo-induced charge generation between TiO2 and FeS2 heterojunction for enhanced photocatalytic wastewater purification. Ceramics International, 49(22), 34682-34696. Download
 • Sadeghi, A., Asadzadeh Aghdaei, H., Khalafi, M. A., Nazemalhosseini-Mojarad, E., Ketabi Moghadam, P., & Sohrabi, M. R. (2023). The impact of COVID-19 on national program of colorectal cancer screening in Tehran, Iran: a multicenter study. BMC cancer, 23(1), 627. Download
 • Sepehr, P., Jabbari, M., Naeini, H. S., Abadi, A. S. S., Ziaei, M., Zare, A., & Kazemi, A. (2023). Design and psychometric analysis of the safety harness usability and comfort assessment tool (SH UCAT). Heliyon, 9(2). Download
 • Behifar, M., Kakroodi, A. A., Kiavarz, M., & Azizi, G. (2023). Satellite-based drought monitoring using optimal indices for diverse climates and land types. Ecological Informatics, 76, 102143. Download
 • Kalali, S. H., Eskandari-Naddaf, H., & Kooshkaki, A. (2023). Digital Image Correlation to Characterize the Tensile Behavior of the Polypropylene and Forta-Ferro Fiber-Reinforced Concrete. Arabian Journal for Science and Engineering, 48(10), 14017-14027. Download
 • Movassaghghazani, M., & Shabansalmani, N. (2023). Assessment of Aflatoxin M1 in human breast and powdered milk in Tehran, Iran. Toxicon, 107530. Download
 • Ganji, A., Khosravi, M., Mosayebi, G., Gholami, M., Ghazavi, A., Keshavarzian, N., & Sayyadi, M. (2023). Expression and Alteration Value of Long Noncoding RNA AB073614 and FER1L4 in Patients with Acute Myeloid Leukemia (AML). Asian Pacific Journal of Cancer Prevention: APJCP, 24(7), 2271. Download
 • Zandieh, F., Ghannadpour, S. F., & Mazdeh, M. M. (2023). New integrated routing and surveillance model with drones and charging station considerations. European Journal of Operational Research. Download
 • Nouri, S., Roghanian, R., Emtiazi, G., Gunduz, O., & Shafiei, R. (2023). Osteoblastic Differentiation of Stem Cells from Human Exfoliated Deciduous Teeth by Probiotic Hydroxyapatite. stem cells, 16, 17. Download
 • Eslami, A., Afshar, D., Moghadasi, H., & Akbarimehr, D. (2023). Numerical and Experimental Investigations of Interference Effect of Adjacent Buildings on Sand and Fill Deposits. International Journal of Civil Engineering, 1-16. Download
 • Hosseini-Abgir, A., mehdi Naghizadeh, M., Igder, S., & Miladpour, B. (2023). Insilco prediction of the role of the FriZZled5 gene in colorectal cancer. Cancer Treatment and Research Communications, 36, 100751. Download
 • Farhadian, A., Rizi, Z. T., Naeiji, P., Mohammad-Taheri, M., Shaabani, A., Aminolroayaei, M. A., & Yang, M. (2023). Promising kinetic gas hydrate inhibitors for developing sour gas reservoirs. Energy, 282, 128979. Download
 • Sharif, M. S., Mohseni, H. S., Khanavi, M., Ghadami, S., Jafarzadeh, E., Tavajohi, S., ... & Ostad, S. N. Exploring the Synergistic Effect of Sildenafil and Green Tea Polyphenols on Breast Cancer Stem Cell-like Cells and their Parental Cells: A Potential Novel Therapeutic Approach. Anti-cancer agents in medicinal chemistry. Download
 • Sheibanizadeh, Z., Khalaj, Z., Behzad, K., Pedram, M. Z., & Monajjemi, M. Formation of Reduced Graphene Oxide Encapsulated Zirconium Based Metal-Organic Frameworks Covered by Polyaniline as High-Performance Electrodes for Hybrid Supercapacitor. Available at SSRN 4435252. Download
 • Esmaeili, M., Arabanian, A. S., Najafi, S., & Massudi, R. (2023). Numerical study of ultrashort laser-induced microjet formation on the metal film based on the Navier–Stokes equation. Journal of Laser Applications, 35(4). Download
 • Hariri, A., Shervani-Tabar, M. T., & Parvizi, R. (2023). Laser-Produced Cavitation Bubble Behavior in Newtonian and Non-Newtonian Liquid Inside a Rigid Cylinder: Numerical Study of Liquid Disc Microjet Impact Using OpenFOAM. Micromachines, 14(7), 1416. Download
 • Naghel, S., Vallesi, A., Sabouri Moghadam, H., & Nazari, M. A. (2023). Neural Differences in Relation to Risk Preferences during Reward Processing: An Event-Related Potential Study. Brain Sciences, 13(9), 1235. Download
 • Farahani, A., Ghiasvand, F., Davoudi, S., & Ahmadinejad, Z. (2023). Invasive aspergillosis in liver transplant recipients, an infectious complication with low incidence but significant mortality. World Journal of Transplantation, 13(5), 264. Download
 • Asgari Alouj, H. (2023). Effect of Corporate Social Performance on Financial Performance at Listed Companies on the Tehran Stock Exchang with Moderating Role of Investor Sentiment. Asgari Alouj, H. & Khabbat alanzi, HM (2023). Effect of Corporate Social Performance on Financial Performance at Listed Companies on the Tehran Stock Exchang with Moderating Role of Investor Sentiment, Financial and Behavioral Researches in Accounting, 3(2). Downloadتماس با ما

