ترجمه اسناد حقوقی و قراردادها


موسسات تجاری پس از طی مراحل مختلف و توافق با شرکا، در نهایت توافق به عقد قرارداد حقوقی می‌کنند. متون مربوط به قراردادها، از جمله دقیق‌ترین و پر اهمیت‌ترین متن‌هایی است که یک مترجم در طول فعالیت با یک سازمان اقدام به ترجمه آن می‌کند. کلمات و عبارات موجود در یک قرارداد آنچنان نقش تعیین کننده‌ای را دارا می‌باشد، که چنانچه یکی از طرفین یکی از این واژه‌ها یا عبارات را به نفع خود معادل‌سازی کند، بخش بزرگی از متن مورد نظر تغییر کرده، طرف دوم معامله متحمل ضرر شده و بار حقوقی زیادی گریبان‌گیر آنها می‌شود.

ترجمیک در این زمینه نیز متخصص است. تمامی موسسات بزرگ و کوچک تجاری، بنگاه‌ها و شرکت‌ها می‌توانند ترجمه اسناد حقوقی و قراردادهای خود را به ترجمیک سپرده و بالاترین بازده را در کمترین زمان به دست آورند.