ترجمه رسمی مدارک در محله افسریه

ترجمه رسمی مدارک در محله افسریه

یکی از خدمات دارالترجمه آنلاین ترجمیک در محله افسریه، ارائه خدمات ترجمه رسمی مدارک بدون نیاز به مراجعه حضوری است. بنابراین اگر ساکن افسریه هستید، به راحتی سفارش ترجمه رسمی مدارک خود را در دارالترجمه آنلاین ترجمیک ثبت کنید.

ترجمه رسمی مدارک در محله افسریه
پشتیبانی شبانه روزی پشتیبانی شبانه روزی پشتیبانی
کاملا آنلاین کاملا آنلاین کاملا آنلاین
محرمانگی بالا محرمانگی بالا محرمانگی بالا
ارسال و دریافت مدارک به وسیله پیک ارسال و دریافت مدارک به وسیله پیک ارسال و دریافت مدارک

هزینه ترجمه رسمی مدارک در افسریه

تعرفه خدمات ترجمه رسمی در دارالترجمه آنلاین ترجمیک، بر اساس نرخ‌نامه اعلامی از سوی قوه قضاییه محاسبه می‌شود. در هر نقطه‌ای از محله افسریه که زندگی می‌کنید، از جدول زیر برای محاسبه هزینه ترجمه رسمی مدارک خود استفاده کنید.

