ترجمه رسمی | ترجمه رسمی آنلاین

ترجمیک؛ رتبه یک ترجمه، ویرایش و تولید محتوا

اگر به دنبال ترجمه رسمی مدارک‌تان در کوتاه‌ترین زمان و با مناسب‌ترین قیمت هستید، به صفحه درستی آمده‌اید. دارالترجمه رسمی آنلاین ترجمیک با همراهی مترجمان رسمی قوه قضاییه و دارالترجمه‌های رسمی، خدمات ترجمه رسمی را در سراسر ایران ارائه می‌دهد.

ترجمه رسمی مدارک در ترجمیک
پشتیبانی پشتیبانی شبانه‌روزی
محرمانگی محرمانگی بالا
عدم نیاز به مراجعه حضوری عدم نیاز به مراجعه حضوری
اخذ تاییدات اخذ آپوستیل و تاییدات خارجه و دادگستری

خدمات ترجمه رسمی آنلاین

ترجمه رسمی اسناد و مدارک توسط مترجمان رسمی قوه قضائیه انجام می‌شود. ترجمه رسمی مدارک توسط نهادها، سازمان‌ها و سفارت‌خانه‌های کشورهای مختلف، به رسمیت شناخته می‌شود. این رسمیت، زمانی نشان داده می‌شود که ترجمه روی سربرگ مترجم رسمی قوه قضاییه چاپ، مهر و امضا شده باشد.

برای ترجمه رسمی مدارک خود در سریع‌ترین زمان و به صورت آنلاین یا فیزیکی، سفارش ترجمه رسمی خود را به دارالترجمه آنلاین ترجمیک بسپارید.

