ترجمه رسمی فرانسوی

ترجمیک؛ رتبه یک ترجمه، ویرایش و تولید محتوا

اگر به خدمات ترجمه رسمی مدارک به زبان فرانسوی نیاز دارید، نگران نباشید! ترجمیک خدمات ترجمه رسمی انواع مدارک از زبان فارسی به فرانسه را با همکاری مترجمان معتمد سفارت فرانسه انجام می‌دهد. تنها با چند کلیک، سفارش ترجمه رسمی مدارک خود به زبان فرانسه را ثبت کنید.

ترجمه فرانسوی
پشتیبانی پشتیبانی شبانه روزی
محرمانگی محرمانگی بالا
عدم نیاز به مراجعه حضوری عدم نیاز به مراجعه حضوری
اخذ تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری اخذ تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری

تعرفه و هزینه ترجمه رسمی فرانسوی

هزینه ترجمه رسمی در ترجمیک منطبق با نرخ‌نامه قوه قضاییه است. با ثبت سفارش ترجمه رسمی در دارالترجمه آنلاین ترجمیک هیچ‌گونه هزینه اضافی از شما دریافت نمی‌شود. برای آشنایی بیشتر با هزینه ترجمه رسمی مدارک از فارسی به فرانسه، جدول پایین را مطالعه کنید.
توجه داشته باشید که هزینه ذکرشده در ادامه، برای ۱ سند است و در صورت افزایش تعداد اسناد، هزینه نیز افزایش می‌یابد.

برای کلیه سفارش‌های ترجمه رسمی مدارک، هزینه برابر است با هزینه ترجمه رسمی مدرک + هزینه خدمات دفتری + ۹٪ مالیات. برای مثال برای ترجمه رسمی کارت ملی از فارسی به فرانسوی، باید مبلغ {{72 |pNumber}} هزار تومان (نرخ‌نامه ترجمه رسمی) + {{ 40000| number:0 | pNumber}} (هزینه دفتری) + ۹٪ مالیات را پرداخت کنید.
هم‌چنین هزینه ترجمه رسمی غیرحضوری با حضوری مدارک تفاوتی ندارد. تنها برای ترجمه رسمی غیرحضوری، باید هزینه پیک یا پست را پرداخت کنید.

