ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی

ترجمیک؛ رتبه یک ترجمه، ویرایش و تولید محتوا

بسیاری از مجلات علمی پیش از انتشار مقالات، درخواست گواهینامه ویراستاری نیتیو می‌کنند.
ترجمیک با همکاری ویراستاران نیتیو و باتجربه، مقاله انگلیسی شما را ویرایش می‌کند و گواهینامه‌ای صادر می‌کند که مورد تایید ژورنال‌ها و انتشارات معتبر بین‌المللی قرار دارد.

ویرایش نیتیو
پشتیبانی پشتیبانی شبانه روزی
صدور گواهی صدور گواهی ویرایش نیتیو
گارانتی گارانتی کیفیت و زمان
محرمانگی محرمانگی سفارش‌ها

ویرایش نیتیو انگلیسی در ترجمیک

مجله موردنظر شما هم در دستورالعمل‌های خود به ارسال گواهی ویرایش نیتیو توصیه کرده است؟ پیش از آن که این توصیه را مانعی برای چاپ مقاله تلقی کنید، بهتر است بدانید که گواهی ویرایش نیتیو، مدرکی مبنی بر این است که مقاله شما با رعایت کامل نکات دستوری و نگارشی نوشته شده است. لذا به ارتقای سطح کیفی آن کمک می‌کند.
ترجمیک با همکاری مجرب‌ترین ویراستاران این خدمات را ارائه می‌کند و گواهی‌نامه معتبر ویرایش نیتیو نیز صادر می‌کند.

ویرایش نیتیو انگلیسی در ترجمیک

هزینه و زمان ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی

معمولا اکثر مشتریان پیش از ثبت سفارش، جویای هزینه و زمان تحویل نهایی می‌شوند. قیمت‌گذاری خدمات ویرایش نیتیو بر اساس تعداد کلمات متن موردنظر مشتری انجام می‌شود. البته عوامل دیگری مثل زمینه تخصصی متن و پلن کیفی منتخب شما نیز روی هزینه اعلام‌شده تاثیرگذار است.
زمان تحویل نهایی، بر اساس حجم سفارش و سرعت موردنظر مشتری تعیین می‌شود. روشن است که هرچه حجم سفارش شما بالاتر باشد و سرعت کمتری را انتخاب کنید، زمان تحویل طولانی‌تر خواهد شد. با این حال نکته مهم این است که هزینه و زمان تحویل، هنگام ثبت سفارش و به صورت شفاف اعلام می‌شود.

هزینه و زمان ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی

نمونه کارهای ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی در ترجمیک

ما در ترجمیک تمام تلاشمان را می‌کنیم تا بهترین خدمات را ارائه کنیم و در راستای تحقق این هدف نیز راهکارهای مختلفی در نظر گرفته‌ایم.

توجه داشته باشید که این راهکارها، روی همه پلن‌های کیفی اعمال می‌شوند و تنها در برخی موارد جزئی با هم تفاوت دارند.

برخی از مقالات ترجمه شده و منتشر شده به کمک ترجمیکماهانه مقالات متعددی توسط ترجمیک ترجمه یا ویرایش می‌شود و برای آن‌ها گواهی ترجمه یا ویرایش نیتیو صادر می‌گردد. بسیاری از این مقالات در مجلات و کنفرانس‌های معتبر منتشر و ارائه می‌شوند. از جمله این مجلات، می‌توان به الزویر و اشپرینگر اشاره کرد.

ماهانه مقالات متعددی توسط ترجمیک ترجمه و یا ویرایش می‌شود و برای آن‌ها گواهی ترجمه یا ویرایش صادر می‌گردد. این مقالات در مجلات و کنفرانس‌های معتبر منتشر و ارائه می‌شوند. در لیست زیر بخش کوچکی از مقالات سال ۲۰۲۴ را که از نویسندگان آنان (مشتریان ترجمیک) کسب اجازه شده است، مشاهده کنید.