ترجمه رسمی

هزینه ترجمه رسمی ۱۴۰۳

نرخ خدمات ترجمه رسمی هر ساله از سوی اداره امور مترجمان قوه قضائیه تعیین می‌شود. در موسسه ترجمیک برای ترجمه رسمی مدارک، همین نرخ‌نامه مبنای عمل قرار گرفته است.
در جدول پایین تعرفه ترجمه رسمی مدارک بر حسب نوع مدرک آورده شده است. توجه داشته باشید که هزینه ترجمه رسمی مدارک برای زبان انگلیسی با سایر زبان‌ها متفاوت است.
نمایش بیشتر نمایش کمتر
# عنوان فارسی به انگلیسی سایر زبان‌ها
{{ 1 | pNumber}} شناسنامه {{63000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 75600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 2 | pNumber}} کارت ملی {{54000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 3 | pNumber}} اصل یا رونوشت سند ازدواج {{210000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 265000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 4 | pNumber}} گواهی عدم سوء پیشینه {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 86400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 5 | pNumber}} دانشنامه تحصیلی کارشناسی {{117000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 6 | pNumber}} ریزنمرات دانشگاهی کارشناسی {{46800 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 57600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 7 | pNumber}} گواهی ریز نمرات {{81000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 99000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 8 | pNumber}} مدرک پیش دانشگاهی {{75600 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 90000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 9 | pNumber}} گواهی اشتغال به تحصیل {{81000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 99000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 10 | pNumber}} ریزنمرات ابتدایی راهنمایی و متوسطه {{46800 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 57600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 11 | pNumber}} ریز نمره دبیرستان {{43200 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 54000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 12 | pNumber}} توصیه نامه تحصیلی {{135000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 171000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 13 | pNumber}} دیپلم دبیرستان {{75600 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 90000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 14 | pNumber}} ریز نمره پیش دانشگاهی {{43200 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 54000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 15 | pNumber}} دانشنامه کاردانی {{117000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 16 | pNumber}} ریزنمرات کاردانی {{46800 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 57600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 17 | pNumber}} دانشنامه کارشناسی ارشد {{117000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 18 | pNumber}} ریزنمرات کارشناسی ارشد {{46800 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 57600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 19 | pNumber}} دانشنامه دکتری {{117000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 20 | pNumber}} ریزنمرات دکتری {{46800 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 57600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 21 | pNumber}} سرفصل دروس دانشگاهی {{135000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 22 | pNumber}} گواهی فنی و حرفه ای {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 129600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 23 | pNumber}} قبض آب و برق و تلفن و مالیات {{90000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 24 | pNumber}} هر نوع گواهی {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 25 | pNumber}} سند مالکیت دفترچه‌ای {{207000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 252000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 26 | pNumber}} سند مالکیت تک‌برگی {{297000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 360000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 27 | pNumber}} دفترچه بیمه {{75600 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 90000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 28 | pNumber}} گواهی ولادت {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 86400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 29 | pNumber}} گواهی فوت {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 86400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 30 | pNumber}} اصل یا رونوشت سند طلاق {{203400 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 243000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 31 | pNumber}} کارت پایان خدمت {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 86400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 32 | pNumber}} کارت معافیت {{54000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 33 | pNumber}} گواهینامه رانندگی {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 86400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 34 | pNumber}} سند وسائل نقلیه سبک {{135000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 35 | pNumber}} سند وسائل نقلیه سنگین {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 216000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 36 | pNumber}} گواهی پزشکی {{216000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 261000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 37 | pNumber}} برگ آزمایش پزشکی کوچک {{90000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 38 | pNumber}} برگ آزمایش پزشکی بزرگ {{180000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 216000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 39 | pNumber}} گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 198000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 40 | pNumber}} گواهی‌های اشتغال به کار بدون شرح وظایف {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 41 | pNumber}} گواهی‌های اشتغال به کار با شرح وظایف {{189000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 216000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 42 | pNumber}} گواهی حصر وراثت {{252000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 306000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 43 | pNumber}} گواهی های مالیاتی {{126000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 151200 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 44 | pNumber}} ترازنامه/اظهارنامه مالیاتی {{153000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 180000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 45 | pNumber}} سابقه بیمه {{135000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 126000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 46 | pNumber}} قرارداد بیمه {{288000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 351000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 47 | pNumber}} قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث {{216000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 261000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 48 | pNumber}} گواهی عدم خسارت خودرو {{216000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 261000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 49 | pNumber}} شرکت‌نامه {{252000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 302400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 50 | pNumber}} جواز کسب {{111600 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 133200 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 51 | pNumber}} پروانه مطب {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 129600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 52 | pNumber}} پروانه وکالت {{81000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 99000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 53 | pNumber}} پروانه مهندسی {{144000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 172800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 54 | pNumber}} پروانه بهره برداری {{172800 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 207000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 55 | pNumber}} انواع پروانه و جواز {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 56 | pNumber}} موافقت اصولی {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 189000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 57 | pNumber}} پروانه پایان ساختمان {{144000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 172800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 58 | pNumber}} پروانه دفترچه‌ای یا شناسنامه ساختمان {{144000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 172800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 59 | pNumber}} جواز تاسیس {{171000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 205200 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 60 | pNumber}} بارنامه گمرکی {{183600 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 219600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 61 | pNumber}} وکالت نامه {{252000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 306000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 62 | pNumber}} وکالت نامه بزرگ {{288000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 351000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 63 | pNumber}} حکم هیئت علمی {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 194400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 64 | pNumber}} حکم کارگزینی {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 194400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 65 | pNumber}} انواع قرارداد {{288000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 351000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 66 | pNumber}} کارت نظام پزشکی {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 86400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 67 | pNumber}} کارت نظام مهندسی {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 86400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 68 | pNumber}} کارت بازرگانی هوشمند {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 86400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 69 | pNumber}} کارنامه توصیفی ابتدایی {{189000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 225000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 70 | pNumber}} پرونده حقوقی {{288000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 351000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 71 | pNumber}} مهر برجسته روزنامه رسمی {{54000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 72 | pNumber}} مدارک حسابرسی {{100800 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 121500 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 73 | pNumber}} آگهی روزنامه رسمی {{117000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 74 | pNumber}} اساسنامه {{144000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 180000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 75 | pNumber}} لیست بیمه {{144000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 180000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 76 | pNumber}} اظهارنامه و تقاضانامه ثبت شرکت {{252000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 302400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 77 | pNumber}} روزنامه رسمی تاسیس {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 194400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 78 | pNumber}} ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 79 | pNumber}} کارت مباشرت {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 129600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 80 | pNumber}} دفترچه بازرگانی {{144000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 172800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 81 | pNumber}} کارت شناسایی کارگاه {{138600 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 165600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 82 | pNumber}} فیش حقوقی کوچک {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 126000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 83 | pNumber}} فیش حقوقی مفصل {{144000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 172800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 84 | pNumber}} حکم بازنشستگی بزرگ {{135000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 85 | pNumber}} حکم بازنشستگی کوچک {{81000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 99000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 86 | pNumber}} انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 129600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 87 | pNumber}} موجودی حساب {{48600 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 57600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 88 | pNumber}} پرینت های بانکی کوچک تا 10 سطر {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 89 | pNumber}} پرینت های بانکی بزرگ بیش از 10 سطر {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 194400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 90 | pNumber}} فیش مستمری کوچک {{81000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 99000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 91 | pNumber}} فیش مستمری بزرگ {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 92 | pNumber}} قرارداد استخدامی {{252000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 306000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 93 | pNumber}} برگه مرخصی {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 86400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 94 | pNumber}} تقدیرنامه و لوح سپاس کوچک {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 95 | pNumber}} تقدیرنامه بزرگ {{144000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 18000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 96 | pNumber}} انواع گواهی یا سپرده بانکی {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 126000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 97 | pNumber}} جواز اشتغال به کار {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 129600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 98 | pNumber}} پروانه کسب پزشکی و داروخانه {{111600 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 133200 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 99 | pNumber}} کارت {{54000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 100 | pNumber}} حکم افزایش حقوق {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 194400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 101 | pNumber}} مالیات بر ارث {{189000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 225000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 102 | pNumber}} پروانه نشر {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 129600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 103 | pNumber}} گواهی تجرد {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 86400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 104 | pNumber}} صورت‌جلسه {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 194400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 105 | pNumber}} کارت شناسایی {{54000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 106 | pNumber}} کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 107 | pNumber}} کارت واکسیناسیون بیشتر از سه نوع واکسن {{135000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 171000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 108 | pNumber}} جواز دفن {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 109 | pNumber}} برابر اصل مدارک صادره از خارج {{16200 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 19800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 110 | pNumber}} برابر اصل مدارک صادره از ایران {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 86400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 111 | pNumber}} پاسپورت {{84600 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 100800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 112 | pNumber}} مبایعه نامه با کد رهگیری {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 194400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 113 | pNumber}} اجاره نامه با کد رهگیری {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 194400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 114 | pNumber}} اقرار نامه یا تعهدنامه {{216000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 261000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 115 | pNumber}} استشهادیه {{216000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 261000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 116 | pNumber}} برگ نظریه کارشناسی ملک {{180000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 216000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 117 | pNumber}} استعلام ثبت اسناد {{180000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 216000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 118 | pNumber}} اجاره نامه و مبایعه نامه و بنچاق و قولنامه رسمی {{288000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 351000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 119 | pNumber}} رضایتنامه و صلح نامه {{288000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 351000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 120 | pNumber}} برگ بازجویی وبرگ بازپرسی {{198000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 243000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 121 | pNumber}} برگ سبز گمرکی {{169200 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 203400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 122 | pNumber}} دفترچه وکالت {{153000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 189000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 123 | pNumber}} ابلاغیه و اخطار قضایی {{54000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 64800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 124 | pNumber}} برگه جلب یا احضاریه {{135000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 125 | pNumber}} ریز مکالمات تلفن {{135000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 126 | pNumber}} قیم‌نامه {{189000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 225000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 127 | pNumber}} اساسنامه فرمی هر صفحه {{135000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 128 | pNumber}} آگهی تغییرات {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 129 | pNumber}} گزارش ورود و خروج از کشور {{81000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 99000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 130 | pNumber}} سند تلفن همراه {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان {{ 86400 | number:0 | pNumber}} تومان
نمایش بیشتر نمایش کمتر
چند نکته مهم:
 • برای سفارش‌هایی که مجموع مبلغ سفارش (بدون احتساب تاییدیه‌ها و هزینه خدمات دفتری) بالاتر از {{ 4000000| number:0 | pNumber}} تومان باشد، پیک رایگان برای دریافت مدارک اعزام می‌شود.
 • برای هر سند، مبلغ {{ 40000| number:0 | pNumber}} تومان هزینه خدمات دفتری به کل مبلغ ترجمه اضافه می‌شود.
 • هزینه اخذ هر نسخه اضافی از ترجمه به میزان {{ 30 | number:0 | pNumber}}% کل هزینه ترجمه محاسبه می‌شود.
 • در مواردی مثل شناسنامه، یا اسناد مالکیت، ممکن است بر حسب میزان جزئیات و توضیحات مبلغی اضافه‌تر محاسبه شود.
 • هزینه دریافت مهر تاییدیه دادگستری {{ 100000 | number:0 | pNumber}} تومان برای هر سند و تایید وزارت خارجه {{ 30000 | number:0 | pNumber}} تومان برای هر برگ محاسبه می‌شود.
 • در ترجمیک، ترجمه رسمی فوری نیز انجام می‌شود. در این حالت، زمان تحویل سفارش نصف زمان ترجمه عادی و هزینه آن بیشتر است.