نمایش بیشتر نمایش کمتر
# عنوان فارسی به فرانسوی
{{ 1 | pNumber}} شناسنامه {{ 75600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 2 | pNumber}} کارت ملی {{ 72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 3 | pNumber}} اصل یا رونوشت سند ازدواج {{ 265000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 4 | pNumber}} گواهی عدم سوء پیشینه {{ 86400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 5 | pNumber}} دانشنامه کارشناسی {{ 162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 6 | pNumber}} ریزنمرات کارشناسی {{ 57600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 7 | pNumber}} گواهی ریز نمرات {{ 99000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 8 | pNumber}} مدرک پیش دانشگاهی {{ 90000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 9 | pNumber}} گواهی اشتغال به تحصیل {{ 99000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 10 | pNumber}} ریزنمرات ابتدایی راهنمایی و متوسطه {{ 57600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 11 | pNumber}} ریز نمره دبیرستان {{ 54000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 12 | pNumber}} توصیه نامه تحصیلی {{ 171000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 13 | pNumber}} دیپلم دبیرستان {{ 90000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 14 | pNumber}} ریز نمره پیش دانشگاهی {{ 54000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 15 | pNumber}} دانشنامه کاردانی {{ 162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 16 | pNumber}} ریزنمرات کاردانی {{ 57600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 17 | pNumber}} دانشنامه کارشناسی ارشد {{ 162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 18 | pNumber}} ریزنمرات کارشناسی ارشد {{ 57600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 19 | pNumber}} دانشنامه دکتری {{ 162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 20 | pNumber}} ریزنمرات دکتری {{ 57600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 21 | pNumber}} سرفصل دروس دانشگاهی {{ 162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 22 | pNumber}} گواهی فنی و حرفه ای {{ 129600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 23 | pNumber}} قبض آب و برق و تلفن و مالیات {{ 108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 24 | pNumber}} هر نوع گواهی {{ 162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 25 | pNumber}} سند مالکیت دفترچه‌ای {{ 252000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 26 | pNumber}} سند مالکیت تک‌برگی {{ 360000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 27 | pNumber}} دفترچه بیمه {{ 90000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 28 | pNumber}} گواهی ولادت {{ 86400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 29 | pNumber}} گواهی فوت {{ 86400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 30 | pNumber}} اصل یا رونوشت سند طلاق {{ 243000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 31 | pNumber}} کارت پایان خدمت {{ 86400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 32 | pNumber}} کارت معافیت {{ 72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 33 | pNumber}} گواهینامه رانندگی {{ 86400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 34 | pNumber}} سند وسائل نقلیه سبک {{ 162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 35 | pNumber}} سند وسائل نقلیه سنگین {{ 216000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 36 | pNumber}} گواهی پزشکی {{ 261000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 37 | pNumber}} برگ آزمایش پزشکی کوچک {{ 108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 38 | pNumber}} برگ آزمایش پزشکی بزرگ {{ 216000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 39 | pNumber}} گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی {{ 198000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 40 | pNumber}} گواهی‌های اشتغال به کار بدون شرح وظایف {{ 135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 41 | pNumber}} گواهی‌های اشتغال به کار با شرح وظایف {{ 216000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 42 | pNumber}} گواهی حصر وراثت {{ 306000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 43 | pNumber}} گواهی های مالیاتی {{ 151200 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 44 | pNumber}} ترازنامه/اظهارنامه مالیاتی {{ 180000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 45 | pNumber}} سابقه بیمه {{ 126000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 46 | pNumber}} قرارداد بیمه {{ 351000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 47 | pNumber}} قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث {{ 261000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 48 | pNumber}} گواهی عدم خسارت خودرو {{ 261000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 49 | pNumber}} شرکت‌نامه {{ 302400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 50 | pNumber}} جواز کسب {{ 133200 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 51 | pNumber}} پروانه مطب {{ 129600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 52 | pNumber}} پروانه وکالت {{ 99000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 53 | pNumber}} پروانه مهندسی {{ 172800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 54 | pNumber}} پروانه بهره برداری {{ 207000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 55 | pNumber}} انواع پروانه و جواز {{ 135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 56 | pNumber}} موافقت اصولی {{ 189000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 57 | pNumber}} پروانه پایان ساختمان {{ 172800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 58 | pNumber}} پروانه دفترچه‌ای یا شناسنامه ساختمان {{ 172800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 59 | pNumber}} جواز تاسیس {{ 205200 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 60 | pNumber}} بارنامه گمرکی {{ 219600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 61 | pNumber}} وکالت نامه {{ 306000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 62 | pNumber}} وکالت نامه بزرگ {{ 351000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 63 | pNumber}} حکم هیئت علمی {{ 194400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 64 | pNumber}} حکم کارگزینی {{ 194400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 65 | pNumber}} انواع قرارداد {{ 351000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 66 | pNumber}} کارت نظام پزشکی {{ 