نمایش بیشتر نمایش کمتر
ردیف عنوان فارسی به انگلیسی
{{1 | pNumber}} شناسنامه {{63000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{2 | pNumber}} اساسنامه {{144000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{3 | pNumber}} انواع پروانه و جواز {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{4 | pNumber}} پروانه بهره برداری {{172800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{5 | pNumber}} پروانه مهندسی {{144000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{6 | pNumber}} پروانه وکالت {{81000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{7 | pNumber}} پروانه مطب {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{8 | pNumber}} کارت مباشرت {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{9 | pNumber}} جواز کسب {{111600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{10 | pNumber}} ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{11 | pNumber}} شرکت‌نامه {{252000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{12 | pNumber}} روزنامه رسمی تاسیس {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{13 | pNumber}} اظهارنامه و تقاضانامه ثبت شرکت {{252000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{14 | pNumber}} لیست بیمه {{144000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{15 | pNumber}} ترازنامه/اظهارنامه مالیاتی {{153000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{16 | pNumber}} آگهی روزنامه رسمی {{117000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{17 | pNumber}} پروانه پایان ساختمان {{144000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{18 | pNumber}} مدارک حسابرسی {{100800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{19 | pNumber}} مهر برجسته روزنامه رسمی {{54000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{20 | pNumber}} گواهی های مالیاتی {{126000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{21 | pNumber}} آگهی تغییرات {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{22 | pNumber}} اساسنامه فرمی هر صفحه {{135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{23 | pNumber}} کارنامه توصیفی ابتدایی {{189000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{24 | pNumber}} گواهی ریز نمرات {{81000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{25 | pNumber}} توصیه نامه تحصیلی {{135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{26 | pNumber}} گواهی اشتغال به تحصیل {{81000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{27 | pNumber}} ریزنمرات ابتدایی راهنمایی و متوسطه {{79200 | number:0 | pNumber}} تومان
{{28 | pNumber}} سرفصل دروس دانشگاهی {{135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{29 | pNumber}} گواهی فنی‌وحرفه ای {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{30 | pNumber}} قیم‌نامه {{189000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{31 | pNumber}} صورت‌جلسه {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{32 | pNumber}} موافقت اصولی {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{33 | pNumber}} پروانه دفترچه‌ای یا شناسنامه ساختمان {{144000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{34 | pNumber}} پرونده حقوقی {{288000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{35 | pNumber}} گواهی‌های اشتغال به کار با شرح وظایف {{189000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{36 | pNumber}} ریز نمره پیش دانشگاهی {{43200 | number:0 | pNumber}} تومان
{{37 | pNumber}} دیپلم دبیرستان {{75600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{38 | pNumber}} گواهی پزشکی {{216000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{39 | pNumber}} قرارداد بیمه {{288000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{40 | pNumber}} پروانه نشر {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{41 | pNumber}} مالیات بر ارث {{189000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{42 | pNumber}} قرارداد استخدامی {{252000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{43 | pNumber}} پرینت های بانکی بزرگ بیش از 10 سطر {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{44 | pNumber}} حکم افزایش حقوق {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{45 | pNumber}} فیش مستمری بزرگ {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{46 | pNumber}} فیش مستمری کوچک {{81000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{47 | pNumber}} حکم بازنشستگی کوچک {{81000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{48 | pNumber}} جواز اشتغال به کار {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{49 | pNumber}} پرینت های بانکی کوچک تا 10 سطر {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{50 | pNumber}} جواز تاسیس {{171000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{51 | pNumber}} حکم بازنشستگی بزرگ {{135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{52 | pNumber}} انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{53 | pNumber}} انواع گواهی یا سپرده بانکی {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{54 | pNumber}} فیش حقوقی مفصل {{144000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{55 | pNumber}} سابقه بیمه {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{56 | pNumber}} کارت {{54000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{57 | pNumber}} پروانه کسب پزشکی و داروخانه {{111600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{58 | pNumber}} موجودی حساب {{48600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{59 | pNumber}} فیش حقوقی کوچک {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{60 | pNumber}} قبض آب و برق و تلفن و مالیات {{90000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{61 | pNumber}} گواهی‌های اشتغال به کار بدون شرح وظایف {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{62 | pNumber}} کارت شناسایی کارگاه {{138600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{63 | pNumber}} دفترچه بازرگانی {{144000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{64 | pNumber}} بارنامه گمرکی {{183600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{65 | pNumber}} سند وسائل نقلیه سنگین {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{66 | pNumber}} قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث {{216000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{67 | pNumber}} کارت ملی {{54000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{68 | pNumber}} کارت پایان خدمت {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{69 | pNumber}} تقدیرنامه بزرگ {{144000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{70 | pNumber}} تقدیرنامه و لوح سپاس کوچک {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{71 | pNumber}} کارت نظام مهندسی {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{72 | pNumber}} کارت نظام پزشکی {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{73 | pNumber}} برگه مرخصی {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{74 | pNumber}} کارت معافیت {{54000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{75 | pNumber}} گواهی فوت {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{76 | pNumber}} برابر اصل مدارک صادره از ایران {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{77 | pNumber}} کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{78 | pNumber}} کارت بازرگانی هوشمند {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{79 | pNumber}} پاسپورت {{84600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{80 | pNumber}} گواهی ولادت {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{81 | pNumber}} گواهینامه رانندگی {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{82 | pNumber}} اصل یا رونوشت سند طلاق {{203400 | number:0 | pNumber}} تومان
{{83 | pNumber}} برگ آزمایش پزشکی کوچک {{90000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{84 | pNumber}} دفترچه بیمه {{75600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{85 | pNumber}} گواهی تجرد {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{86 | pNumber}} ریزنمرات کاردانی {{46800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{87 | pNumber}} دانشنامه دکتری {{117000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{88 | pNumber}} دانشنامه کارشناسی‌ارشد {{117000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{89 | pNumber}} مدرک پیش دانشگاهی {{75600 | number:0 | pNumber}} تومان
{{90 | pNumber}} ریز نمره دبیرستان {{43200 | number:0 | pNumber}} تومان
{{91 | pNumber}} ریزنمرات دانشگاهی کارشناسی {{46800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{92 | pNumber}} دانشنامه تحصیلی کارشناسی {{117000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{93 | pNumber}} سند مالکیت تک‌برگی {{297000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{94 | pNumber}} هر نوع گواهی {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{95 | pNumber}} ریزنمرات کارشناسی‌ارشد {{46800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{96 | pNumber}} گواهی عدم سوء پیشینه {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{97 | pNumber}} اصل یا رونوشت سند ازدواج {{189000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{98 | pNumber}} کارت شناسایی {{54000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{99 | pNumber}} جواز دفن {{108000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{100 | pNumber}} گواهی عدم خسارت خودرو {{216000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{101 | pNumber}} اجاره نامه و مبایعنامه و بنچاق وقولنامه رسمی {{288000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{102 | pNumber}} ریز مکالمات تلفن {{135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{103 | pNumber}} برگه جلب یا احضاریه {{135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{104 | pNumber}} گزارش ورود و خروج از کشور {{81000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{105 | pNumber}} سند تلفن همراه {{72000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{106 | pNumber}} ابلاغیه و اخطار قضایی {{54000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{107 | pNumber}} دفترچه وکالت {{153000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{108 | pNumber}} وکالت نامه بزرگ {{288000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{109 | pNumber}} برگ سبز گمرکی {{169200 | number:0 | pNumber}} تومان
{{110 | pNumber}} حکم هیئت علمی {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{111 | pNumber}} حکم کارگزینی {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{112 | pNumber}} برگ بازجویی وبرگ بازپرسی {{198000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{113 | pNumber}} گواهی حصر وراثت {{252000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{114 | pNumber}} ابلاغیه {{180000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{115 | pNumber}} رضایتنامه و صلح نامه {{288000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{116 | pNumber}} دادنامه و رای دادگاه {{288000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{117 | pNumber}} کارت واکسیناسیون بیشتر از سه نوع واکسن {{135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{118 | pNumber}} انواع قرارداد {{288000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{119 | pNumber}} سند وسائل نقلیه سبک {{135000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{120 | pNumber}} استعلام ثبت اسناد {{180000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{121 | pNumber}} برگ نظریه کارشناسی ملک {{180000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{122 | pNumber}} استشهادیه {{216000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{123 | pNumber}} اقرار نامه یا تعهدنامه {{216000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{124 | pNumber}} سند مالکیت دفترچه‌ای {{207000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{125 | pNumber}} اجاره نامه با کد رهگیری {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{126 | pNumber}} مبایعه نامه با کدرهگیری {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{127 | pNumber}} وکالت نامه {{252000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{128 | pNumber}} برابر اصل مدارک صادره از خارج {{16200 | number:0 | pNumber}} تومان
{{129 | pNumber}} برگ آزمایش پزشکی بزرگ {{180000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{130 | pNumber}} ریزنمرات دکتری {{46800 | number:0 | pNumber}} تومان
{{131 | pNumber}} گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی {{162000 | number:0 | pNumber}} تومان
{{132 | pNumber}} دانشنامه کاردانی {{117000 | number:0 | pNumber}} تومان
نمایش بیشتر نمایش کمتر