عوامل موثر در محاسبه هزینه ترجمه رسمی

همانطور که اشاره کردیم، هزینه ترجمه رسمی در ایران توسط قوه قضایيه می‌شود. برخی از مدارک هزینه ترجمه ثابتی دارند، اما برخی از مدارک بر اساس حجم و مفاد اضافه در سند، مشمول هزینه اضافی خواهند شد. بد نیست که عوامل موثر بر هزینه ترجمه رسمی را با هم بررسی کنیم.

تحویل غیرحضوری مدارک هزینه ترجمه رسمی مدارک فرمی

مدارک فرمی، دسته‌ای از مدارک هستند که شکل و فرم آن‌ها برای همه افراد ثابت است و تنها اطلاعات درون آن تفاوت دارد. اسنادی مانند شناسنامه و کارت ملی، گواهینامه رانندگی، کارت پایان خدمت و بیشتر اسناد هویتی در دسته مدارک فرمی قرار می‌گیرند. هزینه ترجمه رسمی این اسناد برای همه افراد به یک شکل بوده و نه تنها با وجود موارد خاص-مثل همسر و فرزند در شناسنامه- تغییر می‌کند.

تحویل غیرحضوری مدارک هزینه ترجمه رسمی مدارک غیرفرمی

بر خلاف مدارک فرمی، اسناد غیرفرمی ساختار معینی ندارند و محتوای درون این مدارک با توجه به مفاد آن، متفاوت است.
هزینه ترجمه رسمی این مدارک بر اساس محتوای درون آن تغییر می‌کند.
مدارکی مانند اوراق قضایی، قراردادها، اسناد ملکی و غیره در دسته این مدارک قرار می‌گیرد.

پیک رایگان برای ترجمه رسمی مدارک

برای ترجمه رسمی غیرحضوری مدارک شما، پیک برای ارسال و دریافت مدارک در آدرس موردنظر شما حضور می‌یابد. اگر محل سکونت شما در محدوده مشخص شده زیر است، برای سفارش‌هایی که هزینه ترجمه آن کمتر از {{ 4000000| number:0 | pNumber}} تومان باشد، هزینه ارسال پیک {{ 120000| number:0 | pNumber}} تومان بوده و برای مبالغ بیشتر، پیک به طور کامل رایگان است.
برای شهرستان‌های استان تهران که خارج از ناحیه مشخص شده قرار می‌گیرند و سایر استان‌ها، هزینه پیک یا پست بر عهده سفارش‌دهنده خواهد بود.

پیک ترجمیک

تماس با ما

با شماره تلفن ۶۷۲۳۵۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید.
یا شماره خود را وارد کنید تا باشما تماس گرفته شود.

درمورد قیمت و زمان تحویل سوال دارید؟ درمورد کیفیت و گارانتی سوال دارید؟ درمورد سفارش‌گذاری سوال دارید؟
تماس با ما

مراحل ترجمه رسمی در ترجمیک

ما در دارالترجمه آنلاین ترجمیک، با توجه به سال‌ها تجربه در ارائه خدمات زبانی، شرایطی را فراهم کرده‌ایم تا شما به راحتی و در سریع‌ترین زمان ممکن، سفارش خود را ثبت و آن را تحویل بگیرید.
فرآیند ثبت سفارش در ترجمیک به سادگی و تنها در سه مرحله انجام می‌شود.

ترجمه رسمی
انتخاب و ارسال اسناد

انتخاب و ارسال اسناد

در اولین مرحله، باید زبان مبدا و مقصد را مشخص نمایید. اسناد مدنظر خود از قبیل شناسنامه، ریزنمرات، اسناد حقوقی و ... را در صفحه ارسال سفارش ترجمه رسمی انتخاب و ارسال می‌کنید. برای ارسال مدارک، دو مسیر پیش روی شما قرار دارد.

پردازش سفارش

پردازش سفارش

همکاران ما در واحد پشتیبانی ترجمیک، مدارک شما را دریافت کرده و سفارش شما را برررسی می‌کنند. هم‌چنین در صورت وجود مشکل، به شما برای رفع آن‌کمک می‌کنند.
در صورت تایید، سفارش شما برای ترجمه به مترجم رسمی ارجاع می‌شود.

تعیین مترجم متخصص

تعیین مترجم متخصص

در این مرحله، مترجمان رسمی ترجمیک، ترجمه رسمی مدارک شما را با بیشترین دقت و به بهترین وجه انجام می‌دهند.
اگر به تاییدات وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری نیاز داشته باشید، ترجمیک آن‌ها را برایتان اخذ می‌کند. سپس اسناد و ترجمه آن‌ها تحویل شما داده می‌شود.

تحویل و دریافت حضوری مدارک

در این مرحله از تمام مدارکی که قصد ترجمه رسمی آن را دارید، تصویر کاملا خوانایی را ارسال (بارگذاری-آپلود) نمایید. مدارک توسط مترجم رسمی دریافت می‌گردد و فرآیند ترجمه رسمی آغاز می‌شود.
توجه داشته باشید که در زمان تحویل ترجمه باید همراه با اصل مدارک به آدرسی که ترجمیک مشخص کرده، بروید و ترجمه مدارک را تحویل بگیرید.