86400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 67 | pNumber}} کارت نظام مهندسی {{ 86400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 68 | pNumber}} کارت بازرگانی هوشمند {{ 86400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 69 | pNumber}} کارنامه توصیفی ابتدایی {{ 225000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 70 | pNumber}} پرونده حقوقی {{ 351000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 71 | pNumber}} مهر برجسته روزنامه رسمی {{ 72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 72 | pNumber}} مدارک حسابرسی {{ 121500 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 73 | pNumber}} آگهی روزنامه رسمی {{ 162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 74 | pNumber}} اساسنامه {{ 180000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 75 | pNumber}} لیست بیمه {{ 180000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 76 | pNumber}} اظهارنامه و تقاضانامه ثبت شرکت {{ 302400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 77 | pNumber}} روزنامه رسمی تاسیس {{ 194400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 78 | pNumber}} ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع {{ 135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 79 | pNumber}} کارت مباشرت {{ 129600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 80 | pNumber}} دفترچه بازرگانی {{ 172800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 81 | pNumber}} کارت شناسایی کارگاه {{ 165600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 82 | pNumber}} فیش حقوقی کوچک {{ 126000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 83 | pNumber}} فیش حقوقی مفصل {{ 172800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 84 | pNumber}} حکم بازنشستگی بزرگ {{ 162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 85 | pNumber}} حکم بازنشستگی کوچک {{ 99000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 86 | pNumber}} انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه {{ 129600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 87 | pNumber}} موجودی حساب {{ 57600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 88 | pNumber}} پرینت های بانکی کوچک تا 10 سطر {{ 135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 89 | pNumber}} پرینت های بانکی بزرگ بیش از 10 سطر {{ 194400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 90 | pNumber}} فیش مستمری کوچک {{ 99000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 91 | pNumber}} فیش مستمری بزرگ {{ 135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 92 | pNumber}} قرارداد استخدامی {{ 306000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 93 | pNumber}} برگه مرخصی {{ 86400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 94 | pNumber}} تقدیرنامه و لوح سپاس کوچک {{ 135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 95 | pNumber}} تقدیرنامه بزرگ {{ 18000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 96 | pNumber}} انواع گواهی یا سپرده بانکی {{ 126000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 97 | pNumber}} جواز اشتغال به کار {{ 129600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 98 | pNumber}} پروانه کسب پزشکی و داروخانه {{ 133200 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 99 | pNumber}} کارت {{ 72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 100 | pNumber}} حکم افزایش حقوق {{ 194400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 101 | pNumber}} مالیات بر ارث {{ 225000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 102 | pNumber}} پروانه نشر {{ 129600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 103 | pNumber}} گواهی تجرد {{ 86400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 104 | pNumber}} صورت‌جلسه {{ 194400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 105 | pNumber}} کارت شناسایی {{ 72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 106 | pNumber}} کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن {{ 135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 107 | pNumber}} کارت واکسیناسیون بیشتر از سه نوع واکسن {{ 171000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 108 | pNumber}} جواز دفن {{ 135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 109 | pNumber}} برابر اصل مدارک صادره از خارج {{ 19800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 110 | pNumber}} برابر اصل مدارک صادره از ایران {{ 86400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 111 | pNumber}} پاسپورت {{ 100800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 112 | pNumber}} مبایعه نامه با کد رهگیری {{ 194400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 113 | pNumber}} اجاره نامه با کد رهگیری {{ 194400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 114 | pNumber}} اقرار نامه یا تعهدنامه {{ 261000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 115 | pNumber}} استشهادیه {{ 261000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 116 | pNumber}} برگ نظریه کارشناسی ملک {{ 216000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 117 | pNumber}} استعلام ثبت اسناد {{ 216000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 118 | pNumber}} اجاره نامه و مبایعه نامه و بنچاق و قولنامه رسمی {{ 351000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 119 | pNumber}} رضایتنامه و صلح نامه {{ 351000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 120 | pNumber}} برگ بازجویی وبرگ بازپرسی {{ 243000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 121 | pNumber}} برگ سبز گمرکی {{ 203400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 122 | pNumber}} دفترچه وکالت {{ 189000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 123 | pNumber}} ابلاغیه و اخطار قضایی {{ 64800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 124 | pNumber}} برگه جلب یا احضاریه {{ 162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 125 | pNumber}} ریز مکالمات تلفن {{ 162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 126 | pNumber}} قیم‌نامه {{ 225000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 127 | pNumber}} اساسنامه فرمی هر صفحه {{ 162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 128 | pNumber}} آگهی تغییرات {{ 135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 129 | pNumber}} گزارش ورود و خروج از کشور {{ 99000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{ 130 | pNumber}} سند تلفن همراه {{ 86400 | number:0 | pNumber}} تومان
نمایش بیشتر نمایش کمتر