  • Khajehali, M., Safavi, H. R., Nikoo, M. R., & Fooladi, M. (2024). A fusion-based framework for daily flood forecasting in multiple-step-ahead and near-future under climate change scenarios: a case study of the Kan River, Iran. Natural Hazards, 1-22. Download
  • Rabet, M. A., & Shirzadi Javid, A. A. (2024). Assessing and Reinforcing Properties of Greywater-made Green Concrete Using Pozzolanic Materials. International Journal of Civil Engineering, 1-17. Download
  • Mehdizadeh, M., Sharifinejad, A., & Aghayari, S. (2024). Close follow-up instead of antibiotic therapy after mandibular third molar surgery: A clinical trial. The Saudi Dental Journal. Download
  • Rashtiani, M., Ghasemi, E., Hallajian, S., & Ziyadi, H. (2024). Green synthesis of nanocomposite based on magnetic hydroxyapatite using Falcaria vulgaris Bernh leaf extract to remove tartrazine dye from aqueous solution. Inorganic Chemistry Communications, 163, 112361. Download
  • Jaafari-Behi, V., Ziaee, M., Kocheili, F., & Hemmati, S. A. (2024). Interaction between feeding efficiency and digestive physiology of Plodia interpunctella Hubner (Lepidoptera: Pyralidae) on different date fruit varieties. International Journal of Tropical Insect Science, 1-12. Download
  • Dehghani Champiri, I., Bamzadeh, Z., Rahimi, E., & Rouhi, L. (2023). Lacticaseibacillus paracasei LB12, a Potential Probiotic Isolated from Traditional Iranian Fermented Milk (Doogh). Current Microbiology, 80(10), 333. Download
  • Riyaheini, M., Gilani, N., & Pasikhani, J. V. (2023). Engineering the photo-induced charge generation between TiO2 and FeS2 heterojunction for enhanced photocatalytic wastewater purification. Ceramics International, 49(22), 34682-34696. Download
  • Sadeghi, A., Asadzadeh Aghdaei, H., Khalafi, M. A., Nazemalhosseini-Mojarad, E., Ketabi Moghadam, P., & Sohrabi, M. R. (2023). The impact of COVID-19 on national program of colorectal cancer screening in Tehran, Iran: a multicenter study. BMC cancer, 23(1), 627. Download
  • Sepehr, P., Jabbari, M., Naeini, H. S., Abadi, A. S. S., Ziaei, M., Zare, A., & Kazemi, A. (2023). Design and psychometric analysis of the safety harness usability and comfort assessment tool (SH UCAT). Heliyon, 9(2). Download
  • Behifar, M., Kakroodi, A. A., Kiavarz, M., & Azizi, G. (2023). Satellite-based drought monitoring using optimal indices for diverse climates and land types. Ecological Informatics, 76, 102143. Download
  • Kalali, S. H., Eskandari-Naddaf, H., & Kooshkaki, A. (2023). Digital Image Correlation to Characterize the Tensile Behavior of the Polypropylene and Forta-Ferro Fiber-Reinforced Concrete. Arabian Journal for Science and Engineering, 48(10), 14017-14027. Download
  • Jabari Khameneh, A., Adjami, M., & Gharechelou, S. Predicting Coastal Berm Changes in Non-Storm Scenarios with Machine Learning. Available at SSRN 4783688. Download
  • Mahmoodi Boorang, M., Akbari, M., & Ayati, M. (2024). Analyzing the Current Model of Lifelong Learning in Farhangian University: a Grounded Theory Approach. Theory and Practice in the Curriculum. Download
  • Valizadeh, H., & Gholhaki, M. (2024). Determination of response modification coefficient of SPSW in RC frame using plastic design method. Australian Journal of Structural Engineering, 1-14. Download
  • Abbasi, M., Yazdanian, M., & Afshari, A. (2023). Estimation of lethal times of supra-optimal temperatures against adults of five stored-product insect pests. Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture), 46(3), 49-67. Download
  • Roveshti, M. M., Naghavi-Konjin, Z., Etemadinezhad, S., & Charati, J. Y. (2024). Risk analysis of the steel erection process using the Functional Resonance Analysis Method. Journal of Health and Safety at Work, 14(1), 119-134. Download
  • Ghasemi, F., Seyyed Ahmadi Zavieh, S. S., & Monshizadeh, A. (2024). The position of liminality in dwelling according to Christian Norberg Schulz; a study into the features and factors involved in the recognition and design of living spaces with a limen-oriented approach. Journal of Architectural Thought, 7(14). Download
  • Omrani, A., & Roohparvar, R. (2023). Investigation of wheat genotypes' resistance to stem rust through GGE biplot analysis. Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture), 46(3), 83-97. Download
  • Yazdanian, M., & Rajaei, A. (2024). Lethal effects of essential oils from eight Iranian pharmaceutical plants against two stored-product lepidopterans and their chemical composition. Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture), 46(4), 25-56. Download