ارسال مدارک با پیک و پست

شما می‌توانید برای ارسال و دریافت مدارک از پیک ترجمیک یا پست کمک بگیرید. در صورت سکونت در تهران، پیک معتمد ، برای دریافت اصل مدارک به آدرس شما می‌آید و مدارک‌تان را تحویل می‌گیرد. بعد از پایان فرآیند ترجمه و مهر کردن آن، اصل مدارک و ترجمه رسمی آن توسط پیک به شما تحویل داده خواهد شد.
در صورت سکونت در سایر شهرها و استان‌های ایران، پس از تماس با دارالترجمه ترجمیک و انجام هماهنگی‌های لازم، مدارک را با پست ارسال می‌کنید. پس از اتمام فرایند ترجمه رسمی، مدارک ترجمه‌شده با پست برای شما ارسال می‌شود.

مدارک لازم برای ترجمه رسمی

برای بعضی سفارت‌خانه‌ها و نهادها، علاوه بر ترجمه رسمی، باید مدارک شما توسط دولت کشور تایید شده باشد. در ایران، وظیفه تایید این مدارک بر عهده وزارت امور خارجه و دادگستری است. در فرایند اخذ تاییدات، ارائه اصل مدرک به همراه ترجمه رسمی آن ضروری است.
برای اخذ تاییدات این دو نهاد، ابتدا باید ترجمه رسمی مدارک خود را تهیه و برای دریافت تاییدات اقدام کنید. البته برای اخذ تاییدات بعضی از این مدارک، به اسناد دیگری هم نیاز دارید که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده‌ایم.
# عنوان مدرک الزامات مورد نیاز برای دریافت مهر دادگستری و خارجه
۱ مدارک تحصیلی دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مهر و امضای مسئولین مدرسه، تایید آموزش و پروش منطقه و دریافت تاییدیه آنلاین از سامانه آموزش و پرورش
۲ مدارک تحصیلی دانشگاه‌های وزارت علوم دریافت تاییدیه آنلاین از سامانه سجاد
۳ مدارک تحصیلی دانشگاهی پزشکی تایید وزارت بهداشت (مراجعه حضوری)
۴ مدارک دانشگاه آزاد (غیر پزشکی) دریافت تاییدیه آنلاین از سامانه استعلام مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان
۵ مدارک رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تایید معاونت دانشجویی وزارت بهداشت و درمان پزشکی
۶ گواهی‌ها و پرینت‌های بانکی اخذ مهر امور بین‌الملل همان بانک
۷ مدرک و خلاصه فوت مهر ثبت احوال و شناسنامه باطل شده
۸ گواهی تجرد باید توسط سازمان ثبت احوال محل صدور صادر شده باشد.
۹ سند ازدواج ارائه شناسنامه یکی از زوجین
۱۰ رونوشت ازدواج تایید و مهر دفترخانه و ارائه شناسنامه
۱۱ سند طلاق ارائه شناسنامه و برای رونوشت مهر دفترخانه لازم است.
۱۲ گواهی عدم سوء پیشینه تا یک ماه پس از تاریخ صدور
۱۳ وصیت نامه وصیت نامه در سربرگ محضر با مهر و امضای سر دفتر و همراه با وصی و موصی
۱۴ کارت پایان خدمت یا معافیت با ارائه اصل کارت
۱۵ گواهینامه رانندگی با ارائه اصل کارت
۱۶ گواهی ولادت مهر پزشک و تایید سازمان نظام پزشکی
۱۷ سند مالکیت ممهور به ثبت اسناد در آخرین ستون نقل و انتقال
۱۸ وکالت نامه تایید دفاتر اسناد رسمی و مهر و امضای سر دفتر
۱۹ مبایعه‌نامه یا بیع‌نامه سربرگ محضر با مهر و امضای سردفتر و ارائه اصل سند مالکیت
۲۰ اجاره نامه سربرگ محضر با مهر و امضای سردفتر و ارائه اصل سند مالکیت
۲۱ تعهدنامه سربرگ محضر با مهر و امضای سردفتر
۲۲ تفویض وکالتنامه و سایر نقل و انتقالات سربرگ محضر با مهر و امضای سردفتر
۲۳ اقرارنامه سربرگ محضر با مهر و امضای سردفتر و مدارک با توجه به متن
۲۴ اظهارنامه و دادخواست‌ها در مرحله اول قابل ترجمه و تایید نیست.
۲۵ ارزیابی املاک و مستغلات فقط در صورتی که توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام و کانون کارشناسان دادگستری استان تایید شده باشد.
۲۶ استعلام ثبت اسناد ممهور به مهر ثبت اسناد منطقه

قوانین ترجمه رسمی

ترجمه رسمی در ترجمیک، در چارچوب قوانین کلی ترجمه رسمی اداره امور مترجمان قوه قضائیه صورت می‌گیرد. در این میان، چند قانون ساده نیز در این زمینه وجود دارد که توجه شما به آن قبل از ارسال سفارش ضروری است:

 • ترجمه رسمی مدارک تنها با ارائه اصل مدارک انجام می‌شود و امکان ارائه خدمات با فتوکپی و اسکن مدارک وجود ندارد.
 • در صورت عدم تایید مدارک توسط قوه قضائیه و وزارت خارجه به هر دلیلی، دفتر هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.
 • اخذ مجدد تاییدات پس از پایان سفارش، مستلزم پرداخت هزینه مجدد است.
 • جهت درج صحیح اسامی به انگلیسی، لازم است کپی یا اسکن پاسپورت برای دارالترجمه آنلاین ترجمیک یا دارالترجمه همکار ارسال شود.
 • وجود نقص در مدارک و نداشتن تاییدات لازمه از قبیل مهر و امضا ممکن است که باعث ایجاد تاخیر در روند اخذ تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه شود. در این صورت مسئولیتی متوجه ترجمیک و دارالترجمه همکار ترجمیک نیست.