پیک رایگان برای ترجمه رسمی مدارک

برای ترجمه رسمی غیرحضوری مدارک شما، پیک برای ارسال و دریافت مدارک در آدرس موردنظر شما حضور می‌یابد. اگر محل سکونت شما در محدوده مشخص شده زیر است، برای سفارش‌هایی که هزینه ترجمه آن کمتر از {{ 4000000| number:0 | pNumber}} تومان باشد، هزینه ارسال پیک {{ 120000| number:0 | pNumber}} تومان بوده و برای مبالغ بیشتر، پیک به طور کامل رایگان است.
برای شهرستان‌های استان تهران که خارج از ناحیه مشخص شده قرار می‌گیرند و سایر استان‌ها، هزینه پیک یا پست بر عهده سفارش‌دهنده خواهد بود.

پیک ترجمیک

تاییدیه وزارت خارجه و دادگستری برای سفارت‌خانه فرانسه

برای تحویل یک سند به یک سازمان یا سفارت‌خانه خارجی، معمولا از شما خواسته می‌شود که تایید دولت کشور خود برای اصالت و صحت مدرک خود را اخذ کنید. در این حالت، پس از ترجمه رسمی مدارک خود، باید تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه را اخذ کنید.
در بیشتر موارد، در صورتی که ترجمه رسمی مدارک توسط مترجم متعمد سفارت‌خانه فرانسه در ایران انجام شود، سفارت‌خانه از شما تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه را نمی‌خواهد.

تاییدیه برای سفارت‌خانه فرانسه

توجه: مترجم رسمی ترجمیک، جزو مترجمان معتمد سفارت‌خانه فرانسه در ایران است. بنابراین در صورت ثبت سفارش ترجمه رسمی فرانسوی در سایت ترجمه ترجمیک، در بیشتر موارد نیازی به پرداخت هزینه تاییدات وزارت امور خارجه نخواهید.با این حال، برای ترجمه رسمی بعضی مدارک برای سفارت‌خانه فرانسه، به تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه نیاز خواهید داشت.

در صورت تمایل، موسسه ترجمیک این تاییدات را برای شما اخذ می‌کند. کافی است که هنگام ثبت سفارش، گزینه اخذ تاییدات را فعال کنید.
حتما قبل از ترجمه رسمی، از سفارت‌خانه فرانسه در تهران بپرسید که آیا مدرک شما به تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه نیاز دارد یا صرف ترجمه رسمی توسط مترجم معتمد سفارت، کفایت می‌کند.

مدارک لازم برای اخذ تاییدات دادگستری و وزارت امورخارجه

اگر به دریافت تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه نیاز داشته باشید، برای برخی اسناد باید مدارکی را ارائه دهید. در جدول زیر این جزئیات این مدارک آمده است.