با شماره تلفن ۶۷۲۳۵۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید.
یا شماره خود را وارد کنید تا باشما تماس گرفته شود.

درمورد قیمت و زمان تحویل سوال دارید؟ درمورد کیفیت و گارانتی سوال دارید؟ درمورد سفارش‌گذاری سوال دارید؟
تماس با ما

ثبت سفارش ترجمه مقاله

نزدیک به یک‌سوم مترجمان در ترجمیک، مدرک تخصصی دکتری یا ارشد در رشته‌های دانشگاهی مختلف هستند و شما می‌توانید ترجمه مقالات خود را به این مترجمان متخصص بسپارید و با خیال راحت سایر مراحل تحقیق و پژوهش را پیگیری کنید.
ثبت سفارش در ترجمیک بسیار ساده است؛ از صفحه ثبت سفارش ترجمه مقاله، فایل خود را بارگذاری کنید. ادامه کار با ترجمیک است!

ترجمه مقاله

ویرایش نیتیو مقاله به همراه صدور گواهی معتبر

در واقع تمامی پژوهشگران پس از پایان کارهای تحقیقاتی خود، بیش از هر چیز به ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله برای انتشار در مجلات معتبر نیاز دارند.
از سوی دیگر، مجلات علمی حساسیت زیادی روی سطح زبان انگلیسی مقالات نشان می‌دهند و در صورت پایین بودن سطح زبانی، مقاله را ریجکت می‌کنند.

ترجمه مقاله ISI برای ژورنال

ما در ترجمیک با همراهی جمعی از مترجمان متخصص، مقاله‌های شما را به صورت تخصصی و علمی ترجمه و ویراستاری خواهیم کرد. تیم پایش ترجمیک با بازخوانی متن‌های ترجمه شده، احتمال هرگونه خطای گرامری و لغوی را به صفر می‌رساند. در نتیجه شما نگرانی درباره رد یا ریجکت شدن مقاله‎تان نخواهید داشت.

خوب است بدانید که تمام سفارش‌های ویرایش نیتیو همراه با مدرک معتبر که مورد تایید انتشارات جهانی‌ست، ارائه می‌شوند.
گواهی ویرایش نیتیو صادره از ترجمیک بسیار معتبر بوده و در مجلات سطح یک انتشارات IEEE، PubMed، Elsevier، Science Direct و Springer مورد قبول است.

Editor-In-Chief: The manuscript should be refined for English grammatical structure and phraseology. The manuscript should be polished by an English linguist or language service (note in marked-up copy text where changes are made). 'Grammarly' is poor quality and not acceptable. Details of author-pays services can be found, for example, at: https://tarjomic.com/ (great help for Iranian authors).

پارافریز تخصصی مقاله

یکی دیگر از دلایل رایج رد شدن مقالات، میزان بالای شباهت آن‌ها با سایر مقالات است. به همین منظور، پارافریز تخصصی مقالات یکی از خدمات موردنیاز دانشجویان است. پارافریز یا بازنویسی متون، تخصصی ویژه است که معمولا برای کاهش سرقت ادبی یا Plagiarism استفاده می‌شود.
در خدمات پارافریز مقاله، ویراستار به بیان مجدد آن‌چه نویسنده بیان کرده است، می‌پردازد. در پارافریز تخصصی متون تا جای امکان از کلمات جایگزین استفاده می‌شود اما معنا و مفهوم جملات تا حد ممکن، تغییر پیدا نمی‌کند.