چرا ترجمه رسمی با ترجمیک؟

ترجمیک، به عنوان اولین پلتفرم خدمات آنلاین ترجمه رسمی در ایران، شرایطی را فراهم کرده تا شما با اعتماد و اطمینان بیش از پیش ترجمه مدارک خود را به ما بسپارید. فراهم کردن این شرایط تنها به منظور راحتی هر چه تمام‌تر شما بوده است.

در ادامه به ویژگی‌های خدمات ترجمه رسمی آنلاین مدارک در موسسه ترجمیک می‌پردازیم.

چرا ترجمیک
ارائه اطلاعات و مشاوره

ارائه اطلاعات و مشاوره

گاهی اطلاع نداشتن از یک موضوع کوچک، کل فرآیند دریافت ویزای شما را با مشکل مواجه می‌کند. شما می‌توانید که پیش از ثبت سفارش ترجمه رسمی خود، با واحد پشتیبانی سفارش‌های ترجمه رسمی در ترجمیک تماس بگیرید و ابهام‌ها و سوالات خود را برای ثبت سفارش برطرف کنید.

شفافیت مراحل و هزینه

شفافیت مراحل و هزینه

شما می‌توانید به صورت لحظه‌ای وضعیت انجام سفارش خود را در پنل‌تان مشاهده کنید. هم‌چنین مطمئن خواهید بود که نرخ‌های پرداختی شما دقیقا مطابق نرخنامه اعلامی از سوی قوه قضائیه است. در دارالترجمه آنلاین ترجمیک هیچ هزینه اضافی از شما دریافت نمی‌شود.

پیک رایگان

پیک رایگان

پیک دارالترجمه مدارک را از شما تحویل خواهد گرفت و پس از پایان ترجمه، مدارک ترجمه شده را به شما تحویل خواهد داد. هزینه این پیک برای سفارش‌هایی که هزینه آن از {{ 4000000| number:0 | pNumber}} تومان بالاتر باشند یا در محدوده جغرافیایی مشخص‌شده قرار گرفته باشند، رایگان است.

ارائه خدمات ترجمه رسمی آنلاین به سراسر کشور

در ترجمیک، از ابتدا تا انتهای فرآیند ترجمه رسمی، به صورت آنلاین انجام می‌شود. بنابراین فرقی نمی‌کند شما ساکن تهران هستید یا شیراز و اصفهان یا سایر شهرهای کشور عزیزمان. ما خدمات ترجمه رسمی را به صورت آنلاین و تحویل و ارسال مدارک را از طریق شرکت پست به شما ارائه می‌دهیم.

توجه داشته باشید که ما در ترجمیک پیگیری کار شما را تا ارائه نسخه نهایی ترجمه به شما انجام می‌دهیم. بنابراین با خیالی آسوده سفارش ترجمه رسمی خود را به ترجمیک بسپارید.

ترجمه رسمی

راهنمای ویدیویی مراحل ترجمه رسمی

ترجمه رسمی قوانین و شرایط خاصی دارد. با توجه به تعداد اسناد و شرایط متفاوت افراد، پیچیدگی‌های زیادی در ترجمه رسمی به وجود آمده است. ما در ترجمیک با تجربه چندساله‌ای که در زمینه ترجمه رسمی داریم، ویدیوهای زیر را در جهت آشنایی بیشتر شما با فرآیندهای ترجمه رسمی آماده کرده‌ایم.

ترجمه رسمی


زبان های ترجمه رسمی زبان‌های ترجمه رسمی در ترجمیک

ترجمیک به کمک مترجمان رسمی مورد تایید قوه قضاییه و مترجمان معتمد سفارت کشورهای مختلف، خدمات ترجمه رسمی آنلاین ارائه می‌کند. این خدمات عمدتا برای ترجمه رسمی مدارک به زبان‌های انگلیسی ، فرانسوی ، روسی و ... ارائه می‌شود.

آدرس های ضروری ترجمه رسمی آدرس‌های ضروری ترجمه رسمی

تمام خدمات ترجمه رسمی در ترجمیک کاملا آنلاین انجام می‌شود. با این وجود برای آسودگی خیال شما مخاطبان گرامی، لیستی از آدرس‌های مورد نیاز در حوزه خدمات ترجمه رسمی (بیشتر برای تایید مدارک) را جمع‌آوری کرده‌ایم.

خدمات ترجمه رسمی در مناطق مختلف تهران

دارالترجمه‌های رسمی همکار با ترجمیک در مناطق بیست‌ودوگانه تهران با کمال افتخار در خدمت شهروندان محترم هستند. لازم به ذکر است که در در هر نقطه‌ای از تهران که باشید، نماینده ترجمیک آماده دریافت و تحویل مدارک شماست.

ترجمه رسمی

ترجمه رسمی چیست؟

ترجمه رسمی در واقع ترجمه اسناد و مدارک به زبان مقصد توسط مترجم مورد تایید قوه قضاییه ، بر روی سربرگ قوه قضاییه و مهمور به مهر رسمی قوه قضاییه است.

ترجمه رسمی تنها باید توسط مترجمان مورد تایید قوه قضاییه انجام شود. هر مدرک هویتی و هر سندی که دارای بار حقوقی و مدرکی باشد، احتمالا به ترجمه رسمی نیاز خواهد داشت. ترجمه رسمی مدارک، توسط نهادها، سازمان‌ها و سفارت‌خانه‌‌های کشورهای گوناگون مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

ترجمه رسمی چیست

تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه

ترجمه رسمی مدارک به تنهایی از اعتبار بالایی برخوردار است. با این‌حال، برای بعضی سفارت‌خانه‌ها، این امر کافی نیست و از شما مدرکی مبنی بر تایید مدارک‌تان توسط دولت کشورتان می‌خواهند. وظیفه تایید مدارک ایرانی بر عهده دادگستری و وزارت امور خارجه است.
برای اخذ تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، ابتدا باید ترجمه رسمی مدارک خود را تهیه کنید. سپس هم خود فرد و هم موسسه ترجمیک می‌توانند این تاییدیه‌ها را دریافت کنند. اگر مایل به اخذ این تاییدیه‌ها توسط موسسه ترجمیک هستید، هنگام ثبت سفارش این مورد را ذکر کنید.