# عنوان مدرک الزامات مورد نیاز برای دریافت مهر دادگستری و خارجه
۱ مدارک تحصیلی دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مهر و امضای مسئولین مدرسه، تایید آموزش و پروش منطقه و دریافت تاییدیه آنلاین از سامانه آموزش و پرورش
۲ مدارک تحصیلی دانشگاه‌های وزارت علوم دریافت تاییدیه آنلاین از سامانه سجاد
۳ مدارک تحصیلی دانشگاهی پزشکی تایید وزارت بهداشت (مراجعه حضوری)
۴ مدارک دانشگاه آزاد (غیر پزشکی) دریافت تاییدیه آنلاین از سامانه استعلام مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان
۵ مدارک رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تایید معاونت دانشجویی وزارت بهداشت و درمان پزشکی
۶ گواهی‌ها و پرینت‌های بانکی اخذ مهر امور بین‌الملل همان بانک
۷ مدرک و خلاصه فوت مهر ثبت احوال و شناسنامه باطل شده
۸ گواهی تجرد باید توسط سازمان ثبت احوال محل صدور صادر شده باشد.
۹ سند ازدواج ارائه شناسنامه یکی از زوجین
۱۰ رونوشت ازدواج تایید و مهر دفترخانه و ارائه شناسنامه
۱۱ سند طلاق ارائه شناسنامه و برای رونوشت مهر دفترخانه لازم است.
۱۲ گواهی عدم سوء پیشینه تا یک ماه پس از تاریخ صدور
۱۳ وصیت نامه وصیت نامه در سربرگ محضر با مهر و امضای سر دفتر و همراه با وصی و موصی
۱۴ کارت پایان خدمت یا معافیت با ارائه اصل کارت
۱۵ گواهینامه رانندگی با ارائه اصل کارت
۱۶ گواهی ولادت مهر پزشک و تایید سازمان نظام پزشکی
۱۷ سند مالکیت ممهور به ثبت اسناد در آخرین ستون نقل و انتقال
۱۸ وکالت نامه تایید دفاتر اسناد رسمی و مهر و امضای سر دفتر
۱۹ مبایعه‌نامه یا بیع‌نامه سربرگ محضر با مهر و امضای سردفتر و ارائه اصل سند مالکیت
۲۰ اجاره نامه سربرگ محضر با مهر و امضای سردفتر و ارائه اصل سند مالکیت
۲۱ تعهدنامه سربرگ محضر با مهر و امضای سردفتر
۲۲ تفویض وکالتنامه و سایر نقل و انتقالات سربرگ محضر با مهر و امضای سردفتر
۲۳ اقرارنامه سربرگ محضر با مهر و امضای سردفتر و مدارک با توجه به متن
۲۴ اظهارنامه و دادخواست‌ها در مرحله اول قابل ترجمه و تایید نیست.
۲۵ ارزیابی املاک و مستغلات فقط در صورتی که توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام و کانون کارشناسان دادگستری استان تایید شده باشد.
۲۶ استعلام ثبت اسناد ممهور به مهر ثبت اسناد منطقه

تماس با ما

با شماره تلفن ۶۷۲۳۵۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید.
یا شماره خود را وارد کنید تا باشما تماس گرفته شود.

درمورد قیمت و زمان تحویل سوال دارید؟ درمورد کیفیت و گارانتی سوال دارید؟ درمورد سفارش‌گذاری سوال دارید؟
تماس با ما

راهنمای ثبت سفارش ترجمه رسمی مدارک

ثبت سفارش ترجمه رسمی در ترجمیک پیچیده نیست. فرایند ثبت سفارش ترجمه رسمی مدارک در ترجمیک به سادگی و تنها در سه مرحله انجام می‌شود.

مرحله اول مرحله اول: انتخاب و ارسال اسناد

در اولین مرحله، باید زبان مقصد را مشخص نمایید. اسناد مدنظر خود از قبیل شناسنامه، ریزنمرات، اسناد حقوقی و ... را در صفحه ارسال سفارش ترجمه رسمی انتخاب و ارسال می‌کنید. برای ارسال مدارک، دو مسیر پیش روی شما قرار دارد.
(برای کاهش شلوغی صفحه، در صورتی که روی هر کدام از گزینه‌ها کلیک کرد، متن آن برایشان نشان داده شود.)

تحویل و دریافت حضوری مدارک

در این مرحله از تمام مدارکی که قصد ترجمه رسمی آن را دارید، تصویر کاملا خوانایی را ارسال (بارگذاری-آپلود) نمایید. مدارک توسط مترجم رسمی دریافت می‌گردد و فرآیند ترجمه رسمی آغاز می‌شود.
توجه داشته باشید که در زمان تحویل ترجمه باید همراه با اصل مدارک به آدرسی که ترجمیک مشخص کرده، بروید و ترجمه مدارک را تحویل بگیرید.

ارسال مدارک با پیک و پست

شما می‌توانید برای ارسال و دریافت مدارک از پیک ترجمیک یا پست کمک بگیرید. در صورت سکونت در تهران، پیک معتمد ، برای دریافت اصل مدارک به آدرس شما می‌آید و مدارک‌تان را تحویل می‌گیرد. بعد از پایان فرآیند ترجمه و مهر کردن آن، اصل مدارک و ترجمه رسمی آن توسط پیک به شما تحویل داده خواهد شد.
در صورت سکونت در سایر شهرها و استان‌های ایران، پس از تماس با دارالترجمه ترجمیک و انجام هماهنگی‌های لازم، مدارک را با پست ارسال می‌کنید. پس از اتمام فرایند ترجمه رسمی، مدارک ترجمه‌شده با پست برای شما ارسال می‌شود.