چند نکته مهم:

 • برای سفارش‌هایی که مجموع مبلغ سفارش (بدون احتساب تاییدیه‌ها و هزینه خدمات دفتری) بالاتر از {{ 1000000| number:0 | pNumber}} تومان باشد، پیک رایگان برای دریافت مدارک اعزام می‌شود.
 • برای هر سند، مبلغ {{ 40000| number:0 | pNumber}} تومان هزینه خدمات دفتری به کل مبلغ ترجمه اضافه می‌شود
 • هزینه اخذ هر نسخه اضافی از ترجمه به میزان {{30 | number:0 | pNumber}}% کل هزینه ترجمه محاسبه می‌شود.
 • در مواردی مثل شناسنامه، یا اسناد مالکیت، ممکن است بر حسب میزان جزئیات و توضیحات مبلغی اضافه‌تر محاسبه شود.
 • هزینه دریافت مهر تاییدیه دادگستری {{80000 | number:0 | pNumber}} تومان برای هر سند و تایید وزارت خارجه {{20000 | number:0 | pNumber}} تومان برای هر برگ محاسبه می‌شود.
 • در ترجمیک، ترجمه رسمی فوری نیز انجام می‌شود. در این حالت، زمان تحویل سفارش نصف زمان ترجمه عادی و هزینه آن بیشتر است.

چند نکته مهم:

 • برای سفارش‌هایی که مجموع مبلغ سفارش (بدون احتساب تاییدیه‌ها و هزینه خدمات دفتری) بالاتر از {{ 1000000| number:0 | pNumber}} تومان باشد، پیک رایگان برای دریافت مدارک اعزام می‌شود.
 • برای هر سند، مبلغ {{ 40000| number:0 | pNumber}} تومان هزینه خدمات دفتری به کل مبلغ ترجمه اضافه می‌شود
 • هزینه اخذ هر نسخه اضافی از ترجمه به میزان {{30 | number:0 | pNumber}}% کل هزینه ترجمه محاسبه می‌شود.
 • در مواردی مثل شناسنامه، یا اسناد مالکیت، ممکن است بر حسب میزان جزئیات و توضیحات مبلغی اضافه‌تر محاسبه شود.
 • هزینه دریافت مهر تاییدیه دادگستری {{80000 | number:0 | pNumber}} تومان برای هر سند و تایید وزارت خارجه {{20000 | number:0 | pNumber}} تومان برای هر برگ محاسبه می‌شود.
 • در ترجمیک، ترجمه رسمی فوری نیز انجام می‌شود. در این حالت، زمان تحویل سفارش نصف زمان ترجمه عادی و هزینه آن بیشتر است.

ثبت سفارش ترجمه رسمی مدارک از محله افسریه

برای سپردن ترجمه رسمی مدارک خود به دارالترجمه آنلاین ترجمیک، لازم نیست که مراحل پیچیده‌ای را طی کنید. کافی است که با مراجعه به صفحه ثبت سفارش، سفارش خود را ثبت و نوع مدرک و زبان مقصد را انتخاب کنید. با توجه به لزوم مشاهده اصل مدارک توسط مترجمان رسمی، در این مرحله باید شیوه ارسال مدارک خود را، مراجعه حضوری یا ارسال مدارک با پیک، مشخص کنید.