پلن‌های کیفی خدمات ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی

تنوع پلن‌های کیفی خدمات، یکی از بهترین ویژگی‌های ترجمیک است. این پلن‌ها با توجه به نیازها و شرایط مشتریان مختلف از نظر بودجه، مدت زمان نیاز به گارانتی و... طراحی شده‌اند. شما نیز با توجه به شرایط و انتظاراتی که از ثبت سفارش دارید، مناسب‌ترین پلن را انتخاب کنید.
فراموش نکنید که کارشناسان پشتیبانی ما بهترین راهنمای شما در انتخاب پلن کیفی هستند. پس اگر دچار تردید شدید، تنها یک تماس تلفنی تا انتخاب صحیح فاصله دارید.

پلن‌های کیفی خدمات ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی

تماس با ما

با شماره تلفن ۶۷۲۳۵۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید.
یا شماره خود را وارد کنید تا باشما تماس گرفته شود.

درمورد قیمت و زمان تحویل سوال دارید؟ درمورد کیفیت و گارانتی سوال دارید؟ درمورد سفارش‌گذاری سوال دارید؟
تماس با ما

ضمانت کیفیت خدمات ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی

کلیه خدمات ترجمیک، مشمول گارانتی هستند. به این ترتیب پس از تحویل نهایی، می‌توانید درخواست اصلاحیه دهید تا تغییرات موردنظر روی سفارش شما اعمال شود.
خدمات ویرایش نیتیو مقاله نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته فراموش نکنید که مدت زمان گارانتی به پلن کیفی آن بستگی دارد.

ضمانت کیفیت خدمات ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی

صدور گواهی ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی

روشن است که مجلات معتبر بین‌المللی بدون رویت گواهی ویرایش نیتیو، مقاله شما را تایید و چاپ نمی‌کنند. از این رو صرف نظر از پلن کیفی موردنظرتان، گواهی معتبری به شما اعطا می‌شود که موردتایید مجلات سطح یک قرار دارد.

جالب است بدانید که برخی از انتشارات بین‌المللی، ترجمیک را به عنوان یک موسسه معتبر و پژوهشی به مولفین داخل ایران پیشنهاد می‌کنند. از جمله این انشارات می‌توان به IEEE ، PubMed ، Elsevier ، Science Direct و Springer اشاره کرد.

صدور گواهی ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی
صدور گواهی ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی

مراحل ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی در ترجمیک

ثبت سفارش در ترجمیک، مراحل ساده‌ای دارد و تا جایی که ممکن است شفاف و روشن طراحی شده است. با این حال، کارشناسان ما در تمام ساعات شبانه‌روز و همه روزهای هفته، آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.
بنابراین، چنانچه در هر یک از مراحل ثبت سفارش به مشکل خوردید یا با ابهام مواجه شدید، با ما تماس بگیرید یا تیکت ارسال کنید.

آپلود فایل و اعلام ویژگی‌های سفارش آپلود فایل و اعلام ویژگی‌های سفارش

در گام اول، فایل موردنظرتان را آپلود کنید و ویژگی‌های سفارش از جمله زمینه تخصصی و جزئیات آن را مشخص کنید. اگر محرمانگی سفارش برای شما حائز اهمیت است، حتما در این مرحله گزینه محرمانگی را نیز تیک بزنید.