مرحله دوم مرحله دوم: پردازش سفارش

همکاران ما در واحد پشتیبانی ترجمیک، سفارش شما را دریافت کرده و بررسی می‌کنند. در این مرحله اگر اسناد شما برای ترجمه مشکلی داشته باشد، به شما کمک می‌کنند تا این مشکلات برطرف شود.
در صورت تایید، سفارش شما برای ترجمه به مترجم رسمی ارجاع می‌شود.

مرحله سوم مرحله سوم: ترجمه و تحویل سفارش

در این مرحله، مترجمان رسمی دارالترجمه آنلاین ترجمیک، ترجمه رسمی مدارک شما را با بیشترین دقت و به بهترین وجه انجام می‌دهند.
اگر به تاییدات ادارات دولتی همچون وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری نیاز داشته باشید، دارالترجمه آنلاین ترجمیک این تاییدات را برای شما اخذ می‌کند. پس از انجام سفارش ترجمه رسمی شما، اسناد ترجمه‌شده با پیک به شما تحویل داده می‌شود.

کاربرد ترجمه رسمی فرانسوی

به ویزای تحصیلی، کاری یا گردشگری فرانسه نیاز دارید؟ پس حتما با ترجمه رسمی آشنا هستید. وقتی در مسیر فرایند اخذ ویزا قرار می‌گیرید، یکی از مدارکی که از شما می‌خواهند، ترجمه رسمی مدارک‌تان است‌. ترجمه رسمی تنها توسط مترجمان رسمی قوه قضاییه انجام می‌شود و در تمامی کشورها دارای اعتبار است. ترجمه رسمی فرانسوی نیز برای ارائه ترجمه مدارک‌تان به سفارت‌خانه فرانسه در ایران و سایر نهادهای فرانسه استفاده می‌شود. توجه داشته باشید که ترجمه رسمی دارای اعتبار مشخصی است. معمولا ترجمه رسمی مدارک بین ۶ ماه تا ۱ سال اعتبار دارد (اعتبار ترجمه رسمی گواهی عدم سوپیشینه، ۲ ماه است).

کاربرد ترجمه رسمی فرانسوی

راهنمای ویدیویی مراحل ترجمه رسمی

ترجمه رسمی قوانین و شرایط خاصی دارد. با توجه به تعداد اسناد و شرایط متفاوت افراد، پیچیدگی‌های زیادی در ترجمه رسمی به وجود آمده است. ما در ترجمیک با تجربه چندساله‌ای که در زمینه ترجمه رسمی داریم، ویدیوهای زیر را در جهت آشنایی بیشتر شما با فرآیندهای ترجمه رسمی آماده کرده‌ایم.

ترجمه رسمی


سوالات متداول سوالات متداول

بله، ترجمه رسمی مدارک شما از فارسی به فرانسوی در ترجمیک، توسط مترجم معتمد سفارت‌خانه فرانسه در ایران انجام می‌شود.

کلیه مدارکی که دارای ارزش قانونی هستند و امکان تایید صحت و اصالت آن‌ها وجود دارد، ترجمه رسمی می‌شوند. از جمله این مدارک می‌توان به کارت ملی، شناسنامه، اسناد ازدواج و طلاق، مدارک تحصیلی، تقدیرنامه‌ها، اسناد مالی و ... اشاره کرد.

هزینه خدمات ترجمه رسمی در ترجمیک، بر مبنای نرخ‌نامه قوه‌ قضاییه محاسبه می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، به صفحه هزینه ترجمه رسمی مراجعه کنید.

بله، کافی است که هنگام ثبت سفارش، گزینه ترجمه رسمی فوری را انتخاب کنید. در این حالت با پرداخت هزینه بیشتر، ترجمه رسمی مدارک شما در نصف مدت زمان معمول انجام می‌شود.

بله، در صورت نیاز به اخذ این تاییدات توسط ترجمیک، گزینه اخذ تاییدات را در هنگام ثبت سفارش، فعال کنید. هزینه دریافت این تاییدات به صورت جداگانه روی سفارش شما محاسبه می‌شود.

