ترجمه رسمی مدارک در محله قیطریه

ترجمه رسمی مدارک در محله قیطریه

اگر به ترجمه رسمی مدارک خود در محدوده قیطریه نیاز دارید، دارالترجمه آنلاین ترجمیک خدمات ترجمه رسمی را برای شما ارائه می‌دهید.

با ثبت سفارش در ترجمیک، به راحتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری، ترجمه رسمی مدارک خود را تحویل بگیرید.

ترجمه رسمی در تهرانسر
پشتیبانی شبانه روزی پشتیبانی شبانه روزی پشتیبانی
کاملا آنلاین کاملا آنلاین کاملا آنلاین
محرمانگی بالا محرمانگی بالا محرمانگی بالا
ارسال و دریافت مدارک به وسیله پیک ارسال و دریافت مدارک به وسیله پیک ارسال و دریافت مدارک

هزینه ترجمه رسمی مدارک در قیطریه

هزینه ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه آنلاین ترجمیک، بر اساس نرخ‌نامه اعلامی از سوی قوه قضاییه است. از همین روی ساکن هر منطقه‌ای از تهران از جمله قیطریه و محله‌های اطراف آن که باشید، با ثبت سفارش در ترجمیک، هزینه ترجمه رسمی مدارک شما تفاوتی نخواهد داشت.