انواع ترجمه رسمی مدارک

از مهمترین مدارکی که به ترجمه رسمی نیاز پیدا می‌کنند، می‌توان به ترجمه رسمی مدارک تحصیلی (مقاطع ابتدایی، تا دیپلم و تمام مدارک مربوط به وزارت علوم و بهداشت)، اسناد ملکی، وکالتنامه‌ها، گواهی سوء پیشینه، گواهی اشتغال، سند ازدواج و طلاق، گواهی‌های پزشکی، برگه‌های معاملات قطعی، کلیه گواهی‌نامه‌های مالی، مبایعه نامه، اجاره نامه، اقرار نامه، تعهدنامه و ترجمه رسمی کلیه مدارک مربوط به شرکت‌ها اعم از اساسنامه، ترازنامه‌های مالی و حقوقی شرکتی اشاره کرد.
ترجمیک ترجمه رسمی انواع مدارک را برای شما انجام می‌دهد.

ترجمه رسمی بدون ارائه اصل مدرک امکان‌پذیر است؟

یکی از سوالات رایج افراد در زمینه ترجمه رسمی این است که آیا امکان ترجمه رسمی مدارک بدون ارائه اصل مدرک (مثلاً با فتوکپی یا اسکن مدرک موردنظر) امکان‌پذیر است یا خیر؟ به صورت کلی پاسخ این سوال، خیر است. برای ترجمه رسمی مترجم باید حتما، اصل مدرک شما را مشاهده کند. بنابراین در صورتی که مدرک شما مفقود شده است یا به هر دلیل دیگری به اصل آن دسترسی ندارید، ابتدا باید برای صدور دوباره آن درخواست و سپس برای ترجمه رسمی اقدام کنید.
تنها حالت استثنا برای مدارکی است که دارای QRCode هستند و امکان اثبات اصالت مدرک به صورت آنلاین وجود دارد. از جمله این مدارک می‌توان به گواهی عدم سوءپیشینه اشاره کرد.

ترجمه رسمی بدون ارائه اصل مدرک امکان‌پذیر است؟

چگونه برای مدارک آپوستیل اخذ کنیم؟

آپوستیل، شیوه‌ای بین‌المللی که است که با استفاده از آن، صحت و اصالت مدارک خود را اثبات می‌کنید. بعضی سفارت‌خانه‌ها از شما آپوستیل هم می‌خواهند. در ایران معادل آپوستیل توسط وزارت امور خارجه صادر می‌شود. برای این‌که، معادل آپوستیل مدارک خود را اخذ کنید، چند مرحله را باید پشت سر بگذرانید.
در گام اول، باید برای تهیه ترجمه رسمی مدارک خود اقدام کنید. پس از آن، باید تاییدات مورد نیاز مدارک خود را دریافت کنید (برای مثال، مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی، باید در سامانه سجاد تایید شود). در گام بعدی، مدارک و ترجمه رسمی آن‌ها باید توسط دادگستری تایید شود. سپس با مراجعه به سامانه میخک، باید تایید آنلاین مدارک (معادل آپوستیل) خود را اخذ کنید. در نهایت نیز با مراجعه حضوری به وزارت امور خارجه، تاییدات وزارت امور خارجه را دریافت خواهید کرد.
البته خبر خوب این است که امکان اخذ تاییدات دادگستری، سامانه میخک و وزارت امور خارجه توسط دارالترجمه آنلاین ترجمیک وجود دارد. در صورت نیاز به اخذ این تاییدات توسط موسسه ترجمیک، هنگام ثبت سفارش این مورد را ذکر کنید.

چگونه برای مدارک آپوستیل اخذ کنیم؟

استخدام و جذب مترجمان رسمی

یکی از سوالات رایج در زمینه ترجمه رسمی، چگونگی انتخاب مترجمان رسمی است. قوه قضاییه هر چند سال یک‌بار، آزمون مترجمی رسمی را برگزار می‌کند. افرادی که در مرحله کتبی قبول شوند، به مرحله شفاهی راه می‌یابند. در صورت گذراندن موفقیت‌آمیز این مرحله و مصاحبه، باید کارآموزی را بگذرانند. افرادی که همه این مراحل را با موفقیت پشت سر بگذرانند، مترجمان رسمی محسوب می‌شوند و به آن‌ها مهر و سربرگ تعلق می‌گیرد.
این مترجمان باید از قوانین و مقررات مترجمان رسمی پیروی کنند و اجازه تغییر در اطلاعات اسناد هنگام ترجمه را ندارند. مترجمان رسمی خود می‌توانند دفتر ترجمه رسمی باز کنند یا این‌که با دارالترجمه‌ها و موسسات ترجمه (حضوری و آنلاین) همکاری کنند.

استخدام و جذب مترجمان رسمی

اگر شما مترجم رسمی هستید، ترجمیک از همکاری با شما استقبال می‌کند. برای ارسال درخواست همکاری، کلیک کنید.

برخی سوالات رایج ترجمه رسمی

ترجمه رسمی نوعی ترجمه قانونی است که تنها توسط مترجمان رسمی قوه قضاییه انجام می‌شود. این نوع ترجمه در سربرگ مترجمان رسمی انجام می‌شود و در پایان نیز مهر مترجمان رسمی بر آن‌ها زده می‌شود. ترجمه رسمی مدارک مورد قبول سازمان‌‌ها، سفارت‌خانه‌ها، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای خارج از کشور است.
برای ثبت سفارش، به صفحه ثبت سفارش ترجمه رسمی مراجعه کنید. پس از انتخاب زبان و وارد کردن اطلاعات سند، سفارش خود را ثبت کنید. پس از آن با شما برای شیوه ارسال مدارک هماهنگ می‌شود. پس از تحویل مدارک، ترجمه رسمی آن‌ها انجام و در نهایت ترجمه رسمی به همراه اصل مدارک به شما تحویل خواهد داده شد.
در هر مرحله‌ای از سفارش که نیاز به کسب اطلاعات بیشتر یا راهنمایی داشتید، کافی است با ترجمیک تماس بگیرید تا واحد پشتیبانی ترجمه رسمی شما را راهنمایی کنند.
شما می‌توانید مدارک خود را هم از طریق حضوری و هم به شیوه ارسال با پیک یا پست ارسال و پس از ترجمه رسمی، مدارک را به همراه ترجمه رسمی آن‌ها، به یکی از این شیوه‌ها تحویل بگیرید. برای هماهنگی ارسال و دریافت مدارک با پشتیبانی ترجمیک در تماس باشید.
به صورت معمول، برای ترجمه رسمی تا ۲ یا ۳ مدرک معمولی (بدون احتساب زمان مورد نیاز برای اخذ تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه)، به ۲ تا ۳ روز کاری نیاز است (در روزهای تعطیل رسمی، ترجمه رسمی انجام نمی‌شود).
خیر! بر خلاف اغلب دارالترجمه‌هایی که در کشور فعال هستند، قیمت‌ها دقیقا مطابق نرخ‌نامه ترجمه رسمی ابلاغی از اداره مترجمان رسمی قوه قضائیه است و هیچ مبلغ اضافه‌ای دریافت نمی گردد.
لطفا با شماره ۶۷۲۳۵۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید.