ترجمه مقاله

ویژگی‌های خدمات ترجمه مقاله در ترجمیک

ترجمه مقالات علمی، با ترجمه سایر اسناد و متون متفاوت است. لذا مترجم، علاوه بر آشنایی با فنون ترجمه، باید با زمینه تخصصی متن نیز آشنا باشد. ما در ترجمیک با بیش از ۲۴۵۰۰ مترجم متخصص، ترجمه مقاله‌های شما را به صورت کاملا تخصصی و حرفه‌ای انجام می‌دهیم.
سال‎‌ها تجربه ما در ترجمیک، باعث شده تا شرایطی را فراهم کنیم که شما سفارش‌های‌تان را با آسوده‎ترین خیال به ثبت برسانید. با این حال، خدمات ترجمه مقاله ترجمیک، ویژگی‌های منحصربه‌فرد دیگری نیز دارد.

ترجمه مقاله
مترجم هم‌رشته

مترجم هم‌رشته

ما در ترجمیک با بیش از ۲۴۵۰۰ مترجم متخصص همکاری می‌کنیم. از این رو سفارش‌های شما با توجه به موضوع‌شان، به مترجم متخصص در آن زمینه ارجاع خواهند شد. بنابراین نیازی نیست که بابت تخصصی انجام شدن پروژه ترجمه مقاله خود، کوچک‌ترین نگرانی داشته باشید.

استانداردهای آکادمیک

استانداردهای آکادمیک

درصد بالایی از مترجمان ترجمیک سابقه انتشار مقاله‌ در مجلات معتبر را دارند. از این رو با فرآیند مقاله‌نویسی، نگارش علمی، اصطلاحات و زبان علمی مقاله‌های تخصصی ISI آشناهستند. با این تفاصیل، هیچ نگرانی از بابت سطح علمی ترجمه مقاله باقی نخواهد ماند!

گواهی قابل استعلام

گواهی قابل استعلام

برای صدور گواهی نیتیو، ابتدا مترجمان ترجمیک ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله را انجام می‌دهند. در گام بعدی، یک ویراستار نیتیو، ویرایش نهایی مقاله را انجام می‌دهد. بدین ترتیب، با ارائه گواهی ویرایش نیتیو ، مطمئن خواهید شد که مقاله شما در سریع‌ترین زمان ممکن منتشر خواهد شد.

 محرمانگی خدمات

آپلود بخش به بخش

ترجمیک برای جلب رضایت مشتریان و مشاهده میزان کیفیت کار، سیاستی را اتخاذ کرده است تا از طریق آن مشتری بتواند هر میزان از پیشرفت پروژه را مشاهده کند.
هم‌چنین در صورت لزوم نظرات، نکات و پیشنهادات خود را درباره کیفیت ترجمه بیان کند.

تضمین کیفیت و زمان

تضمین کیفیت و زمان

برای افزایش آسودگی خیال شما، تمامی سفارش‌ها در ترجمیک دارای تضمین کیفیت و زمان هستند.
هم‌چنین تمامی سفارش‌ها توسط تیم پایش کیفی ترجمیک بررسی می‌شوند. پروژه‌های شما از کیفیت بالایی برخوردار خواهند بود و به هیچ عنوان در آن‌ها از ترجمه ماشینی استفاده نخواهد شد.

پشتیبانی شبانه‌روزی

پشتیبانی شبانه‌روزی

تیم پشتیبانی ۲۴ ساعته، از دیگر ويژگی‌های اساسی خدمات ترجمیک است.
این ویژگی‌ به مشتری اطمینان خاطر می‌دهد که هر موقع از شبانه‌روز می‌تواند مشکلش را با ترجمیک در میان بگذارد. در اولین فرصت مشکل شما بررسی می‌شود و برای رفع آن اقدام می‌شود.

ترجمه مقاله ISI برای ژورنال

در جهان کنونی، درصد بالایی از معتبرترین مقاله‌ها و منابع علمی به زبان‌های زنده دنیا مخصوصا انگلیسی نوشته می‌شود. از این رو ترجمه مقاله به انگلیسی یا ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی مورد نیاز دانشجویان و پژوهشگران است.
ترجمه مقاله با ترجمه متن‌های عمومی تفاوت بسیار زیادی دارد. احتمالا هر فردی که آشنایی متوسطی با زبان انگلیسی دارد، در ترجمه متن‌های عمومی موفق خواهد بود. اما در رابطه با ترجمه متن‌های تخصصی این قضیه صادق نیست!