نمایش بیشتر نمایش کمتر
ردیف عنوان فارسی به انگلیسی
{{1 | pNumber}} شناسنامه {{63000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{2 | pNumber}} اساسنامه {{144000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{3 | pNumber}} انواع پروانه و جواز {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{4 | pNumber}} پروانه بهره برداری {{172800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{5 | pNumber}} پروانه مهندسی {{144000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{6 | pNumber}} پروانه وکالت {{81000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{7 | pNumber}} پروانه مطب {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{8 | pNumber}} کارت مباشرت {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{9 | pNumber}} جواز کسب {{111600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{10 | pNumber}} ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{11 | pNumber}} شرکت‌نامه {{252000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{12 | pNumber}} روزنامه رسمی تاسیس {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{13 | pNumber}} اظهارنامه و تقاضانامه ثبت شرکت {{252000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{14 | pNumber}} لیست بیمه {{144000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{15 | pNumber}} ترازنامه/اظهارنامه مالیاتی {{153000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{16 | pNumber}} آگهی روزنامه رسمی {{117000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{17 | pNumber}} پروانه پایان ساختمان {{144000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{18 | pNumber}} مدارک حسابرسی {{100800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{19 | pNumber}} مهر برجسته روزنامه رسمی {{54000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{20 | pNumber}} گواهی های مالیاتی {{126000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{21 | pNumber}} آگهی تغییرات {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{22 | pNumber}} اساسنامه فرمی هر صفحه {{135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{23 | pNumber}} کارنامه توصیفی ابتدایی {{189000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{24 | pNumber}} گواهی ریز نمرات {{81000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{25 | pNumber}} توصیه نامه تحصیلی {{135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{26 | pNumber}} گواهی اشتغال به تحصیل {{81000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{27 | pNumber}} ریزنمرات ابتدایی راهنمایی و متوسطه {{79200 | number:0 | pNumber}} تومان
{{28 | pNumber}} سرفصل دروس دانشگاهی {{135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{29 | pNumber}} گواهی فنی‌وحرفه ای {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{30 | pNumber}} قیم‌نامه {{189000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{31 | pNumber}} صورت‌جلسه {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{32 | pNumber}} موافقت اصولی {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{33 | pNumber}} پروانه دفترچه‌ای یا شناسنامه ساختمان {{144000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{34 | pNumber}} پرونده حقوقی {{288000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{35 | pNumber}} گواهی‌های اشتغال به کار با شرح وظایف {{189000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{36 | pNumber}} ریز نمره پیش دانشگاهی {{43200 | number:0 | pNumber}} تومان
{{37 | pNumber}} دیپلم دبیرستان {{75600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{38 | pNumber}} گواهی پزشکی {{216000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{39 | pNumber}} قرارداد بیمه {{288000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{40 | pNumber}} پروانه نشر {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{41 | pNumber}} مالیات بر ارث {{189000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{42 | pNumber}} قرارداد استخدامی {{252000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{43 | pNumber}} پرینت های بانکی بزرگ بیش از 10 سطر {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{44 | pNumber}} حکم افزایش حقوق {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{45 | pNumber}} فیش مستمری بزرگ {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{46 | pNumber}} فیش مستمری کوچک {{81000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{47 | pNumber}} حکم بازنشستگی کوچک {{81000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{48 | pNumber}} جواز اشتغال به کار {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{49 | pNumber}} پرینت های بانکی کوچک تا 10 سطر {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{50 | pNumber}} جواز تاسیس {{171000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{51 | pNumber}} حکم بازنشستگی بزرگ {{135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{52 | pNumber}} انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{53 | pNumber}} انواع گواهی یا سپرده بانکی {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{54 | pNumber}} فیش حقوقی مفصل {{144000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{55 | pNumber}} سابقه بیمه {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{56 | pNumber}} کارت {{54000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{57 | pNumber}} پروانه کسب پزشکی و داروخانه {{111600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{58 | pNumber}} موجودی حساب {{48600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{59 | pNumber}} فیش حقوقی کوچک {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{60 | pNumber}} قبض آب و برق و تلفن و مالیات {{90000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{61 | pNumber}} گواهی‌های اشتغال به کار بدون شرح وظایف {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{62 | pNumber}} کارت شناسایی کارگاه {{138600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{63 | pNumber}} دفترچه بازرگانی {{144000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{64 | pNumber}} بارنامه گمرکی {{183600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{65 | pNumber}} سند وسائل نقلیه سنگین {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{66 | pNumber}} قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث {{216000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{67 | pNumber}} کارت ملی {{54000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{68 | pNumber}} کارت پایان خدمت {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{69 | pNumber}} تقدیرنامه بزرگ {{144000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{70 | pNumber}} تقدیرنامه و لوح سپاس کوچک {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{71 | pNumber}} کارت نظام مهندسی {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{72 | pNumber}} کارت نظام پزشکی {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{73 | pNumber}} برگه مرخصی {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{74 | pNumber}} کارت معافیت {{54000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{75 | pNumber}} گواهی فوت {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{76 | pNumber}} برابر اصل مدارک صادره از ایران {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{77 | pNumber}} کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{78 | pNumber}} کارت بازرگانی هوشمند {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{79 | pNumber}} پاسپورت {{84600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{80 | pNumber}} گواهی ولادت {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{81 | pNumber}} گواهینامه رانندگی {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{82 | pNumber}} اصل یا رونوشت سند طلاق {{203400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{83 | pNumber}} برگ آزمایش پزشکی کوچک {{90000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{84 | pNumber}} دفترچه بیمه {{75600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{85 | pNumber}} گواهی تجرد {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{86 | pNumber}} ریزنمرات کاردانی {{46800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{87 | pNumber}} دانشنامه دکتری {{117000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{88 | pNumber}} دانشنامه کارشناسی‌ارشد {{117000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{89 | pNumber}} مدرک پیش دانشگاهی {{75600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{90 | pNumber}} ریز نمره دبیرستان {{43200 | number:0 | pNumber}} تومان
{{91 | pNumber}} ریزنمرات دانشگاهی کارشناسی {{46800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{92 | pNumber}} دانشنامه تحصیلی کارشناسی {{117000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{93 | pNumber}} سند مالکیت تک‌برگی {{297000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{94 | pNumber}} هر نوع گواهی {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{95 | pNumber}} ریزنمرات کارشناسی‌ارشد {{46800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{96 | pNumber}} گواهی عدم سوء پیشینه {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{97 | pNumber}} اصل یا رونوشت سند ازدواج {{189000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{98 | pNumber}} کارت شناسایی {{54000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{99 | pNumber}} جواز دفن {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{100 | pNumber}} گواهی عدم خسارت خودرو {{216000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{101 | pNumber}} اجاره نامه و مبایعنامه و بنچاق وقولنامه رسمی {{288000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{102 | pNumber}} ریز مکالمات تلفن {{135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{103 | pNumber}} برگه جلب یا احضاریه {{135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{104 | pNumber}} گزارش ورود و خروج از کشور {{81000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{105 | pNumber}} سند تلفن همراه {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{106 | pNumber}} ابلاغیه و اخطار قضایی {{54000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{107 | pNumber}} دفترچه وکالت {{153000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{108 | pNumber}} وکالت نامه بزرگ {{288000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{109 | pNumber}} برگ سبز گمرکی {{169200 | number:0 | pNumber}} تومان
{{110 | pNumber}} حکم هیئت علمی {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{111 | pNumber}} حکم کارگزینی {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{112 | pNumber}} برگ بازجویی وبرگ بازپرسی {{198000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{113 | pNumber}} گواهی حصر وراثت {{252000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{114 | pNumber}} ابلاغیه {{180000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{115 | pNumber}} رضایتنامه و صلح نامه {{288000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{116 | pNumber}} دادنامه و رای دادگاه {{288000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{117 | pNumber}} کارت واکسیناسیون بیشتر از سه نوع واکسن {{135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{118 | pNumber}} انواع قرارداد {{288000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{119 | pNumber}} سند وسائل نقلیه سبک {{135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{120 | pNumber}} استعلام ثبت اسناد {{180000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{121 | pNumber}} برگ نظریه کارشناسی ملک {{180000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{122 | pNumber}} استشهادیه {{216000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{123 | pNumber}} اقرار نامه یا تعهدنامه {{216000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{124 | pNumber}} سند مالکیت دفترچه‌ای {{207000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{125 | pNumber}} اجاره نامه با کد رهگیری {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{126 | pNumber}} مبایعه نامه با کدرهگیری {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{127 | pNumber}} وکالت نامه {{252000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{128 | pNumber}} برابر اصل مدارک صادره از خارج {{16200 | number:0 | pNumber}} تومان
{{129 | pNumber}} برگ آزمایش پزشکی بزرگ {{180000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{130 | pNumber}} ریزنمرات دکتری {{46800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{131 | pNumber}} گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{132 | pNumber}} دانشنامه کاردانی {{117000 | number:0 | pNumber}} تومان
نمایش بیشتر نمایش کمتر