سوالات و نظرات شما

مرتضی ابد مرتضی ابد

شماره پروانه ترجمه رسمیتون یا اسم مترجم رسمی انگلیسیتون میفرمایید

پاسخ ترجمیک:
سلام، وقت به خیر با توجه به این‌که موسسه ترجمیک با مترجمان رسمی مختلفی همکاری می‌کند، امکان اعلام نام مترجمان وجود ندارد. لطفا با شماره ۶۷۲۳۵۰۰۰ تماس بگیرید و شماره سفارش خود را اعلام کنید تا نام و شماره پروانه مترجم رسمی به شما گفته شود. موفق باشید
گلرخ گلرخ

سلام ممنون از سایت خوب ترجمیک برای خدمات خوب و ب موقع

پاسخ ترجمیک:
سلام، وقت یه خیر خوش‌حالیم که از خدمات ترجمیک راضی بودید. موفق باشید
سارا سارا

سلام، درود بر عوامل خوب ترجمیک. بنده یک سوال داشتم، آیا هزینه ترجمه رسمی سالانه تغییر می‌کنه؟

پاسخ ترجمیک:
سلام، وقت به خیر معمولا بله، هزینه ترجمه رسمی هر ساله توسط کانون مترجمان رسمی اعلام می‌شود که دارالترجمه‌ها نیز طبق آن اقدام به به روزرسانی هزینه‌ها می‌کنند. موفق باشید
علی علی

سلام پاسپورتو برای ترجمه رسمی میشه اسکنشو فرستاد یا حتما باید نسخه فیزیکیشو بفرستیم

پاسخ ترجمیک:
سلام، وقت به خیر امکان ترجمه رسمی با اسکن پاسپورت هم وجود دارد. موفق باشید
آریا آریا

سلام من برخی از مدارکم ترجمه شده هستن و تنها به مهر مترجم رسمی نیاز دارم. آيا این کار ممکنه و ترجمه رسمی به حساب میاد؟؟؟

پاسخ ترجمیک:
سلام، وقت به خیر خیر، این امر ممکن نیست. با توجه به این‌که ترجمه رسمی مسئولیت دارد، مترجم رسمی باید از ابتدا متن را ترجمه کند و امکان ثبت مهر مترجم رسمی بر متنی که توسط فرد دیگری ترجمه شده، وجود ندارد.
بابک بابک

سلام من سه تا مدرک دارم برای ترجمه رسمی به فرانسوی، دارالترجمه شما انجام میده؟

پاسخ ترجمیک:
سلام و وقت به‌خیر بله، ترجمۀ رسمی فرانسوی در ترجمیک توسط مترجم معتمد سفارت فرانسه انجام می‌شود.
کوثر شیبانی کوثر شیبانی

سلام، برای ترجمه رسمی آنلاین که گفتید با انتخاب پیک مدارک رو به پیک تحویل می‌دیم، آيا همون پیک مدارک رو تحویلمون می‌دن؟

پاسخ ترجمیک:
سلام، وقت به خیر در صورتی که تمایل داشته باشید، پیک مدارک را به شما تحویل می‌دهد. در غیر این صورت، خودتان می‌توانید برای دریافت مدارک به همراه ترجمه رسمی آن‌ها به دفتر موسسه ترجمیک مراجعه کنید.
حسین حسین

سلام بنده ترجمه ریز نمرات متوسطه رو به ترکی استانبولی نیاز دارم امکان ترجمه با ارسال آنلاین و دریافت ترجمه آنلاین وجود دارد البته بدون تاییدیه دادگستری و غیره در صورت مثبت بودن هزینه چقدر می شود. با تشکر

پاسخ ترجمیک:
سلام و وقت به‌خیر در حال حاضر ترجمۀ رسمی ترکی استانبولی فعال نیست. با احترام
Saeed Saeed

آیا ترجمه به زبان ایتالیایی برای مدارک هویتی و دانشگاه در شرکت شما مقدور میباشد؟

پاسخ ترجمیک:
با سلام و وقت به‌خیر در حال حاضر ظرفیت ترجمه ایتالیایی به پایان رسیده است.
هلیا هلیا

سلام، برای ترجمه رسمی و تاییدیه سفارت امارات حتما باید اصل مدرک باشه یا کپی برابر اصل هم قبول میکنن؟

پاسخ ترجمیک:
با سلام و وقت به‌خیر برای ترجمه رسمی ارائه اصل مدرک الزامی می‌باشد.
محمد محمد

سلام، اگر فایل پی دی اف گواهی موقت کارشناسی ارشد را برای شما ایمیل کنم، آیا امکان ترجمه ممهور آن وجود دارد؟

پاسخ ترجمیک:
با سلام و وقت به‌خیر برای ترجمه رسمی ارائه اصل مدرک الزامی می‌باشد.
c c

با سلام، برای ترجمه سریع مدارک رسمی (1 یا دو روزه) ، آیا در روزهای تعطیل نیز ترجمه مدارک انجام میشود؟

پاسخ ترجمیک:
سلام، برای ترجمه رسمی فوری در روزهای تعطیل با شماره تلفن 02167235000 تماس بگیرید.
اسدی اسدی