برای ثبت سفارش، به صفحه ثبت سفارش ترجمه رسمی مراجعه کنید. پس از انتخاب زبان و وارد کردن اطلاعات سند، سفارش خود را ثبت کنید. پس از آن با شما برای شیوه ارسال مدارک هماهنگ می‌شود. پس از تحویل مدارک، ترجمه رسمی آن‌ها انجام و در نهایت ترجمه رسمی به همراه اصل مدارک به شما تحویل خواهد داده شد.
در هر مرحله‌ای از سفارش که نیاز به کسب اطلاعات بیشتر یا راهنمایی داشتید، کافی است با ترجمیک تماس بگیرید تا واحد پشتیبانی ترجمه رسمی شما را راهنمایی کنند.

شما می‌توانید مدارک خود را هم از طریق حضوری و هم به شیوه ارسال با پیک یا پست ارسال و پس از ترجمه رسمی، مدارک را به همراه ترجمه رسمی آن‌ها، به یکی از این شیوه‌ها تحویل بگیرید. برای هماهنگی ارسال و دریافت مدارک با پشتیبانی ترجمیک در تماس باشید.

برای محدوده مشخص شده در تهران، برای سفارش‌هایی که هزینه ترجمه آن کمتر از 4000000| number:0 | pNumber}} تومان باشد، هزینه ارسال پیک 120000| number:0 | pNumber}} تومان بوده و برای مبالغ بیشتر، پیک به طور کامل رایگان است.
هم‌چنین برای شهرستان‌های استان تهران که خارج از ناحیه مشخص شده قرار می‌گیرند و سایر استان‌ها، هزینه پیک یا پست بر عهده سفارش‌دهنده خواهد بود.

بله، چون اعتبار مدرک تمام شده است، ترجمه رسمی باید از ابتدا انجام شود و کلیه مراحل و هزینه همانند سفارش‌های عادی محاسبه می‌شود.

زبان‌های ترجمه

زبان‌های ترجمه

ترجمیک، یک پلتفرم جامع ترجمه و خدمات زبانی است که در بیش از ۳۰ زبان مختلف خدمات ارائه می‌کند. مهم‌ترین زبان‌های موجود عبارتند از: فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسوی، چینی، روسی، آلمانی، اسپانیایی، کره‌ایی، ژاپنی و اکراینی.

گارانتی دائمی خدمات

گارانتی دائمی خدمات

برای تمام سفارشات گارانتی کیفیت و زمان تحویل وجود دارد.
بر روی سفارشات طلایی و طلایی بازخوانی تا اعلام نظر داور گارانتی کیفیت وجود دارد و در صورت تاخیر مطابق قوانین ترجمیک هزینه برگشت خواهد شد.

محرمانگی اطلاعات

محرمانگی اطلاعات

ترجمیک از نظر اخلاقی، قانونی (مطابق ماده ۶۴ و ۷۵ قانون تجارت الکترونیک) و حرفه‌ای خود را موظف به حفظ و حراست از اطلاعات شخصی و تمام اطلاعاتی که مشتریان در سایت بارگذاری می‌کنند، می‌داند.

چرا ترجمیک؟

جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی

جامع‌ترین خدمات زبانی


سایت ترجمه ترجمیک بزرگ‌ترین و جامع‌ترین پلتفرم خدمات زبانی همانند در ایران است.

دانشگاه شریف

دانشگاه شریف


ترجمیک، شرکتی خلاق، دانشگاهی و توسعه‌یافته در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته شریف است.

محرمانگی بالای اسناد

محرمانگی بالای اسناد


در ترجمیک شما می‌توانید از حفظ اسرار و محرمانگی اسناد خود مطمئن باشید.

نماد اعتماد الکترونیک

نماد اعتماد الکترونیک


موسسه ترجمیک در مرکز توسعه تجارت الکترونیک دارای گواهینامه اعتماد می باشد.


آخرین مطالب وبلاگ ترجمیک