ترجمه مقاله ISI برای ژورنال

فعالیت در زمینه ترجمه تخصصی مقاله‌های علمی، نیازمند مهارت علمی بسیار بالایی است. اصطلاحات علمی در هر زبان، معنایی دقیق دارند که در متون عمومی دیده نمی‌شود. حتی برای کلمات مشترک نیز معانی واژه‌ها در زبان علم با کاربردهای روزمره متفاوت است.
از این رو، فردی که بخواهد ترجمه کتاب یا مقالات تخصصی را بر عهده بگیرد، لازم است از پیشینه دانشگاهی در آن رشته تخصصی برخوردار باشد. این مسئله در مورد مقالاتی که قرار است در مجلات تخصصی علمی بین‌المللی از قبیل ژورنال‌های ISI چاپ شود، اهمیت دوچندان می‌یابد

تخصصی انجام شدن ترجمه مقاله، در مورد مقالاتی که قرار است در مجلات تخصصی علمی بین‌المللی از قبیل ژورنال‌های ISI چاپ شود، اهمیت دوچندان می‌یابد.
ما در ترجمیک با همراهی جمعی از مترجمان متخصص، مقاله‌های شما را به صورت تخصصی و علمی ترجمه خواهیم کرد. تیم پایش ترجمیک با بازخوانی متن‌های ترجمه شده، احتمال هرگونه خطای گرامری و لغوی را به صفر می‌رساند. در نتیجه شما نگرانی درباره رد یا ریجکت شدن مقاله‎تان نخواهید داشت.

ترجمه مقاله برای مجلات Q1 و Q2

یکی از سوالات رایجی که برخی از کارفرمایان از ما می‌پرسند، این است که آیا کیفیت خدمات ترجمه مقاله ترجمیک برای مجلات معتبری که در چارک‌های Q1 و Q2 قرار دارند، مناسب است یا خیر؟ خدمات ترجمه مقاله با همراهی مترجمان متخصص در زمینه‌های مختلف ارائه می‌شود. در واقع هنگامی که شما سفارش شما در سطوح طلایی و طلایی بازخوانی ثبت می‌شود، پروژه ترجمه مقاله شما توسط مترجمانی انجام می‌شود که علاوه بر تسلط به اصول و فنون ترجمه، در زمینه موردنظر نیز مسلطند و آزمون‌های این زمینه را با موفقیت از سر گذرانده‌اند. بنابراین لازم نیست که کوچک‌ترین دغدغه‌ای بابت تخصصی انجام شدن و کیفیت سفارش ترجمه مقاله خود داشته باشید.
هم‌چنین برای سفارش‌های ترجمه مقاله این دو سطح، گواهی کیفیت ترجمه نیز صادر می‌شود که مورد قبول مجلات معتبر بین‌المللی نیز هست.

ترجمه مقاله برای مجلات Q1 و Q2

ترجمه فوری مقاله

یکی از نیازهای دانشجویان و پژوهشگران، ترجمه فوری مقاله است. در واقع اگر می‌خواهید که ترجمه مقالات شما در مدت زمان کوتاه‌تری انجام شود، به صفحه درستی مراجعه کرده‌اید. یکی از خدمات موسسه ترجمیک، ترجمه فوری مقالات در زمینه‌های مختلف بدون افت کیفیت است.
در واقع اگر شما به ترجمه مقاله خود در زمان سریع‌تری نیاز دارید، کافی است که هنگام ثبت سفارش، به جای سرعت پایه، یکی از سرعت‌های متوسط، سریع، فوق سریع و ویژه را انتخاب کنید. در این حالت، سفارش شما به مترجمانی ارجاع داده می‌شود که در عین داشتن سرعت ترجمه بالاتر، پروژه ترجمه را بدون کاهش کیفیت به شما تحویل می‌دهند.