سلام وقت بخیر خسته نباشید. ایمیلی که از یک اداره در آلمان برای من آمده تاکید کرده که حتما مدارک توسط مترجم معتمد سفارت آلمان در ایران انجام بشه و یک لینک هم فرستاده که لیست این مترجمین درش هست اما متاسفانه این لینک فعال نیست. براشون ایمیل زدم که واسم بفرستند این لیست رو ولی هنوز نفرستادن. خواستم بدونم دارالترجمه ترجمیک جز این مترجمین معتمد هست و این لیست رو دارید؟ ممنون

پاسخ ترجمیک:
سلام، متاسفانه در حال حاضر ترجمه رسمی آلمانی در ترجمیک ارائه نمی‌شود.
علی علی

من گواهی پایان دوره دوره متوسطه و ریزنمرات میخوام ترجمه کنم ایا با کپی این مدارک هم میشه ترجمه کرد یا خیر؟

پاسخ ترجمیک:
سلام لطفا در شرایط خاصی این امکان فراهم است، لطفا با شماره تلفن 02167235000 تماس بگیرید. موفق باشید
سید اصغر مرتضوی نیا سید اصغر مرتضوی نیا

اگر کسی رشته دانشگاهیش زبان روسی باشه ولی گرایش مترجمی نباشه ولی بخواد براتون کار ترجمه انجام بده،بازم مدارکش براتون قابل قبول است،در ضمن دانشگاه تهران مدرک گرفته،ممنون میشم جواب بدین،با تشکر

پاسخ ترجمیک:
سلام، بله امکان فعالیت وجود دارد و قبل از شروع کار ارزیابی مهارت شما توسط متخصصین زبان روسی انجام خواهد شد. لطفا فرم ثبت نام مترجم را از این لینک تکمیل نمایید: tarjomic.com/jobapply
حامد حامد

امکانش هست شما فقط مدارک را به انگلیسی ترجمه کنید و برای مهرهای وزارت خارجه و دادگستری خودمان اقدام کنیم یا اینکه همه مراحل به عهده شما میباشد؟

پاسخ ترجمیک:
سلام، بله در صورتی که شما بخواهید تاییدات دادگستری و وزارت خارجه توسط ترجمه تهیه می‌شود و اگر مایل نباشید، می‌توانید خودتان اقدام کنید و صرفا ابطال تمبر دادگستری و وزارت خارجه توسط ترجمیک انجام شود.
آرین آرین

سلام آیا برای ترجمه رسمی مدرک تحصیلی نیاز به اصل مدرک هست یا با اسکن مدرک هم انجام میشه

پاسخ ترجمیک:
سلام، ترجمه با داشتن اسکن مدارک انجام می شود ولی برای تایید نهایی لازم است اصل مدارک توسط مترجم رسمی رویت شود. در این خصوص با همکاران ترجمیک (شماره 02167235000) تماس بگیرید و از مشاوره آن‌ها استفاده نمایید.
فاطمه فاطمه

سلام من پرینت حساب بانکی‌مو می‌خوام ترجمه رسمی کنم به همراه تایید دادگستری، چه اقدامی باید انجام بدم؟

پاسخ ترجمیک:
سلام وقت‌بخیر پرینت حساب پس از مهر و امضا توسط مسئولین شعبه، نیاز است به تایید شعبه بین‌الملل بانک مربوطه نیز برسند و سپس قابل ترجمه و تایید خواهد بود.
کریمی کریمی

برای ترجمه رسمی شناسنامه و ریزنمرات، حتما باید اصل مدارک رو داشته باشیم؟ هزینه چقدره؟

پاسخ ترجمیک:
سلام، بله اصل مدارک برای ارائه ترجمه رسمی ضروری است. در موارد خاص روشی وجود دارد که لطفا با دفتر ترجمیک به شماره تلفن 02167235000 تماس بگیرید.
آرمین آرمین

شما برای ترجمه رسمی پیک رایگان هم دارید؟

پاسخ ترجمیک:
سلام، بله پیک رایگان برای تهران وجود داره و برای سایر شهرستان ها نیز پذیرای مدارک شما از طریق پست هستیم.

ثبت سوال یا نظر

چرا ترجمیک؟

جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی

جامع‌ترین خدمات زبانی


سایت ترجمه ترجمیک بزرگ‌ترین و جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی همانند در ایران است.

دانشگاه شریف

دانشگاه شریف


ترجمیک، شرکتی خلاق، دانشگاهی و توسعه‌یافته در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته شریف است.

اعتماد شرکت‌ها و سازمان

اعتماد شرکت‌ها و سازمان


ترجمیک مورد اعتماد صدها سازمان‌ها دولتی و خصوصی معتبر و شناخته‌شده است.

محرمانگی بالای اسناد

محرمانگی بالای اسناد


در ترجمیک شما می‌توانید از حفظ اسرار و محرمانگی اسناد خود مطمئن باشید.

نماد اعتماد الکترونیک

نماد اعتماد الکترونیک


موسسه ترجمیک در مرکز توسعه تجارت الکترونیک دارای گواهینامه اعتماد می باشد.

پشتیبانی

پشتیبانی ۲۴ ساعته


در ۲۴ ساعت شبانه‌روز از طریق تلفن، تیکت و تلگرام با کارشناسان سایت تماس حاصل فرمایید.
درباره ترجمیک

ترجمیک، بزرگ‌ترین پلتفرم خدمات زبانی (ترجمه، ویرایش و تولید محتوا) در ایران و یک شرکت خلاق و پیشرو مستقر در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف است. مترجمان، ویراستاران، نویسندگان و گویندگان ایرانی و خارجی ما در زمینه فعالیت خود بسیار ماهر و با تجربه هستند.

ما در ترجمیک، خدمات تخصصی مختلفی را از قبیل ترجمه تخصصی متون، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب، ترجمه همزمان، ترجمه رسمی مدارک، ویراستاری نیتیو مقالات و متون و تولید محتوای متنی و صوتی ارائه می‌کنیم.

شبکه‌های اجتماعی

© تمامی حقوق مادی و معنوی برای موسسه فرهنگی هنری آوای هوشمند سخن (ترجمیک) محفوظ است.
www.tarjomic.com - ۱۴۰۲