اگر گزینه ارسال مدارک به وسیله پیک را انتخاب کنید، لازم نیست که به صورت حضوری مراجعه کنید. پیک در هر نقطه‌ای از محله افسریه که زندگی می‌کنید، حضور می‌یابد و اصل مدارک را از شما تحویل می‌گیرد. پس از پایان فرایند ترجمه نیز اصل مدارک به همراه ترجمه رسمی آن‌ها را به دستتان می‌رساند.

ثبت سفارش
تماس با ما

تماس با ما

با شماره تلفن ۶۷۲۳۵۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید.

همچنین می‌توانید شماره خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود:

 • در مورد قیمت و زمان تحویل سوال دارید؟
 • در مورد کیفیت و گارانتی سوال دارید؟
 • در مورد سفارش‌گذاری سوال دارید؟


مشاوره ترجمه رسمی در محله افسریه

گاه یک اشتباه ساده در فرایند ترجمه رسمی و اخذ تاییدات می‌تواند باعث تاخیر در صدور ویزای شما شود. از همین روی بسیار مهم است که اگر با ابهامی در فرایند ترجمه رسمی مدارک خود مواجه شدید، پاسخ آن را به درستی دریافت کنید. به همین علت دارالترجمه آنلاین ترجمیک به صورت شبانه‌روزی به سوالات شما پیرامون ترجمه رسمی پاسخ می‌دهد.

مشاوره ترجمه رسمی

هر زمان که درباره فرایند ترجمه رسمی مدارک خود، اخذ تاییدات و ... سوال برایتان طرح شد، کافی است با شماره ۶۷۲۳۵۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید. واحد پشتیبانی ترجمه رسمی اطلاعات لازم را در اخیار شما قرار می‌دهد.

اخذ تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه

ترجمه رسمی مدارک به تنهایی از اعتبار بالایی برخوردار است. با این حال برای بعضی از سفارت‌خانه‌ها، ترجمه رسم کافی نیست. آن‌ها از شما مدرکی مبنی بر تایید مدارکتان توسط دولت کشورتان را می‌خواهند. در ایران وظیفه صدور این تاییدات بر عهده وزارت امور خارجه و دادگستری است.

اگر سفارت‌خانه کشور مقصد از شما تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه را خواسته‌ است، دو راه پیش روی شما است. در حالت اول پس از دریافت ترجمه رسمی مدارک خود، به این نهادها مراجعه می‌کنید و تاییدات را دریافت می‌کنید. در حالت دوم این کار را به نماینده ترجمیک می‌سپارید. برای اخذ تاییدات توسط نماینده ترجمیک، باید هنگام ثبت سفارش ذکر کنید که به این تاییدات نیاز دارید.

سوالات متداول ترجمه رسمی در افسریه

خیر، لزومی به مراجعه حضوری شما نیست. کافی است که هنگام ثبت سفارش گزینه ارسال مدارک با پیک را انتخاب کنید. در این حالت پیک در آدرس موردنظر شما در محلات افسریه حضور می‌یابد و مدارک را از شما تحویل می‌گیرد.
خیر، تعرفه خدمات ترجمه رسمی ترجمیک مطابق با نرخ‌نامه قوه قضاییه است. تنها در صورت استفاده از خدمات غیرحضوری باید هزینه پیک را بپردازید.
بله، در صورتی که به این تاییدات نیاز دارید، کافی است که هنگام ثبت سفارش، این مورد را ذکر کنید.
برای ثبت سفارش کافی است که به صفحه ثبت سفارش ترجمه رسمی مراجعه کنید. پس از انتخاب زبان و نوع مدرک، اسکن مدارک خود را بارگذاری کنید. پس از آن برای تحویل مدارک با شما هماهنگ می‌شود.
کافی است با شماره ۶۷۲۳۵۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید تا واحد پشتیبانی ترجمه رسمی شما را راهنمایی کنند.
مشاهده سوالات بیشتر
درباره ترجمیک

ترجمیک، بزرگ‌ترین پلتفرم خدمات زبانی (ترجمه، ویرایش و تولید محتوا) در ایران و یک شرکت خلاق و پیشرو مستقر در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف است. مترجمان، ویراستاران، نویسندگان و گویندگان ایرانی و خارجی ما در زمینه فعالیت خود بسیار ماهر و با تجربه هستند.

ما در ترجمیک، خدمات تخصصی مختلفی را از قبیل ترجمه تخصصی متون، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب، ترجمه همزمان، ترجمه رسمی مدارک، ویراستاری نیتیو مقالات و متون و تولید محتوای متنی و صوتی ارائه می‌کنیم.

شبکه‌های اجتماعی

© تمامی حقوق مادی و معنوی برای موسسه فرهنگی هنری آوای هوشمند سخن (ترجمیک) محفوظ است.
www.tarjomic.com - ۱۴۰۱