ترجمه فوری مقاله

ترجمه مقاله پایه (Base) برای نگارش پایان‌نامه

در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی، دانشجویان برای تدوین پایان‌نامه یا رساله دکتری، یک یا چند مقاله پایه را در نظر گرفته و بر اساس آن کار خود را پیش می‌برند. ترجمه تخصصی مقاله‌های بیس به فرآیند تهیه پایان‌نامه و رساله شما سرعت می‎بخشد. شما می‌توانید به مترجمان متخصص در ترجمیک اعتماد کنید تا ما این مقاله‌ها را با دقت و سرعت بالا برای شما ترجمه کنیم. برای این کار تنها کافیست در ترجمیک سفارش ترجمه مقاله خود را ثبت کنید.
IEEE ، science direct ، PMC و ... از جمله سایت‌هایی هستند که امکان استفاده از آن‌ها برای دانلود مقالات پایه و مهم رشته‌تان را دارید.

ترجمه مقاله

چرا انتشار مقاله امری ضروری و مهم است؟

بین محققان و پژوهشگران ضرب‌المثل معروفی وجود دارد: «یا مقاله بده یا فراموش شو!» همین ضرب‌المثل ساده، نشان می‌دهد که وجهه علمی و حرفه‌ای محققان به انتشار مقالات علمی بستگی دارد. البته این موضوع، ارجحیت کیفیت به کمیت را نقض نمی‌کند. به عبارت دیگر صرفا انتشار مقاله مدنظر نیست. بلکه محققان باید تلاش و تمرکزشان را روی انتشار مقالات باکیفیت و منحصربه‌فرد متمرکز کنند و این مقالات را در مجلات معتبر و مرتبط به چاپ برسانند. اما چطور می‌توان یک مجله علمی مناسب پیدا کرد؟

چرا انتشار مقاله امری ضروری و مهم است؟

انتخاب بهترین مجله برای انتشار مقاله

انتشارات الزویر، امکاناتی خوبی را برای انتخاب مجله مناسب در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد. این انتشارات، به طیف گسترده‌ای از مجلات مطرح و برجسته دسترسی دارد و نه تنها برای افراد تازه‌کار، بلکه برای محققان کارکشته نیز راهنمای خوبی محسوب می‌شود.
کافیست در سایت الزویر وارد بخش Find journals شوید و چکیده (abstract) مقاله خود را وارد کنید تا مناسب‌ترین و مرتبط‌ترین مجلات برای شما به نمایش دربیاید. همچنین می‌توانید جست‌وجو را از طریق کلمات کلیدی یا حوزه مقاله نیز انجام دهید.

انتخاب بهترین مجله برای انتشار مقاله

برخی سوالات رایج ترجمه مقاله

در ترجمیک مترجمان سطح‌بندی هستند و وقتی زمینه رو تخصصی انتخاب کنید، سفارش شما دقیقا به فردی با همون مهارت و سابقه یا رشته تحصیل ارجاع می‌شود.

شما برای انتشار مقاله خود در ژورنال‌های بین‌المللی بهتر است که سطح طلایی یا طلایی بازخوانی را انتخاب نمایید تا بهترین سطح کیفی ترجمه در اختیار شما قرار گیرد.

مدت زمان ترجمه مقاله‌های شما بر اساس کیفیت مدنظرتان و تعداد کلمات مقاله، متفاوت است. شما با استفاده از ماشین‌حساب ترجمیک می‌توانید از زمان دقیق تحویل سفارش‌تان مطلع شوید.

در صورت نارضایتی از کیفیت یا تاخیر در تحویل ترجمه مقاله، شکایت شما به تیم پایش ارجاع خواهد شد و در صورت تایید، بخشی یا کل هزینه به شما برگشت داده می‌شود.

برای سفارش‌های انجام‌شده در سطوح طلایی و طلایی بازخوانی، گواهی کیفیت صادر خواهد شد.

بله، ترجمیک خدماتی مانند دانلود مقاله و معرفی ژورنال برای دانشجویان و پژوهشگران را نیز انجام می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۶۷۲۳۵۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید.

ترجمیک به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی سوالات شماست. لطفا با شماره تلفن ۶۷۲۳۵۰۰۰-۰۲۱ (شبانه‌روزی) تماس بگیرید.

زبان‌های ترجمه

زبان‌های ترجمه

ترجمیک، یک پلتفرم جامع ترجمه و خدمات زبانی است که در بیش از ۳۰ زبان مختلف خدمات ارائه می‌کند. مهم‌ترین زبان‌های موجود عبارتند از: فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسوی، چینی، روسی، آلمانی، اسپانیایی، کره‌ایی، ژاپنی و اکراینی.