مشاهده قیمت و انتخاب پلن کیفی مشاهده قیمت و انتخاب پلن کیفی

در این مرحله، هزینه پلن‌های کیفی مختلف که بر اساس تعداد کلمات فایل ارسالی تعیین شده، به نمایش در می‌آید.
توجه داشته باشید که تعداد کلمات به صورت خودکار و توسط نرم‌افزار محاسبه شده است.

 تخصیص ویراستار و انجام سفارش تخصیص ویراستار و انجام سفارش

در گام بعدی، یک ویراستار حرفه‌ای سفارش شما را پذیرش می‌کند و کار را به صورت بخش به بخش پیش می‌برد. به این صورت که ویرایش نیتیو در چند مرحله به دست شما می‌رسد و در صورت درخواست اصلاحات، انجام می‌شود.

تحویل سفارش با گواهی ویرایش نیتیو تحویل سفارش با گواهی ویرایش نیتیو

پس از اتمام پروژه، سفارش شما همراه با گواهینامه معتبر ارسال خواهد شد. فراموش نکنید که تمامی سفارش‌های ویرایش نیتیو در ترجمیک دارای گارانتی بوده و هر گونه اصلاح بعد از تحویل سفارش، کاملا رایگان انجام می‌شود.

ویژگی‌های ویراستاران نیتیو ترجمیک

روشن است که وقتی پای ویرایش نیتیو به میان می‌آید، وظیفه سنگین‌تر و مهم‌تری به عهده ویراستار است. در واقع یک ویراستار نیتیو باید ویژگی‌های ممتازی نسبت به سایر ویراستاران داشته باشد و متن را طوری ویرایش کند که انگار از همان ابتدا توسط یک فرد نیتیو نوشته شده است. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

تسلط کامل به زبان انگلیسی تسلط کامل به زبان انگلیسی

مهم‌ترین مشخصه یک ویراستار نیتیو، تسلط کامل به اصطلاحات، واژگان و دستور زبان انگلیسی است. ویراستاران نیتیو ترجمیک سال‌ها در یک کشور انگلیسی‌زبان تحصیل یا زندگی کرده‌اند و متن شما را مانند یک انگلیسی‌زبان ویرایش می‌کنند.

توانایی و مهارت در ویرایش توانایی و مهارت در ویرایش

ویراستار نیتیو باید به انواع روش‌های ویراستاری متن تسلط و آشنایی داشته باشد. یعنی باید بتواند یک مقاله را از نظر محتوایی، زبانی، فنی و علمی ویراستاری کند. لازم به ذکر است که در صورت درخواست شما همه انواع این ویراستاری‌ها انجام می‌شود.

داشتن تحصیلات دانشگاهی مرتبط داشتن تحصیلات دانشگاهی مرتبط

تحصیلات مرتبط با موضوع مقاله، کیفیت کار ویراستار را در واژه‌گزینی بسیار بالا می‌برد و کیفیت محتوای علمی مقاله را تضمین می‌کند. ویراستاران نیتیو ما در رشته‌های دانشگاهی مختلف تحصیل کرده‌اند. لذا مطمئن باشید که سفارش شما توسط ویراستار متخصص انجام می‌شود.

داشتن سابقه علمی و پژوهشی داشتن سابقه علمی و پژوهشی

آشنایی با اصول نگارش و چاپ مقالات، یکی دیگر از ویژگی‌های ویراستاران نیتیو ترجمیک است. این ویراستارن همگی از میان پژوهشگران و محققان باتجربه انتخاب شده‌اند و نظرات و ایده‌های سازنده‌ای برای بهبود کیفیت مقاله شما ارائه خواهند کرد.

ویرایش نیتیو چیست؟

نیتیو (Native) به‌معنای بومی است. از این رو ویرایش یا ادیت نیتیو (Native editing) را می‌توان «ویرایش بومی» نامید. تفاوت ویرایش نیتیو با ویرایش معمولی این است که متن مورد‌نظر توسط ویراستاری ویرایش می‌شود که که در سطح بسیار بالایی از زبان قرار دارد یا اصالتا نیتیو کشورهای انگلیسی‌زبان است. از آنجایی‌که زبان انگلیسی به‌عنوان زبان مشترک علم در دنیا شناخته می‌شود و مقالات بین‌المللی غالباً به زبان انگلیسی هستند، معمولاً ویرایش نیتیو انگلیسی را معادل ویرایش نیتیو در نظر می‌گیرند.