چند نکته مهم:

 • برای سفارش‌هایی که مجموع مبلغ سفارش (بدون احتساب تاییدیه‌ها و هزینه خدمات دفتری) بالاتر از {{ 1000000| number:0 | pNumber}} تومان باشد، پیک رایگان برای دریافت مدارک اعزام می‌شود.
 • برای هر سند، مبلغ {{ 40000| number:0 | pNumber}} تومان هزینه خدمات دفتری به کل مبلغ ترجمه اضافه می‌شود
 • هزینه اخذ هر نسخه اضافی از ترجمه به میزان {{30 | number:0 | pNumber}}% کل هزینه ترجمه محاسبه می‌شود.
 • در مواردی مثل شناسنامه، یا اسناد مالکیت، ممکن است بر حسب میزان جزئیات و توضیحات مبلغی اضافه‌تر محاسبه شود.
 • هزینه دریافت مهر تاییدیه دادگستری {{80000 | number:0 | pNumber}} تومان برای هر سند و تایید وزارت خارجه {{20000 | number:0 | pNumber}} تومان برای هر برگ محاسبه می‌شود.
 • در ترجمیک، ترجمه رسمی فوری نیز انجام می‌شود. در این حالت، زمان تحویل سفارش نصف زمان ترجمه عادی و هزینه آن بیشتر است.

چند نکته مهم:

 • برای سفارش‌هایی که مجموع مبلغ سفارش (بدون احتساب تاییدیه‌ها و هزینه خدمات دفتری) بالاتر از {{ 1000000| number:0 | pNumber}} تومان باشد، پیک رایگان برای دریافت مدارک اعزام می‌شود.
 • برای هر سند، مبلغ {{ 40000| number:0 | pNumber}} تومان هزینه خدمات دفتری به کل مبلغ ترجمه اضافه می‌شود
 • هزینه اخذ هر نسخه اضافی از ترجمه به میزان {{30 | number:0 | pNumber}}% کل هزینه ترجمه محاسبه می‌شود.
 • در مواردی مثل شناسنامه، یا اسناد مالکیت، ممکن است بر حسب میزان جزئیات و توضیحات مبلغی اضافه‌تر محاسبه شود.
 • هزینه دریافت مهر تاییدیه دادگستری {{80000 | number:0 | pNumber}} تومان برای هر سند و تایید وزارت خارجه {{20000 | number:0 | pNumber}} تومان برای هر برگ محاسبه می‌شود.
 • در ترجمیک، ترجمه رسمی فوری نیز انجام می‌شود. در این حالت، زمان تحویل سفارش نصف زمان ترجمه عادی و هزینه آن بیشتر است.

ثبت سفارش ترجمه رسمی مدارک از محله قیطریه

ثبت سفارش ترجمه رسمی در ترجمیک بسیار ساده است. برای ثبت سفارش ابتدا به صفحه ثبت سفارش ترجمه رسمی مراجعه کنید. سپس زبان مقصد و نوع مدرک را مشخص کنید. پس از پرداخت هزینه، سفارش شما با موفقیت ثبت می‌شود. بعد از آن باید مدارک خود را به دارالترجمه آنلاین ترجمیک تحویل دهید.

با انتخاب گزینه ارسال مدارک با پیک، نماینده ترجمیک در آدرس شما در هر نقطه از محله قیطریه حضور می‌یابد و مدارک را از شما دریافت می‌کند. پس از اتمام ترجمه رسمی، اصل مدارک به همراه ترجمه رسمی آن‌ها را به شما تحویل می‌دهد. در این حالت، هیچ‌گونه هزینه اضافی به غیر از هزینه پیک از شما دریافت نمی‌شود.