گارانتی دائمی خدمات

گارانتی دائمی خدمات

برای تمام سفارشات گارانتی کیفیت و زمان تحویل وجود دارد.
بر روی سفارشات طلایی و طلایی بازخوانی تا اعلام نظر داور گارانتی کیفیت وجود دارد و در صورت تاخیر مطابق قوانین ترجمیک هزینه برگشت خواهد شد.

محرمانگی اطلاعات

محرمانگی اطلاعات

ترجمیک از نظر اخلاقی، قانونی (مطابق ماده ۶۴ و ۷۵ قانون تجارت الکترونیک) و حرفه‌ای خود را موظف به حفظ و حراست از اطلاعات شخصی و تمام اطلاعاتی که مشتریان در سایت بارگذاری می‌کنند، می‌داند.

سوالات و نظرات شما

Sara gharib Sara gharib

سلام میشه متنی بفرستید من ترجمه کنم در مبحث پرستاری

پاسخ ترجمیک:
سلام، لطفا فرم بالای همین صفحه را تکمیل کنید و پس از آن وارد پنل کاربری خود خواهید شد و می‌توانید امتحان بدهید یا نمونه کار بفرستید. در این حالت تعدادی سطح کیفی برای شما فعال خواهد شد و می‌توانید در آن زمینه‌ها به فعالیت بپردازید.
نورا نورا

ترجمه فارسی به انگلیسی هر مقاله از رشته مهندسی صنایع چقدر زمان میبره؟

پاسخ ترجمیک:
سلام زمان انجام ترجمه، به تعداد کلمات مقاله بستگی داره. لطفا سفارش‌تون رو ثبت بفرمایید تا پس از شمارش و تعیین تعداد کلمات زمان تحویل مشخص شود. موفق باشید
حامد حامد

در بخش واگذاری سفارش ، گفتید : "...به صورت تصادفی یک مترجم را انتخاب می کند.". میشه بیشتر توضیح بدید؟

پاسخ ترجمیک:
سلام، در صورت ثبت بیش از یک درخواست پذیرش برای یک سفارش از سوی مترجمان، یکی از درخواست‌های ثبت شده توسط مترجمان حائز شرایط، یک درخواست توسط سیستم انتخاب می‌شود. موفق باشید
رضا رضا

سلام يك كتاب با ١٥٠٠٠كلمه هزينه حدودى ترجمه فارسى به انگليسى وفارسى به ژاپنى را ميخواهم بدانم با تشكر با زمينه پزشكى

پاسخ ترجمیک:
با سلام، از صفحه هزینه ترجمه، تعداد کلمات و سایر مشخصات سفارش رو وارد کنید و قیمت رو مشاهده بفرمایید: tarjomic.com/prices
علی علی

با سلام و احترام آیا امکان داره بخشی از یک مقاله را از فارسی به انگلیسی ترجمه کنید؟

پاسخ ترجمیک:
سلام بله حتما. با کمال میل در خدمتیم. از طریق لینک سفارش ترجمه در بالای همین صفحه اقدام به ثبت سفارش فرمایید.
شریعت زاده شریعت زاده

من یک مقاله ieee access در گرایش مخابرات برودکست دارم .نیاز به یک نفر در همین رشته وتسلط به انگلیسی native داشته باشه دارم.میتونید بمن معرفی کنید .

پاسخ ترجمیک:
سلام، بله با کمال میل در خدمتیم. لطفا سفارش ترجمه یا ویرایش نیتیو خود را از این لینک ثبت فرمایید: https://tarjomic.com/neworder
naser naser

سلام متون پزشکی هم ترجمه میشه و توسط چه کسانی

پاسخ ترجمیک:
بله، ترجمه در کلیه رشته‌های علمی توسط مترجمان متخصص صورت می‌گیرد. به ویژه در رشته پزشکی، متخصصان همین حوزه و دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان پزشکی کار ترجمه شما را انجام خواهند داد.
آرتین کرامتی آرتین کرامتی

با سلام آیا می‌توان فقط ترجمه چند فصل خاص از یک کتاب را سفارش داد؟ کتاب در زمینه مهندسی کامپیوتر است و برخی مطالب مدیریتی نیز در آن وجود دارد. سوال دیگر این که آیا لازم است حتما اسم ترجمیک یا مترجم شما روی کتاب و در مشخصات فیپا درج شود؟