ویرایش نیتیو چیست؟

چرا ویرایش نیتیو مهم است؟

یکی از دلایل رایج رد شدن مقالات، اشتباهات نگارشی و ویرایشی آن‌‌ها است‌. همانگونه که می‌دانید، بیشتر مجلات معتبر بین‌المللی به زبان انگلیسی به چاپ می‌رسند. در صورتی که می‌خواهید که مقاله شما توسط مجلات معتبر پذیرفته شود، انگلیسی متن شما (چه دستور زبان و چه واژگان و اصطلاحات) باید به گونه‌ای باشد که گویی فردی متخصص و نیتیو آن را نوشته باشد.
بنابراین بهتر است که پس از ترجمه مقاله خود، از خدمات ویرایش نیتیو استفاده کنید تا در نهایت مقاله‌ای فاقد ایرادات نگارشی و ویرایشی را به مجله ارسال کنید.

چرا ویرایش نیتیو مهم است؟

ویرایش نیتیو چه تغییراتی در متن مبدا مقاله یا کتاب ایجاد می‌کند؟

در ویرایش نیتیو، سه سطح ویرایش محتوایی، زبانی و فنی انجام می‌گیرند. ویرایش تخصصی یا علمی باید توسط ویراستار علمی انجام شود. به بیان دیگر، پیش از ارسال مقاله برای ویرایش نیتیو باید ویرایش علمی روی آن انجام شده باشد.
نکته مهم این است که در کنار بالا بردن سطح نوشتاری متن، باید به ‌سادگی جملات و قابل‌فهم بودن نیز توجه زیادی شود. چرا‌که یکی از معیار‌های سردبیران مجلات آکادمیک، انتقال اطلاعات به ساده‌ترین شکل ممکن و قابلیت درک آن برای پژوهشگران کشور‌های مختلف است.

ویرایش نیتیو چه تغییراتی در متن مبدا مقاله یا کتاب ایجاد می‌کند؟

چه اشتباهات نگارشی و ویرایشی منجر به رد شدن مقالات می‌شوند؟

هنگام یکه مقاله علمی خود را به انگلیسی ترجمه می‌کنید، شاید این نکته را فراموش کنید که ترجمه مقاله صرفا به معنای برگرداندن کلمات به انگلیسی نیست! بارها پیش آمده که مجلات معتبر مقاله‌‌ای را با وجود ایده‌های درخشان، به علت اشتباهات ویرایشی و نگارشی، رد یا برای اصلاح دوباره برگشت زده‌اند.

از جمله مهم‌ترین اشتباهات ویرایشی رایج در مقالات ترجمه‌شده به انگلیسی، می‌توان به مواردی چون استفاده از ساختارهای گرامری اشتباه، استفاده نادرست از علائم نگارشی، استفاده از کلمات نامناسب، جملات طولانی یا مبهم و ... اشاره کرد. با کمک خدمات ویرایش نیتیو مقالات انگلیسی ترجمیک، از این موضوع مطمئن خواهید شد که مقاله شما به دلیل ایرادات نگارشی و ویرایشی رد نخواهد شد!

چه اشتباهات نگارشی و ویرایشی منجر به رد شدن مقالات می‌شوند؟

برخی سوالات رایج ویرایش نیتیو

ترجمه یا ویراستاری که توسط مترجمی که زبان مادری‌اش، زبان متن مقصد باشد یا بر اثر سکونت و تحصیل مستمر در محیط‌های انگلیسی زبان، تسلط بسیار بالایی بر متون علمی و دانشگاهی به آن زبان دارد، ترجمه یا ویرایش نیتیو می‌گویند. فعالیت این مترجمان در سطح بین‌المللی است.

بله، بعد از پایان کار شما می‌توانید درخواست خود را از طریق تیکت ارسال فرمایید. گواهی‌نامه معتبر ویراستاری نیتیو برای شما ارسال خواهد شد. ماهانه گواهی نیتیو برای بیش از ۱۰۰ مقاله ترجمه/ویرایش‌شده در ترجمیک صادر می‌شود و در مهمترین مجلات مجامع بین‌المللی به چاپ می‌رسد.