ثبت سفارش
تماس با ما

تماس با ما

با شماره تلفن ۶۷۲۳۵۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید.

همچنین می‌توانید شماره خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود:

 • در مورد قیمت و زمان تحویل سوال دارید؟
 • در مورد کیفیت و گارانتی سوال دارید؟
 • در مورد سفارش‌گذاری سوال دارید؟


مشاوره ترجمه رسمی در محله قیطریه

قوانین ترجمه رسمی در نگاه اول گیج‌کننده به نظر می‌رسد. البته این امر چندان از واقعیت هم دور نیست. از همین ما در ترجمیک، مشاوره ترجمه رسمی مدارک ارائه می‌دهیم. با استفاده از این امکان، احتمال وقوع اشتباه برای انجام مراحل ترجمه رسمی کاهش می‌یابد.

مشاوره ترجمه رسمی

در هر زمان، چه قبل از ثبت سفارش و چه در حین انجام سفارش، اگر درباره شرایط ترجمه رسمی، اخذ تاییدات، مدارک لازم و ... سوالی داشتید، کافی است با شماره ۶۷۲۳۵۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید. واحد پشتیبانی ترجمه رسمی برای رفع ابهامات به شما کمک می‌کنند.

اخذ تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه

ترجمه رسمی مدارک به تنهایی از اعتبار بالایی برخوردار هستند. با این حال سفارت‌خانه بعضی کشورها از شما مدرکی مبنی بر این‌که مدارک شما مورد تایید دولت کشور شماست، می‌خواهند. در این حالت ابتدا باید ترجمه رسمی مدارک خود را تهیه کنید. سپس با مراجعه به دادگستری و وزارت امور خارجه، تاییدیه‌های آن‌‌ها را دریافت کنید.

یکی از خدمات دارالترجمه آنلاین ترجمیک، اخذ تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه است. کافی است که هنگام ثبت سفارش، ذکر کنید که این تاییدات را نیاز دارید. دریافت این تاییدیه‌ها نیازمند اسنادی است. پس از ثبت سفارش، واحد ترجمه رسمی ترجمیک، شما را برای دریافت این اسناد راهنمایی می‌کنند.

سوالات متداول ترجمه رسمی در قیطریه

خیر، لزومی به مراجعه حضوری شما وجود ندارد. ترجمه رسمی مدارک در ترجمیک به صورت کاملا آنلاین انجام می‌شود. برای عدم مراجعه حضوری، کافی است که گزینه تحویل و دریافت مدارک با پیک را انتخاب کنید.
خیر، تعرفه خدمات ترجمه رسمی ترجمیک مطابق با نرخ‌نامه قوه قضاییه است. تنها در صورت استفاده از خدمات غیرحضوری باید هزینه پیک را بپردازید. هزینه پیک برای منطقه تهرانسر برابر با {{ 90000| number:0 | pNumber}} تومان است که البته در صورتی که سفارش شما بیشتر از {{ 1000000| number:0 | pNumber}} تومان باشد، این هزینه برای شما رایگان خواهد بود.
بله، در صورتی که به این تاییدات نیاز دارید، کافی است که هنگام ثبت سفارش، این مورد را ذکر کنید.
برای ثبت سفارش کافی است که به صفحه ثبت سفارش ترجمه رسمی مراجعه کنید. پس از انتخاب زبان و نوع مدرک، اسکن مدارک خود را بارگذاری کنید. پس از آن برای تحویل مدارک با شما هماهنگ می‌شود.
کافی است با شماره ۶۷۲۳۵۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید تا واحد پشتیبانی ترجمه رسمی شما را راهنمایی کنند.
مشاهده سوالات بیشتر
درباره ترجمیک

ترجمیک، بزرگ‌ترین پلتفرم خدمات زبانی (ترجمه، ویرایش و تولید محتوا) در ایران و یک شرکت خلاق و پیشرو مستقر در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف است. مترجمان، ویراستاران، نویسندگان و گویندگان ایرانی و خارجی ما در زمینه فعالیت خود بسیار ماهر و با تجربه هستند.

ما در ترجمیک، خدمات تخصصی مختلفی را از قبیل ترجمه تخصصی متون، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب، ترجمه همزمان، ترجمه رسمی مدارک، ویراستاری نیتیو مقالات و متون و تولید محتوای متنی و صوتی ارائه می‌کنیم.

شبکه‌های اجتماعی

© تمامی حقوق مادی و معنوی برای موسسه فرهنگی هنری آوای هوشمند سخن (ترجمیک) محفوظ است.
www.tarjomic.com - ۱۴۰۱