پاسخ ترجمیک:
سلام، بله از این نظر مشکلی ندارد و شما می‌توانید هر بخشی از کتاب مدنظر خود را برای ترجمه و ویرایش سفارش دهید. از نظر ترجمیک اجباری به درج نام موسسه و مترجم در کتابی که سفارش می‌دهید وجود ندارد.
امیر امیر

سلام وقت بخیر ببخشید مقاله رشته عمران گرایش ژئوتکنیک هم ترجمه می کنید؟ هزینش چقدره؟

پاسخ ترجمیک:
بله، با کمال میل ترجمه در زمینه‌های تخصصی متفاوت از جمله مهندسی عمران انجام میشه. قیمت تابع عوامل مختلف هست و بر حسب کلمه تعیین می‌شود. برای اطلاع دقیق از قیمت به صفحه قیمت ترجمه به نشانی https://tarjomic.com/prices مراجعه بفرمایید.
محمدعلی بذرافشان محمدعلی بذرافشان

سلام، خسته نباشید من یک متن تخصصی اقتصادی داشتم هفده صفحه. این کار تو ترجمیک انجام میشه؟ اگر میتونید انجام بدید لطفا مبلغ رو لطف کنید.

پاسخ ترجمیک:
بله، با کمال میل ترجمه در زمینه‌های تخصصی متفاوت از جمله اقتصاد انجام میشه. قیمت تابع عوامل مختلف هست و بر حسب کلمه تعیین می‌شود. برای اطلاع دقیق از قیمت به صفحه قیمت ترجمه به نشانی https://tarjomic.com/prices مراجعه بفرمایید.

ثبت سوال یا نظر

چرا ترجمیک؟

جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی

جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی


ترجمیک بزرگ‌ترین و جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی در ایران است. ترجمیک خدمات مختلفی از جمله ترجمه متن، ترجمه کتاب، ویرایش، ویرایش نیتیو و تولید محتوا انجام می‌دهد.

دانشگاه شریف

دانشگاه شریف


ترجمیک، یک شرکت دانشگاهی است و هم‌اکنون در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه شریف مستقر است.

اعتماد شرکت‌ها و سازمان

اعتماد شرکت‌ها و سازمان


ترجمیک با سازمان‌های دولتی و شرکت خصوصی مختلفی فعالیت مستمر دارد. این شرکت‌ها از خدمات ترجمه متن، ترجمه همزمان و ترجمه رسمی ما استفاده می‌کنند.

تحویل بخش به بخش

تحویل بخش به بخش


تحویل بخش به بخش پروژه از طریق پنل کاربری، خیال شما را در مورد کیفیت کار و درجریان بودن پروژه جمع خواهد کرد. بعد از انجام هربخشی از ترجمه از طریق پیامک به شما اطلاع داده خواهد شد.

تیم پایش کیفی

تیم پایش کیفی


تیم پایش فنی ترجمیک به صورت مستمر در حال بررسی تک تک متون ترجمه شده توسط مترجمان سایت است. کارشناسان پایش، بر روی تمام سفارش‌ها نظر فنی گذاشته و در صورتی که متنی نیاز به تغییر داشته باشد توسط مترجم اصلاح می‌گردد.

پشتیبانی

پشتیبانی ۲۴ ساعته


در هفت روز هفته و هرساعت از شبانه‌روز می‌توانید از طریق تلفن، تیکت، تلگرام و واتس‌اپ با کارشناسان سایت تماس حاصل فرمایید.
درباره ترجمیک

ترجمیک، بزرگ‌ترین پلتفرم خدمات زبانی (ترجمه، ویرایش و تولید محتوا) در ایران و یک شرکت خلاق و پیشرو مستقر در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف است. مترجمان، ویراستاران، نویسندگان و گویندگان ایرانی و خارجی ما در زمینه فعالیت خود بسیار ماهر و با تجربه هستند.

ما در ترجمیک، خدمات تخصصی مختلفی را از قبیل ترجمه تخصصی متون، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب، ترجمه همزمان، ترجمه رسمی مدارک، ویراستاری نیتیو مقالات و متون و تولید محتوای متنی و صوتی ارائه می‌کنیم.

شبکه‌های اجتماعی

© تمامی حقوق مادی و معنوی برای موسسه فرهنگی هنری آوای هوشمند سخن (ترجمیک) محفوظ است.
www.tarjomic.com - ۱۴۰۲