بله، در بسیاری از موارد مانند انتشار کتاب در کشورهای دیگر، ترجمه متونی که جنبه بین‌المللی دارند و ... می‌توان از خدمات ترجمه نیتیو استفاده کرد.

هزینه ویرایش نیتیو، بر اساس تعداد کلمات مقاله شما، سطح انتخابی (طلایی یا طلایی بازخوانی) و سرعت انتخابی محاسبه می‌شود. برای محاسبه هزینه پروژه ویرایش نیتیوتان از ماشین حساب ترجمیک استفاده کنید.

زبان‌های ترجمه

زبان‌های ترجمه

ترجمیک، یک پلتفرم جامع ترجمه و خدمات زبانی است که در بیش از ۳۰ زبان مختلف خدمات ارائه می‌کند. مهم‌ترین زبان‌های موجود عبارتند از: فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسوی، چینی، روسی، آلمانی، اسپانیایی، کره‌ایی، ژاپنی و اکراینی.

گارانتی دائمی خدمات

گارانتی دائمی خدمات

برای تمام سفارشات گارانتی کیفیت و زمان تحویل وجود دارد.
بر روی سفارشات طلایی و طلایی بازخوانی تا اعلام نظر داور گارانتی کیفیت وجود دارد و در صورت تاخیر مطابق قوانین ترجمیک هزینه برگشت خواهد شد.

محرمانگی اطلاعات

محرمانگی اطلاعات

ترجمیک از نظر اخلاقی، قانونی (مطابق ماده ۶۴ و ۷۵ قانون تجارت الکترونیک) و حرفه‌ای خود را موظف به حفظ و حراست از اطلاعات شخصی و تمام اطلاعاتی که مشتریان در سایت بارگذاری می‌کنند، می‌داند.

چرا ترجمیک؟

جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی

جامع‌ترین خدمات زبانی


سایت ترجمه ترجمیک بزرگ‌ترین و جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی همانند در ایران است.

دانشگاه شریف

دانشگاه شریف


ترجمیک، شرکتی خلاق، دانشگاهی و توسعه‌یافته در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته شریف است.

اعتماد شرکت‌ها و سازمان

اعتماد شرکت‌ها و سازمان


ترجمیک مورد اعتماد صدها سازمان‌ها دولتی و خصوصی معتبر و شناخته‌شده است.

تحویل بخش به بخش

تحویل بخش به بخش


تحویل بخش به بخش پروژه، خیال شما را در مورد کیفیت و پیشرفت پروژه آسوده خواهد کرد.

تیم پایش کیفی

تیم پایش کنترل کیفی


تیم پایش فنی به صورت مستمر، تک تک سفارش‌های سایت را از نظر کیفیت بررسی می‌کنند.

پشتیبانی

پشتیبانی ۲۴ ساعته


در ۲۴ ساعت شبانه‌روز از طریق تلفن، تیکت و تلگرام با کارشناسان سایت تماس حاصل فرمایید.
درباره ترجمیک

ترجمیک، بزرگ‌ترین پلتفرم خدمات زبانی (ترجمه، ویرایش و تولید محتوا) در ایران و یک شرکت خلاق و پیشرو مستقر در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف است. مترجمان، ویراستاران، نویسندگان و گویندگان ایرانی و خارجی ما در زمینه فعالیت خود بسیار ماهر و با تجربه هستند.

ما در ترجمیک، خدمات تخصصی مختلفی را از قبیل ترجمه تخصصی متون، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب، ترجمه همزمان، ترجمه رسمی مدارک، ویراستاری نیتیو مقالات و متون و تولید محتوای متنی و صوتی ارائه می‌کنیم.

شبکه‌های اجتماعی

© تمامی حقوق مادی و معنوی برای موسسه فرهنگی هنری آوای هوشمند سخن (ترجمیک) محفوظ است.
www.tarjomic.com - ۱۴۰۲